17 เมษายน 2024

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto

แนวทางหวยกัมพูชา ผลหวยกัมพูชาย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี  GDLotto หรือ Grand Dragon Lottery แนะนำการเล่น 19ประตู วิ่ง รูด จะมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น ให้แนวทางทุกวัน

เลขเด็ดเพิ่มเติม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 6-2
16 เม.ย. 2567 260 806-0
15 เม.ย. 2567 050 662-8
14 เม.ย. 2567 986 302-8
13 เม.ย. 2567 500 658-3
12 เม.ย. 2567 544 361-3
11 เม.ย. 2567 463 818-2
10 เม.ย. 2567 909 919-8
9 เม.ย. 2567 942 523-7
8 เม.ย. 2567 746 958-3
7 เม.ย. 2567 046 791-0
6 เม.ย. 2567 638 781-0
5 เม.ย. 2567 056 232-7
4 เม.ย. 2567 101 716-0
3 เม.ย. 2567 249 423-7
2 เม.ย. 2567 484 096-8
1 เม.ย. 2567 261 816-0
31 มี.ค. 2567 594 799-3
30 มี.ค. 2567 990 936-4
29 มี.ค. 2567 073 633-2
28 มี.ค. 2567 017 479-3
27 มี.ค. 2567 813 453-8
26 มี.ค. 2567 072 059-3
25 มี.ค. 2567 066 402-4
24 มี.ค. 2567 769 459-5
23 มี.ค. 2567 562 749-2
22 มี.ค. 2567 237 087-0
21 มี.ค. 2567 972 312-4
20 มี.ค. 2567 790 710-2
19 มี.ค. 2567 747 128-0
18 มี.ค. 2567 565 162-4
17 มี.ค. 2567 159 650-1
16 มี.ค. 2567 623 194-2
15 มี.ค. 2567 432 424-1
14 มี.ค. 2567 696 064-3
13 มี.ค. 2567 738 196-9
12 มี.ค. 2567 654 825-4
11 มี.ค. 2567 732 243-5
10 มี.ค. 2567 655 489-7
9 มี.ค. 2567 952 438-4
8 มี.ค. 2567 085 283-2
7 มี.ค. 2567 140 471-4
6 มี.ค. 2567 646 588-6
5 มี.ค. 2567 509 613-7
4 มี.ค. 2567 430 017-3
3 มี.ค. 2567 076 184-9
2 มี.ค. 2567 542 093-2
1 มี.ค. 2567 703 303-1
29 ก.พ. 2567 046 585-6
28 ก.พ. 2567 580 317-8

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 2
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 5-4
16 เม.ย. 2567 260 802-3
15 เม.ย. 2567 050 664-3
14 เม.ย. 2567 986 300-1
13 เม.ย. 2567 500 659-4
12 เม.ย. 2567 544 363-8
11 เม.ย. 2567 463 815-6
10 เม.ย. 2567 909 911-3
9 เม.ย. 2567 942 527-8
8 เม.ย. 2567 746 951-0
7 เม.ย. 2567 046 792-4
6 เม.ย. 2567 638 780-1
5 เม.ย. 2567 056 233-2
4 เม.ย. 2567 101 713-8
3 เม.ย. 2567 249 421-4
2 เม.ย. 2567 484 096-7
1 เม.ย. 2567 261 812-4
31 มี.ค. 2567 594 794-5
30 มี.ค. 2567 990 937-0
29 มี.ค. 2567 073 637-8
28 มี.ค. 2567 017 479-4
27 มี.ค. 2567 813 450-3
26 มี.ค. 2567 072 054-2
25 มี.ค. 2567 066 402-1
24 มี.ค. 2567 769 457-6
23 มี.ค. 2567 562 740-1
22 มี.ค. 2567 237 083-0
21 มี.ค. 2567 972 314-0
20 มี.ค. 2567 790 710-3
19 มี.ค. 2567 747 124-8
18 มี.ค. 2567 565 169-6
17 มี.ค. 2567 159 652-0
16 มี.ค. 2567 623 198-4
15 มี.ค. 2567 432 422-8
14 มี.ค. 2567 696 065-0
13 มี.ค. 2567 738 195-7
12 มี.ค. 2567 654 821-8
11 มี.ค. 2567 732 247-4
10 มี.ค. 2567 655 481-6
9 มี.ค. 2567 952 433-9
8 มี.ค. 2567 085 284-7
7 มี.ค. 2567 140 471-3
6 มี.ค. 2567 646 585-4
5 มี.ค. 2567 509 615-4
4 มี.ค. 2567 430 018-5
3 มี.ค. 2567 076 187-2
2 มี.ค. 2567 542 094-3
1 มี.ค. 2567 703 302-3
29 ก.พ. 2567 046 580-1
28 ก.พ. 2567 580 318-4

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 8-7
16 เม.ย. 2567 260 808-0
15 เม.ย. 2567 050 664-1
14 เม.ย. 2567 986 303-8
13 เม.ย. 2567 500 658-4
12 เม.ย. 2567 544 364-1
11 เม.ย. 2567 463 812-9
10 เม.ย. 2567 909 918-4
9 เม.ย. 2567 942 520-1
8 เม.ย. 2567 746 954-7
7 เม.ย. 2567 046 793-9
6 เม.ย. 2567 638 786-7
5 เม.ย. 2567 056 236-3
4 เม.ย. 2567 101 718-7
3 เม.ย. 2567 249 422-0
2 เม.ย. 2567 484 095-7
1 เม.ย. 2567 261 819-0
31 มี.ค. 2567 594 798-6
30 มี.ค. 2567 990 935-1
29 มี.ค. 2567 073 636-3
28 มี.ค. 2567 017 477-8
27 มี.ค. 2567 813 455-4
26 มี.ค. 2567 072 056-2
25 มี.ค. 2567 066 402-5
24 มี.ค. 2567 769 451-5
23 มี.ค. 2567 562 748-0
22 มี.ค. 2567 237 084-6
21 มี.ค. 2567 972 317-4
20 มี.ค. 2567 790 712-5
19 มี.ค. 2567 747 121-2
18 มี.ค. 2567 565 164-7
17 มี.ค. 2567 159 657-8
16 มี.ค. 2567 623 197-5
15 มี.ค. 2567 432 425-3
14 มี.ค. 2567 696 066-0
13 มี.ค. 2567 738 194-1
12 มี.ค. 2567 654 829-4
11 มี.ค. 2567 732 249-4
10 มี.ค. 2567 655 483-1
9 มี.ค. 2567 952 435-4
8 มี.ค. 2567 085 288-1
7 มี.ค. 2567 140 475-6
6 มี.ค. 2567 646 582-4
5 มี.ค. 2567 509 618-7
4 มี.ค. 2567 430 013-1
3 มี.ค. 2567 076 181-0
2 มี.ค. 2567 542 090-2
1 มี.ค. 2567 703 304-3
29 ก.พ. 2567 046 585-7
28 ก.พ. 2567 580 317-3

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 8-7
16 เม.ย. 2567 260 801-5
15 เม.ย. 2567 050 667-3
14 เม.ย. 2567 986 303-6
13 เม.ย. 2567 500 653-2
12 เม.ย. 2567 544 360-4
11 เม.ย. 2567 463 813-2
10 เม.ย. 2567 909 919-0
9 เม.ย. 2567 942 527-8
8 เม.ย. 2567 746 950-9
7 เม.ย. 2567 046 797-8
6 เม.ย. 2567 638 785-2
5 เม.ย. 2567 056 232-9
4 เม.ย. 2567 101 710-6
3 เม.ย. 2567 249 423-2
2 เม.ย. 2567 484 099-3
1 เม.ย. 2567 261 816-2
31 มี.ค. 2567 594 795-8
30 มี.ค. 2567 990 930-9
29 มี.ค. 2567 073 631-0
28 มี.ค. 2567 017 474-8
27 มี.ค. 2567 813 452-5
26 มี.ค. 2567 072 059-2
25 มี.ค. 2567 066 402-6
24 มี.ค. 2567 769 457-8
23 มี.ค. 2567 562 744-8
22 มี.ค. 2567 237 082-6
21 มี.ค. 2567 972 313-0
20 มี.ค. 2567 790 716-9
19 มี.ค. 2567 747 122-9
18 มี.ค. 2567 565 167-9
17 มี.ค. 2567 159 652-3
16 มี.ค. 2567 623 196-8
15 มี.ค. 2567 432 428-7
14 มี.ค. 2567 696 063-6
13 มี.ค. 2567 738 191-0
12 มี.ค. 2567 654 827-9
11 มี.ค. 2567 732 241-3
10 มี.ค. 2567 655 483-5
9 มี.ค. 2567 952 436-5
8 มี.ค. 2567 085 287-0
7 มี.ค. 2567 140 472-1
6 มี.ค. 2567 646 587-3
5 มี.ค. 2567 509 615-3
4 มี.ค. 2567 430 019-8
3 มี.ค. 2567 076 185-3
2 มี.ค. 2567 542 098-9
1 มี.ค. 2567 703 304-5
29 ก.พ. 2567 046 580-4
28 ก.พ. 2567 580 314-3

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 5
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 4-5
16 เม.ย. 2567 260 805-8
15 เม.ย. 2567 050 660-8
14 เม.ย. 2567 986 309-2
13 เม.ย. 2567 500 651-0
12 เม.ย. 2567 544 361-5
11 เม.ย. 2567 463 814-8
10 เม.ย. 2567 909 911-5
9 เม.ย. 2567 942 522-6
8 เม.ย. 2567 746 957-2
7 เม.ย. 2567 046 790-4
6 เม.ย. 2567 638 783-6
5 เม.ย. 2567 056 238-7
4 เม.ย. 2567 101 715-4
3 เม.ย. 2567 249 425-1
2 เม.ย. 2567 484 090-8
1 เม.ย. 2567 261 811-0
31 มี.ค. 2567 594 792-7
30 มี.ค. 2567 990 938-7
29 มี.ค. 2567 073 632-4
28 มี.ค. 2567 017 479-0
27 มี.ค. 2567 813 450-2
26 มี.ค. 2567 072 053-8
25 มี.ค. 2567 066 406-3
24 มี.ค. 2567 769 450-1
23 มี.ค. 2567 562 744-7
22 มี.ค. 2567 237 081-2
21 มี.ค. 2567 972 315-8
20 มี.ค. 2567 790 717-2
19 มี.ค. 2567 747 128-4
18 มี.ค. 2567 565 164-6
17 มี.ค. 2567 159 653-8
16 มี.ค. 2567 623 195-0
15 มี.ค. 2567 432 426-9
14 มี.ค. 2567 696 063-4
13 มี.ค. 2567 738 190-7
12 มี.ค. 2567 654 820-7
11 มี.ค. 2567 732 246-5
10 มี.ค. 2567 655 486-8
9 มี.ค. 2567 952 437-3
8 มี.ค. 2567 085 280-3
7 มี.ค. 2567 140 475-4
6 มี.ค. 2567 646 581-6
5 มี.ค. 2567 509 610-3
4 มี.ค. 2567 430 016-8
3 มี.ค. 2567 076 183-9
2 มี.ค. 2567 542 090-8
1 มี.ค. 2567 703 305-2
29 ก.พ. 2567 046 582-5
28 ก.พ. 2567 580 317-4

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 8-9
16 เม.ย. 2567 260 803-7
15 เม.ย. 2567 050 661-9
14 เม.ย. 2567 986 305-9
13 เม.ย. 2567 500 656-9
12 เม.ย. 2567 544 360-5
11 เม.ย. 2567 463 817-9
10 เม.ย. 2567 909 916-5
9 เม.ย. 2567 942 528-0
8 เม.ย. 2567 746 954-0
7 เม.ย. 2567 046 791-8
6 เม.ย. 2567 638 784-3
5 เม.ย. 2567 056 236-3
4 เม.ย. 2567 101 716-5
3 เม.ย. 2567 249 422-9
2 เม.ย. 2567 484 098-4
1 เม.ย. 2567 261 811-2
31 มี.ค. 2567 594 794-1
30 มี.ค. 2567 990 937-8
29 มี.ค. 2567 073 637-6
28 มี.ค. 2567 017 475-4
27 มี.ค. 2567 813 455-4
26 มี.ค. 2567 072 057-6
25 มี.ค. 2567 066 405-4
24 มี.ค. 2567 769 451-2
23 มี.ค. 2567 562 743-2
22 มี.ค. 2567 237 080-1
21 มี.ค. 2567 972 310-5
20 มี.ค. 2567 790 718-7
19 มี.ค. 2567 747 121-6
18 มี.ค. 2567 565 162-7
17 มี.ค. 2567 159 656-8
16 มี.ค. 2567 623 198-7
15 มี.ค. 2567 432 428-5
14 มี.ค. 2567 696 069-5
13 มี.ค. 2567 738 191-6
12 มี.ค. 2567 654 820-2
11 มี.ค. 2567 732 245-6
10 มี.ค. 2567 655 488-3
9 มี.ค. 2567 952 439-2
8 มี.ค. 2567 085 281-8
7 มี.ค. 2567 140 474-1
6 มี.ค. 2567 646 589-4
5 มี.ค. 2567 509 616-3
4 มี.ค. 2567 430 016-3
3 มี.ค. 2567 076 187-0
2 มี.ค. 2567 542 097-1
1 มี.ค. 2567 703 309-2
29 ก.พ. 2567 046 586-2
28 ก.พ. 2567 580 316-0

หวยกัมพูชา GDLottoคืออะไร

หวยกัมพูชา หรือ Grand Dragon Lotterry รู้จักกันดีในชื่อ GDLotto เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรี่ 4 หลัก 4D สดรายแรก และใหญ่ระดับเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย มีการออกผลรางวัล 4 หลัก คล้ายกับ หวยมาเลย์ หรือหวย Magnum4D

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto จากเว็บไซต์: https://gdlotto.com
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1ST PRIZE
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 1ST PRIZE
การดูผลรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 17.30น.
ออกผลประมาณ 19.00น.

อัตราจ่าย หวยกัมพูชา GDLotto เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2