5 มิถุนายน 2023

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto

แนวทางหวยกัมพูชา ผลหวยกัมพูชาย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี  GDLotto หรือ Grand Dragon Lottery แนะนำการเล่น 19ประตู วิ่ง รูด จะมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น ให้แนวทางทุกวัน

เลขเด็ดเพิ่มเติม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-5
4 มิ.ย. 2566 832 557-1
3 มิ.ย. 2566 763 761-4
2 มิ.ย. 2566 424 596-2
1 มิ.ย. 2566 870 531-7
31 พ.ค. 2566 094 811-0
30 พ.ค. 2566 504 646-4
29 พ.ค. 2566 337 377-8
28 พ.ค. 2566 748 207-2
27 พ.ค. 2566 325 450-1
26 พ.ค. 2566 419 896-1
25 พ.ค. 2566 044 707-5
24 พ.ค. 2566 062 492-4
23 พ.ค. 2566 442 426-3
22 พ.ค. 2566 095 953-2
21 พ.ค. 2566 504 702-4
20 พ.ค. 2566 733 594-0
19 พ.ค. 2566 451 286-7
18 พ.ค. 2566 630 061-9
17 พ.ค. 2566 430 381-0
16 พ.ค. 2566 670 570-1
15 พ.ค. 2566 470 162-7
14 พ.ค. 2566 585 023-1
13 พ.ค. 2566 333 816-8
12 พ.ค. 2566 157 769-3
11 พ.ค. 2566 659 097-5
10 พ.ค. 2566 565 135-0
9 พ.ค. 2566 756 695-0
8 พ.ค. 2566 481 993-2
7 พ.ค. 2566 621 834-3
6 พ.ค. 2566 518 590-7
5 พ.ค. 2566 693 168-2
4 พ.ค. 2566 809 804-2
3 พ.ค. 2566 966 820-1
2 พ.ค. 2566 797 954-3
1 พ.ค. 2566 066 795-9
30 เม.ย. 2566 844 587-4
29 เม.ย. 2566 057 372-8
28 เม.ย. 2566 067 188-6
27 เม.ย. 2566 662 747-6
26 เม.ย. 2566 483 916-1
25 เม.ย. 2566 824 078-5
24 เม.ย. 2566 334 801-4
23 เม.ย. 2566 921 464-2
22 เม.ย. 2566 425 594-3
21 เม.ย. 2566 265 613-2
20 เม.ย. 2566 465 445-3
19 เม.ย. 2566 900 509-4
18 เม.ย. 2566 943 524-6
17 เม.ย. 2566 674 367-6

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 2
อัตราชนะ 82%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-0
4 มิ.ย. 2566 832 558-2
3 มิ.ย. 2566 763 764-1
2 มิ.ย. 2566 424 590-2
1 มิ.ย. 2566 870 537-8
31 พ.ค. 2566 094 813-1
30 พ.ค. 2566 504 642-0
29 พ.ค. 2566 337 378-7
28 พ.ค. 2566 748 209-7
27 พ.ค. 2566 325 454-6
26 พ.ค. 2566 419 899-0
25 พ.ค. 2566 044 701-5
24 พ.ค. 2566 062 492-3
23 พ.ค. 2566 442 424-9
22 พ.ค. 2566 095 950-7
21 พ.ค. 2566 504 700-8
20 พ.ค. 2566 733 595-8
19 พ.ค. 2566 451 286-7
18 พ.ค. 2566 630 063-2
17 พ.ค. 2566 430 384-1
16 พ.ค. 2566 670 573-6
15 พ.ค. 2566 470 165-4
14 พ.ค. 2566 585 023-5
13 พ.ค. 2566 333 818-7
12 พ.ค. 2566 157 767-4
11 พ.ค. 2566 659 096-1
10 พ.ค. 2566 565 138-4
9 พ.ค. 2566 756 696-4
8 พ.ค. 2566 481 993-0
7 พ.ค. 2566 621 835-1
6 พ.ค. 2566 518 598-4
5 พ.ค. 2566 693 163-0
4 พ.ค. 2566 809 809-7
3 พ.ค. 2566 966 828-1
2 พ.ค. 2566 797 959-2
1 พ.ค. 2566 066 794-6
30 เม.ย. 2566 844 582-7
29 เม.ย. 2566 057 374-3
28 เม.ย. 2566 067 180-1
27 เม.ย. 2566 662 747-6
26 เม.ย. 2566 483 912-8
25 เม.ย. 2566 824 070-8
24 เม.ย. 2566 334 805-8
23 เม.ย. 2566 921 469-1
22 เม.ย. 2566 425 592-5
21 เม.ย. 2566 265 619-5
20 เม.ย. 2566 465 448-7
19 เม.ย. 2566 900 509-3
18 เม.ย. 2566 943 529-3
17 เม.ย. 2566 674 360-1

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 3
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-5
4 มิ.ย. 2566 832 555-4
3 มิ.ย. 2566 763 768-5
2 มิ.ย. 2566 424 595-7
1 มิ.ย. 2566 870 536-7
31 พ.ค. 2566 094 818-4
30 พ.ค. 2566 504 648-3
29 พ.ค. 2566 337 379-6
28 พ.ค. 2566 748 206-8
27 พ.ค. 2566 325 452-3
26 พ.ค. 2566 419 893-0
25 พ.ค. 2566 044 705-2
24 พ.ค. 2566 062 492-4
23 พ.ค. 2566 442 429-2
22 พ.ค. 2566 095 954-7
21 พ.ค. 2566 504 702-0
20 พ.ค. 2566 733 593-0
19 พ.ค. 2566 451 282-9
18 พ.ค. 2566 630 069-0
17 พ.ค. 2566 430 382-3
16 พ.ค. 2566 670 570-1
15 พ.ค. 2566 470 168-3
14 พ.ค. 2566 585 023-8
13 พ.ค. 2566 333 814-6
12 พ.ค. 2566 157 762-0
11 พ.ค. 2566 659 094-1
10 พ.ค. 2566 565 138-4
9 พ.ค. 2566 756 693-4
8 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
7 พ.ค. 2566 621 830-6
6 พ.ค. 2566 518 593-2
5 พ.ค. 2566 693 160-7
4 พ.ค. 2566 809 806-5
3 พ.ค. 2566 966 825-4
2 พ.ค. 2566 797 957-8
1 พ.ค. 2566 066 790-1
30 เม.ย. 2566 844 586-5
29 เม.ย. 2566 057 378-3
28 เม.ย. 2566 067 188-3
27 เม.ย. 2566 662 749-3
26 เม.ย. 2566 483 918-0
25 เม.ย. 2566 824 079-8
24 เม.ย. 2566 334 805-4
23 เม.ย. 2566 921 463-5
22 เม.ย. 2566 425 590-1
21 เม.ย. 2566 265 614-3
20 เม.ย. 2566 465 440-4
19 เม.ย. 2566 900 505-3
18 เม.ย. 2566 943 522-3
17 เม.ย. 2566 674 367-1

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-5
4 มิ.ย. 2566 832 555-9
3 มิ.ย. 2566 763 766-4
2 มิ.ย. 2566 424 590-2
1 มิ.ย. 2566 870 534-7
31 พ.ค. 2566 094 813-7
30 พ.ค. 2566 504 642-0
29 พ.ค. 2566 337 375-4
28 พ.ค. 2566 748 205-7
27 พ.ค. 2566 325 457-0
26 พ.ค. 2566 419 896-7
25 พ.ค. 2566 044 701-2
24 พ.ค. 2566 062 490-5
23 พ.ค. 2566 442 427-2
22 พ.ค. 2566 095 956-5
21 พ.ค. 2566 504 700-3
20 พ.ค. 2566 733 592-7
19 พ.ค. 2566 451 282-4
18 พ.ค. 2566 630 065-0
17 พ.ค. 2566 430 380-1
16 พ.ค. 2566 670 579-1
15 พ.ค. 2566 470 163-2
14 พ.ค. 2566 585 028-7
13 พ.ค. 2566 333 811-9
12 พ.ค. 2566 157 760-8
11 พ.ค. 2566 659 098-3
10 พ.ค. 2566 565 137-0
9 พ.ค. 2566 756 692-1
8 พ.ค. 2566 481 991-5
7 พ.ค. 2566 621 834-2
6 พ.ค. 2566 518 598-0
5 พ.ค. 2566 693 169-4
4 พ.ค. 2566 809 800-2
3 พ.ค. 2566 966 821-6
2 พ.ค. 2566 797 955-4
1 พ.ค. 2566 066 797-2
30 เม.ย. 2566 844 582-7
29 เม.ย. 2566 057 371-5
28 เม.ย. 2566 067 181-7
27 เม.ย. 2566 662 746-5
26 เม.ย. 2566 483 911-9
25 เม.ย. 2566 824 077-9
24 เม.ย. 2566 334 804-0
23 เม.ย. 2566 921 462-4
22 เม.ย. 2566 425 591-9
21 เม.ย. 2566 265 613-6
20 เม.ย. 2566 465 449-4
19 เม.ย. 2566 900 501-4
18 เม.ย. 2566 943 529-7
17 เม.ย. 2566 674 367-2

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-7
4 มิ.ย. 2566 832 555-4
3 มิ.ย. 2566 763 763-5
2 มิ.ย. 2566 424 598-6
1 มิ.ย. 2566 870 532-1
31 พ.ค. 2566 094 813-4
30 พ.ค. 2566 504 645-6
29 พ.ค. 2566 337 378-5
28 พ.ค. 2566 748 207-9
27 พ.ค. 2566 325 451-7
26 พ.ค. 2566 419 894-7
25 พ.ค. 2566 044 706-7
24 พ.ค. 2566 062 490-1
23 พ.ค. 2566 442 421-0
22 พ.ค. 2566 095 953-5
21 พ.ค. 2566 504 702-5
20 พ.ค. 2566 733 590-2
19 พ.ค. 2566 451 283-4
18 พ.ค. 2566 630 067-5
17 พ.ค. 2566 430 387-1
16 พ.ค. 2566 670 579-8
15 พ.ค. 2566 470 164-9
14 พ.ค. 2566 585 027-6
13 พ.ค. 2566 333 818-7
12 พ.ค. 2566 157 762-0
11 พ.ค. 2566 659 092-3
10 พ.ค. 2566 565 136-3
9 พ.ค. 2566 756 691-9
8 พ.ค. 2566 481 993-4
7 พ.ค. 2566 621 830-1
6 พ.ค. 2566 518 598-7
5 พ.ค. 2566 693 167-9
4 พ.ค. 2566 809 803-8
3 พ.ค. 2566 966 825-7
2 พ.ค. 2566 797 955-2
1 พ.ค. 2566 066 791-4
30 เม.ย. 2566 844 584-9
29 เม.ย. 2566 057 376-4
28 เม.ย. 2566 067 182-1
27 เม.ย. 2566 662 741-3
26 เม.ย. 2566 483 918-2
25 เม.ย. 2566 824 075-4
24 เม.ย. 2566 334 803-1
23 เม.ย. 2566 921 462-7
22 เม.ย. 2566 425 597-6
21 เม.ย. 2566 265 612-7
20 เม.ย. 2566 465 443-8
19 เม.ย. 2566 900 502-5
18 เม.ย. 2566 943 520-4
17 เม.ย. 2566 674 361-7

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-9
4 มิ.ย. 2566 832 554-0
3 มิ.ย. 2566 763 760-1
2 มิ.ย. 2566 424 593-9
1 มิ.ย. 2566 870 532-4
31 พ.ค. 2566 094 813-8
30 พ.ค. 2566 504 640-7
29 พ.ค. 2566 337 373-0
28 พ.ค. 2566 748 206-9
27 พ.ค. 2566 325 453-2
26 พ.ค. 2566 419 897-4
25 พ.ค. 2566 044 709-6
24 พ.ค. 2566 062 490-6
23 พ.ค. 2566 442 420-2
22 พ.ค. 2566 095 954-3
21 พ.ค. 2566 504 708-7
20 พ.ค. 2566 733 592-7
19 พ.ค. 2566 451 286-5
18 พ.ค. 2566 630 061-7
17 พ.ค. 2566 430 380-2
16 พ.ค. 2566 670 577-3
15 พ.ค. 2566 470 166-8
14 พ.ค. 2566 585 027-2
13 พ.ค. 2566 333 818-2
12 พ.ค. 2566 157 768-7
11 พ.ค. 2566 659 096-9
10 พ.ค. 2566 565 131-4
9 พ.ค. 2566 756 690-3
8 พ.ค. 2566 481 992-1
7 พ.ค. 2566 621 833-1
6 พ.ค. 2566 518 595-6
5 พ.ค. 2566 693 166-5
4 พ.ค. 2566 809 800-1
3 พ.ค. 2566 966 820-2
2 พ.ค. 2566 797 958-6
1 พ.ค. 2566 066 790-1
30 เม.ย. 2566 844 589-8
29 เม.ย. 2566 057 377-4
28 เม.ย. 2566 067 189-0
27 เม.ย. 2566 662 743-2
26 เม.ย. 2566 483 910-6
25 เม.ย. 2566 824 077-6
24 เม.ย. 2566 334 809-0
23 เม.ย. 2566 921 465-2
22 เม.ย. 2566 425 592-7
21 เม.ย. 2566 265 613-5
20 เม.ย. 2566 465 449-8
19 เม.ย. 2566 900 507-8
18 เม.ย. 2566 943 522-6
17 เม.ย. 2566 674 364-5

หวยกัมพูชา GDLottoคืออะไร

หวยกัมพูชา หรือ Grand Dragon Lotterry รู้จักกันดีในชื่อ GDLotto เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรี่ 4 หลัก 4D สดรายแรก และใหญ่ระดับเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย มีการออกผลรางวัล 4 หลัก คล้ายกับ หวยมาเลย์ หรือหวย Magnum4D

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto จากเว็บไซต์: https://gdlotto.com
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1ST PRIZE
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 1ST PRIZE
การดูผลรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 17.30น.
ออกผลประมาณ 19.00น.

อัตราจ่าย หวยกัมพูชา GDLotto เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2