15 กรกฎาคม 2024

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto

แนวทางหวยกัมพูชา ผลหวยกัมพูชาย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี  GDLotto หรือ Grand Dragon Lottery แนะนำการเล่น 19ประตู วิ่ง รูด จะมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น ให้แนวทางทุกวัน

เลขเด็ดเพิ่มเติม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 7-5
14 ก.ค. 2567 679 972-3
13 ก.ค. 2567 945 369-8
12 ก.ค. 2567 740 007-5
11 ก.ค. 2567 286 905-9
10 ก.ค. 2567 992 534-9
9 ก.ค. 2567 423 882-3
8 ก.ค. 2567 693 896-1
7 ก.ค. 2567 498 761-4
6 ก.ค. 2567 408 352-0
5 ก.ค. 2567 482 928-2
4 ก.ค. 2567 285 319-4
3 ก.ค. 2567 814 441-6
2 ก.ค. 2567 680 440-1
1 ก.ค. 2567 615 709-3
30 มิ.ย. 2567 776 806-3
29 มิ.ย. 2567 888 742-9
28 มิ.ย. 2567 684 133-6
27 มิ.ย. 2567 450 600-1
26 มิ.ย. 2567 742 484-9
25 มิ.ย. 2567 722 692-0
24 มิ.ย. 2567 074 521-9
23 มิ.ย. 2567 460 301-7
22 มิ.ย. 2567 059 031-0
21 มิ.ย. 2567 897 720-3
20 มิ.ย. 2567 794 811-2
19 มิ.ย. 2567 685 003-7
18 มิ.ย. 2567 719 972-8
17 มิ.ย. 2567 120 901-6
16 มิ.ย. 2567 528 830-2
15 มิ.ย. 2567 478 098-7
14 มิ.ย. 2567 277 098-7
13 มิ.ย. 2567 593 623-1
12 มิ.ย. 2567 168 552-1
11 มิ.ย. 2567 451 271-0
10 มิ.ย. 2567 067 017-5
9 มิ.ย. 2567 813 650-1
8 มิ.ย. 2567 457 790-1
7 มิ.ย. 2567 650 733-1
6 มิ.ย. 2567 457 719-3
5 มิ.ย. 2567 605 507-8
4 มิ.ย. 2567 186 965-9
3 มิ.ย. 2567 859 351-5
2 มิ.ย. 2567 562 706-8
1 มิ.ย. 2567 262 264-3
31 พ.ค. 2567 761 450-2
30 พ.ค. 2567 282 928-4
29 พ.ค. 2567 961 371-2
28 พ.ค. 2567 435 787-8
27 พ.ค. 2567 337 011-0

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 2
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 5-0
14 ก.ค. 2567 679 977-1
13 ก.ค. 2567 945 369-8
12 ก.ค. 2567 740 006-5
11 ก.ค. 2567 286 902-1
10 ก.ค. 2567 992 531-0
9 ก.ค. 2567 423 888-1
8 ก.ค. 2567 693 893-8
7 ก.ค. 2567 498 765-4
6 ก.ค. 2567 408 357-8
5 ก.ค. 2567 482 926-8
4 ก.ค. 2567 285 310-6
3 ก.ค. 2567 814 445-4
2 ก.ค. 2567 680 443-2
1 ก.ค. 2567 615 706-2
30 มิ.ย. 2567 776 801-6
29 มิ.ย. 2567 888 740-2
28 มิ.ย. 2567 684 137-8
27 มิ.ย. 2567 450 605-8
26 มิ.ย. 2567 742 488-7
25 มิ.ย. 2567 722 695-8
24 มิ.ย. 2567 074 523-5
23 มิ.ย. 2567 460 304-0
22 มิ.ย. 2567 059 030-1
21 มิ.ย. 2567 897 724-0
20 มิ.ย. 2567 794 816-5
19 มิ.ย. 2567 685 006-7
18 มิ.ย. 2567 719 975-9
17 มิ.ย. 2567 120 903-1
16 มิ.ย. 2567 528 836-9
15 มิ.ย. 2567 478 096-5
14 มิ.ย. 2567 277 097-6
13 มิ.ย. 2567 593 626-5
12 มิ.ย. 2567 168 558-5
11 มิ.ย. 2567 451 276-4
10 มิ.ย. 2567 067 019-7
9 มิ.ย. 2567 813 659-4
8 มิ.ย. 2567 457 791-8
7 มิ.ย. 2567 650 739-6
6 มิ.ย. 2567 457 713-8
5 มิ.ย. 2567 605 504-7
4 มิ.ย. 2567 186 965-2
3 มิ.ย. 2567 859 357-0
2 มิ.ย. 2567 562 708-2
1 มิ.ย. 2567 262 260-1
31 พ.ค. 2567 761 458-6
30 พ.ค. 2567 282 925-4
29 พ.ค. 2567 961 375-1
28 พ.ค. 2567 435 782-1
27 พ.ค. 2567 337 017-2

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 3
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 1-0
14 ก.ค. 2567 679 979-1
13 ก.ค. 2567 945 360-1
12 ก.ค. 2567 740 003-0
11 ก.ค. 2567 286 907-9
10 ก.ค. 2567 992 532-1
9 ก.ค. 2567 423 884-6
8 ก.ค. 2567 693 895-3
7 ก.ค. 2567 498 764-0
6 ก.ค. 2567 408 357-5
5 ก.ค. 2567 482 926-5
4 ก.ค. 2567 285 314-3
3 ก.ค. 2567 814 440-9
2 ก.ค. 2567 680 444-3
1 ก.ค. 2567 615 707-3
30 มิ.ย. 2567 776 800-2
29 มิ.ย. 2567 888 747-4
28 มิ.ย. 2567 684 138-5
27 มิ.ย. 2567 450 603-7
26 มิ.ย. 2567 742 481-0
25 มิ.ย. 2567 722 692-8
24 มิ.ย. 2567 074 522-3
23 มิ.ย. 2567 460 305-9
22 มิ.ย. 2567 059 038-7
21 มิ.ย. 2567 897 723-4
20 มิ.ย. 2567 794 819-1
19 มิ.ย. 2567 685 002-1
18 มิ.ย. 2567 719 977-2
17 มิ.ย. 2567 120 900-1
16 มิ.ย. 2567 528 835-2
15 มิ.ย. 2567 478 099-7
14 มิ.ย. 2567 277 096-7
13 มิ.ย. 2567 593 629-4
12 มิ.ย. 2567 168 557-5
11 มิ.ย. 2567 451 272-6
10 มิ.ย. 2567 067 015-9
9 มิ.ย. 2567 813 650-1
8 มิ.ย. 2567 457 799-4
7 มิ.ย. 2567 650 739-3
6 มิ.ย. 2567 457 715-2
5 มิ.ย. 2567 605 500-4
4 มิ.ย. 2567 186 962-8
3 มิ.ย. 2567 859 357-9
2 มิ.ย. 2567 562 703-5
1 มิ.ย. 2567 262 262-7
31 พ.ค. 2567 761 459-6
30 พ.ค. 2567 282 922-5
29 พ.ค. 2567 961 379-5
28 พ.ค. 2567 435 789-3
27 พ.ค. 2567 337 013-4

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 7-1
14 ก.ค. 2567 679 976-8
13 ก.ค. 2567 945 361-9
12 ก.ค. 2567 740 009-0
11 ก.ค. 2567 286 903-2
10 ก.ค. 2567 992 538-3
9 ก.ค. 2567 423 883-7
8 ก.ค. 2567 693 896-5
7 ก.ค. 2567 498 769-0
6 ก.ค. 2567 408 350-1
5 ก.ค. 2567 482 929-1
4 ก.ค. 2567 285 317-6
3 ก.ค. 2567 814 441-6
2 ก.ค. 2567 680 447-9
1 ก.ค. 2567 615 705-3
30 มิ.ย. 2567 776 800-5
29 มิ.ย. 2567 888 744-8
28 มิ.ย. 2567 684 134-6
27 มิ.ย. 2567 450 601-5
26 มิ.ย. 2567 742 483-5
25 มิ.ย. 2567 722 691-0
24 มิ.ย. 2567 074 524-7
23 มิ.ย. 2567 460 307-1
22 มิ.ย. 2567 059 035-6
21 มิ.ย. 2567 897 722-1
20 มิ.ย. 2567 794 818-6
19 มิ.ย. 2567 685 004-9
18 มิ.ย. 2567 719 973-9
17 มิ.ย. 2567 120 907-1
16 มิ.ย. 2567 528 839-1
15 มิ.ย. 2567 478 091-5
14 มิ.ย. 2567 277 093-6
13 มิ.ย. 2567 593 622-7
12 มิ.ย. 2567 168 558-0
11 มิ.ย. 2567 451 276-9
10 มิ.ย. 2567 067 017-2
9 มิ.ย. 2567 813 654-3
8 มิ.ย. 2567 457 799-4
7 มิ.ย. 2567 650 737-4
6 มิ.ย. 2567 457 716-2
5 มิ.ย. 2567 605 508-1
4 มิ.ย. 2567 186 969-1
3 มิ.ย. 2567 859 354-3
2 มิ.ย. 2567 562 709-8
1 มิ.ย. 2567 262 266-8
31 พ.ค. 2567 761 450-2
30 พ.ค. 2567 282 925-4
29 พ.ค. 2567 961 375-1
28 พ.ค. 2567 435 785-1
27 พ.ค. 2567 337 014-3

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 6-3
14 ก.ค. 2567 679 975-7
13 ก.ค. 2567 945 360-4
12 ก.ค. 2567 740 007-3
11 ก.ค. 2567 286 904-5
10 ก.ค. 2567 992 535-6
9 ก.ค. 2567 423 885-6
8 ก.ค. 2567 693 895-7
7 ก.ค. 2567 498 760-1
6 ก.ค. 2567 408 350-1
5 ก.ค. 2567 482 928-1
4 ก.ค. 2567 285 310-4
3 ก.ค. 2567 814 449-2
2 ก.ค. 2567 680 449-0
1 ก.ค. 2567 615 701-4
30 มิ.ย. 2567 776 803-1
29 มิ.ย. 2567 888 747-6
28 มิ.ย. 2567 684 132-5
27 มิ.ย. 2567 450 609-1
26 มิ.ย. 2567 742 480-4
25 มิ.ย. 2567 722 692-7
24 มิ.ย. 2567 074 526-7
23 มิ.ย. 2567 460 306-2
22 มิ.ย. 2567 059 030-8
21 มิ.ย. 2567 897 727-2
20 มิ.ย. 2567 794 812-9
19 มิ.ย. 2567 685 007-2
18 มิ.ย. 2567 719 972-5
17 มิ.ย. 2567 120 900-2
16 มิ.ย. 2567 528 833-2
15 มิ.ย. 2567 478 098-5
14 มิ.ย. 2567 277 095-6
13 มิ.ย. 2567 593 627-4
12 มิ.ย. 2567 168 558-1
11 มิ.ย. 2567 451 276-0
10 มิ.ย. 2567 067 010-5
9 มิ.ย. 2567 813 655-1
8 มิ.ย. 2567 457 798-2
7 มิ.ย. 2567 650 735-4
6 มิ.ย. 2567 457 718-5
5 มิ.ย. 2567 605 503-7
4 มิ.ย. 2567 186 963-1
3 มิ.ย. 2567 859 359-3
2 มิ.ย. 2567 562 707-9
1 มิ.ย. 2567 262 262-8
31 พ.ค. 2567 761 458-4
30 พ.ค. 2567 282 920-1
29 พ.ค. 2567 961 371-9
28 พ.ค. 2567 435 783-0
27 พ.ค. 2567 337 012-6

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 8-4
14 ก.ค. 2567 679 976-5
13 ก.ค. 2567 945 367-8
12 ก.ค. 2567 740 000-5
11 ก.ค. 2567 286 908-4
10 ก.ค. 2567 992 536-7
9 ก.ค. 2567 423 881-0
8 ก.ค. 2567 693 898-1
7 ก.ค. 2567 498 766-8
6 ก.ค. 2567 408 358-2
5 ก.ค. 2567 482 928-9
4 ก.ค. 2567 285 316-7
3 ก.ค. 2567 814 440-9
2 ก.ค. 2567 680 445-3
1 ก.ค. 2567 615 708-5
30 มิ.ย. 2567 776 803-2
29 มิ.ย. 2567 888 741-4
28 มิ.ย. 2567 684 130-6
27 มิ.ย. 2567 450 605-4
26 มิ.ย. 2567 742 483-8
25 มิ.ย. 2567 722 690-3
24 มิ.ย. 2567 074 522-6
23 มิ.ย. 2567 460 309-2
22 มิ.ย. 2567 059 036-5
21 มิ.ย. 2567 897 727-6
20 มิ.ย. 2567 794 816-8
19 มิ.ย. 2567 685 003-2
18 มิ.ย. 2567 719 976-3
17 มิ.ย. 2567 120 906-0
16 มิ.ย. 2567 528 839-3
15 มิ.ย. 2567 478 097-8
14 มิ.ย. 2567 277 098-9
13 มิ.ย. 2567 593 622-1
12 มิ.ย. 2567 168 557-6
11 มิ.ย. 2567 451 277-2
10 มิ.ย. 2567 067 019-8
9 มิ.ย. 2567 813 654-2
8 มิ.ย. 2567 457 790-6
7 มิ.ย. 2567 650 739-1
6 มิ.ย. 2567 457 718-0
5 มิ.ย. 2567 605 502-9
4 มิ.ย. 2567 186 968-1
3 มิ.ย. 2567 859 351-2
2 มิ.ย. 2567 562 703-4
1 มิ.ย. 2567 262 261-7
31 พ.ค. 2567 761 451-9
30 พ.ค. 2567 282 926-2
29 พ.ค. 2567 961 374-6
28 พ.ค. 2567 435 787-0
27 พ.ค. 2567 337 015-1

หวยกัมพูชา GDLottoคืออะไร

หวยกัมพูชา หรือ Grand Dragon Lotterry รู้จักกันดีในชื่อ GDLotto เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรี่ 4 หลัก 4D สดรายแรก และใหญ่ระดับเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย มีการออกผลรางวัล 4 หลัก คล้ายกับ หวยมาเลย์ หรือหวย Magnum4D

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto จากเว็บไซต์: https://gdlotto.com
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1ST PRIZE
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 1ST PRIZE
การดูผลรางวัล หวยกัมพูชา GDLotto
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 17.30น.
ออกผลประมาณ 19.00น.

อัตราจ่าย หวยกัมพูชา GDLotto เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2