29 พฤศจิกายน 2023

สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย

สูตรหุ้นนิเคอิรอบบ่าย ผลหุ้นนิเคอิบ่ายย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยเลือกสูตรที่ต้องการ และแนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัล

เข้ากลุ่ม เจาะเลข ให้ทุกหวยทุกงวด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-5
28 พ.ย. 2566 839 286-0
27 พ.ย. 2566 767 860-9
24 พ.ย. 2566 553 702-1
22 พ.ย. 2566 183 697-8
21 พ.ย. 2566 414 899-8
20 พ.ย. 2566 803 177-2
17 พ.ย. 2566 520 794-0
16 พ.ย. 2566 441 291-3
15 พ.ย. 2566 970 773-2
14 พ.ย. 2566 593 825-4
13 พ.ย. 2566 511 009-4
10 พ.ย. 2566 811 350-2
9 พ.ย. 2566 646 986-4
8 พ.ย. 2566 648 346-3
7 พ.ย. 2566 182 660-7
6 พ.ย. 2566 848 593-2
2 พ.ย. 2566 989 245-4
1 พ.ย. 2566 165 806-8
31 ต.ค. 2566 885 895-2
30 ต.ค. 2566 696 736-5
27 ต.ค. 2566 169 910-5
26 ต.ค. 2566 178 144-5
25 ต.ค. 2566 992 570-9
24 ต.ค. 2566 235 806-0
23 ต.ค. 2566 955 812-6
20 ต.ค. 2566 936 265-6
19 ต.ค. 2566 062 638-7
18 ต.ค. 2566 225 967-9
17 ต.ค. 2566 029 260-3
16 ต.ค. 2566 903 965-6
13 ต.ค. 2566 599 675-1
12 ต.ค. 2566 466 153-9
11 ต.ค. 2566 651 981-3
10 ต.ค. 2566 653 863-5
6 ต.ค. 2566 467 697-6
5 ต.ค. 2566 536 484-3
4 ต.ค. 2566 688 062-1
3 ต.ค. 2566 794 947-4
2 ต.ค. 2566 988 741-5
29 ก.ย. 2566 762 907-2
28 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 0-6
28 ก.ย. 2566 252 383-6
27 ก.ย. 2566 190 852-4
26 ก.ย. 2566 505 574-1
25 ก.ย. 2566 862 218-7
22 ก.ย. 2566 241 623-7
21 ก.ย. 2566 103 757-0
20 ก.ย. 2566 378 810-1
19 ก.ย. 2566 259 505-8

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-6
28 พ.ย. 2566 839 280-9
27 พ.ย. 2566 767 861-5
24 พ.ย. 2566 553 703-0
22 พ.ย. 2566 183 696-5
21 พ.ย. 2566 414 891-3
20 พ.ย. 2566 803 178-6
17 พ.ย. 2566 520 793-6
16 พ.ย. 2566 441 298-5
15 พ.ย. 2566 970 773-7
14 พ.ย. 2566 593 829-8
13 พ.ย. 2566 511 008-5
10 พ.ย. 2566 811 356-3
9 พ.ย. 2566 646 981-5
8 พ.ย. 2566 648 346-0
7 พ.ย. 2566 182 667-3
6 พ.ย. 2566 848 592-0
2 พ.ย. 2566 989 244-1
1 พ.ย. 2566 165 805-2
31 ต.ค. 2566 885 890-5
30 ต.ค. 2566 696 734-3
27 ต.ค. 2566 169 911-2
26 ต.ค. 2566 178 149-0
25 ต.ค. 2566 992 574-5
24 ต.ค. 2566 235 801-6
23 ต.ค. 2566 955 816-5
20 ต.ค. 2566 936 265-9
19 ต.ค. 2566 062 639-1
18 ต.ค. 2566 225 963-2
17 ต.ค. 2566 029 261-7
16 ต.ค. 2566 903 960-1
13 ต.ค. 2566 599 676-3
12 ต.ค. 2566 466 150-6
11 ต.ค. 2566 651 980-2
10 ต.ค. 2566 653 865-6
6 ต.ค. 2566 467 699-2
5 ต.ค. 2566 536 484-8
4 ต.ค. 2566 688 060-7
3 ต.ค. 2566 794 941-6
2 ต.ค. 2566 988 749-6
29 ก.ย. 2566 762 904-5
28 ก.ย. 2566 252 383-5
27 ก.ย. 2566 190 856-5
26 ก.ย. 2566 505 573-5
25 ก.ย. 2566 862 213-4
22 ก.ย. 2566 241 621-9
21 ก.ย. 2566 103 750-6
20 ก.ย. 2566 378 819-3
19 ก.ย. 2566 259 509-3
15 ก.ย. 2566 309 993-7

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)3
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-9
28 พ.ย. 2566 839 284-9
27 พ.ย. 2566 767 866-2
24 พ.ย. 2566 553 704-3
22 พ.ย. 2566 183 699-1
21 พ.ย. 2566 414 894-8
20 พ.ย. 2566 803 170-6
17 พ.ย. 2566 520 799-4
16 พ.ย. 2566 441 299-4
15 พ.ย. 2566 970 779-8
14 พ.ย. 2566 593 821-3
13 พ.ย. 2566 511 003-8
10 พ.ย. 2566 811 355-9
9 พ.ย. 2566 646 986-3
8 พ.ย. 2566 648 341-8
7 พ.ย. 2566 182 661-3
6 พ.ย. 2566 848 598-2
2 พ.ย. 2566 989 246-4
1 พ.ย. 2566 165 802-6
31 ต.ค. 2566 885 892-8
30 ต.ค. 2566 696 735-6
27 ต.ค. 2566 169 914-0
26 ต.ค. 2566 178 141-9
25 ต.ค. 2566 992 573-8
24 ต.ค. 2566 235 800-4
23 ต.ค. 2566 955 817-5
20 ต.ค. 2566 936 261-0
19 ต.ค. 2566 062 639-0
18 ต.ค. 2566 225 969-5
17 ต.ค. 2566 029 269-2
16 ต.ค. 2566 903 967-5
13 ต.ค. 2566 599 674-6
12 ต.ค. 2566 466 156-1
11 ต.ค. 2566 651 982-8
10 ต.ค. 2566 653 865-1
6 ต.ค. 2566 467 690-1
5 ต.ค. 2566 536 483-8
4 ต.ค. 2566 688 067-0
3 ต.ค. 2566 794 948-9
2 ต.ค. 2566 988 742-1
29 ก.ย. 2566 762 903-4
28 ก.ย. 2566 252 386-5
27 ก.ย. 2566 190 859-8
26 ก.ย. 2566 505 577-9
25 ก.ย. 2566 862 211-3
22 ก.ย. 2566 241 627-9
21 ก.ย. 2566 103 753-4
20 ก.ย. 2566 378 812-4
19 ก.ย. 2566 259 508-1
15 ก.ย. 2566 309 999-0

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-8
28 พ.ย. 2566 839 285-4
27 พ.ย. 2566 767 862-3
24 พ.ย. 2566 553 708-6
22 พ.ย. 2566 183 690-2
21 พ.ย. 2566 414 898-3
20 พ.ย. 2566 803 170-8
17 พ.ย. 2566 520 792-4
16 พ.ย. 2566 441 295-4
15 พ.ย. 2566 970 775-8
14 พ.ย. 2566 593 823-8
13 พ.ย. 2566 511 002-6
10 พ.ย. 2566 811 356-5
9 พ.ย. 2566 646 986-5
8 พ.ย. 2566 648 340-1
7 พ.ย. 2566 182 662-0
6 พ.ย. 2566 848 596-4
2 พ.ย. 2566 989 242-1
1 พ.ย. 2566 165 802-1
31 ต.ค. 2566 885 893-6
30 ต.ค. 2566 696 730-1
27 ต.ค. 2566 169 918-0
26 ต.ค. 2566 178 146-2
25 ต.ค. 2566 992 573-5
24 ต.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
24 ต.ค. 2566 235 802-5
23 ต.ค. 2566 955 818-1
20 ต.ค. 2566 936 266-4
19 ต.ค. 2566 062 630-5
18 ต.ค. 2566 225 964-7
17 ต.ค. 2566 029 266-1
16 ต.ค. 2566 903 967-0
13 ต.ค. 2566 599 677-6
12 ต.ค. 2566 466 158-7
11 ต.ค. 2566 651 987-5
10 ต.ค. 2566 653 861-2
6 ต.ค. 2566 467 697-3
5 ต.ค. 2566 536 481-5
4 ต.ค. 2566 688 066-1
3 ต.ค. 2566 794 946-2
2 ต.ค. 2566 988 747-4
29 ก.ย. 2566 762 907-2
28 ก.ย. 2566 252 385-2
27 ก.ย. 2566 190 857-6
26 ก.ย. 2566 505 576-9
25 ก.ย. 2566 862 211-9
22 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 3-7
22 ก.ย. 2566 241 625-9
21 ก.ย. 2566 103 750-2
20 ก.ย. 2566 378 816-3

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-6
28 พ.ย. 2566 839 281-6
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-3
27 พ.ย. 2566 767 869-1
24 พ.ย. 2566 553 707-1
22 พ.ย. 2566 183 698-0
21 พ.ย. 2566 414 896-0
20 พ.ย. 2566 803 172-3
17 พ.ย. 2566 520 792-1
16 พ.ย. 2566 441 293-0
15 พ.ย. 2566 970 774-8
14 พ.ย. 2566 593 820-1
13 พ.ย. 2566 511 003-6
10 พ.ย. 2566 811 351-0
9 พ.ย. 2566 646 986-9
8 พ.ย. 2566 648 341-5
7 พ.ย. 2566 182 668-7
6 พ.ย. 2566 848 597-1
2 พ.ย. 2566 989 243-7
1 พ.ย. 2566 165 804-0
31 ต.ค. 2566 885 890-2
30 ต.ค. 2566 696 733-0
27 ต.ค. 2566 169 918-7
26 ต.ค. 2566 178 146-7
25 ต.ค. 2566 992 571-4
24 ต.ค. 2566 235 803-9
23 ต.ค. 2566 955 817-6
20 ต.ค. 2566 936 266-8
19 ต.ค. 2566 062 637-4
18 ต.ค. 2566 225 967-2
17 ต.ค. 2566 029 262-0
16 ต.ค. 2566 903 968-0
13 ต.ค. 2566 599 676-3
12 ต.ค. 2566 466 155-9
11 ต.ค. 2566 651 984-9
10 ต.ค. 2566 653 860-3
6 ต.ค. 2566 467 693-6
5 ต.ค. 2566 536 486-8
4 ต.ค. 2566 688 061-3
3 ต.ค. 2566 794 947-2
2 ต.ค. 2566 988 746-2
29 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 1-3
29 ก.ย. 2566 762 907-8
28 ก.ย. 2566 252 383-1
27 ก.ย. 2566 190 852-8
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 3-8
26 ก.ย. 2566 505 577-0
25 ก.ย. 2566 862 219-5
22 ก.ย. 2566 241 621-9
21 ก.ย. 2566 103 750-2

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-1
28 พ.ย. 2566 839 284-1
27 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-5
27 พ.ย. 2566 767 862-4
24 พ.ย. 2566 553 704-6
22 พ.ย. 2566 183 692-0
21 พ.ย. 2566 414 894-8
20 พ.ย. 2566 803 172-8
17 พ.ย. 2566 520 791-6
16 พ.ย. 2566 441 299-1
15 พ.ย. 2566 970 774-0
14 พ.ย. 2566 593 821-3
13 พ.ย. 2566 511 005-7
10 พ.ย. 2566 811 353-6
9 พ.ย. 2566 646 986-9
8 พ.ย. 2566 648 348-4
7 พ.ย. 2566 182 668-1
6 พ.ย. 2566 848 596-1
2 พ.ย. 2566 989 245-3
1 พ.ย. 2566 165 809-6
31 ต.ค. 2566 885 895-9
30 ต.ค. 2566 696 739-0
27 ต.ค. 2566 169 912-4
26 ต.ค. 2566 178 148-9
25 ต.ค. 2566 992 573-8
24 ต.ค. 2566 235 805-6
23 ต.ค. 2566 955 813-2
20 ต.ค. 2566 936 262-6
19 ต.ค. 2566 062 637-5
18 ต.ค. 2566 225 963-2
17 ต.ค. 2566 029 267-6
16 ต.ค. 2566 903 962-3
13 ต.ค. 2566 599 679-8
12 ต.ค. 2566 466 154-3
11 ต.ค. 2566 651 985-4
10 ต.ค. 2566 653 868-3
6 ต.ค. 2566 467 696-9
5 ต.ค. 2566 536 482-5
4 ต.ค. 2566 688 068-9
3 ต.ค. 2566 794 945-1
2 ต.ค. 2566 988 749-6
29 ก.ย. 2566 762 901-2
28 ก.ย. 2566 252 384-9
27 ก.ย. 2566 190 853-9
26 ก.ย. 2566 505 574-3
25 ก.ย. 2566 862 211-8
22 ก.ย. 2566 241 626-3
21 ก.ย. 2566 103 757-9
20 ก.ย. 2566 378 819-4
19 ก.ย. 2566 259 501-7

หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย คืออะไร

Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบบ่าย
    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 12.50น.
ออกผลประมาณ 13.50น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบบ่าย) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2