17 เมษายน 2024

สูตรหวยหุ้นไทยเย็น

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นไทยเย็นย้อนหลัง มีทั้งหมด 6 สูตร เป็น สูตรหวยฟรี ให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยเทียบดูจากผลหวยย้อนหลังช่วยในการตัดสินใจแทงได้เลย

เข้ากลุ่มเลขเด็ด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นไทย(เย็น)1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 9-0
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 2-0
11 เม.ย. 2567 938 799-0
10 เม.ย. 2567 117 064-1
9 เม.ย. 2567 611 536-8
5 เม.ย. 2567 458 690-3
4 เม.ย. 2567 689 806-5
3 เม.ย. 2567 069 772-5
2 เม.ย. 2567 146 020-5
1 เม.ย. 2567 148 546-9
29 มี.ค. 2567 194 604-9
28 มี.ค. 2567 134 498-5
27 มี.ค. 2567 683 606-9
26 มี.ค. 2567 023 749-6
25 มี.ค. 2567 949 555-4
22 มี.ค. 2567 004 582-9
21 มี.ค. 2567 262 441-0
20 มี.ค. 2567 418 282-7
19 มี.ค. 2567 846 481-7
18 มี.ค. 2567 294 105-3
15 มี.ค. 2567 304 897-8
14 มี.ค. 2567 693 427-6
13 มี.ค. 2567 551 881-4
12 มี.ค. 2567 063 606-5
11 มี.ค. 2567 623 193-7
8 มี.ค. 2567 242 265-8
7 มี.ค. 2567 916 613-4
6 มี.ค. 2567 655 291-8
5 มี.ค. 2567 926 338-1
4 มี.ค. 2567 857 854-5
1 มี.ค. 2567 542 250-3
29 ก.พ. 2567 967 387-8
28 ก.พ. 2567 705 659-4
27 ก.พ. 2567 070 449-4
23 ก.พ. 2567 214 337-1
22 ก.พ. 2567 447 863-2
21 ก.พ. 2567 361 549-0
20 ก.พ. 2567 407 263-2
19 ก.พ. 2567 433 065-0
16 ก.พ. 2567 727 001-8
15 ก.พ. 2567 827 165-2
14 ก.พ. 2567 111 627-1
13 ก.พ. 2567 473 430-9
12 ก.พ. 2567 230 935-2
9 ก.พ. 2567 837 233-4
8 ก.พ. 2567 260 427-3
7 ก.พ. 2567 302 060-6
6 ก.พ. 2567 796 039-3
5 ก.พ. 2567 293 159-3
2 ก.พ. 2567 108 128-4

สูตรหุ้นไทย(เย็น)2
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 5-3
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 3-4
11 เม.ย. 2567 938 795-4
10 เม.ย. 2567 117 062-8
9 เม.ย. 2567 611 532-3
5 เม.ย. 2567 458 697-1
4 เม.ย. 2567 689 803-5
3 เม.ย. 2567 069 772-1
2 เม.ย. 2567 146 023-2
1 เม.ย. 2567 148 549-8
29 มี.ค. 2567 194 605-8
28 มี.ค. 2567 134 498-6
27 มี.ค. 2567 683 602-1
26 มี.ค. 2567 023 742-9
25 มี.ค. 2567 949 554-3
22 มี.ค. 2567 004 587-0
21 มี.ค. 2567 262 444-2
20 มี.ค. 2567 418 281-6
19 มี.ค. 2567 846 480-6
18 มี.ค. 2567 294 107-1
15 มี.ค. 2567 304 896-1
14 มี.ค. 2567 693 421-0
13 มี.ค. 2567 551 884-2
12 มี.ค. 2567 063 602-0
11 มี.ค. 2567 623 195-4
8 มี.ค. 2567 242 260-4
7 มี.ค. 2567 916 616-5
6 มี.ค. 2567 655 295-0
5 มี.ค. 2567 926 334-3
4 มี.ค. 2567 857 851-3
1 มี.ค. 2567 542 259-7
29 ก.พ. 2567 967 387-5
28 ก.พ. 2567 705 658-6
27 ก.พ. 2567 070 442-1
23 ก.พ. 2567 214 331-9
22 ก.พ. 2567 447 869-1
21 ก.พ. 2567 361 544-7
20 ก.พ. 2567 407 263-8
19 ก.พ. 2567 433 063-0
16 ก.พ. 2567 727 004-6
15 ก.พ. 2567 827 167-9
14 ก.พ. 2567 111 628-2
13 ก.พ. 2567 473 434-0
12 ก.พ. 2567 230 934-9
9 ก.พ. 2567 837 235-9
8 ก.พ. 2567 260 427-1
7 ก.พ. 2567 302 061-4
6 ก.พ. 2567 796 039-1
5 ก.พ. 2567 293 157-9
2 ก.พ. 2567 108 126-0

สูตรหุ้นไทย(เย็น)3
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 9-1
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 6-0
11 เม.ย. 2567 938 798-0
10 เม.ย. 2567 117 060-6
9 เม.ย. 2567 611 533-5
5 เม.ย. 2567 458 697-4
4 เม.ย. 2567 689 803-0
3 เม.ย. 2567 069 774-3
2 เม.ย. 2567 146 029-2
1 เม.ย. 2567 148 540-6
29 มี.ค. 2567 194 609-8
28 มี.ค. 2567 134 490-1
27 มี.ค. 2567 683 601-7
26 มี.ค. 2567 023 749-4
25 มี.ค. 2567 949 551-0
22 มี.ค. 2567 004 585-3
21 มี.ค. 2567 262 444-8
20 มี.ค. 2567 418 286-2
19 มี.ค. 2567 846 486-4
18 มี.ค. 2567 294 101-0
15 มี.ค. 2567 304 892-6
14 มี.ค. 2567 693 422-3
13 มี.ค. 2567 551 883-2
12 มี.ค. 2567 063 602-7
11 มี.ค. 2567 623 198-5
8 มี.ค. 2567 242 264-3
7 มี.ค. 2567 916 614-3
6 มี.ค. 2567 655 290-3
5 มี.ค. 2567 926 338-1
4 มี.ค. 2567 857 851-6
1 มี.ค. 2567 542 251-4
29 ก.พ. 2567 967 382-5
28 ก.พ. 2567 705 656-2
27 ก.พ. 2567 070 441-8
23 ก.พ. 2567 214 336-3
22 ก.พ. 2567 447 868-7
21 ก.พ. 2567 361 544-5
20 ก.พ. 2567 407 267-8
19 ก.พ. 2567 433 069-8
16 ก.พ. 2567 727 003-2
15 ก.พ. 2567 827 161-4
14 ก.พ. 2567 111 626-5
13 ก.พ. 2567 473 439-1
12 ก.พ. 2567 230 939-3
9 ก.พ. 2567 837 230-5
8 ก.พ. 2567 260 421-0
7 ก.พ. 2567 302 061-3
6 ก.พ. 2567 796 031-7
5 ก.พ. 2567 293 151-0
2 ก.พ. 2567 108 122-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 3-8
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 5-8
11 เม.ย. 2567 938 794-5
10 เม.ย. 2567 117 060-3
9 เม.ย. 2567 611 538-6
5 เม.ย. 2567 458 696-2
4 เม.ย. 2567 689 808-7
3 เม.ย. 2567 069 774-8
2 เม.ย. 2567 146 024-5
1 เม.ย. 2567 148 548-5
29 มี.ค. 2567 194 606-2
28 มี.ค. 2567 134 494-1
27 มี.ค. 2567 683 600-6
26 มี.ค. 2567 023 743-2
25 มี.ค. 2567 949 555-4
22 มี.ค. 2567 004 589-5
21 มี.ค. 2567 262 443-1
20 มี.ค. 2567 418 281-2
19 มี.ค. 2567 846 482-1
18 มี.ค. 2567 294 102-6
15 มี.ค. 2567 304 894-0
14 มี.ค. 2567 693 426-3
13 มี.ค. 2567 551 884-8
12 มี.ค. 2567 063 603-9
11 มี.ค. 2567 623 192-3
8 มี.ค. 2567 242 260-7
7 มี.ค. 2567 916 618-9
6 มี.ค. 2567 655 299-4
5 มี.ค. 2567 926 337-3
4 มี.ค. 2567 857 854-6
1 มี.ค. 2567 542 253-0
29 ก.พ. 2567 967 382-1
28 ก.พ. 2567 705 652-9
27 ก.พ. 2567 070 449-6
23 ก.พ. 2567 214 331-0
22 ก.พ. 2567 447 861-5
21 ก.พ. 2567 361 540-8
20 ก.พ. 2567 407 267-6
19 ก.พ. 2567 433 069-0
16 ก.พ. 2567 727 004-3
15 ก.พ. 2567 827 168-7
14 ก.พ. 2567 111 629-1
13 ก.พ. 2567 473 436-9
12 ก.พ. 2567 230 931-9
9 ก.พ. 2567 837 238-2
8 ก.พ. 2567 260 423-5
7 ก.พ. 2567 302 064-5
6 ก.พ. 2567 796 033-1
5 ก.พ. 2567 293 150-8
2 ก.พ. 2567 108 121-6

สูตรหุ้นไทย(เย็น)5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 5-7
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 4-2
11 เม.ย. 2567 938 792-5
10 เม.ย. 2567 117 069-5
9 เม.ย. 2567 611 539-0
5 เม.ย. 2567 458 697-1
4 เม.ย. 2567 689 808-9
3 เม.ย. 2567 069 779-3
2 เม.ย. 2567 146 020-5
1 เม.ย. 2567 148 541-7
29 มี.ค. 2567 194 600-8
28 มี.ค. 2567 134 492-8
27 มี.ค. 2567 683 604-3
26 มี.ค. 2567 023 743-2
25 มี.ค. 2567 949 558-4
22 มี.ค. 2567 004 587-2
21 มี.ค. 2567 262 446-7
20 มี.ค. 2567 418 281-9
19 มี.ค. 2567 846 487-4
18 มี.ค. 2567 294 100-7
15 มี.ค. 2567 304 899-5
14 มี.ค. 2567 693 428-1
13 มี.ค. 2567 551 882-4
12 มี.ค. 2567 063 606-0
11 มี.ค. 2567 623 192-6
8 มี.ค. 2567 242 269-7
7 มี.ค. 2567 916 610-8
6 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 0-1
6 มี.ค. 2567 655 299-8
5 มี.ค. 2567 926 331-9
4 มี.ค. 2567 857 858-7
1 มี.ค. 2567 542 256-0
29 ก.พ. 2567 967 385-3
28 ก.พ. 2567 705 658-2
27 ก.พ. 2567 070 446-9
23 ก.พ. 2567 214 331-0
22 ก.พ. 2567 447 867-4
21 ก.พ. 2567 361 542-9
20 ก.พ. 2567 407 266-8
19 ก.พ. 2567 433 062-5
16 ก.พ. 2567 727 002-7
15 ก.พ. 2567 827 164-6
14 ก.พ. 2567 111 626-3
13 ก.พ. 2567 473 437-3
12 ก.พ. 2567 230 937-0
9 ก.พ. 2567 837 230-4
8 ก.พ. 2567 260 420-2
7 ก.พ. 2567 302 065-6
6 ก.พ. 2567 796 036-2
5 ก.พ. 2567 293 153-2

สูตรหุ้นไทย(เย็น)6
อัตราชนะ 82%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 3-7
12 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 7-6
11 เม.ย. 2567 938 799-0
10 เม.ย. 2567 117 062-1
9 เม.ย. 2567 611 539-6
5 เม.ย. 2567 458 695-9
4 เม.ย. 2567 689 801-6
3 เม.ย. 2567 069 779-2
2 เม.ย. 2567 146 020-9
1 เม.ย. 2567 148 544-7
29 มี.ค. 2567 194 601-6
28 มี.ค. 2567 134 494-3
27 มี.ค. 2567 683 603-6
26 มี.ค. 2567 023 740-6
25 มี.ค. 2567 949 552-4
22 มี.ค. 2567 004 587-8
21 มี.ค. 2567 262 442-9
20 มี.ค. 2567 418 287-4
19 มี.ค. 2567 846 481-4
18 มี.ค. 2567 294 102-9
15 มี.ค. 2567 304 894-0
14 มี.ค. 2567 693 421-0
13 มี.ค. 2567 551 881-2
12 มี.ค. 2567 063 600-1
11 มี.ค. 2567 623 198-4
8 มี.ค. 2567 242 267-0
7 มี.ค. 2567 916 614-3
6 มี.ค. 2567 655 290-5
5 มี.ค. 2567 926 332-9
4 มี.ค. 2567 857 859-6
1 มี.ค. 2567 542 252-3
29 ก.พ. 2567 967 386-8
28 ก.พ. 2567 705 653-4
27 ก.พ. 2567 070 441-4
23 ก.พ. 2567 214 336-0
22 ก.พ. 2567 447 868-5
21 ก.พ. 2567 361 541-6
20 ก.พ. 2567 407 267-4
19 ก.พ. 2567 433 067-4
16 ก.พ. 2567 727 006-7
15 ก.พ. 2567 827 167-6
14 ก.พ. 2567 111 626-3
13 ก.พ. 2567 473 439-5
12 ก.พ. 2567 230 932-8
9 ก.พ. 2567 837 230-1
8 ก.พ. 2567 260 421-0
7 ก.พ. 2567 302 063-2
6 ก.พ. 2567 796 038-9
5 ก.พ. 2567 293 159-4
2 ก.พ. 2567 108 128-2

หวยหุ้นไทยเย็น คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก ผลปิดตลาดหุ้นไทย SET, SET50 เป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้ว หวยหุ้นไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 เวลาด้วยกันคือ
– รอบเช้า ปิดเวลา 10.00น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเที่ยง ปิดเวลา 12.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– รอบบ่าย ปิดเวลา 14.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเย็น ปิดเวลา 16.45น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในส่วนของเศรษฐี จะมีให้บริการเฉพาะ หวยหุ้นไทยรอบเย็นเท่านั้น เปิดให้บริการรับแทงทั้งแบบ 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้นไทยเย็น ผ่านทางทีวีช่อง 9 MCOT อสมท.
    •  3 ตัวบน ใช้ค่า Value ของ SET และ SET50 (SET มาก่อน SET50 เสมอ) ใช้ผลทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 มาต่อหน้าทศนิยม 2 ตัวท้ายของ SET
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขทศนิยม 2 ตัวท้าย จากค่า Change ของ SET
    • และสามารถตรวจผลได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ผ่านลิงค์นี้: https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นไทยเย็น เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2