29 พฤศจิกายน 2023

สูตรหวยหุ้นไทยเย็น

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นไทยเย็นย้อนหลัง มีทั้งหมด 6 สูตร เป็น สูตรหวยฟรี ให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยเทียบดูจากผลหวยย้อนหลังช่วยในการตัดสินใจแทงได้เลย

เข้ากลุ่มเลขเด็ด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นไทย(เย็น)1
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-7
28 พ.ย. 2566 642 001-8
27 พ.ย. 2566 542 010-2
24 พ.ย. 2566 243 180-1
23 พ.ย. 2566 461 546-8
22 พ.ย. 2566 915 462-0
21 พ.ย. 2566 761 173-0
20 พ.ย. 2566 444 664-8
17 พ.ย. 2566 578 445-4
16 พ.ย. 2566 034 177-6
15 พ.ย. 2566 617 139-0
14 พ.ย. 2566 104 092-6
13 พ.ย. 2566 913 442-4
10 พ.ย. 2566 857 408-4
9 พ.ย. 2566 397 807-6
8 พ.ย. 2566 877 478-9
7 พ.ย. 2566 430 915-9
6 พ.ย. 2566 421 556-5
3 พ.ย. 2566 376 775-4
2 พ.ย. 2566 999 036-8
1 พ.ย. 2566 596 872-7
31 ต.ค. 2566 383 020-7
30 ต.ค. 2566 885 628-2
27 ต.ค. 2566 623 018-7
26 ต.ค. 2566 922 480-6
25 ต.ค. 2566 470 679-3
24 ต.ค. 2566 903 326-8
20 ต.ค. 2566 335 698-2
19 ต.ค. 2566 804 817-5
18 ต.ค. 2566 385 457-1
17 ต.ค. 2566 940 293-9
16 ต.ค. 2566 511 644-1
12 ต.ค. 2566 675 248-7
11 ต.ค. 2566 799 544-0
10 ต.ค. 2566 245 731-0
9 ต.ค. 2566 072 737-2
6 ต.ค. 2566 545 103-9
5 ต.ค. 2566 155 306-0
4 ต.ค. 2566 025 953-8
3 ต.ค. 2566 730 167-9
2 ต.ค. 2566 646 971-0
29 ก.ย. 2566 843 718-7
28 ก.ย. 2566 814 014-9
27 ก.ย. 2566 515 134-3
26 ก.ย. 2566 902 343-1
25 ก.ย. 2566 036 239-5
22 ก.ย. 2566 959 332-9
21 ก.ย. 2566 226 364-6
20 ก.ย. 2566 690 065-0
19 ก.ย. 2566 396 616-7

สูตรหุ้นไทย(เย็น)2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-3
28 พ.ย. 2566 642 009-4
27 พ.ย. 2566 542 017-0
24 พ.ย. 2566 243 185-8
23 พ.ย. 2566 461 548-0
22 พ.ย. 2566 915 460-1
21 พ.ย. 2566 761 173-9
20 พ.ย. 2566 444 663-5
17 พ.ย. 2566 578 447-5
16 พ.ย. 2566 034 178-9
15 พ.ย. 2566 617 133-0
14 พ.ย. 2566 104 098-7
13 พ.ย. 2566 913 443-0
10 พ.ย. 2566 857 403-0
9 พ.ย. 2566 397 801-8
8 พ.ย. 2566 877 477-5
7 พ.ย. 2566 430 914-3
6 พ.ย. 2566 421 556-0
3 พ.ย. 2566 376 775-3
2 พ.ย. 2566 999 039-5
1 พ.ย. 2566 596 878-7
31 ต.ค. 2566 383 020-4
30 ต.ค. 2566 885 620-9
27 ต.ค. 2566 623 011-5
26 ต.ค. 2566 922 484-5
25 ต.ค. 2566 470 679-0
24 ต.ค. 2566 903 329-4
20 ต.ค. 2566 335 692-1
19 ต.ค. 2566 804 818-1
18 ต.ค. 2566 385 457-6
17 ต.ค. 2566 940 294-3
16 ต.ค. 2566 511 647-3
12 ต.ค. 2566 675 246-9
11 ต.ค. 2566 799 544-2
10 ต.ค. 2566 245 732-0
9 ต.ค. 2566 072 738-9
6 ต.ค. 2566 545 104-1
5 ต.ค. 2566 155 309-4
4 ต.ค. 2566 025 954-8
3 ต.ค. 2566 730 166-9
2 ต.ค. 2566 646 974-8
29 ก.ย. 2566 843 719-6
28 ก.ย. 2566 814 017-4
27 ก.ย. 2566 515 139-6
26 ก.ย. 2566 902 343-6
25 ก.ย. 2566 036 230-1
22 ก.ย. 2566 959 334-0
21 ก.ย. 2566 226 363-2
20 ก.ย. 2566 690 061-0
19 ก.ย. 2566 396 616-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-1
28 พ.ย. 2566 642 000-1
27 พ.ย. 2566 542 019-5
24 พ.ย. 2566 243 187-8
23 พ.ย. 2566 461 547-0
22 พ.ย. 2566 915 465-6
21 พ.ย. 2566 761 175-3
20 พ.ย. 2566 444 666-5
17 พ.ย. 2566 578 443-5
16 พ.ย. 2566 034 172-8
15 พ.ย. 2566 617 137-5
14 พ.ย. 2566 104 091-8
13 พ.ย. 2566 913 444-0
10 พ.ย. 2566 857 402-7
9 พ.ย. 2566 397 808-6
8 พ.ย. 2566 877 473-2
7 พ.ย. 2566 430 913-0
6 พ.ย. 2566 421 557-2
3 พ.ย. 2566 376 778-7
2 พ.ย. 2566 999 033-8
1 พ.ย. 2566 596 873-0
31 ต.ค. 2566 383 029-2
30 ต.ค. 2566 885 625-8
27 ต.ค. 2566 623 017-5
26 ต.ค. 2566 922 487-6
25 ต.ค. 2566 470 671-0
24 ต.ค. 2566 903 329-2
20 ต.ค. 2566 335 692-9
19 ต.ค. 2566 804 811-0
18 ต.ค. 2566 385 452-6
17 ต.ค. 2566 940 292-5
16 ต.ค. 2566 511 641-9
12 ต.ค. 2566 675 241-5
11 ต.ค. 2566 799 543-5
10 ต.ค. 2566 245 730-9
9 ต.ค. 2566 072 732-8
6 ต.ค. 2566 545 107-4
5 ต.ค. 2566 155 302-6
4 ต.ค. 2566 025 959-0
3 ต.ค. 2566 730 168-6
2 ต.ค. 2566 646 974-8
29 ก.ย. 2566 843 713-7
28 ก.ย. 2566 814 013-7
27 ก.ย. 2566 515 131-8
26 ก.ย. 2566 902 348-5
25 ก.ย. 2566 036 232-4
22 ก.ย. 2566 959 330-8
21 ก.ย. 2566 226 365-4
20 ก.ย. 2566 690 069-3
19 ก.ย. 2566 396 617-3

สูตรหุ้นไทย(เย็น)4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-8
28 พ.ย. 2566 642 002-0
27 พ.ย. 2566 542 015-4
24 พ.ย. 2566 243 180-1
23 พ.ย. 2566 461 544-0
22 พ.ย. 2566 915 462-4
21 พ.ย. 2566 761 179-3
20 พ.ย. 2566 444 664-1
17 พ.ย. 2566 578 449-3
16 พ.ย. 2566 034 179-5
15 พ.ย. 2566 617 139-0
14 พ.ย. 2566 104 094-8
13 พ.ย. 2566 913 449-2
10 พ.ย. 2566 857 406-1
9 พ.ย. 2566 397 809-4
8 พ.ย. 2566 877 472-8
7 พ.ย. 2566 430 911-7
6 พ.ย. 2566 421 551-4
3 พ.ย. 2566 376 770-8
2 พ.ย. 2566 999 035-4
1 พ.ย. 2566 596 876-2
31 ต.ค. 2566 383 029-2
30 ต.ค. 2566 885 625-9
27 ต.ค. 2566 623 010-3
26 ต.ค. 2566 922 485-3
25 ต.ค. 2566 470 675-4
24 ต.ค. 2566 903 327-9
20 ต.ค. 2566 335 699-4
19 ต.ค. 2566 804 817-6
18 ต.ค. 2566 385 454-6
17 ต.ค. 2566 940 290-1
16 ต.ค. 2566 511 645-4
12 ต.ค. 2566 675 241-7
11 ต.ค. 2566 799 548-7
10 ต.ค. 2566 245 737-5
9 ต.ค. 2566 072 731-2
6 ต.ค. 2566 545 100-2
5 ต.ค. 2566 155 309-3
4 ต.ค. 2566 025 950-1
3 ต.ค. 2566 730 166-9
2 ต.ค. 2566 646 971-6
29 ก.ย. 2566 843 715-4
28 ก.ย. 2566 814 012-4
27 ก.ย. 2566 515 135-2
26 ก.ย. 2566 902 345-6
25 ก.ย. 2566 036 234-9
22 ก.ย. 2566 959 331-2
21 ก.ย. 2566 226 367-9
20 ก.ย. 2566 690 068-0
19 ก.ย. 2566 396 618-2

สูตรหุ้นไทย(เย็น)5
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-6
28 พ.ย. 2566 642 006-5
27 พ.ย. 2566 542 018-2
24 พ.ย. 2566 243 188-7
23 พ.ย. 2566 461 548-6
22 พ.ย. 2566 915 464-1
21 พ.ย. 2566 761 177-9
20 พ.ย. 2566 444 663-4
17 พ.ย. 2566 578 447-8
16 พ.ย. 2566 034 171-7
15 พ.ย. 2566 617 137-9
14 พ.ย. 2566 104 098-0
13 พ.ย. 2566 913 445-4
10 พ.ย. 2566 857 401-4
9 พ.ย. 2566 397 803-6
8 พ.ย. 2566 877 471-8
7 พ.ย. 2566 430 914-5
6 พ.ย. 2566 421 552-1
3 พ.ย. 2566 376 779-7
2 พ.ย. 2566 999 031-4
1 พ.ย. 2566 596 871-6
31 ต.ค. 2566 383 020-6
30 ต.ค. 2566 885 620-8
27 ต.ค. 2566 623 012-3
26 ต.ค. 2566 922 482-1
25 ต.ค. 2566 470 670-2
24 ต.ค. 2566 903 327-6
20 ต.ค. 2566 335 696-0
19 ต.ค. 2566 804 813-2
18 ต.ค. 2566 385 457-8
17 ต.ค. 2566 940 294-6
16 ต.ค. 2566 511 647-1
12 ต.ค. 2566 675 244-1
11 ต.ค. 2566 799 540-7
10 ต.ค. 2566 245 735-4
9 ต.ค. 2566 072 731-0
6 ต.ค. 2566 545 101-2
5 ต.ค. 2566 155 300-8
4 ต.ค. 2566 025 951-8
3 ต.ค. 2566 730 165-8
2 ต.ค. 2566 646 976-9
29 ก.ย. 2566 843 719-8
28 ก.ย. 2566 814 011-5
27 ก.ย. 2566 515 137-9
26 ก.ย. 2566 902 346-4
25 ก.ย. 2566 036 235-4
22 ก.ย. 2566 959 334-1
21 ก.ย. 2566 226 365-6
20 ก.ย. 2566 690 063-8
19 ก.ย. 2566 396 615-0

สูตรหุ้นไทย(เย็น)6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
29 พ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-1
28 พ.ย. 2566 642 006-2
27 พ.ย. 2566 542 011-4
24 พ.ย. 2566 243 181-4
23 พ.ย. 2566 461 542-4
22 พ.ย. 2566 915 468-7
21 พ.ย. 2566 761 176-0
20 พ.ย. 2566 444 666-5
17 พ.ย. 2566 578 447-9
16 พ.ย. 2566 034 174-7
15 พ.ย. 2566 617 132-4
14 พ.ย. 2566 104 091-0
13 พ.ย. 2566 913 441-2
10 พ.ย. 2566 857 408-1
9 พ.ย. 2566 397 806-8
8 พ.ย. 2566 877 478-6
7 พ.ย. 2566 430 910-7
6 พ.ย. 2566 421 553-5
3 พ.ย. 2566 376 774-2
2 พ.ย. 2566 999 035-2
1 พ.ย. 2566 596 870-7
31 ต.ค. 2566 383 027-6
30 ต.ค. 2566 885 622-8
27 ต.ค. 2566 623 012-5
26 ต.ค. 2566 922 485-8
25 ต.ค. 2566 470 672-0
24 ต.ค. 2566 903 329-8
20 ต.ค. 2566 335 690-5
19 ต.ค. 2566 804 818-4
18 ต.ค. 2566 385 457-0
17 ต.ค. 2566 940 299-8
16 ต.ค. 2566 511 640-6
12 ต.ค. 2566 675 246-3
11 ต.ค. 2566 799 547-0
10 ต.ค. 2566 245 734-5
9 ต.ค. 2566 072 731-8
6 ต.ค. 2566 545 105-8
5 ต.ค. 2566 155 305-7
4 ต.ค. 2566 025 952-1
3 ต.ค. 2566 730 160-7
2 ต.ค. 2566 646 972-8
29 ก.ย. 2566 843 718-9
28 ก.ย. 2566 814 013-2
27 ก.ย. 2566 515 130-1
26 ก.ย. 2566 902 343-1
25 ก.ย. 2566 036 237-5
22 ก.ย. 2566 959 334-5
21 ก.ย. 2566 226 368-0
20 ก.ย. 2566 690 061-4
19 ก.ย. 2566 396 611-7

หวยหุ้นไทยเย็น คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก ผลปิดตลาดหุ้นไทย SET, SET50 เป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้ว หวยหุ้นไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 เวลาด้วยกันคือ
– รอบเช้า ปิดเวลา 10.00น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเที่ยง ปิดเวลา 12.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– รอบบ่าย ปิดเวลา 14.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเย็น ปิดเวลา 16.45น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในส่วนของเศรษฐี จะมีให้บริการเฉพาะ หวยหุ้นไทยรอบเย็นเท่านั้น เปิดให้บริการรับแทงทั้งแบบ 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้นไทยเย็น ผ่านทางทีวีช่อง 9 MCOT อสมท.
    •  3 ตัวบน ใช้ค่า Value ของ SET และ SET50 (SET มาก่อน SET50 เสมอ) ใช้ผลทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 มาต่อหน้าทศนิยม 2 ตัวท้ายของ SET
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขทศนิยม 2 ตัวท้าย จากค่า Change ของ SET
    • และสามารถตรวจผลได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ผ่านลิงค์นี้: https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นไทยเย็น เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2