15 กรกฎาคม 2024

สูตรหวยหุ้นไทยเย็น

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นไทยเย็นย้อนหลัง มีทั้งหมด 6 สูตร เป็น สูตรหวยฟรี ให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยเทียบดูจากผลหวยย้อนหลังช่วยในการตัดสินใจแทงได้เลย

เข้ากลุ่มเลขเด็ด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นไทย(เย็น)1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 8-6
12 ก.ค. 2567 804 678-1
11 ก.ค. 2567 537 096-7
10 ก.ค. 2567 828 363-1
9 ก.ค. 2567 592 584-0
8 ก.ค. 2567 350 513-7
5 ก.ค. 2567 499 953-4
4 ก.ค. 2567 204 343-6
3 ก.ค. 2567 970 128-1
2 ก.ค. 2567 258 771-0
1 ก.ค. 2567 435 612-3
28 มิ.ย. 2567 096 500-5
27 มิ.ย. 2567 046 695-9
26 มิ.ย. 2567 815 019-2
25 มิ.ย. 2567 514 417-5
24 มิ.ย. 2567 273 328-4
21 มิ.ย. 2567 441 129-3
20 มิ.ย. 2567 729 531-6
19 มิ.ย. 2567 982 412-6
18 มิ.ย. 2567 541 820-5
17 มิ.ย. 2567 859 973-1
14 มิ.ย. 2567 656 229-0
13 มิ.ย. 2567 678 919-4
12 มิ.ย. 2567 469 596-7
11 มิ.ย. 2567 210 473-0
10 มิ.ย. 2567 357 171-4
7 มิ.ย. 2567 574 334-6
6 มิ.ย. 2567 541 913-2
5 มิ.ย. 2567 532 005-7
4 มิ.ย. 2567 132 348-6
31 พ.ค. 2567 666 866-1
30 พ.ค. 2567 752 699-6
29 พ.ค. 2567 883 870-5
28 พ.ค. 2567 070 679-1
27 พ.ค. 2567 537 899-1
24 พ.ค. 2567 348 369-8
23 พ.ค. 2567 284 998-6
21 พ.ค. 2567 783 872-0
20 พ.ค. 2567 670 983-8
17 พ.ค. 2567 968 969-8
16 พ.ค. 2567 572 286-1
15 พ.ค. 2567 444 139-8
14 พ.ค. 2567 457 070-4
13 พ.ค. 2567 150 609-1
10 พ.ค. 2567 590 618-6
9 พ.ค. 2567 129 040-8
8 พ.ค. 2567 933 049-2
7 พ.ค. 2567 237 451-7
3 พ.ค. 2567 992 679-1
2 พ.ค. 2567 125 703-5

สูตรหุ้นไทย(เย็น)2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 4-7
12 ก.ค. 2567 804 671-4
11 ก.ค. 2567 537 090-2
10 ก.ค. 2567 828 360-9
9 ก.ค. 2567 592 589-8
8 ก.ค. 2567 350 513-0
5 ก.ค. 2567 499 955-6
4 ก.ค. 2567 204 340-9
3 ก.ค. 2567 970 129-8
2 ก.ค. 2567 258 770-5
1 ก.ค. 2567 435 615-1
28 มิ.ย. 2567 096 509-5
27 มิ.ย. 2567 046 691-0
26 มิ.ย. 2567 815 014-2
25 มิ.ย. 2567 514 413-7
24 มิ.ย. 2567 273 322-7
21 มิ.ย. 2567 441 123-4
20 มิ.ย. 2567 729 531-7
19 มิ.ย. 2567 982 415-6
18 มิ.ย. 2567 541 829-0
17 มิ.ย. 2567 859 978-7
14 มิ.ย. 2567 656 224-1
13 มิ.ย. 2567 678 912-1
12 มิ.ย. 2567 469 595-8
11 มิ.ย. 2567 210 477-8
10 มิ.ย. 2567 357 177-6
7 มิ.ย. 2567 574 334-1
6 มิ.ย. 2567 541 913-2
5 มิ.ย. 2567 532 002-6
4 มิ.ย. 2567 132 341-2
31 พ.ค. 2567 666 861-8
30 พ.ค. 2567 752 691-6
29 พ.ค. 2567 883 878-5
28 พ.ค. 2567 070 671-3
27 พ.ค. 2567 537 895-4
24 พ.ค. 2567 348 360-3
23 พ.ค. 2567 284 997-6
21 พ.ค. 2567 783 879-0
20 พ.ค. 2567 670 982-7
17 พ.ค. 2567 968 969-0
16 พ.ค. 2567 572 285-3
15 พ.ค. 2567 444 139-7
14 พ.ค. 2567 457 071-9
13 พ.ค. 2567 150 600-6
10 พ.ค. 2567 590 612-5
9 พ.ค. 2567 129 041-8
8 พ.ค. 2567 933 049-1
7 พ.ค. 2567 237 455-7
3 พ.ค. 2567 992 675-0
2 พ.ค. 2567 125 705-0

สูตรหุ้นไทย(เย็น)3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 9-2
12 ก.ค. 2567 804 674-6
11 ก.ค. 2567 537 098-7
10 ก.ค. 2567 828 369-8
9 ก.ค. 2567 592 581-0
8 ก.ค. 2567 350 516-8
5 ก.ค. 2567 499 955-1
4 ก.ค. 2567 204 343-0
3 ก.ค. 2567 970 122-4
2 ก.ค. 2567 258 774-5
1 ก.ค. 2567 435 614-3
28 มิ.ย. 2567 096 506-9
27 มิ.ย. 2567 046 698-6
26 มิ.ย. 2567 815 010-5
25 มิ.ย. 2567 514 418-5
24 มิ.ย. 2567 273 326-5
21 มิ.ย. 2567 441 126-0
20 มิ.ย. 2567 729 536-0
19 มิ.ย. 2567 982 416-9
18 มิ.ย. 2567 541 821-7
17 มิ.ย. 2567 859 977-2
14 มิ.ย. 2567 656 226-0
13 มิ.ย. 2567 678 917-1
12 มิ.ย. 2567 469 596-7
11 มิ.ย. 2567 210 475-4
10 มิ.ย. 2567 357 170-8
7 มิ.ย. 2567 574 331-7
6 มิ.ย. 2567 541 915-4
5 มิ.ย. 2567 532 007-9
4 มิ.ย. 2567 132 340-7
31 พ.ค. 2567 666 868-0
30 พ.ค. 2567 752 697-3
29 พ.ค. 2567 883 872-4
28 พ.ค. 2567 070 676-0
27 พ.ค. 2567 537 898-1
24 พ.ค. 2567 348 367-8
23 พ.ค. 2567 284 990-7
21 พ.ค. 2567 783 873-0
20 พ.ค. 2567 670 983-1
17 พ.ค. 2567 968 968-7
16 พ.ค. 2567 572 283-2
15 พ.ค. 2567 444 139-8
14 พ.ค. 2567 457 077-9
13 พ.ค. 2567 150 601-0
10 พ.ค. 2567 590 612-3
9 พ.ค. 2567 129 042-9
8 พ.ค. 2567 933 041-9
7 พ.ค. 2567 237 453-8
3 พ.ค. 2567 992 678-2
2 พ.ค. 2567 125 706-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 9-4
12 ก.ค. 2567 804 675-4
11 ก.ค. 2567 537 091-3
10 ก.ค. 2567 828 366-4
9 ก.ค. 2567 592 582-3
8 ก.ค. 2567 350 513-8
5 ก.ค. 2567 499 959-7
4 ก.ค. 2567 204 349-1
3 ก.ค. 2567 970 129-2
2 ก.ค. 2567 258 772-6
1 ก.ค. 2567 435 614-0
28 มิ.ย. 2567 096 504-5
27 มิ.ย. 2567 046 691-5
26 มิ.ย. 2567 815 010-1
25 มิ.ย. 2567 514 414-9
24 มิ.ย. 2567 273 320-4
21 มิ.ย. 2567 441 128-1
20 มิ.ย. 2567 729 539-8
19 มิ.ย. 2567 982 414-5
18 มิ.ย. 2567 541 829-3
17 มิ.ย. 2567 859 971-8
14 มิ.ย. 2567 656 228-0
13 มิ.ย. 2567 678 913-0
12 มิ.ย. 2567 469 594-5
11 มิ.ย. 2567 210 479-3
10 มิ.ย. 2567 357 176-0
7 มิ.ย. 2567 574 332-1
6 มิ.ย. 2567 541 913-5
5 มิ.ย. 2567 532 005-0
4 มิ.ย. 2567 132 342-1
31 พ.ค. 2567 666 863-2
30 พ.ค. 2567 752 695-2
29 พ.ค. 2567 883 870-1
28 พ.ค. 2567 070 679-1
27 พ.ค. 2567 537 894-3
24 พ.ค. 2567 348 364-0
23 พ.ค. 2567 284 998-4
21 พ.ค. 2567 783 873-4
20 พ.ค. 2567 670 983-6
17 พ.ค. 2567 968 962-9
16 พ.ค. 2567 572 288-2
15 พ.ค. 2567 444 136-9
14 พ.ค. 2567 457 073-0
13 พ.ค. 2567 150 600-4
10 พ.ค. 2567 590 616-5
9 พ.ค. 2567 129 041-3
8 พ.ค. 2567 933 044-3
7 พ.ค. 2567 237 455-4
3 พ.ค. 2567 992 678-2
2 พ.ค. 2567 125 700-3

สูตรหุ้นไทย(เย็น)5
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 5-8
12 ก.ค. 2567 804 677-9
11 ก.ค. 2567 537 093-4
10 ก.ค. 2567 828 366-8
9 ก.ค. 2567 592 582-8
8 ก.ค. 2567 350 511-4
5 ก.ค. 2567 499 950-5
4 ก.ค. 2567 204 340-1
3 ก.ค. 2567 970 128-7
2 ก.ค. 2567 258 772-7
1 ก.ค. 2567 435 617-1
28 มิ.ย. 2567 096 505-9
27 มิ.ย. 2567 046 696-5
26 มิ.ย. 2567 815 015-8
25 มิ.ย. 2567 514 412-9
24 มิ.ย. 2567 273 322-7
21 มิ.ย. 2567 441 121-9
20 มิ.ย. 2567 729 531-9
19 มิ.ย. 2567 982 418-4
18 มิ.ย. 2567 541 828-7
17 มิ.ย. 2567 859 970-9
14 มิ.ย. 2567 656 222-3
13 มิ.ย. 2567 678 911-3
12 มิ.ย. 2567 469 599-8
11 มิ.ย. 2567 210 474-3
10 มิ.ย. 2567 357 174-1
7 มิ.ย. 2567 574 333-4
6 มิ.ย. 2567 541 919-8
5 มิ.ย. 2567 532 002-9
4 มิ.ย. 2567 132 345-4
31 พ.ค. 2567 666 865-1
30 พ.ค. 2567 752 699-7
29 พ.ค. 2567 883 875-8
28 พ.ค. 2567 070 671-4
27 พ.ค. 2567 537 891-9
24 พ.ค. 2567 348 367-9
23 พ.ค. 2567 284 995-9
21 พ.ค. 2567 783 870-1
20 พ.ค. 2567 670 987-6
17 พ.ค. 2567 968 964-3
16 พ.ค. 2567 572 289-3
15 พ.ค. 2567 444 133-5
14 พ.ค. 2567 457 077-0
13 พ.ค. 2567 150 608-1
10 พ.ค. 2567 590 614-2
9 พ.ค. 2567 129 043-9
8 พ.ค. 2567 933 048-1
7 พ.ค. 2567 237 454-6
3 พ.ค. 2567 992 673-0
2 พ.ค. 2567 125 704-6

สูตรหุ้นไทย(เย็น)6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 รอผล รอผล 0-1
12 ก.ค. 2567 804 677-2
11 ก.ค. 2567 537 097-4
10 ก.ค. 2567 828 367-1
9 ก.ค. 2567 592 580-5
8 ก.ค. 2567 350 515-6
5 ก.ค. 2567 499 953-2
4 ก.ค. 2567 204 341-2
3 ก.ค. 2567 970 125-4
2 ก.ค. 2567 258 772-8
1 ก.ค. 2567 435 615-4
28 มิ.ย. 2567 096 500-7
27 มิ.ย. 2567 046 692-6
26 มิ.ย. 2567 815 011-3
25 มิ.ย. 2567 514 415-4
24 มิ.ย. 2567 273 321-3
21 มิ.ย. 2567 441 124-3
20 มิ.ย. 2567 729 538-6
19 มิ.ย. 2567 982 417-8
18 มิ.ย. 2567 541 821-6
17 มิ.ย. 2567 859 971-2
14 มิ.ย. 2567 656 225-4
13 มิ.ย. 2567 678 914-5
12 มิ.ย. 2567 469 599-6
11 มิ.ย. 2567 210 473-2
10 มิ.ย. 2567 357 174-3
7 มิ.ย. 2567 574 330-8
6 มิ.ย. 2567 541 911-3
5 มิ.ย. 2567 532 003-9
4 มิ.ย. 2567 132 340-9
31 พ.ค. 2567 666 866-7
30 พ.ค. 2567 752 691-7
29 พ.ค. 2567 883 872-8
28 พ.ค. 2567 070 670-1
27 พ.ค. 2567 537 893-7
24 พ.ค. 2567 348 361-4
23 พ.ค. 2567 284 999-7
21 พ.ค. 2567 783 878-7
20 พ.ค. 2567 670 982-1
17 พ.ค. 2567 968 960-1
16 พ.ค. 2567 572 284-0
15 พ.ค. 2567 444 136-8
14 พ.ค. 2567 457 075-4
13 พ.ค. 2567 150 600-2
10 พ.ค. 2567 590 615-7
9 พ.ค. 2567 129 046-4
8 พ.ค. 2567 933 040-2
7 พ.ค. 2567 237 453-6
3 พ.ค. 2567 992 674-1
2 พ.ค. 2567 125 700-9

หวยหุ้นไทยเย็น คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก ผลปิดตลาดหุ้นไทย SET, SET50 เป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้ว หวยหุ้นไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 เวลาด้วยกันคือ
– รอบเช้า ปิดเวลา 10.00น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเที่ยง ปิดเวลา 12.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– รอบบ่าย ปิดเวลา 14.30น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9 MCOT
– รอบเย็น ปิดเวลา 16.45น. ดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในส่วนของเศรษฐี จะมีให้บริการเฉพาะ หวยหุ้นไทยรอบเย็นเท่านั้น เปิดให้บริการรับแทงทั้งแบบ 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้นไทยเย็น ผ่านทางทีวีช่อง 9 MCOT อสมท.
    •  3 ตัวบน ใช้ค่า Value ของ SET และ SET50 (SET มาก่อน SET50 เสมอ) ใช้ผลทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 มาต่อหน้าทศนิยม 2 ตัวท้ายของ SET
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขทศนิยม 2 ตัวท้าย จากค่า Change ของ SET
    • และสามารถตรวจผลได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ผ่านลิงค์นี้: https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นไทยเย็น เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2