25 มิถุนายน 2024

สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์

สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ฟรี ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลัง ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการแทงหวย เป็นสูตรหวยฟรี แนะนำให้เล่น 19 ประตู วิ่ง หรือ รูด จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

เข้ากลุ่มเจาะเลขเด็ดได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 8-7
24 มิ.ย. 2567 121 888-1
21 มิ.ย. 2567 033 576-7
20 มิ.ย. 2567 476 901-4
18 มิ.ย. 2567 486 763-5
17 มิ.ย. 2567 810 940-6
14 มิ.ย. 2567 916 948-0
13 มิ.ย. 2567 710 111-7
12 มิ.ย. 2567 221 213-8
11 มิ.ย. 2567 742 627-6
10 มิ.ย. 2567 804 053-7
7 มิ.ย. 2567 899 181-8
6 มิ.ย. 2567 617 841-3
5 มิ.ย. 2567 733 048-7
4 มิ.ย. 2567 129 266-0
3 มิ.ย. 2567 103 293-9
31 พ.ค. 2567 632 849-7
30 พ.ค. 2567 148 062-1
29 พ.ค. 2567 154 320-1
28 พ.ค. 2567 286 739-8
24 พ.ค. 2567 959 332-0
23 พ.ค. 2567 526 789-5
22 พ.ค. 2567 104 953-4
21 พ.ค. 2567 299 225-1
20 พ.ค. 2567 677 824-9
17 พ.ค. 2567 359 219-3
16 พ.ค. 2567 938 627-2
15 พ.ค. 2567 800 891-0
14 พ.ค. 2567 811 605-1
13 พ.ค. 2567 151 339-4
10 พ.ค. 2567 284 087-5
9 พ.ค. 2567 776 373-2
8 พ.ค. 2567 639 136-8
7 พ.ค. 2567 426 993-0
6 พ.ค. 2567 227 598-2
3 พ.ค. 2567 568 029-7
2 พ.ค. 2567 566 378-1
1 พ.ค. 2567 329 376-3
30 เม.ย. 2567 592 179-3
29 เม.ย. 2567 609 438-9
26 เม.ย. 2567 966 865-4
25 เม.ย. 2567 580 129-3
24 เม.ย. 2567 092 776-5
23 เม.ย. 2567 369 717-8
22 เม.ย. 2567 998 588-6
19 เม.ย. 2567 640 027-9
18 เม.ย. 2567 538 071-6
17 เม.ย. 2567 331 662-1
16 เม.ย. 2567 897 862-9
15 เม.ย. 2567 511 130-9

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 2
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-4
24 มิ.ย. 2567 121 883-2
21 มิ.ย. 2567 033 572-9
20 มิ.ย. 2567 476 903-1
18 มิ.ย. 2567 486 765-8
17 มิ.ย. 2567 810 949-0
14 มิ.ย. 2567 916 949-8
13 มิ.ย. 2567 710 117-2
12 มิ.ย. 2567 221 218-2
11 มิ.ย. 2567 742 627-4
10 มิ.ย. 2567 804 058-7
7 มิ.ย. 2567 899 182-1
6 มิ.ย. 2567 617 840-8
5 มิ.ย. 2567 733 046-9
4 มิ.ย. 2567 129 263-0
3 มิ.ย. 2567 103 297-2
31 พ.ค. 2567 632 848-9
30 พ.ค. 2567 148 069-7
29 พ.ค. 2567 154 323-9
28 พ.ค. 2567 286 732-5
24 พ.ค. 2567 959 332-4
23 พ.ค. 2567 526 780-1
22 พ.ค. 2567 104 959-5
21 พ.ค. 2567 299 229-0
20 พ.ค. 2567 677 820-9
17 พ.ค. 2567 359 214-1
16 พ.ค. 2567 938 625-4
15 พ.ค. 2567 800 899-1
14 พ.ค. 2567 811 608-9
13 พ.ค. 2567 151 331-2
10 พ.ค. 2567 284 088-4
9 พ.ค. 2567 776 371-7
8 พ.ค. 2567 639 134-8
7 พ.ค. 2567 426 997-6
6 พ.ค. 2567 227 599-4
3 พ.ค. 2567 568 023-0
2 พ.ค. 2567 566 373-7
1 พ.ค. 2567 329 370-9
30 เม.ย. 2567 592 172-7
29 เม.ย. 2567 609 431-6
26 เม.ย. 2567 966 868-7
25 เม.ย. 2567 580 129-3
24 เม.ย. 2567 092 779-8
23 เม.ย. 2567 369 717-2
22 เม.ย. 2567 998 588-2
19 เม.ย. 2567 640 024-3
18 เม.ย. 2567 538 076-3
17 เม.ย. 2567 331 663-7
16 เม.ย. 2567 897 864-7
15 เม.ย. 2567 511 137-2

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 3
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-4
24 มิ.ย. 2567 121 882-7
21 มิ.ย. 2567 033 570-8
20 มิ.ย. 2567 476 906-2
18 มิ.ย. 2567 486 769-4
17 มิ.ย. 2567 810 949-5
14 มิ.ย. 2567 916 948-0
13 มิ.ย. 2567 710 117-4
12 มิ.ย. 2567 221 219-2
11 มิ.ย. 2567 742 629-5
10 มิ.ย. 2567 804 051-0
7 มิ.ย. 2567 899 182-7
6 มิ.ย. 2567 617 849-5
5 มิ.ย. 2567 733 041-6
4 มิ.ย. 2567 129 267-6
3 มิ.ย. 2567 103 297-2
31 พ.ค. 2567 632 847-0
30 พ.ค. 2567 148 069-5
29 พ.ค. 2567 154 322-3
28 พ.ค. 2567 286 731-0
24 พ.ค. 2567 959 331-9
23 พ.ค. 2567 526 784-1
22 พ.ค. 2567 104 950-6
21 พ.ค. 2567 299 222-1
20 พ.ค. 2567 677 828-4
17 พ.ค. 2567 359 218-6
16 พ.ค. 2567 938 621-2
15 พ.ค. 2567 800 891-7
14 พ.ค. 2567 811 603-7
13 พ.ค. 2567 151 337-3
10 พ.ค. 2567 284 081-7
9 พ.ค. 2567 776 375-3
8 พ.ค. 2567 639 137-6
7 พ.ค. 2567 426 995-1
6 พ.ค. 2567 227 597-5
3 พ.ค. 2567 568 029-4
2 พ.ค. 2567 566 371-9
1 พ.ค. 2567 329 374-2
30 เม.ย. 2567 592 174-7
29 เม.ย. 2567 609 439-7
26 เม.ย. 2567 966 866-7
25 เม.ย. 2567 580 123-2
24 เม.ย. 2567 092 775-0
23 เม.ย. 2567 369 715-4
22 เม.ย. 2567 998 589-2
19 เม.ย. 2567 640 028-4
18 เม.ย. 2567 538 070-8
17 เม.ย. 2567 331 668-7
16 เม.ย. 2567 897 867-0
15 เม.ย. 2567 511 139-8

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-3
24 มิ.ย. 2567 121 882-6
21 มิ.ย. 2567 033 579-0
20 มิ.ย. 2567 476 902-9
18 มิ.ย. 2567 486 769-3
17 มิ.ย. 2567 810 947-6
14 มิ.ย. 2567 916 947-2
13 มิ.ย. 2567 710 110-7
12 มิ.ย. 2567 221 213-7
11 มิ.ย. 2567 742 620-3
10 มิ.ย. 2567 804 057-3
7 มิ.ย. 2567 899 182-5
6 มิ.ย. 2567 617 848-4
5 มิ.ย. 2567 733 047-8
4 มิ.ย. 2567 129 263-9
3 มิ.ย. 2567 103 299-4
31 พ.ค. 2567 632 844-3
30 พ.ค. 2567 148 062-0
29 พ.ค. 2567 154 328-9
28 พ.ค. 2567 286 739-5
24 พ.ค. 2567 959 338-5
23 พ.ค. 2567 526 787-3
22 พ.ค. 2567 104 958-1
21 พ.ค. 2567 299 228-9
20 พ.ค. 2567 677 824-0
17 พ.ค. 2567 359 214-3
16 พ.ค. 2567 938 623-2
15 พ.ค. 2567 800 892-6
14 พ.ค. 2567 811 608-1
13 พ.ค. 2567 151 337-9
10 พ.ค. 2567 284 080-9
9 พ.ค. 2567 776 371-7
8 พ.ค. 2567 639 139-0
7 พ.ค. 2567 426 995-0
6 พ.ค. 2567 227 596-2
3 พ.ค. 2567 568 029-8
2 พ.ค. 2567 566 377-1
1 พ.ค. 2567 329 378-7
30 เม.ย. 2567 592 176-9
29 เม.ย. 2567 609 439-1
26 เม.ย. 2567 966 861-0
25 เม.ย. 2567 580 121-3
24 เม.ย. 2567 092 771-9
23 เม.ย. 2567 369 718-7
22 เม.ย. 2567 998 587-0
19 เม.ย. 2567 640 029-8
18 เม.ย. 2567 538 073-2
17 เม.ย. 2567 331 669-8
16 เม.ย. 2567 897 861-4
15 เม.ย. 2567 511 135-8

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-3
24 มิ.ย. 2567 121 882-0
21 มิ.ย. 2567 033 571-0
20 มิ.ย. 2567 476 902-1
18 มิ.ย. 2567 486 760-1
17 มิ.ย. 2567 810 948-9
14 มิ.ย. 2567 916 945-0
13 มิ.ย. 2567 710 110-9
12 มิ.ย. 2567 221 212-9
11 มิ.ย. 2567 742 622-0
10 มิ.ย. 2567 804 058-2
7 มิ.ย. 2567 899 182-4
6 มิ.ย. 2567 617 848-9
5 มิ.ย. 2567 733 046-9
4 มิ.ย. 2567 129 269-7
3 มิ.ย. 2567 103 296-8
31 พ.ค. 2567 632 847-6
30 พ.ค. 2567 148 063-7
29 พ.ค. 2567 154 324-1
28 พ.ค. 2567 286 738-0
24 พ.ค. 2567 959 333-8
23 พ.ค. 2567 526 784-1
22 พ.ค. 2567 104 954-1
21 พ.ค. 2567 299 229-7
20 พ.ค. 2567 677 826-4
17 พ.ค. 2567 359 213-5
16 พ.ค. 2567 938 622-4
15 พ.ค. 2567 800 895-2
14 พ.ค. 2567 811 607-1
13 พ.ค. 2567 151 337-2
10 พ.ค. 2567 284 085-4
9 พ.ค. 2567 776 371-3
8 พ.ค. 2567 639 137-6
7 พ.ค. 2567 426 996-3
6 พ.ค. 2567 227 596-5
3 พ.ค. 2567 568 024-9
2 พ.ค. 2567 566 378-4
1 พ.ค. 2567 329 373-0
30 เม.ย. 2567 592 172-0
29 เม.ย. 2567 609 435-3
26 เม.ย. 2567 966 868-1
25 เม.ย. 2567 580 124-3
24 เม.ย. 2567 092 770-3
23 เม.ย. 2567 369 711-8
22 เม.ย. 2567 998 585-9
19 เม.ย. 2567 640 021-7
18 เม.ย. 2567 538 074-3
17 เม.ย. 2567 331 664-3
16 เม.ย. 2567 897 862-0
15 เม.ย. 2567 511 134-0

สูตรหุ้นดาวโจนส์ 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-5
24 มิ.ย. 2567 121 881-7
21 มิ.ย. 2567 033 575-6
20 มิ.ย. 2567 476 906-4
18 มิ.ย. 2567 486 764-5
17 มิ.ย. 2567 810 943-1
14 มิ.ย. 2567 916 940-6
13 มิ.ย. 2567 710 116-5
12 มิ.ย. 2567 221 212-7
11 มิ.ย. 2567 742 628-4
10 มิ.ย. 2567 804 057-2
7 มิ.ย. 2567 899 189-8
6 มิ.ย. 2567 617 842-1
5 มิ.ย. 2567 733 043-6
4 มิ.ย. 2567 129 268-1
3 มิ.ย. 2567 103 293-0
31 พ.ค. 2567 632 846-4
30 พ.ค. 2567 148 065-4
29 พ.ค. 2567 154 327-2
28 พ.ค. 2567 286 737-5
24 พ.ค. 2567 959 335-3
23 พ.ค. 2567 526 786-3
22 พ.ค. 2567 104 951-2
21 พ.ค. 2567 299 228-9
20 พ.ค. 2567 677 827-6
17 พ.ค. 2567 359 218-0
16 พ.ค. 2567 938 620-3
15 พ.ค. 2567 800 892-0
14 พ.ค. 2567 811 605-4
13 พ.ค. 2567 151 333-2
10 พ.ค. 2567 284 088-6
9 พ.ค. 2567 776 376-9
8 พ.ค. 2567 639 137-9
7 พ.ค. 2567 426 992-8
6 พ.ค. 2567 227 594-0
3 พ.ค. 2567 568 022-6
2 พ.ค. 2567 566 371-9
1 พ.ค. 2567 329 374-1
30 เม.ย. 2567 592 172-0
29 เม.ย. 2567 609 435-6
26 เม.ย. 2567 966 863-7
25 เม.ย. 2567 580 126-3
24 เม.ย. 2567 092 770-1
23 เม.ย. 2567 369 711-8
22 เม.ย. 2567 998 586-5
19 เม.ย. 2567 640 025-7
18 เม.ย. 2567 538 078-7
17 เม.ย. 2567 331 662-0
16 เม.ย. 2567 897 864-3
15 เม.ย. 2567 511 130-2

หวยหุ้นดาวโจนส์ คืออะไร

เป็นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดัชนีหุ้นที่ถูกสร้างโดย ชาลส์ ดาว ผู้เป็น บรรณาธิการวอลล์สตรีทเจอร์นัล นอกจากนี้ ยังเป็น ผู้ก่อตั้ง ดาวโจส์แอนด์คอมพานี อีกด้วย  ดัชนีหุ้นนี้ ถูกตั้งชื่อตาม ชาลส์ ดาว และ แอ็ดเวิร์ด โจนส์ เป็นดัชนีแสดงผลการซื้อขายหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัสอเมริกา ซึ่งหวยหุ้นดาวโจนส์จะถูกอ้างอิงจากหุ้นดาวโจนส์นี้ด้วย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Dow Jones Industrial Average หุ้นดาวโจนส์
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.marketwatch.com/investing/index/djia
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – เสาร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 08.00น.
ปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ออกผลประมาณ 03.05น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นดาวโจนส์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2