31 พฤษภาคม 2024

สูตรหวยสิงคโปร์

แนวทางหวยสิงคโปร์ ผลหวยสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี เศรษฐี มี 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยวิธีเล่นที่ได้ประสิทธิภาพสูงคือ 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพิ่มโอกาสถูกรางวัล

เจาะเลขเด็ด เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 1-4
30 พ.ค. 2567 338 183-6
29 พ.ค. 2567 320 897-3
28 พ.ค. 2567 009 643-4
27 พ.ค. 2567 845 890-5
24 พ.ค. 2567 656 066-8
23 พ.ค. 2567 262 722-9
21 พ.ค. 2567 790 150-3
20 พ.ค. 2567 405 575-9
17 พ.ค. 2567 348 496-3
16 พ.ค. 2567 499 577-6
15 พ.ค. 2567 942 937-6
14 พ.ค. 2567 335 696-5
13 พ.ค. 2567 366 963-6
10 พ.ค. 2567 070 754-2
9 พ.ค. 2567 595 424-3
8 พ.ค. 2567 453 519-7
7 พ.ค. 2567 004 156-9
6 พ.ค. 2567 319 265-8
3 พ.ค. 2567 293 966-5
2 พ.ค. 2567 689 203-1
30 เม.ย. 2567 269 645-8
29 เม.ย. 2567 205 956-5
26 เม.ย. 2567 010 653-8
25 เม.ย. 2567 775 380-1
24 เม.ย. 2567 313 417-9
23 เม.ย. 2567 272 558-2
22 เม.ย. 2567 517 668-2
19 เม.ย. 2567 651 150-7
18 เม.ย. 2567 766 975-1
17 เม.ย. 2567 469 936-8
16 เม.ย. 2567 476 858-7
15 เม.ย. 2567 361 305-4
12 เม.ย. 2567 691 706-3
11 เม.ย. 2567 761 912-8
9 เม.ย. 2567 752 531-9
8 เม.ย. 2567 599 274-1
5 เม.ย. 2567 826 759-8
4 เม.ย. 2567 501 356-0
3 เม.ย. 2567 266 068-7
2 เม.ย. 2567 772 834-2
1 เม.ย. 2567 489 883-4
28 มี.ค. 2567 401 703-2
27 มี.ค. 2567 171 387-8
26 มี.ค. 2567 333 233-8
25 มี.ค. 2567 810 870-7
22 มี.ค. 2567 797 400-1
21 มี.ค. 2567 037 897-6
20 มี.ค. 2567 748 938-5
19 มี.ค. 2567 355 622-0

สูตรหวยสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 5-1
30 พ.ค. 2567 338 180-1
29 พ.ค. 2567 320 899-2
28 พ.ค. 2567 009 648-9
27 พ.ค. 2567 845 898-1
24 พ.ค. 2567 656 065-2
23 พ.ค. 2567 262 725-0
21 พ.ค. 2567 790 152-9
20 พ.ค. 2567 405 574-1
17 พ.ค. 2567 348 491-2
16 พ.ค. 2567 499 571-6
15 พ.ค. 2567 942 934-7
14 พ.ค. 2567 335 692-1
13 พ.ค. 2567 366 960-8
10 พ.ค. 2567 070 751-3
9 พ.ค. 2567 595 423-6
8 พ.ค. 2567 453 511-6
7 พ.ค. 2567 004 157-8
6 พ.ค. 2567 319 265-4
3 พ.ค. 2567 293 968-0
2 พ.ค. 2567 689 208-7
30 เม.ย. 2567 269 648-2
29 เม.ย. 2567 205 954-6
26 เม.ย. 2567 010 659-4
25 เม.ย. 2567 775 385-1
24 เม.ย. 2567 313 411-0
23 เม.ย. 2567 272 556-7
22 เม.ย. 2567 517 667-6
19 เม.ย. 2567 651 153-4
18 เม.ย. 2567 766 978-6
17 เม.ย. 2567 469 937-3
16 เม.ย. 2567 476 853-2
15 เม.ย. 2567 361 300-6
12 เม.ย. 2567 691 708-4
11 เม.ย. 2567 761 915-4
9 เม.ย. 2567 752 536-5
8 เม.ย. 2567 599 275-1
5 เม.ย. 2567 826 750-6
4 เม.ย. 2567 501 357-5
3 เม.ย. 2567 266 064-3
2 เม.ย. 2567 772 832-5
1 เม.ย. 2567 489 884-9
28 มี.ค. 2567 401 702-5
27 มี.ค. 2567 171 381-0
26 มี.ค. 2567 333 234-5
25 มี.ค. 2567 810 873-5
22 มี.ค. 2567 797 402-9
21 มี.ค. 2567 037 893-2
20 มี.ค. 2567 748 939-8
19 มี.ค. 2567 355 622-9

สูตรหวยสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 6-5
30 พ.ค. 2567 338 180-9
29 พ.ค. 2567 320 894-6
28 พ.ค. 2567 009 647-0
27 พ.ค. 2567 845 890-4
24 พ.ค. 2567 656 069-8
23 พ.ค. 2567 262 726-5
21 พ.ค. 2567 790 154-6
20 พ.ค. 2567 405 573-1
17 พ.ค. 2567 348 492-5
16 พ.ค. 2567 499 576-0
15 พ.ค. 2567 942 931-4
14 พ.ค. 2567 335 693-2
13 พ.ค. 2567 366 967-2
10 พ.ค. 2567 070 757-3
9 พ.ค. 2567 595 424-8
8 พ.ค. 2567 453 519-5
7 พ.ค. 2567 004 151-3
6 พ.ค. 2567 319 269-4
3 พ.ค. 2567 293 962-4
2 พ.ค. 2567 689 209-3
30 เม.ย. 2567 269 647-5
29 เม.ย. 2567 205 950-8
26 เม.ย. 2567 010 657-4
25 เม.ย. 2567 775 387-9
24 เม.ย. 2567 313 415-4
23 เม.ย. 2567 272 554-5
22 เม.ย. 2567 517 660-4
19 เม.ย. 2567 651 154-7
18 เม.ย. 2567 766 975-3
17 เม.ย. 2567 469 931-2
16 เม.ย. 2567 476 856-2
15 เม.ย. 2567 361 307-4
12 เม.ย. 2567 691 702-7
11 เม.ย. 2567 761 911-8
9 เม.ย. 2567 752 539-6
8 เม.ย. 2567 599 275-3
5 เม.ย. 2567 826 752-4
4 เม.ย. 2567 501 352-4
3 เม.ย. 2567 266 066-5
2 เม.ย. 2567 772 836-7
1 เม.ย. 2567 489 882-5
28 มี.ค. 2567 401 706-0
27 มี.ค. 2567 171 387-8
26 มี.ค. 2567 333 232-5
25 มี.ค. 2567 810 871-0
22 มี.ค. 2567 797 405-3
21 มี.ค. 2567 037 899-4
20 มี.ค. 2567 748 937-8
19 มี.ค. 2567 355 620-6

สูตรหวยสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 5-8
30 พ.ค. 2567 338 182-7
29 พ.ค. 2567 320 893-9
28 พ.ค. 2567 009 640-7
27 พ.ค. 2567 845 895-2
24 พ.ค. 2567 656 065-8
23 พ.ค. 2567 262 725-4
21 พ.ค. 2567 790 159-8
20 พ.ค. 2567 405 577-9
17 พ.ค. 2567 348 495-4
16 พ.ค. 2567 499 576-0
15 พ.ค. 2567 942 934-5
14 พ.ค. 2567 335 697-5
13 พ.ค. 2567 366 965-7
10 พ.ค. 2567 070 755-4
9 พ.ค. 2567 595 421-0
8 พ.ค. 2567 453 511-2
7 พ.ค. 2567 004 158-7
6 พ.ค. 2567 319 269-4
3 พ.ค. 2567 293 968-7
2 พ.ค. 2567 689 201-3
30 เม.ย. 2567 269 641-5
29 เม.ย. 2567 205 953-2
26 เม.ย. 2567 010 656-9
25 เม.ย. 2567 775 380-2
24 เม.ย. 2567 313 419-5
23 เม.ย. 2567 272 552-1
22 เม.ย. 2567 517 660-4
19 เม.ย. 2567 651 153-2
18 เม.ย. 2567 766 974-2
17 เม.ย. 2567 469 931-0
16 เม.ย. 2567 476 856-7
15 เม.ย. 2567 361 301-4
12 เม.ย. 2567 691 700-1
11 เม.ย. 2567 761 917-8
9 เม.ย. 2567 752 533-7
8 เม.ย. 2567 599 274-5
5 เม.ย. 2567 826 750-4
4 เม.ย. 2567 501 353-6
3 เม.ย. 2567 266 065-4
2 เม.ย. 2567 772 831-0
1 เม.ย. 2567 489 880-1
28 มี.ค. 2567 401 700-4
27 มี.ค. 2567 171 388-4
26 มี.ค. 2567 333 234-3
25 มี.ค. 2567 810 877-9
22 มี.ค. 2567 797 404-6
21 มี.ค. 2567 037 890-2
20 มี.ค. 2567 748 938-4
19 มี.ค. 2567 355 629-7

สูตรหวยสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 1-9
30 พ.ค. 2567 338 188-2
29 พ.ค. 2567 320 895-8
28 พ.ค. 2567 009 640-9
27 พ.ค. 2567 845 896-2
24 พ.ค. 2567 656 066-4
23 พ.ค. 2567 262 721-0
21 พ.ค. 2567 790 154-1
20 พ.ค. 2567 405 576-0
17 พ.ค. 2567 348 493-2
16 พ.ค. 2567 499 577-5
15 พ.ค. 2567 942 932-5
14 พ.ค. 2567 335 698-6
13 พ.ค. 2567 366 964-7
10 พ.ค. 2567 070 759-8
9 พ.ค. 2567 595 421-6
8 พ.ค. 2567 453 516-4
7 พ.ค. 2567 004 151-8
6 พ.ค. 2567 319 261-0
3 พ.ค. 2567 293 963-8
2 พ.ค. 2567 689 204-8
30 เม.ย. 2567 269 641-9
29 เม.ย. 2567 205 954-9
26 เม.ย. 2567 010 659-2
25 เม.ย. 2567 775 382-1
24 เม.ย. 2567 313 415-7
23 เม.ย. 2567 272 557-0
22 เม.ย. 2567 517 661-6
19 เม.ย. 2567 651 156-4
18 เม.ย. 2567 766 978-4
17 เม.ย. 2567 469 930-2
16 เม.ย. 2567 476 852-4
15 เม.ย. 2567 361 309-3
12 เม.ย. 2567 691 701-9
11 เม.ย. 2567 761 916-0
9 เม.ย. 2567 752 532-5
8 เม.ย. 2567 599 277-4
5 เม.ย. 2567 826 751-0
4 เม.ย. 2567 501 351-3
3 เม.ย. 2567 266 063-2
2 เม.ย. 2567 772 838-1
1 เม.ย. 2567 489 880-5
28 มี.ค. 2567 401 709-7
27 มี.ค. 2567 171 383-7
26 มี.ค. 2567 333 231-9
25 มี.ค. 2567 810 871-0
22 มี.ค. 2567 797 401-0
21 มี.ค. 2567 037 890-7
20 มี.ค. 2567 748 931-4
19 มี.ค. 2567 355 625-6

สูตรหวยสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-9
30 พ.ค. 2567 338 180-8
29 พ.ค. 2567 320 899-3
28 พ.ค. 2567 009 648-7
27 พ.ค. 2567 845 890-7
24 พ.ค. 2567 656 063-5
23 พ.ค. 2567 262 728-6
21 พ.ค. 2567 790 157-9
20 พ.ค. 2567 405 575-0
17 พ.ค. 2567 348 493-0
16 พ.ค. 2567 499 574-5
15 พ.ค. 2567 942 938-1
14 พ.ค. 2567 335 699-3
13 พ.ค. 2567 366 962-6
10 พ.ค. 2567 070 756-2
9 พ.ค. 2567 595 423-1
8 พ.ค. 2567 453 512-1
7 พ.ค. 2567 004 150-6
6 พ.ค. 2567 319 261-9
3 พ.ค. 2567 293 965-9
2 พ.ค. 2567 689 208-5
30 เม.ย. 2567 269 641-2
29 เม.ย. 2567 205 953-5
26 เม.ย. 2567 010 652-7
25 เม.ย. 2567 775 383-1
24 เม.ย. 2567 313 416-7
23 เม.ย. 2567 272 555-8
22 เม.ย. 2567 517 663-6
19 เม.ย. 2567 651 154-1
18 เม.ย. 2567 766 972-3
17 เม.ย. 2567 469 933-8
16 เม.ย. 2567 476 853-5
15 เม.ย. 2567 361 308-3
12 เม.ย. 2567 691 708-9
11 เม.ย. 2567 761 914-7
9 เม.ย. 2567 752 530-5
8 เม.ย. 2567 599 278-0
5 เม.ย. 2567 826 750-3
4 เม.ย. 2567 501 357-4
3 เม.ย. 2567 266 068-4
2 เม.ย. 2567 772 833-4
1 เม.ย. 2567 489 882-4
28 มี.ค. 2567 401 704-8
27 มี.ค. 2567 171 386-9
26 มี.ค. 2567 333 234-9
25 มี.ค. 2567 810 879-0
22 มี.ค. 2567 797 401-6
21 มี.ค. 2567 037 891-7
20 มี.ค. 2567 748 935-1
19 มี.ค. 2567 355 625-6

หวยสิงคโปร์ คืออะไร

จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1968โดยบริษัทในเครือ Tote Board ซึ่งขึ้นกับกระทรวงการคลังอย่างถูกกฎหมาย เป็นหวยสลากสิงคโปร์ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนคุณภาพชีวิตชาวสิงคโปร์ มีลักษณะการออกผลคล้ายกับหวยมาเลย์ โดยออกผล 4 หลัก ทุกวัน พุธ เสาร์ และ อาทิตย์

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยสิงคโปร์ 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.singaporepools.com.sg/en/product/Pages/4d_results.aspx
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1st Prize
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 2nd Prize

ตัวอย่างการออกผลรางวัล และดูผลรางวัล

วิธีดูผลหวยสิงคโปร์
วันหวยออกพุธ เสาร์ และ อาทิตย์ ของทุกสัปดาห์
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 17.00น.
ออกผลประมาณ 18.00น.

อัตราจ่าย หวยสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2