31 พฤษภาคม 2024

สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรยอดนิยม มีทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยดูจากเปอเซนต์ หรือดูจากสถิติย้อนหลังเพื่อนำไปใช้แทงได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-6
30 พ.ค. 2567 338 189-6
29 พ.ค. 2567 320 896-8
28 พ.ค. 2567 009 641-8
27 พ.ค. 2567 845 893-5
24 พ.ค. 2567 656 068-7
23 พ.ค. 2567 262 727-6
21 พ.ค. 2567 790 150-8
20 พ.ค. 2567 405 570-3
17 พ.ค. 2567 348 496-3
16 พ.ค. 2567 499 576-9
15 พ.ค. 2567 942 934-8
14 พ.ค. 2567 335 692-8
13 พ.ค. 2567 366 961-5
10 พ.ค. 2567 070 756-3
9 พ.ค. 2567 595 424-6
8 พ.ค. 2567 453 517-6
7 พ.ค. 2567 004 158-9
6 พ.ค. 2567 319 263-9
3 พ.ค. 2567 293 961-7
2 พ.ค. 2567 689 201-2
30 เม.ย. 2567 269 647-9
29 เม.ย. 2567 205 954-7
26 เม.ย. 2567 010 658-4
25 เม.ย. 2567 775 388-9
24 เม.ย. 2567 313 416-7
23 เม.ย. 2567 272 557-5
22 เม.ย. 2567 517 667-5
19 เม.ย. 2567 651 153-6
18 เม.ย. 2567 766 976-7
17 เม.ย. 2567 469 931-4
16 เม.ย. 2567 476 856-5
15 เม.ย. 2567 361 301-4
12 เม.ย. 2567 691 709-1
11 เม.ย. 2567 761 915-0
9 เม.ย. 2567 752 535-8
8 เม.ย. 2567 599 277-8
5 เม.ย. 2567 826 754-3
4 เม.ย. 2567 501 358-3
3 เม.ย. 2567 266 060-7
2 เม.ย. 2567 772 838-3
1 เม.ย. 2567 489 884-5
28 มี.ค. 2567 401 706-2
27 มี.ค. 2567 171 385-4
26 มี.ค. 2567 333 237-8
25 มี.ค. 2567 810 872-6
22 มี.ค. 2567 797 404-2
21 มี.ค. 2567 037 894-2
20 มี.ค. 2567 748 932-0
19 มี.ค. 2567 355 626-2

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-1
30 พ.ค. 2567 338 188-2
29 พ.ค. 2567 320 891-2
28 พ.ค. 2567 009 641-0
27 พ.ค. 2567 845 892-4
24 พ.ค. 2567 656 060-5
23 พ.ค. 2567 262 728-2
21 พ.ค. 2567 790 151-3
20 พ.ค. 2567 405 576-2
17 พ.ค. 2567 348 496-9
16 พ.ค. 2567 499 573-8
15 พ.ค. 2567 942 933-8
14 พ.ค. 2567 335 697-3
13 พ.ค. 2567 366 969-4
10 พ.ค. 2567 070 754-9
9 พ.ค. 2567 595 424-3
8 พ.ค. 2567 453 516-4
7 พ.ค. 2567 004 151-0
6 พ.ค. 2567 319 260-5
3 พ.ค. 2567 293 962-1
2 พ.ค. 2567 689 206-4
30 เม.ย. 2567 269 645-4
29 เม.ย. 2567 205 958-0
26 เม.ย. 2567 010 655-3
25 เม.ย. 2567 775 389-0
24 เม.ย. 2567 313 412-7
23 เม.ย. 2567 272 551-0
22 เม.ย. 2567 517 668-5
19 เม.ย. 2567 651 153-5
18 เม.ย. 2567 766 974-7
17 เม.ย. 2567 469 933-6
16 เม.ย. 2567 476 855-2
15 เม.ย. 2567 361 304-2
12 เม.ย. 2567 691 705-3
11 เม.ย. 2567 761 914-0
9 เม.ย. 2567 752 533-0
8 เม.ย. 2567 599 277-3
5 เม.ย. 2567 826 756-4
4 เม.ย. 2567 501 352-4
3 เม.ย. 2567 266 068-4
2 เม.ย. 2567 772 837-6
1 เม.ย. 2567 489 885-3
28 มี.ค. 2567 401 705-1
27 มี.ค. 2567 171 381-8
26 มี.ค. 2567 333 235-0
25 มี.ค. 2567 810 870-5
22 มี.ค. 2567 797 404-3
21 มี.ค. 2567 037 899-4
20 มี.ค. 2567 748 933-8
19 มี.ค. 2567 355 620-1

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 5-3
30 พ.ค. 2567 338 189-0
29 พ.ค. 2567 320 890-3
28 พ.ค. 2567 009 646-8
27 พ.ค. 2567 845 894-1
24 พ.ค. 2567 656 068-5
23 พ.ค. 2567 262 727-4
21 พ.ค. 2567 790 150-1
20 พ.ค. 2567 405 577-2
17 พ.ค. 2567 348 490-7
16 พ.ค. 2567 499 578-6
15 พ.ค. 2567 942 938-3
14 พ.ค. 2567 335 693-1
13 พ.ค. 2567 366 961-4
10 พ.ค. 2567 070 751-3
9 พ.ค. 2567 595 421-2
8 พ.ค. 2567 453 518-9
7 พ.ค. 2567 004 158-3
6 พ.ค. 2567 319 265-3
3 พ.ค. 2567 293 965-9
2 พ.ค. 2567 689 204-8
30 เม.ย. 2567 269 642-4
29 เม.ย. 2567 205 954-3
26 เม.ย. 2567 010 657-6
25 เม.ย. 2567 775 389-5
24 เม.ย. 2567 313 418-0
23 เม.ย. 2567 272 559-8
22 เม.ย. 2567 517 664-2
19 เม.ย. 2567 651 157-3
18 เม.ย. 2567 766 979-7
17 เม.ย. 2567 469 935-4
16 เม.ย. 2567 476 852-6
15 เม.ย. 2567 361 306-8
12 เม.ย. 2567 691 705-4
11 เม.ย. 2567 761 912-0
9 เม.ย. 2567 752 538-4
8 เม.ย. 2567 599 271-5
5 เม.ย. 2567 826 759-1
4 เม.ย. 2567 501 351-0
3 เม.ย. 2567 266 068-7
2 เม.ย. 2567 772 835-6
1 เม.ย. 2567 489 886-8
28 มี.ค. 2567 401 705-3
27 มี.ค. 2567 171 382-5
26 มี.ค. 2567 333 230-6
25 มี.ค. 2567 810 876-9
22 มี.ค. 2567 797 406-5
21 มี.ค. 2567 037 891-9
20 มี.ค. 2567 748 930-1
19 มี.ค. 2567 355 620-5

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 6-2
30 พ.ค. 2567 338 183-6
29 พ.ค. 2567 320 899-7
28 พ.ค. 2567 009 647-1
27 พ.ค. 2567 845 891-4
24 พ.ค. 2567 656 061-7
23 พ.ค. 2567 262 725-4
21 พ.ค. 2567 790 156-3
20 พ.ค. 2567 405 573-4
17 พ.ค. 2567 348 498-2
16 พ.ค. 2567 499 573-6
15 พ.ค. 2567 942 937-9
14 พ.ค. 2567 335 697-9
13 พ.ค. 2567 366 961-4
10 พ.ค. 2567 070 755-7
9 พ.ค. 2567 595 429-7
8 พ.ค. 2567 453 519-8
7 พ.ค. 2567 004 150-4
6 พ.ค. 2567 319 269-2
3 พ.ค. 2567 293 967-6
2 พ.ค. 2567 689 206-2
30 เม.ย. 2567 269 643-4
29 เม.ย. 2567 205 959-8
26 เม.ย. 2567 010 654-1
25 เม.ย. 2567 775 387-8
24 เม.ย. 2567 313 417-8
23 เม.ย. 2567 272 552-1
22 เม.ย. 2567 517 663-0
19 เม.ย. 2567 651 158-7
18 เม.ย. 2567 766 975-0
17 เม.ย. 2567 469 936-2
16 เม.ย. 2567 476 850-4
15 เม.ย. 2567 361 308-6
12 เม.ย. 2567 691 705-3
11 เม.ย. 2567 761 917-6
9 เม.ย. 2567 752 537-6
8 เม.ย. 2567 599 276-9
5 เม.ย. 2567 826 759-8
4 เม.ย. 2567 501 355-8
3 เม.ย. 2567 266 061-9
2 เม.ย. 2567 772 833-1
1 เม.ย. 2567 489 884-3
28 มี.ค. 2567 401 705-3
27 มี.ค. 2567 171 389-1
26 มี.ค. 2567 333 234-7
25 มี.ค. 2567 810 877-3
22 มี.ค. 2567 797 404-8
21 มี.ค. 2567 037 891-4
20 มี.ค. 2567 748 931-8
19 มี.ค. 2567 355 621-9

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 5-9
30 พ.ค. 2567 338 185-7
29 พ.ค. 2567 320 895-4
28 พ.ค. 2567 009 649-2
27 พ.ค. 2567 845 893-8
24 พ.ค. 2567 656 067-0
23 พ.ค. 2567 262 726-0
21 พ.ค. 2567 790 153-6
20 พ.ค. 2567 405 572-1
17 พ.ค. 2567 348 497-2
16 พ.ค. 2567 499 575-7
15 พ.ค. 2567 942 931-0
14 พ.ค. 2567 335 695-4
13 พ.ค. 2567 366 968-9
10 พ.ค. 2567 070 753-2
9 พ.ค. 2567 595 426-1
8 พ.ค. 2567 453 515-9
7 พ.ค. 2567 004 153-1
6 พ.ค. 2567 319 264-9
3 พ.ค. 2567 293 968-4
2 พ.ค. 2567 689 203-2
30 เม.ย. 2567 269 641-0
29 เม.ย. 2567 205 958-3
26 เม.ย. 2567 010 655-8
25 เม.ย. 2567 775 387-6
24 เม.ย. 2567 313 416-7
23 เม.ย. 2567 272 553-7
22 เม.ย. 2567 517 664-3
19 เม.ย. 2567 651 151-0
18 เม.ย. 2567 766 975-4
17 เม.ย. 2567 469 930-1
16 เม.ย. 2567 476 853-5
15 เม.ย. 2567 361 302-1
12 เม.ย. 2567 691 707-1
11 เม.ย. 2567 761 914-0
9 เม.ย. 2567 752 533-8
8 เม.ย. 2567 599 278-6
5 เม.ย. 2567 826 753-7
4 เม.ย. 2567 501 358-7
3 เม.ย. 2567 266 063-8
2 เม.ย. 2567 772 831-5
1 เม.ย. 2567 489 880-6
28 มี.ค. 2567 401 709-5
27 มี.ค. 2567 171 389-3
26 มี.ค. 2567 333 231-4
25 มี.ค. 2567 810 872-1
22 มี.ค. 2567 797 407-9
21 มี.ค. 2567 037 898-3
20 มี.ค. 2567 748 935-0
19 มี.ค. 2567 355 627-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 9-8
30 พ.ค. 2567 338 189-5
29 พ.ค. 2567 320 892-9
28 พ.ค. 2567 009 648-0
27 พ.ค. 2567 845 894-8
24 พ.ค. 2567 656 061-0
23 พ.ค. 2567 262 727-3
21 พ.ค. 2567 790 155-6
20 พ.ค. 2567 405 576-0
17 พ.ค. 2567 348 492-9
16 พ.ค. 2567 499 573-5
15 พ.ค. 2567 942 936-0
14 พ.ค. 2567 335 698-3
13 พ.ค. 2567 366 967-6
10 พ.ค. 2567 070 750-5
9 พ.ค. 2567 595 423-5
8 พ.ค. 2567 453 512-0
7 พ.ค. 2567 004 157-1
6 พ.ค. 2567 319 268-6
3 พ.ค. 2567 293 962-6
2 พ.ค. 2567 689 205-0
30 เม.ย. 2567 269 647-5
29 เม.ย. 2567 205 956-2
26 เม.ย. 2567 010 651-9
25 เม.ย. 2567 775 382-5
24 เม.ย. 2567 313 417-4
23 เม.ย. 2567 272 554-8
22 เม.ย. 2567 517 665-9
19 เม.ย. 2567 651 159-6
18 เม.ย. 2567 766 970-3
17 เม.ย. 2567 469 937-6
16 เม.ย. 2567 476 859-8
15 เม.ย. 2567 361 301-7
12 เม.ย. 2567 691 709-0
11 เม.ย. 2567 761 912-1
9 เม.ย. 2567 752 534-9
8 เม.ย. 2567 599 276-0
5 เม.ย. 2567 826 756-7
4 เม.ย. 2567 501 356-2
3 เม.ย. 2567 266 066-7
2 เม.ย. 2567 772 838-4
1 เม.ย. 2567 489 882-1
28 มี.ค. 2567 401 709-7
27 มี.ค. 2567 171 381-7
26 มี.ค. 2567 333 230-2
25 มี.ค. 2567 810 872-4
22 มี.ค. 2567 797 403-9
21 มี.ค. 2567 037 892-7
20 มี.ค. 2567 748 932-9
19 มี.ค. 2567 355 620-9

หวยหุ้นสิงคโปร์ คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก หุ้น Straits Times Index (STI) ในการออกผลหวย จัดเป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ SGX Centre, สิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้เป้น ดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐ

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น  Straits times Index (หุ้นสิงคโปร์)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://www.sgx.com/indices/products/sti หรือ https://th.investing.com/indices/singapore-straits-time-chart
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2