5 มิถุนายน 2023

สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรยอดนิยม มีทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยดูจากเปอเซนต์ หรือดูจากสถิติย้อนหลังเพื่อนำไปใช้แทงได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-0
1 มิ.ย. 2566 630 508-3
31 พ.ค. 2566 880 763-1
30 พ.ค. 2566 756 668-3
29 พ.ค. 2566 522 173-0
26 พ.ค. 2566 739 332-1
25 พ.ค. 2566 772 491-5
24 พ.ค. 2566 421 873-0
23 พ.ค. 2566 808 999-1
22 พ.ค. 2566 109 507-9
19 พ.ค. 2566 259 048-1
18 พ.ค. 2566 255 712-4
17 พ.ค. 2566 384 200-1
16 พ.ค. 2566 404 687-3
15 พ.ค. 2566 472 176-2
12 พ.ค. 2566 855 003-9
11 พ.ค. 2566 955 744-5
10 พ.ค. 2566 229 667-6
9 พ.ค. 2566 295 716-9
8 พ.ค. 2566 766 971-8
5 พ.ค. 2566 663 557-6
4 พ.ค. 2566 918 176-5
3 พ.ค. 2566 201 982-1
2 พ.ค. 2566 199 484-0
28 เม.ย. 2566 051 526-5
27 เม.ย. 2566 203 887-1
26 เม.ย. 2566 391 655-3
25 เม.ย. 2566 656 992-3
24 เม.ย. 2566 455 735-9
21 เม.ย. 2566 182 415-1
20 เม.ย. 2566 341 641-3
19 เม.ย. 2566 405 497-1
18 เม.ย. 2566 956 701-7
17 เม.ย. 2566 926 605-9
14 เม.ย. 2566 266 121-9
13 เม.ย. 2566 454 425-4
12 เม.ย. 2566 612 714-1
11 เม.ย. 2566 783 401-5
10 เม.ย. 2566 443 054-8
6 เม.ย. 2566 048 396-0
5 เม.ย. 2566 887 757-6
4 เม.ย. 2566 112 041-0
3 เม.ย. 2566 108 181-2
31 มี.ค. 2566 890 720-3
30 มี.ค. 2566 718 368-6
29 มี.ค. 2566 254 000-5
28 มี.ค. 2566 554 511-3
27 มี.ค. 2566 903 391-6
24 มี.ค. 2566 264 363-2
23 มี.ค. 2566 900 988-7

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-3
1 มิ.ย. 2566 630 508-3
31 พ.ค. 2566 880 767-0
30 พ.ค. 2566 756 669-4
29 พ.ค. 2566 522 178-9
26 พ.ค. 2566 739 331-4
25 พ.ค. 2566 772 491-7
24 พ.ค. 2566 421 875-1
23 พ.ค. 2566 808 991-0
22 พ.ค. 2566 109 506-9
19 พ.ค. 2566 259 042-6
18 พ.ค. 2566 255 713-9
17 พ.ค. 2566 384 203-8
16 พ.ค. 2566 404 681-0
15 พ.ค. 2566 472 176-5
12 พ.ค. 2566 855 005-1
11 พ.ค. 2566 955 745-2
10 พ.ค. 2566 229 666-9
9 พ.ค. 2566 295 711-0
8 พ.ค. 2566 766 979-0
5 พ.ค. 2566 663 554-0
4 พ.ค. 2566 918 170-7
3 พ.ค. 2566 201 983-4
2 พ.ค. 2566 199 486-0
28 เม.ย. 2566 051 529-3
27 เม.ย. 2566 203 883-2
26 เม.ย. 2566 391 652-1
25 เม.ย. 2566 656 998-7
24 เม.ย. 2566 455 734-9
21 เม.ย. 2566 182 414-8
20 เม.ย. 2566 341 644-5
19 เม.ย. 2566 405 496-7
18 เม.ย. 2566 956 706-2
17 เม.ย. 2566 926 608-4
14 เม.ย. 2566 266 124-3
13 เม.ย. 2566 454 427-5
12 เม.ย. 2566 612 711-0
11 เม.ย. 2566 783 406-3
10 เม.ย. 2566 443 052-1
6 เม.ย. 2566 048 395-4
5 เม.ย. 2566 887 750-4
4 เม.ย. 2566 112 043-1
3 เม.ย. 2566 108 188-7
31 มี.ค. 2566 890 726-0
30 มี.ค. 2566 718 362-1
29 มี.ค. 2566 254 004-3
28 มี.ค. 2566 554 510-1
27 มี.ค. 2566 903 398-0
24 มี.ค. 2566 264 361-6
23 มี.ค. 2566 900 982-1

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-9
1 มิ.ย. 2566 630 509-2
31 พ.ค. 2566 880 760-5
30 พ.ค. 2566 756 662-6
29 พ.ค. 2566 522 176-8
26 พ.ค. 2566 739 334-3
25 พ.ค. 2566 772 497-3
24 พ.ค. 2566 421 876-2
23 พ.ค. 2566 808 999-3
22 พ.ค. 2566 109 502-5
19 พ.ค. 2566 259 046-8
18 พ.ค. 2566 255 716-5
17 พ.ค. 2566 384 204-0
16 พ.ค. 2566 404 688-2
15 พ.ค. 2566 472 170-7
12 พ.ค. 2566 855 003-6
11 พ.ค. 2566 955 747-8
10 พ.ค. 2566 229 666-7
9 พ.ค. 2566 295 718-0
8 พ.ค. 2566 766 978-1
5 พ.ค. 2566 663 557-6
4 พ.ค. 2566 918 179-2
3 พ.ค. 2566 201 982-5
2 พ.ค. 2566 199 483-8
28 เม.ย. 2566 051 520-7
27 เม.ย. 2566 203 886-0
26 เม.ย. 2566 391 652-9
25 เม.ย. 2566 656 999-8
24 เม.ย. 2566 455 738-6
21 เม.ย. 2566 182 412-7
20 เม.ย. 2566 341 642-9
19 เม.ย. 2566 405 490-6
18 เม.ย. 2566 956 707-1
17 เม.ย. 2566 926 602-1
14 เม.ย. 2566 266 124-9
13 เม.ย. 2566 454 424-5
12 เม.ย. 2566 612 710-4
11 เม.ย. 2566 783 400-3
10 เม.ย. 2566 443 053-4
6 เม.ย. 2566 048 397-4
5 เม.ย. 2566 887 751-5
4 เม.ย. 2566 112 043-0
3 เม.ย. 2566 108 189-4
31 มี.ค. 2566 890 723-1
30 มี.ค. 2566 718 365-2
29 มี.ค. 2566 254 004-1
28 มี.ค. 2566 554 513-2
27 มี.ค. 2566 903 393-7
24 มี.ค. 2566 264 366-3
23 มี.ค. 2566 900 983-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-2
1 มิ.ย. 2566 630 500-4
31 พ.ค. 2566 880 765-3
30 พ.ค. 2566 756 668-7
29 พ.ค. 2566 522 173-5
26 พ.ค. 2566 739 333-7
25 พ.ค. 2566 772 496-8
24 พ.ค. 2566 421 878-7
23 พ.ค. 2566 808 990-9
22 พ.ค. 2566 109 508-2
19 พ.ค. 2566 259 045-4
18 พ.ค. 2566 255 714-6
17 พ.ค. 2566 384 207-8
16 พ.ค. 2566 404 689-0
15 พ.ค. 2566 472 173-7
12 พ.ค. 2566 855 001-3
11 พ.ค. 2566 955 740-3
10 พ.ค. 2566 229 660-9
9 พ.ค. 2566 295 715-9
8 พ.ค. 2566 766 971-7
5 พ.ค. 2566 663 550-1
4 พ.ค. 2566 918 175-1
3 พ.ค. 2566 201 985-4
2 พ.ค. 2566 199 483-7
28 เม.ย. 2566 051 526-9
27 เม.ย. 2566 203 887-5
26 เม.ย. 2566 391 651-0
25 เม.ย. 2566 656 998-4
24 เม.ย. 2566 455 733-2
21 เม.ย. 2566 182 410-4
20 เม.ย. 2566 341 648-7
19 เม.ย. 2566 405 497-9
18 เม.ย. 2566 956 702-1
17 เม.ย. 2566 926 600-9
14 เม.ย. 2566 266 127-6
13 เม.ย. 2566 454 421-0
12 เม.ย. 2566 612 710-4
11 เม.ย. 2566 783 402-0
10 เม.ย. 2566 443 053-5
6 เม.ย. 2566 048 398-5
5 เม.ย. 2566 887 751-8
4 เม.ย. 2566 112 040-1
3 เม.ย. 2566 108 186-5
31 มี.ค. 2566 890 722-0
30 มี.ค. 2566 718 368-9
29 มี.ค. 2566 254 005-4
28 มี.ค. 2566 554 518-0
27 มี.ค. 2566 903 390-1
24 มี.ค. 2566 264 365-7
23 มี.ค. 2566 900 989-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-8
1 มิ.ย. 2566 630 505-7
31 พ.ค. 2566 880 767-1
30 พ.ค. 2566 756 663-2
29 พ.ค. 2566 522 178-5
26 พ.ค. 2566 739 334-2
25 พ.ค. 2566 772 494-7
24 พ.ค. 2566 421 873-0
23 พ.ค. 2566 808 993-0
22 พ.ค. 2566 109 505-9
19 พ.ค. 2566 259 046-5
18 พ.ค. 2566 255 711-9
17 พ.ค. 2566 384 203-7
16 พ.ค. 2566 404 680-7
15 พ.ค. 2566 472 179-1
12 พ.ค. 2566 855 004-3
11 พ.ค. 2566 955 742-7
10 พ.ค. 2566 229 662-1
9 พ.ค. 2566 295 719-2
8 พ.ค. 2566 766 978-4
5 พ.ค. 2566 663 554-9
4 พ.ค. 2566 918 170-4
3 พ.ค. 2566 201 989-2
2 พ.ค. 2566 199 487-1
28 เม.ย. 2566 051 526-8
27 เม.ย. 2566 203 889-6
26 เม.ย. 2566 391 657-6
25 เม.ย. 2566 656 992-3
24 เม.ย. 2566 455 733-1
21 เม.ย. 2566 182 417-1
20 เม.ย. 2566 341 649-4
19 เม.ย. 2566 405 497-1
18 เม.ย. 2566 956 708-4
17 เม.ย. 2566 926 607-2
14 เม.ย. 2566 266 123-2
13 เม.ย. 2566 454 427-8
12 เม.ย. 2566 612 714-9
11 เม.ย. 2566 783 406-5
10 เม.ย. 2566 443 050-8
6 เม.ย. 2566 048 393-4
5 เม.ย. 2566 887 754-5
4 เม.ย. 2566 112 046-5
3 เม.ย. 2566 108 189-2
31 มี.ค. 2566 890 727-9
30 มี.ค. 2566 718 365-4
29 มี.ค. 2566 254 004-0
28 มี.ค. 2566 554 510-9
27 มี.ค. 2566 903 390-3
24 มี.ค. 2566 264 363-6
23 มี.ค. 2566 900 989-2

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-7
1 มิ.ย. 2566 630 505-3
31 พ.ค. 2566 880 768-1
30 พ.ค. 2566 756 661-2
29 พ.ค. 2566 522 175-4
26 พ.ค. 2566 739 334-6
25 พ.ค. 2566 772 491-3
24 พ.ค. 2566 421 872-9
23 พ.ค. 2566 808 999-0
22 พ.ค. 2566 109 508-5
19 พ.ค. 2566 259 041-7
18 พ.ค. 2566 255 710-1
17 พ.ค. 2566 384 203-6
16 พ.ค. 2566 404 689-4
15 พ.ค. 2566 472 171-8
12 พ.ค. 2566 855 003-2
11 พ.ค. 2566 955 746-8
10 พ.ค. 2566 229 663-1
9 พ.ค. 2566 295 714-8
8 พ.ค. 2566 766 976-8
5 พ.ค. 2566 663 552-9
4 พ.ค. 2566 918 170-3
3 พ.ค. 2566 201 980-2
2 พ.ค. 2566 199 486-1
28 เม.ย. 2566 051 529-7
27 เม.ย. 2566 203 887-6
26 เม.ย. 2566 391 650-8
25 เม.ย. 2566 656 998-7
24 เม.ย. 2566 455 730-6
21 เม.ย. 2566 182 414-0
20 เม.ย. 2566 341 641-0
19 เม.ย. 2566 405 493-2
18 เม.ย. 2566 956 704-5
17 เม.ย. 2566 926 604-0
14 เม.ย. 2566 266 124-7
13 เม.ย. 2566 454 421-2
12 เม.ย. 2566 612 714-8
11 เม.ย. 2566 783 407-9
10 เม.ย. 2566 443 050-8
6 เม.ย. 2566 048 398-6
5 เม.ย. 2566 887 753-7
4 เม.ย. 2566 112 046-7
3 เม.ย. 2566 108 183-6
31 มี.ค. 2566 890 727-3
30 มี.ค. 2566 718 363-1
29 มี.ค. 2566 254 005-6
28 มี.ค. 2566 554 511-2
27 มี.ค. 2566 903 393-2
24 มี.ค. 2566 264 364-5
23 มี.ค. 2566 900 986-3

หวยหุ้นสิงคโปร์ คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก หุ้น Straits Times Index (STI) ในการออกผลหวย จัดเป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ SGX Centre, สิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้เป้น ดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐ

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น  Straits times Index (หุ้นสิงคโปร์)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://www.sgx.com/indices/products/sti หรือ https://th.investing.com/indices/singapore-straits-time-chart
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2