17 เมษายน 2024

สูตรหวยหุ้นเยอรมัน

สูตรหวยหุ้นเยอรมันฟรี ผลหวยหุ้นเยอรมันย้อนหลัง ท่านสามารถใช้สูตรเป็นตัวเลือกในการแทงหวย โดยเลือกจากเปอร์เซนต์หวยที่ถูก และสถิติย้อนหลัง แนะนำให้เล่นแบบ วิ่งรูด หรือ 19 ประตู เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากยิ่งขึ้น

เข้ากลุ่มแจกเลขได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นเยอรมัน 1
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 5-4
16 เม.ย. 2567 623 352-0
15 เม.ย. 2567 658 261-9
12 เม.ย. 2567 032 167-5
11 เม.ย. 2567 448 828-1
10 เม.ย. 2567 730 611-0
9 เม.ย. 2567 669 285-2
8 เม.ย. 2567 897 932-7
5 เม.ย. 2567 504 099-2
4 เม.ย. 2567 313 415-0
3 เม.ย. 2567 772 597-4
2 เม.ย. 2567 313 363-2
28 มี.ค. 2567 249 406-9
27 มี.ค. 2567 709 747-2
26 มี.ค. 2567 435 040-8
25 มี.ค. 2567 131 379-2
22 มี.ค. 2567 594 697-4
21 มี.ค. 2567 925 125-3
20 มี.ค. 2567 513 649-8
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 7-5
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 4-2
15 มี.ค. 2567 665 396-1
14 มี.ค. 2567 204 345-6
13 มี.ค. 2567 138 737-6
12 มี.ค. 2567 511 848-2
11 มี.ค. 2567 627 249-6
8 มี.ค. 2567 451 344-3
7 มี.ค. 2567 285 146-5
6 มี.ค. 2567 671 312-3
5 มี.ค. 2567 840 771-8
4 มี.ค. 2567 617 905-0
1 มี.ค. 2567 507 881-8
29 ก.พ. 2567 819 973-4
28 ก.พ. 2567 122 730-6
27 ก.พ. 2567 649 269-5
26 ก.พ. 2567 323 907-4
23 ก.พ. 2567 933 888-9
22 ก.พ. 2567 045 334-8
21 ก.พ. 2567 812 693-5
20 ก.พ. 2567 843 834-5
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 6-4
16 ก.พ. 2567 744 755-1
15 ก.พ. 2567 669 216-4
14 ก.พ. 2567 548 656-8
13 ก.พ. 2567 083 523-2
12 ก.พ. 2567 735 856-2
9 ก.พ. 2567 650 333-7
8 ก.พ. 2567 383 879-8
7 ก.พ. 2567 196 286-5
6 ก.พ. 2567 324 182-1

สูตรหุ้นเยอรมัน 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 1-4
16 เม.ย. 2567 623 355-7
15 เม.ย. 2567 658 260-1
12 เม.ย. 2567 032 166-9
11 เม.ย. 2567 448 822-7
10 เม.ย. 2567 730 610-2
9 เม.ย. 2567 669 282-0
8 เม.ย. 2567 897 936-9
5 เม.ย. 2567 504 099-3
4 เม.ย. 2567 313 412-0
3 เม.ย. 2567 772 590-5
2 เม.ย. 2567 313 368-6
28 มี.ค. 2567 249 405-3
27 มี.ค. 2567 709 748-0
26 มี.ค. 2567 435 043-0
25 มี.ค. 2567 131 377-3
22 มี.ค. 2567 594 692-8
21 มี.ค. 2567 925 122-1
20 มี.ค. 2567 513 645-2
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 7-1
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 2-8
15 มี.ค. 2567 665 394-2
14 มี.ค. 2567 204 349-0
13 มี.ค. 2567 138 732-5
12 มี.ค. 2567 511 843-0
11 มี.ค. 2567 627 244-2
8 มี.ค. 2567 451 344-7
7 มี.ค. 2567 285 140-1
6 มี.ค. 2567 671 313-7
5 มี.ค. 2567 840 779-8
4 มี.ค. 2567 617 909-5
1 มี.ค. 2567 507 887-3
29 ก.พ. 2567 819 974-8
28 ก.พ. 2567 122 738-0
27 ก.พ. 2567 649 264-3
26 ก.พ. 2567 323 907-0
23 ก.พ. 2567 933 887-0
22 ก.พ. 2567 045 332-1
21 ก.พ. 2567 812 692-7
20 ก.พ. 2567 843 837-1
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 3-6
16 ก.พ. 2567 744 752-4
15 ก.พ. 2567 669 218-6
14 ก.พ. 2567 548 653-9
13 ก.พ. 2567 083 526-5
12 ก.พ. 2567 735 852-0
9 ก.พ. 2567 650 339-8
8 ก.พ. 2567 383 870-1
7 ก.พ. 2567 196 288-2
6 ก.พ. 2567 324 186-0

สูตรหุ้นเยอรมัน 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 0-8
16 เม.ย. 2567 623 350-1
15 เม.ย. 2567 658 264-9
12 เม.ย. 2567 032 160-9
11 เม.ย. 2567 448 826-3
10 เม.ย. 2567 730 610-5
9 เม.ย. 2567 669 280-4
8 เม.ย. 2567 897 935-4
5 เม.ย. 2567 504 099-0
4 เม.ย. 2567 313 412-3
3 เม.ย. 2567 772 590-3
2 เม.ย. 2567 313 365-7
28 มี.ค. 2567 249 408-1
27 มี.ค. 2567 709 743-1
26 มี.ค. 2567 435 041-5
25 มี.ค. 2567 131 373-5
22 มี.ค. 2567 594 690-1
21 มี.ค. 2567 925 124-7
20 มี.ค. 2567 513 649-3
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 1-0
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 0-8
15 มี.ค. 2567 665 394-9
14 มี.ค. 2567 204 342-5
13 มี.ค. 2567 138 739-6
12 มี.ค. 2567 511 842-1
11 มี.ค. 2567 627 249-6
8 มี.ค. 2567 451 349-2
7 มี.ค. 2567 285 142-8
6 มี.ค. 2567 671 315-4
5 มี.ค. 2567 840 770-7
4 มี.ค. 2567 617 904-7
1 มี.ค. 2567 507 885-7
29 ก.พ. 2567 819 979-2
28 ก.พ. 2567 122 737-5
27 ก.พ. 2567 649 265-3
26 ก.พ. 2567 323 902-1
23 ก.พ. 2567 933 887-9
22 ก.พ. 2567 045 334-3
21 ก.พ. 2567 812 699-3
20 ก.พ. 2567 843 832-3
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 4-3
16 ก.พ. 2567 744 750-6
15 ก.พ. 2567 669 217-4
14 ก.พ. 2567 548 658-2
13 ก.พ. 2567 083 520-5
12 ก.พ. 2567 735 856-8
9 ก.พ. 2567 650 337-8
8 ก.พ. 2567 383 878-7
7 ก.พ. 2567 196 284-1
6 ก.พ. 2567 324 185-8

สูตรหุ้นเยอรมัน 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 1-7
16 เม.ย. 2567 623 357-5
15 เม.ย. 2567 658 267-4
12 เม.ย. 2567 032 169-7
11 เม.ย. 2567 448 829-7
10 เม.ย. 2567 730 615-6
9 เม.ย. 2567 669 280-5
8 เม.ย. 2567 897 933-6
5 เม.ย. 2567 504 094-1
4 เม.ย. 2567 313 415-0
3 เม.ย. 2567 772 596-0
2 เม.ย. 2567 313 366-5
28 มี.ค. 2567 249 408-7
27 มี.ค. 2567 709 743-0
26 มี.ค. 2567 435 042-3
25 มี.ค. 2567 131 372-8
22 มี.ค. 2567 594 697-9
21 มี.ค. 2567 925 121-2
20 มี.ค. 2567 513 645-3
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 1-8
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 3-2
15 มี.ค. 2567 665 399-3
14 มี.ค. 2567 204 346-1
13 มี.ค. 2567 138 733-2
12 มี.ค. 2567 511 849-0
11 มี.ค. 2567 627 248-9
8 มี.ค. 2567 451 341-9
7 มี.ค. 2567 285 140-1
6 มี.ค. 2567 671 314-6
5 มี.ค. 2567 840 777-9
4 มี.ค. 2567 617 908-5
1 มี.ค. 2567 507 889-6
29 ก.พ. 2567 819 979-8
28 ก.พ. 2567 122 736-8
27 ก.พ. 2567 649 267-9
26 ก.พ. 2567 323 900-6
23 ก.พ. 2567 933 888-0
22 ก.พ. 2567 045 334-7
21 ก.พ. 2567 812 693-0
20 ก.พ. 2567 843 839-0
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 4-0
16 ก.พ. 2567 744 754-6
15 ก.พ. 2567 669 214-5
14 ก.พ. 2567 548 659-5
13 ก.พ. 2567 083 525-3
12 ก.พ. 2567 735 850-5
9 ก.พ. 2567 650 333-2
8 ก.พ. 2567 383 874-0
7 ก.พ. 2567 196 288-5
6 ก.พ. 2567 324 185-8

สูตรหุ้นเยอรมัน 5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 9-4
16 เม.ย. 2567 623 356-2
15 เม.ย. 2567 658 264-7
12 เม.ย. 2567 032 165-7
11 เม.ย. 2567 448 827-3
10 เม.ย. 2567 730 611-6
9 เม.ย. 2567 669 287-8
8 เม.ย. 2567 897 937-3
5 เม.ย. 2567 504 094-3
4 เม.ย. 2567 313 416-5
3 เม.ย. 2567 772 591-7
2 เม.ย. 2567 313 368-7
28 มี.ค. 2567 249 403-2
27 มี.ค. 2567 709 747-6
26 มี.ค. 2567 435 040-9
25 มี.ค. 2567 131 370-3
22 มี.ค. 2567 594 691-0
21 มี.ค. 2567 925 128-5
20 มี.ค. 2567 513 640-3
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 6-5
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 0-8
15 มี.ค. 2567 665 396-8
14 มี.ค. 2567 204 349-2
13 มี.ค. 2567 138 738-4
12 มี.ค. 2567 511 842-1
11 มี.ค. 2567 627 243-1
8 มี.ค. 2567 451 341-5
7 มี.ค. 2567 285 141-9
6 มี.ค. 2567 671 312-1
5 มี.ค. 2567 840 773-2
4 มี.ค. 2567 617 902-1
1 มี.ค. 2567 507 888-5
29 ก.พ. 2567 819 971-0
28 ก.พ. 2567 122 735-1
27 ก.พ. 2567 649 268-3
26 ก.พ. 2567 323 901-0
23 ก.พ. 2567 933 887-9
22 ก.พ. 2567 045 331-6
21 ก.พ. 2567 812 694-2
20 ก.พ. 2567 843 836-1
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 4-5
16 ก.พ. 2567 744 750-1
15 ก.พ. 2567 669 216-2
14 ก.พ. 2567 548 659-5
13 ก.พ. 2567 083 526-5
12 ก.พ. 2567 735 852-0
9 ก.พ. 2567 650 337-0
8 ก.พ. 2567 383 878-4
7 ก.พ. 2567 196 284-5
6 ก.พ. 2567 324 180-2

สูตรหุ้นเยอรมัน 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 9-2
16 เม.ย. 2567 623 357-6
15 เม.ย. 2567 658 267-3
12 เม.ย. 2567 032 160-8
11 เม.ย. 2567 448 824-8
10 เม.ย. 2567 730 611-7
9 เม.ย. 2567 669 282-4
8 เม.ย. 2567 897 930-7
5 เม.ย. 2567 504 091-0
4 เม.ย. 2567 313 417-6
3 เม.ย. 2567 772 599-3
2 เม.ย. 2567 313 367-6
28 มี.ค. 2567 249 403-7
27 มี.ค. 2567 709 744-3
26 มี.ค. 2567 435 044-3
25 มี.ค. 2567 131 370-8
22 มี.ค. 2567 594 694-3
21 มี.ค. 2567 925 126-5
20 มี.ค. 2567 513 646-5
19 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 9-2
18 มี.ค. 2567 รอผล รอผล 0-4
15 มี.ค. 2567 665 392-9
14 มี.ค. 2567 204 341-4
13 มี.ค. 2567 138 730-8
12 มี.ค. 2567 511 845-4
11 มี.ค. 2567 627 241-6
8 มี.ค. 2567 451 342-1
7 มี.ค. 2567 285 144-0
6 มี.ค. 2567 671 313-7
5 มี.ค. 2567 840 770-4
4 มี.ค. 2567 617 903-2
1 มี.ค. 2567 507 887-5
29 ก.พ. 2567 819 978-5
28 ก.พ. 2567 122 736-5
27 ก.พ. 2567 649 263-8
26 ก.พ. 2567 323 902-0
23 ก.พ. 2567 933 884-3
22 ก.พ. 2567 045 330-2
21 ก.พ. 2567 812 694-8
20 ก.พ. 2567 843 837-5
19 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 9-2
16 ก.พ. 2567 744 752-6
15 ก.พ. 2567 669 211-6
14 ก.พ. 2567 548 657-2
13 ก.พ. 2567 083 524-3
12 ก.พ. 2567 735 853-5
9 ก.พ. 2567 650 332-9
8 ก.พ. 2567 383 875-6
7 ก.พ. 2567 196 283-5
6 ก.พ. 2567 324 181-0

หวยหุ้นเยอรมัน คืออะไร

หุ้นเยอรมัน เป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพทย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศเยอรมนี หวยหุ้นเยอรมันนี จะใช้ดัชนีหุ้นตัวนี้ ในการอ้างอิงผลหวย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น DAX หุ้นเยอรมัน
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.boerse.de/indizes/Dax/DE0008469008
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.
ออกผลประมาณ 22.40น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นเยอรมัน เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2