31 พฤษภาคม 2024

สูตรหวยรัฐบาลไทย ผลหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง

สูตรหวยรัฐบาลไทย แนวทางหวยรัฐบาล โดยเรามีให้กันทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ แนะนำ วิ่ง รูด และ 19 ประตู และมีผลรัฐบาลย้อนหลัง เพื่อช่วยในการตัดสินใจอีกด้วย

รับเลขเด็ด เลขเจาะเพิ่มเติม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยรัฐไทย 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 2-7
16 พ.ค. 2567 690 604-7
2 พ.ค. 2567 116 178-2
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-2
16 เม.ย. 2567 598 791-0
1 เม.ย. 2567 481 907-6
16 มี.ค. 2567 626 787-3
1 มี.ค. 2567 603 793-9
16 ก.พ. 2567 395 432-8
1 ก.พ. 2567 063 096-9
17 ม.ค. 2567 979 614-6
30 ธ.ค. 2566 544 890-2
16 ธ.ค. 2566 757 857-5
1 ธ.ค. 2566 097 911-3
16 พ.ย. 2566 990 143-2
1 พ.ย. 2566 951 636-7
16 ต.ค. 2566 446 443-2
1 ต.ค. 2566 202 661-2
16 ก.ย. 2566 812 462-6
1 ก.ย. 2566 478 913-6
16 ส.ค. 2566 782 675-3
31 ก.ค. 2566 453 111-6
16 ก.ค. 2566 530 627-3
1 ก.ค. 2566 605 163-7
16 มิ.ย. 2566 872 306-4
1 มิ.ย. 2566 272 092-0
16 พ.ค. 2566 903 998-1
2 พ.ค. 2566 019 655-2
16 เม.ย. 2566 906 713-9
1 เม.ย. 2566 907 991-9
16 มี.ค. 2566 873 733-2
1 มี.ค. 2566 652 554-5
16 ก.พ. 2566 417 800-7
1 ก.พ. 2566 411 924-5
17 ม.ค. 2566 519 474-6
30 ธ.ค. 2565 196 589-0
16 ธ.ค. 2565 093 148-9
1 ธ.ค. 2565 805 081-2
16 พ.ย. 2565 789 646-5
1 พ.ย. 2565 106 708-5
16 ต.ค. 2565 106 154-3
1 ต.ค. 2565 669 502-4
16 ก.ย. 2565 703 758-4
1 ก.ย. 2565 332 837-5
16 ส.ค. 2565 583 424-8
1 ส.ค. 2565 594 144-3
16 ก.ค. 2565 405 535-1
1 ก.ค. 2565 417 615-6
16 มิ.ย. 2565 807 921-8
1 มิ.ย. 2565 196 020-1

สูตรหวยรัฐไทย 2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-9
16 พ.ค. 2567 690 609-5
2 พ.ค. 2567 116 179-7
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 6-2
16 เม.ย. 2567 598 794-1
1 เม.ย. 2567 481 908-9
16 มี.ค. 2567 626 785-4
1 มี.ค. 2567 603 797-2
16 ก.พ. 2567 395 439-8
1 ก.พ. 2567 063 096-1
17 ม.ค. 2567 979 610-4
30 ธ.ค. 2566 544 899-3
16 ธ.ค. 2566 757 855-8
1 ธ.ค. 2566 097 918-0
16 พ.ย. 2566 990 141-0
1 พ.ย. 2566 951 634-7
16 ต.ค. 2566 446 448-0
1 ต.ค. 2566 202 663-8
16 ก.ย. 2566 812 465-4
1 ก.ย. 2566 478 918-1
16 ส.ค. 2566 782 672-0
31 ก.ค. 2566 453 115-7
16 ก.ค. 2566 530 621-9
1 ก.ค. 2566 605 165-2
16 มิ.ย. 2566 872 309-5
1 มิ.ย. 2566 272 098-9
16 พ.ค. 2566 903 995-8
2 พ.ค. 2566 019 659-8
16 เม.ย. 2566 906 710-4
1 เม.ย. 2566 907 999-7
16 มี.ค. 2566 873 733-7
1 มี.ค. 2566 652 557-5
16 ก.พ. 2566 417 809-7
1 ก.พ. 2566 411 923-2
17 ม.ค. 2566 519 479-5
30 ธ.ค. 2565 196 580-9
16 ธ.ค. 2565 093 141-7
1 ธ.ค. 2565 805 083-7
16 พ.ย. 2565 789 647-4
1 พ.ย. 2565 106 705-9
16 ต.ค. 2565 106 156-4
1 ต.ค. 2565 669 501-8
16 ก.ย. 2565 703 759-6
1 ก.ย. 2565 332 831-0
16 ส.ค. 2565 583 421-5
1 ส.ค. 2565 594 142-1
16 ก.ค. 2565 405 533-9
1 ก.ค. 2565 417 617-6
16 มิ.ย. 2565 807 922-6
1 มิ.ย. 2565 196 022-3

สูตรหวยรัฐไทย 3
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-8
16 พ.ค. 2567 690 605-0
2 พ.ค. 2567 116 179-6
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 8-2
16 เม.ย. 2567 598 795-3
1 เม.ย. 2567 481 903-0
16 มี.ค. 2567 626 781-9
1 มี.ค. 2567 603 798-7
16 ก.พ. 2567 395 439-4
1 ก.พ. 2567 063 097-6
17 ม.ค. 2567 979 619-4
30 ธ.ค. 2566 544 895-8
16 ธ.ค. 2566 757 855-9
1 ธ.ค. 2566 097 917-6
16 พ.ย. 2566 990 145-4
1 พ.ย. 2566 951 632-8
16 ต.ค. 2566 446 447-6
1 ต.ค. 2566 202 662-8
16 ก.ย. 2566 812 461-2
1 ก.ย. 2566 478 918-9
16 ส.ค. 2566 782 673-2
31 ก.ค. 2566 453 116-2
16 ก.ค. 2566 530 628-1
1 ก.ค. 2566 605 166-0
16 มิ.ย. 2566 872 302-4
1 มิ.ย. 2566 272 097-4
16 พ.ค. 2566 903 995-4
2 พ.ค. 2566 019 654-8
16 เม.ย. 2566 906 717-3
1 เม.ย. 2566 907 990-1
16 มี.ค. 2566 873 733-7
1 มี.ค. 2566 652 556-5
16 ก.พ. 2566 417 801-3
1 ก.พ. 2566 411 923-1
17 ม.ค. 2566 519 476-5
30 ธ.ค. 2565 196 582-1
16 ธ.ค. 2565 093 143-2
1 ธ.ค. 2565 805 085-6
16 พ.ย. 2565 789 642-8
1 พ.ย. 2565 106 704-5
16 ต.ค. 2565 106 159-0
1 ต.ค. 2565 669 500-4
16 ก.ย. 2565 703 757-2
1 ก.ย. 2565 332 837-9
16 ส.ค. 2565 583 423-2
1 ส.ค. 2565 594 147-5
16 ก.ค. 2565 405 537-0
1 ก.ค. 2565 417 610-4
16 มิ.ย. 2565 807 922-8
1 มิ.ย. 2565 196 021-4

สูตรหวยรัฐไทย 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-3
16 พ.ค. 2567 690 606-5
2 พ.ค. 2567 116 174-6
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-1
16 เม.ย. 2567 598 790-7
1 เม.ย. 2567 481 905-4
16 มี.ค. 2567 626 782-1
1 มี.ค. 2567 603 792-9
16 ก.พ. 2567 395 435-9
1 ก.พ. 2567 063 097-4
17 ม.ค. 2567 979 613-6
30 ธ.ค. 2566 544 895-9
16 ธ.ค. 2566 757 850-9
1 ธ.ค. 2566 097 912-8
16 พ.ย. 2566 990 143-4
1 พ.ย. 2566 951 636-0
16 ต.ค. 2566 446 448-3
1 ต.ค. 2566 202 666-8
16 ก.ย. 2566 812 460-2
1 ก.ย. 2566 478 919-8
16 ส.ค. 2566 782 672-0
31 ก.ค. 2566 453 111-6
16 ก.ค. 2566 530 620-3
1 ก.ค. 2566 605 161-3
16 มิ.ย. 2566 872 305-1
1 มิ.ย. 2566 272 096-2
16 พ.ค. 2566 903 995-7
2 พ.ค. 2566 019 659-5
16 เม.ย. 2566 906 714-8
1 เม.ย. 2566 907 998-7
16 มี.ค. 2566 873 738-4
1 มี.ค. 2566 652 554-3
16 ก.พ. 2566 417 803-7
1 ก.พ. 2566 411 923-4
17 ม.ค. 2566 519 470-1
30 ธ.ค. 2565 196 581-5
16 ธ.ค. 2565 093 143-8
1 ธ.ค. 2565 805 083-6
16 พ.ย. 2565 789 642-1
1 พ.ย. 2565 106 705-1
16 ต.ค. 2565 106 157-6
1 ต.ค. 2565 669 505-1
16 ก.ย. 2565 703 758-6
1 ก.ย. 2565 332 835-1
16 ส.ค. 2565 583 420-8
1 ส.ค. 2565 594 149-6
16 ก.ค. 2565 405 534-0
1 ก.ค. 2565 417 611-4
16 มิ.ย. 2565 807 924-3
1 มิ.ย. 2565 196 029-1

สูตรหวยรัฐไทย 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-2
16 พ.ค. 2567 690 601-9
2 พ.ค. 2567 116 176-2
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 2-1
16 เม.ย. 2567 598 795-0
1 เม.ย. 2567 481 903-7
16 มี.ค. 2567 626 783-5
1 มี.ค. 2567 603 796-3
16 ก.พ. 2567 395 433-1
1 ก.พ. 2567 063 094-0
17 ม.ค. 2567 979 615-0
30 ธ.ค. 2566 544 899-4
16 ธ.ค. 2566 757 855-3
1 ธ.ค. 2566 097 911-9
16 พ.ย. 2566 990 147-1
1 พ.ย. 2566 951 634-6
16 ต.ค. 2566 446 444-1
1 ต.ค. 2566 202 661-0
16 ก.ย. 2566 812 464-0
1 ก.ย. 2566 478 910-8
16 ส.ค. 2566 782 670-1
31 ก.ค. 2566 453 112-7
16 ก.ค. 2566 530 629-8
1 ก.ค. 2566 605 164-1
16 มิ.ย. 2566 872 305-3
1 มิ.ย. 2566 272 097-6
16 พ.ค. 2566 903 991-4
2 พ.ค. 2566 019 651-5
16 เม.ย. 2566 906 716-9
1 เม.ย. 2566 907 995-2
16 มี.ค. 2566 873 732-1
1 มี.ค. 2566 652 551-7
16 ก.พ. 2566 417 802-5
1 ก.พ. 2566 411 921-0
17 ม.ค. 2566 519 475-0
30 ธ.ค. 2565 196 581-4
16 ธ.ค. 2565 093 140-5
1 ธ.ค. 2565 805 088-7
16 พ.ย. 2565 789 645-0
1 พ.ย. 2565 106 704-6
16 ต.ค. 2565 106 152-8
1 ต.ค. 2565 669 504-2
16 ก.ย. 2565 703 752-0
1 ก.ย. 2565 332 833-0
16 ส.ค. 2565 583 429-4
1 ส.ค. 2565 594 145-3
16 ก.ค. 2565 405 535-4
1 ก.ค. 2565 417 612-7
16 มิ.ย. 2565 807 923-6
1 มิ.ย. 2565 196 022-7

สูตรหวยรัฐไทย 6
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 7-6
16 พ.ค. 2567 690 607-1
2 พ.ค. 2567 116 170-5
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 8-7
16 เม.ย. 2567 598 791-4
1 เม.ย. 2567 481 900-2
16 มี.ค. 2567 626 788-5
1 มี.ค. 2567 603 799-3
16 ก.พ. 2567 395 434-5
1 ก.พ. 2567 063 092-6
17 ม.ค. 2567 979 619-5
30 ธ.ค. 2566 544 890-8
16 ธ.ค. 2566 757 859-0
1 ธ.ค. 2566 097 919-3
16 พ.ย. 2566 990 145-4
1 พ.ย. 2566 951 630-6
16 ต.ค. 2566 446 448-4
1 ต.ค. 2566 202 667-5
16 ก.ย. 2566 812 461-0
1 ก.ย. 2566 478 911-7
16 ส.ค. 2566 782 679-1
31 ก.ค. 2566 453 110-1
16 ก.ค. 2566 530 628-5
1 ก.ค. 2566 605 169-4
16 มิ.ย. 2566 872 307-2
1 มิ.ย. 2566 272 093-7
16 พ.ค. 2566 903 993-8
2 พ.ค. 2566 019 652-1
16 เม.ย. 2566 906 712-6
1 เม.ย. 2566 907 995-9
16 มี.ค. 2566 873 733-6
1 มี.ค. 2566 652 554-1
16 ก.พ. 2566 417 800-8
1 ก.พ. 2566 411 927-8
17 ม.ค. 2566 519 478-4
30 ธ.ค. 2565 196 585-1
16 ธ.ค. 2565 093 147-3
1 ธ.ค. 2565 805 084-1
16 พ.ย. 2565 789 647-4
1 พ.ย. 2565 106 703-4
16 ต.ค. 2565 106 154-1
1 ต.ค. 2565 669 501-0
16 ก.ย. 2565 703 755-4
1 ก.ย. 2565 332 837-6
16 ส.ค. 2565 583 427-1
1 ส.ค. 2565 594 143-1
16 ก.ค. 2565 405 531-0
1 ก.ค. 2565 417 619-7
16 มิ.ย. 2565 807 928-5
1 มิ.ย. 2565 196 021-9

หวยรัฐบาลคืออะไร เล่นอย่างไร

หวยรัฐบาลไทย หรือหวยรัฐ เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คอหวยของประเทศไทย เป็นหวยที่อ้างอิงจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลโดย กองสลาก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล โดยปกติจะออกผลทุกๆ 1 และ 16 ของเดือน ซึ่งบางงวดอาจมีการปรับเลื่อนออกผล เนื่องจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทางราชการไทย

วิธีดูผลรางวัล

ผลรางวัล หวยรัฐบาล เลขบน

เลขบน

  • 3 ตัวบน คือ เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1
  • 2 ตัวบน คือ เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1
  • 3 ตัวโต๊ด คือ เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีตัวเลขเหมือนกัน แต่สามารถสลับตำแหน่งได้
  • วิ่งบน คือ ตัวเลขตัวใดตัวนึงของ 3 ตัวบน
ผลรางวัล หวยรัฐบาล เลขล่าง

เลขล่าง

  • 2 ตัวล่าง คือ ดูจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
  • วิ่งบน คือ ตัวเลขตัวใดตัวนึงของ 2 ตัวล่าง
ผลรางวัล หวยรัฐบาล เลขหน้า/หลัง

เลขหน้า, เลขหลัง

  • 3 ตัวหน้า คือ ดูจากผลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว มีเลขทั้งหมด 2 ชุดด้วยกัน
  • 3 ตัวหลัง คือ ดูจากผลรางวัลเลขหลัง 3 ตัว หรือเรียกว่า 3 ตัวท้ายก็ได้ มีเลขทั้งหมด 2 ชุดด้วยกัน
เลขอั้น และ เลขเต็ม
  • เลขอั้น คือ เลขที่เจ้ามือปิดรับแทง หรือเลขที่มีอัตราจ่ายต่ำกว่าเรทปกติ
  • เลขเต็ม คือ เลขที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากทำให้ต้องปิดรับเลขตัวนั้น

โดยปกติ เว็บไซต์จะไม่มีเลขเต็ม แต่ในบางตัวเลขที่มีผู้แทงเข้ามาเป็นจำนวนมาก(เลขดัง) อัตราจ่ายอาจลดลง(เลขอั้น) จุดสังเกตุคือสีของอัตราจ่ายจะเปลี่ยนไป กรุณาตรวจสอบอัตราจ่ายก่อนส่งโพยทุกครั้ง จึงแนะนำให้แทงเลขดังกล่าวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้อัตราจ่ายในจำนวนเต็มหรือสูงค่ะ

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย
วันหวยออก วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน*
เปิดรับแทง เปิดวันที่ 12 ปิดวันที่ 16 และ เปิดวันที่ 28 ปิดวันที่ 1 ของทุกเดือน* (แทงได้ 24 ชม. หลังเปิดหวย)
ปิดรับแทง วันหวยออก เวลา 15.20น.*
ออกผล ประมาณ 15.40น.**

อัตราจ่าย หวยรัฐบาลไทย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 950
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150
3 ตัวหน้า/ล่าง บาทละ 450
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2