31 พฤษภาคม 2024

วิธีการตรวจผลหวย เศรษฐี

ตรวจผลหวยเว็บเศรษฐี สามารถ ทำได้ ทั้งหมด 2 วิธีด้วยกัน คือ 1 ตรวจจากเมนูผลหวย โดยในส่วนนี้ จะแสดงผลหวยทั้งหมดทุกหวย ในวันนั้นๆ หรือเลือกวันที่ต้องการตรวจสอบ และ 2 ตรวจสอบจากโพยหวยที่ท่านซื้อได้เลย โดยเลือกเมนู “โพยของฉัน”

คลิปวิธีตรวจผลหวย

วิธีที่ 1 ตรวจผลหวยจากเมนู “ผลหวย”

ตรวจผลหวย เมนู ผลหวย ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1

ตรวจผลหวยโดยเลือก เมนู “ผลหวย” ในหน้าแรก

ตรวจผลหวย เมนู ผลหวย ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2

เข้าสู่หน้าประกาศผลรางวัล จะแสดงรายการผลหวยทั้งหมดในวันนั้น ท่านสามารถเลือกวันที่ต้องการทราบผลได้โดยเลือกวันที่ในหัวข้อ “งวดประจำวันที่”

วิธีที่ 2 ตรวจผลหวยจากเมนู “โพยของฉัน”

ตรวจผลหวย เมนู โพยของฉัน ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 1

เข้าสู่หน้าแรกแล้ว ให้ท่านเลือกเมนู “โพยของฉัน”

ตรวจผลหวย เมนู โพยของฉัน ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2

เว็บจะนำท่านเข้าสู่หน้า “โพยของฉัน” จากนั้น ท่านจะพบโพยที่ท่านแทง โดยท่านสามารถเลือกกรองหวยได้จากประเภทได้ และเลือกได้จากสถานะโพย มีโพยทั้งหมด, โพยที่รอออกผล, โพยที่ออกผลแล้ว และ โพยก่อนหน้า

ตรวจผลหวย เมนู โพยของฉัน ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3

เลื่อนลงมาด้านล่าง ในส่วนนี้ จะแสดงถึงโพยของท่านที่ได้แทงไป ให้ท่านกดที่ “รายละเอียด” เพื่อดูผลภายในโพย

ตรวจผลหวย เมนู โพยของฉัน ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 4

ท่านจะพบรายละเอียดโพย ทั้งรอบหวย เวลาที่แทง ยอดแทง และตัวเลขที่ท่านแทง หากรอบหวยในโพยนั้นออกแล้ว จะแสดงผลได้เสีย พร้อมเลขที่ออก

ตรวจผลหวย เมนู โพยของฉัน ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 5

จากภาพเป็นตัวอย่างโพยที่ถูกรางวัล จะแสดงผลได้เสีย และตัวเลขเป็นสีเขียว

คลิปตรวจผลหวย เว็บเศรษฐี