31 พฤษภาคม 2024

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4

แนวทางหวยญี่ปุ่น ผลหวยญี่ปุ่น Numbers4 ย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี ควรเล่น วิ่ง รูด และ 19 ประตู จะช่วยเพิ่มโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น มีอัพเดทตลอดในวันที่มีหวยออก

แจกเลขฟรี เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-6
30 พ.ค. 2567 782 572-7
29 พ.ค. 2567 644 369-6
28 พ.ค. 2567 618 363-9
27 พ.ค. 2567 737 579-3
24 พ.ค. 2567 201 525-0
23 พ.ค. 2567 656 462-9
22 พ.ค. 2567 006 805-0
21 พ.ค. 2567 677 462-8
20 พ.ค. 2567 588 850-9
17 พ.ค. 2567 380 134-0
16 พ.ค. 2567 877 685-0
15 พ.ค. 2567 965 797-4
14 พ.ค. 2567 167 719-0
13 พ.ค. 2567 064 203-2
10 พ.ค. 2567 965 697-4
9 พ.ค. 2567 593 850-9
8 พ.ค. 2567 361 134-8
7 พ.ค. 2567 360 332-8
6 พ.ค. 2567 100 919-7
3 พ.ค. 2567 323 132-1
2 พ.ค. 2567 987 794-3
1 พ.ค. 2567 135 614-3
30 เม.ย. 2567 275 324-2
29 เม.ย. 2567 040 005-2
26 เม.ย. 2567 210 728-2
25 เม.ย. 2567 118 613-9
24 เม.ย. 2567 874 780-9
23 เม.ย. 2567 319 936-7
22 เม.ย. 2567 459 148-2
19 เม.ย. 2567 207 028-7
18 เม.ย. 2567 690 369-8
17 เม.ย. 2567 563 351-5
16 เม.ย. 2567 845 589-0
15 เม.ย. 2567 597 055-3
12 เม.ย. 2567 158 818-4
11 เม.ย. 2567 518 256-4
10 เม.ย. 2567 170 410-1
9 เม.ย. 2567 002 108-1
8 เม.ย. 2567 743 277-1
5 เม.ย. 2567 364 335-9
4 เม.ย. 2567 280 622-4
3 เม.ย. 2567 640 861-5
2 เม.ย. 2567 591 458-5
1 เม.ย. 2567 489 340-5
29 มี.ค. 2567 399 838-2
28 มี.ค. 2567 918 395-9
27 มี.ค. 2567 360 438-4
26 มี.ค. 2567 814 287-0
25 มี.ค. 2567 224 027-9

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 5-1
30 พ.ค. 2567 782 570-7
29 พ.ค. 2567 644 360-2
28 พ.ค. 2567 618 362-9
27 พ.ค. 2567 737 571-7
24 พ.ค. 2567 201 524-0
23 พ.ค. 2567 656 463-7
22 พ.ค. 2567 006 806-3
21 พ.ค. 2567 677 467-4
20 พ.ค. 2567 588 850-8
17 พ.ค. 2567 380 133-7
16 พ.ค. 2567 877 681-7
15 พ.ค. 2567 965 798-0
14 พ.ค. 2567 167 717-6
13 พ.ค. 2567 064 209-1
10 พ.ค. 2567 965 690-9
9 พ.ค. 2567 593 852-6
8 พ.ค. 2567 361 139-0
7 พ.ค. 2567 360 332-1
6 พ.ค. 2567 100 910-3
3 พ.ค. 2567 323 136-1
2 พ.ค. 2567 987 793-0
1 พ.ค. 2567 135 614-0
30 เม.ย. 2567 275 323-0
29 เม.ย. 2567 040 005-9
26 เม.ย. 2567 210 720-4
25 เม.ย. 2567 118 614-3
24 เม.ย. 2567 874 788-7
23 เม.ย. 2567 319 936-3
22 เม.ย. 2567 459 148-0
19 เม.ย. 2567 207 022-9
18 เม.ย. 2567 690 369-7
17 เม.ย. 2567 563 351-2
16 เม.ย. 2567 845 586-8
15 เม.ย. 2567 597 052-1
12 เม.ย. 2567 158 817-6
11 เม.ย. 2567 518 255-0
10 เม.ย. 2567 170 415-1
9 เม.ย. 2567 002 105-7
8 เม.ย. 2567 743 278-2
5 เม.ย. 2567 364 339-2
4 เม.ย. 2567 280 622-9
3 เม.ย. 2567 640 860-3
2 เม.ย. 2567 591 453-2
1 เม.ย. 2567 489 345-1
29 มี.ค. 2567 399 833-2
28 มี.ค. 2567 918 393-2
27 มี.ค. 2567 360 438-1
26 มี.ค. 2567 814 283-7
25 มี.ค. 2567 224 026-4

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 7-6
30 พ.ค. 2567 782 577-8
29 พ.ค. 2567 644 369-8
28 พ.ค. 2567 618 367-2
27 พ.ค. 2567 737 572-1
24 พ.ค. 2567 201 527-6
23 พ.ค. 2567 656 464-5
22 พ.ค. 2567 006 807-6
21 พ.ค. 2567 677 464-0
20 พ.ค. 2567 588 859-3
17 พ.ค. 2567 380 134-9
16 พ.ค. 2567 877 680-8
15 พ.ค. 2567 965 796-4
14 พ.ค. 2567 167 710-3
13 พ.ค. 2567 064 205-7
10 พ.ค. 2567 965 698-3
9 พ.ค. 2567 593 856-7
8 พ.ค. 2567 361 135-9
7 พ.ค. 2567 360 332-1
6 พ.ค. 2567 100 919-7
3 พ.ค. 2567 323 134-7
2 พ.ค. 2567 987 791-0
1 พ.ค. 2567 135 613-6
30 เม.ย. 2567 275 326-5
29 เม.ย. 2567 040 002-1
26 เม.ย. 2567 210 721-0
25 เม.ย. 2567 118 617-8
24 เม.ย. 2567 874 788-9
23 เม.ย. 2567 319 935-3
22 เม.ย. 2567 459 147-5
19 เม.ย. 2567 207 026-9
18 เม.ย. 2567 690 368-9
17 เม.ย. 2567 563 358-4
16 เม.ย. 2567 845 584-9
15 เม.ย. 2567 597 057-5
12 เม.ย. 2567 158 817-6
11 เม.ย. 2567 518 251-4
10 เม.ย. 2567 170 410-7
9 เม.ย. 2567 002 106-1
8 เม.ย. 2567 743 279-1
5 เม.ย. 2567 364 336-5
4 เม.ย. 2567 280 624-6
3 เม.ย. 2567 640 865-4
2 เม.ย. 2567 591 455-9
1 เม.ย. 2567 489 345-3
29 มี.ค. 2567 399 833-2
28 มี.ค. 2567 918 394-5
27 มี.ค. 2567 360 430-1
26 มี.ค. 2567 814 286-5
25 มี.ค. 2567 224 028-0

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 0-3
30 พ.ค. 2567 782 574-7
29 พ.ค. 2567 644 363-2
28 พ.ค. 2567 618 360-2
27 พ.ค. 2567 737 577-5
24 พ.ค. 2567 201 524-5
23 พ.ค. 2567 656 469-5
22 พ.ค. 2567 006 801-7
21 พ.ค. 2567 677 467-3
20 พ.ค. 2567 588 855-0
17 พ.ค. 2567 380 138-7
16 พ.ค. 2567 877 684-6
15 พ.ค. 2567 965 790-1
14 พ.ค. 2567 167 711-9
13 พ.ค. 2567 064 200-2
10 พ.ค. 2567 965 699-6
9 พ.ค. 2567 593 850-9
8 พ.ค. 2567 361 137-5
7 พ.ค. 2567 360 339-5
6 พ.ค. 2567 100 913-4
3 พ.ค. 2567 323 134-8
2 พ.ค. 2567 987 790-2
1 พ.ค. 2567 135 614-2
30 เม.ย. 2567 275 328-5
29 เม.ย. 2567 040 000-7
26 เม.ย. 2567 210 722-3
25 เม.ย. 2567 118 613-5
24 เม.ย. 2567 874 780-8
23 เม.ย. 2567 319 937-4
22 เม.ย. 2567 459 144-5
19 เม.ย. 2567 207 023-8
18 เม.ย. 2567 690 363-9
17 เม.ย. 2567 563 350-2
16 เม.ย. 2567 845 586-0
15 เม.ย. 2567 597 052-0
12 เม.ย. 2567 158 810-7
11 เม.ย. 2567 518 253-7
10 เม.ย. 2567 170 417-9
9 เม.ย. 2567 002 107-8
8 เม.ย. 2567 743 273-1
5 เม.ย. 2567 364 330-3
4 เม.ย. 2567 280 622-3
3 เม.ย. 2567 640 860-6
2 เม.ย. 2567 591 450-3
1 เม.ย. 2567 489 349-5
29 มี.ค. 2567 399 836-5
28 มี.ค. 2567 918 397-0
27 มี.ค. 2567 360 437-4
26 มี.ค. 2567 814 285-3
25 มี.ค. 2567 224 026-3

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 9-5
30 พ.ค. 2567 782 572-0
29 พ.ค. 2567 644 367-0
28 พ.ค. 2567 618 364-5
27 พ.ค. 2567 737 572-9
24 พ.ค. 2567 201 520-4
23 พ.ค. 2567 656 460-3
22 พ.ค. 2567 006 803-0
21 พ.ค. 2567 677 466-4
20 พ.ค. 2567 588 851-2
17 พ.ค. 2567 380 136-9
16 พ.ค. 2567 877 684-5
15 พ.ค. 2567 965 793-8
14 พ.ค. 2567 167 715-6
13 พ.ค. 2567 064 200-8
10 พ.ค. 2567 965 698-7
9 พ.ค. 2567 593 850-6
8 พ.ค. 2567 361 137-3
7 พ.ค. 2567 360 330-1
6 พ.ค. 2567 100 911-0
3 พ.ค. 2567 323 131-0
2 พ.ค. 2567 987 790-8
1 พ.ค. 2567 135 615-4
30 เม.ย. 2567 275 324-3
29 เม.ย. 2567 040 008-0
26 เม.ย. 2567 210 723-4
25 เม.ย. 2567 118 614-3
24 เม.ย. 2567 874 785-8
23 เม.ย. 2567 319 933-8
22 เม.ย. 2567 459 147-3
19 เม.ย. 2567 207 029-4
18 เม.ย. 2567 690 366-7
17 เม.ย. 2567 563 355-4
16 เม.ย. 2567 845 583-6
15 เม.ย. 2567 597 056-5
12 เม.ย. 2567 158 813-5
11 เม.ย. 2567 518 257-9
10 เม.ย. 2567 170 415-0
9 เม.ย. 2567 002 109-2
8 เม.ย. 2567 743 275-4
5 เม.ย. 2567 364 339-6
4 เม.ย. 2567 280 620-1
3 เม.ย. 2567 640 867-6
2 เม.ย. 2567 591 451-3
1 เม.ย. 2567 489 343-0
29 มี.ค. 2567 399 836-7
28 มี.ค. 2567 918 395-7
27 มี.ค. 2567 360 435-2
26 มี.ค. 2567 814 287-8
25 มี.ค. 2567 224 029-3

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
31 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 4-0
30 พ.ค. 2567 782 572-3
29 พ.ค. 2567 644 362-5
28 พ.ค. 2567 618 366-2
27 พ.ค. 2567 737 571-7
24 พ.ค. 2567 201 522-7
23 พ.ค. 2567 656 460-4
22 พ.ค. 2567 006 800-7
21 พ.ค. 2567 677 461-4
20 พ.ค. 2567 588 858-5
17 พ.ค. 2567 380 139-6
16 พ.ค. 2567 877 682-1
15 พ.ค. 2567 965 797-5
14 พ.ค. 2567 167 715-2
13 พ.ค. 2567 064 204-8
10 พ.ค. 2567 965 690-1
9 พ.ค. 2567 593 855-3
8 พ.ค. 2567 361 133-4
7 พ.ค. 2567 360 336-5
6 พ.ค. 2567 100 911-0
3 พ.ค. 2567 323 133-4
2 พ.ค. 2567 987 794-9
1 พ.ค. 2567 135 618-7
30 เม.ย. 2567 275 325-2
29 เม.ย. 2567 040 003-6
26 เม.ย. 2567 210 728-0
25 เม.ย. 2567 118 618-5
24 เม.ย. 2567 874 789-7
23 เม.ย. 2567 319 939-8
22 เม.ย. 2567 459 140-9
19 เม.ย. 2567 207 029-4
18 เม.ย. 2567 690 369-7
17 เม.ย. 2567 563 353-9
16 เม.ย. 2567 845 587-1
15 เม.ย. 2567 597 052-4
12 เม.ย. 2567 158 810-1
11 เม.ย. 2567 518 252-9
10 เม.ย. 2567 170 415-4
9 เม.ย. 2567 002 106-1
8 เม.ย. 2567 743 272-1
5 เม.ย. 2567 364 331-7
4 เม.ย. 2567 280 628-5
3 เม.ย. 2567 640 865-8
2 เม.ย. 2567 591 457-6
1 เม.ย. 2567 489 345-7
29 มี.ค. 2567 399 832-5
28 มี.ค. 2567 918 396-5
27 มี.ค. 2567 360 439-5
26 มี.ค. 2567 814 289-6
25 มี.ค. 2567 224 024-9

หวยญี่ปุ่น Numbers4 คืออะไร

เป็นสลากกินแบ่งญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” หรือที่เราคนไทยเรียกกันง่ายๆ คือ หวยญี่ปุ่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Japan Numbers4 Lottery  เป็นหวย 4 หลัก คล้ายกับ หวยมาเลย์ จัดการโดยธนาคารมิซูโฮอย่างถูกกฎหมาย โดยมีการเริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
    • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยญี่ปุ่น Numbers4 คือ 1234
สรุปผล

    • 3 ตัวบน คือ 234
    • 2 ตัวล่าง คือ 12
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ ของทุกสัปดาห์
(ยกเว้นวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี)
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.
ออกผลประมาณ 16.45น.

อัตราจ่าย หวยญี่ปุ่น Numbers4 เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2