26 กันยายน 2023

สูตรหวยหุ้นอียิปต์

สูตรหวยหุ้นอียิปต์ ผลหวยหุ้นอียิปต์ย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแทงได้เลย เพียงเลือกดูจากผลหวยย้อนหลัง หรือเปอร์เซนต์เข้าของหวยแต่ละสูตรได้เลย

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอียิปต์ 1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 5-3
25 ก.ย. 2566 056 860-6
24 ก.ย. 2566 370 138-1
21 ก.ย. 2566 057 347-1
20 ก.ย. 2566 723 077-6
19 ก.ย. 2566 430 526-5
18 ก.ย. 2566 178 967-8
17 ก.ย. 2566 882 494-1
14 ก.ย. 2566 033 630-1
13 ก.ย. 2566 170 610-5
12 ก.ย. 2566 409 635-2
11 ก.ย. 2566 872 136-5
10 ก.ย. 2566 785 177-9
7 ก.ย. 2566 568 161-0
6 ก.ย. 2566 452 137-9
5 ก.ย. 2566 439 404-6
4 ก.ย. 2566 099 986-9
3 ก.ย. 2566 601 812-8
31 ส.ค. 2566 382 676-4
30 ส.ค. 2566 815 812-6
29 ส.ค. 2566 934 507-8
28 ส.ค. 2566 484 258-1
27 ส.ค. 2566 659 775-8
24 ส.ค. 2566 782 402-1
23 ส.ค. 2566 342 212-5
22 ส.ค. 2566 663 150-7
21 ส.ค. 2566 048 742-3
20 ส.ค. 2566 322 952-1
17 ส.ค. 2566 927 234-7
16 ส.ค. 2566 250 185-6
15 ส.ค. 2566 532 827-4
14 ส.ค. 2566 750 437-0
13 ส.ค. 2566 607 875-8
10 ส.ค. 2566 020 439-3
9 ส.ค. 2566 363 745-8
8 ส.ค. 2566 889 599-1
7 ส.ค. 2566 948 999-3
6 ส.ค. 2566 749 054-9
3 ส.ค. 2566 144 165-3
2 ส.ค. 2566 560 512-1
1 ส.ค. 2566 411 819-0
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
30 ก.ค. 2566 456 508-6
27 ก.ค. 2566 906 185-4
26 ก.ค. 2566 624 706-5
25 ก.ค. 2566 994 293-4
24 ก.ค. 2566 023 444-2
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 1-3
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 4-7
18 ก.ค. 2566 832 310-2

สูตรหุ้นอียิปต์ 2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 9-3
25 ก.ย. 2566 056 869-4
24 ก.ย. 2566 370 133-9
21 ก.ย. 2566 057 342-0
20 ก.ย. 2566 723 072-5
19 ก.ย. 2566 430 521-5
18 ก.ย. 2566 178 963-1
17 ก.ย. 2566 882 492-8
14 ก.ย. 2566 033 635-0
13 ก.ย. 2566 170 613-9
12 ก.ย. 2566 409 637-4
11 ก.ย. 2566 872 135-7
10 ก.ย. 2566 785 175-2
7 ก.ย. 2566 568 169-3
6 ก.ย. 2566 452 134-3
5 ก.ย. 2566 439 403-7
4 ก.ย. 2566 099 986-3
3 ก.ย. 2566 601 815-7
31 ส.ค. 2566 382 670-1
30 ส.ค. 2566 815 812-1
29 ส.ค. 2566 934 500-4
28 ส.ค. 2566 484 252-5
27 ส.ค. 2566 659 772-0
24 ส.ค. 2566 782 402-6
23 ส.ค. 2566 342 217-1
22 ส.ค. 2566 663 155-9
21 ส.ค. 2566 048 741-0
20 ส.ค. 2566 322 955-1
17 ส.ค. 2566 927 233-9
16 ส.ค. 2566 250 181-0
15 ส.ค. 2566 532 825-1
14 ส.ค. 2566 750 432-7
13 ส.ค. 2566 607 870-9
10 ส.ค. 2566 020 437-5
9 ส.ค. 2566 363 743-2
8 ส.ค. 2566 889 592-1
7 ส.ค. 2566 948 999-4
6 ส.ค. 2566 749 057-8
3 ส.ค. 2566 144 167-5
2 ส.ค. 2566 560 518-2
1 ส.ค. 2566 411 814-2
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
30 ก.ค. 2566 456 504-1
27 ก.ค. 2566 906 180-5
26 ก.ค. 2566 624 708-7
25 ก.ค. 2566 994 298-4
24 ก.ค. 2566 023 440-2
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 6-3
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
18 ก.ค. 2566 832 313-2

สูตรหุ้นอียิปต์ 3
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 0-1
25 ก.ย. 2566 056 865-2
24 ก.ย. 2566 370 134-5
21 ก.ย. 2566 057 340-3
20 ก.ย. 2566 723 076-2
19 ก.ย. 2566 430 524-7
18 ก.ย. 2566 178 966-5
17 ก.ย. 2566 882 493-0
14 ก.ย. 2566 033 634-3
13 ก.ย. 2566 170 614-1
12 ก.ย. 2566 409 631-4
11 ก.ย. 2566 872 135-4
10 ก.ย. 2566 785 171-9
7 ก.ย. 2566 568 164-9
6 ก.ย. 2566 452 133-2
5 ก.ย. 2566 439 401-2
4 ก.ย. 2566 099 981-4
3 ก.ย. 2566 601 815-7
31 ส.ค. 2566 382 670-2
30 ส.ค. 2566 815 817-5
29 ส.ค. 2566 934 509-7
28 ส.ค. 2566 484 258-2
27 ส.ค. 2566 659 774-3
24 ส.ค. 2566 782 400-2
23 ส.ค. 2566 342 210-5
22 ส.ค. 2566 663 151-0
21 ส.ค. 2566 048 744-3
20 ส.ค. 2566 322 955-4
17 ส.ค. 2566 927 230-5
16 ส.ค. 2566 250 180-8
15 ส.ค. 2566 532 824-7
14 ส.ค. 2566 750 432-8
13 ส.ค. 2566 607 879-4
10 ส.ค. 2566 020 436-4
9 ส.ค. 2566 363 741-9
8 ส.ค. 2566 889 590-5
7 ส.ค. 2566 948 995-4
6 ส.ค. 2566 749 057-6
3 ส.ค. 2566 144 167-6
2 ส.ค. 2566 560 511-8
1 ส.ค. 2566 411 815-1
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 5-8
30 ก.ค. 2566 456 506-7
27 ก.ค. 2566 906 187-6
26 ก.ค. 2566 624 702-4
25 ก.ค. 2566 994 294-1
24 ก.ค. 2566 023 441-2
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-5
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-5
18 ก.ค. 2566 832 316-9

สูตรหุ้นอียิปต์ 4
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 2-0
25 ก.ย. 2566 056 869-6
24 ก.ย. 2566 370 130-1
21 ก.ย. 2566 057 340-1
20 ก.ย. 2566 723 071-9
19 ก.ย. 2566 430 526-5
18 ก.ย. 2566 178 960-6
17 ก.ย. 2566 882 498-7
14 ก.ย. 2566 033 632-6
13 ก.ย. 2566 170 616-1
12 ก.ย. 2566 409 639-1
11 ก.ย. 2566 872 134-2
10 ก.ย. 2566 785 177-6
7 ก.ย. 2566 568 162-9
6 ก.ย. 2566 452 133-2
5 ก.ย. 2566 439 401-6
4 ก.ย. 2566 099 987-2
3 ก.ย. 2566 601 813-2
31 ส.ค. 2566 382 674-7
30 ส.ค. 2566 815 814-6
29 ส.ค. 2566 934 509-2
28 ส.ค. 2566 484 259-6
27 ส.ค. 2566 659 772-0
24 ส.ค. 2566 782 406-2
23 ส.ค. 2566 342 210-8
22 ส.ค. 2566 663 152-4
21 ส.ค. 2566 048 745-0
20 ส.ค. 2566 322 957-6
17 ส.ค. 2566 927 233-2
16 ส.ค. 2566 250 187-3
15 ส.ค. 2566 532 827-9
14 ส.ค. 2566 750 438-7
13 ส.ค. 2566 607 870-6
10 ส.ค. 2566 020 437-1
9 ส.ค. 2566 363 742-1
8 ส.ค. 2566 889 593-2
7 ส.ค. 2566 948 998-5
6 ส.ค. 2566 749 058-1
3 ส.ค. 2566 144 165-1
2 ส.ค. 2566 560 519-0
1 ส.ค. 2566 411 813-7
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
30 ก.ค. 2566 456 504-9
27 ก.ค. 2566 906 186-4
26 ก.ค. 2566 624 701-2
25 ก.ค. 2566 994 299-2
24 ก.ค. 2566 023 448-2
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 4-6
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 5-6
18 ก.ค. 2566 832 314-1

สูตรหุ้นอียิปต์ 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 2-6
25 ก.ย. 2566 056 867-4
24 ก.ย. 2566 370 132-6
21 ก.ย. 2566 057 348-9
20 ก.ย. 2566 723 070-4
19 ก.ย. 2566 430 529-2
18 ก.ย. 2566 178 964-3
17 ก.ย. 2566 882 497-5
14 ก.ย. 2566 033 636-5
13 ก.ย. 2566 170 618-7
12 ก.ย. 2566 409 638-3
11 ก.ย. 2566 872 131-4
10 ก.ย. 2566 785 174-6
7 ก.ย. 2566 568 164-3
6 ก.ย. 2566 452 131-5
5 ก.ย. 2566 439 406-7
4 ก.ย. 2566 099 980-1
3 ก.ย. 2566 601 816-8
31 ส.ค. 2566 382 673-6
30 ส.ค. 2566 815 811-3
29 ส.ค. 2566 934 502-1
28 ส.ค. 2566 484 252-4
27 ส.ค. 2566 659 770-2
24 ส.ค. 2566 782 405-2
23 ส.ค. 2566 342 212-1
22 ส.ค. 2566 663 151-4
21 ส.ค. 2566 048 740-3
20 ส.ค. 2566 322 957-5
17 ส.ค. 2566 927 232-7
16 ส.ค. 2566 250 181-4
15 ส.ค. 2566 532 823-7
14 ส.ค. 2566 750 430-2
13 ส.ค. 2566 607 871-5
10 ส.ค. 2566 020 436-7
9 ส.ค. 2566 363 749-8
8 ส.ค. 2566 889 599-4
7 ส.ค. 2566 948 990-4
6 ส.ค. 2566 749 052-6
3 ส.ค. 2566 144 161-8
2 ส.ค. 2566 560 515-0
1 ส.ค. 2566 411 819-8
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
30 ก.ค. 2566 456 507-5
27 ก.ค. 2566 906 182-8
26 ก.ค. 2566 624 706-1
25 ก.ค. 2566 994 298-0
24 ก.ค. 2566 023 449-0
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 6-9
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 8-4
18 ก.ค. 2566 832 318-7

สูตรหุ้นอียิปต์ 6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 รอผล รอผล 1-3
25 ก.ย. 2566 056 865-7
24 ก.ย. 2566 370 133-6
21 ก.ย. 2566 057 342-1
20 ก.ย. 2566 723 078-4
19 ก.ย. 2566 430 527-6
18 ก.ย. 2566 178 966-5
17 ก.ย. 2566 882 495-7
14 ก.ย. 2566 033 635-3
13 ก.ย. 2566 170 613-5
12 ก.ย. 2566 409 632-9
11 ก.ย. 2566 872 131-5
10 ก.ย. 2566 785 179-8
7 ก.ย. 2566 568 168-7
6 ก.ย. 2566 452 133-6
5 ก.ย. 2566 439 403-2
4 ก.ย. 2566 099 984-3
3 ก.ย. 2566 601 813-5
31 ส.ค. 2566 382 670-8
30 ส.ค. 2566 815 812-3
29 ส.ค. 2566 934 504-2
28 ส.ค. 2566 484 255-0
27 ส.ค. 2566 659 774-3
24 ส.ค. 2566 782 405-4
23 ส.ค. 2566 342 213-8
22 ส.ค. 2566 663 153-1
21 ส.ค. 2566 048 747-2
20 ส.ค. 2566 322 952-9
17 ส.ค. 2566 927 235-1
16 ส.ค. 2566 250 183-6
15 ส.ค. 2566 532 821-0
14 ส.ค. 2566 750 435-6
13 ส.ค. 2566 607 879-4
10 ส.ค. 2566 020 432-8
9 ส.ค. 2566 363 741-5
8 ส.ค. 2566 889 590-1
7 ส.ค. 2566 948 992-1
6 ส.ค. 2566 749 052-8
3 ส.ค. 2566 144 169-6
2 ส.ค. 2566 560 510-5
1 ส.ค. 2566 411 815-6
31 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
30 ก.ค. 2566 456 504-9
27 ก.ค. 2566 906 188-2
26 ก.ค. 2566 624 704-1
25 ก.ค. 2566 994 291-6
24 ก.ค. 2566 023 447-0
23 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 3-8
20 ก.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
18 ก.ค. 2566 832 319-6

หวยหุ้นอียิปต์ คืออะไร

ตลาดหุ้นอียิปต์ เป็นตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1903 หวยหุ้นอียิปต์นั้นอ้างอิงจากหุ้น EGX30 ของตลาดหุ้นอียิปต์ ซึ่งจะมีให้แทงด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบคือ ประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง เปิดรับจันทร์-ศุกร์ ปิดเฉพาะวันหยุดตลาดหุ้น หรือตามประกาศของตลาดหุ้น

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น EGX30
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://th.investing.com/indices/egx30
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 18.00น.
ออกผลประมาณ 20.00น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอียิปต์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2