17 เมษายน 2024

สูตรหวยหุ้นอียิปต์

สูตรหวยหุ้นอียิปต์ ผลหวยหุ้นอียิปต์ย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแทงได้เลย เพียงเลือกดูจากผลหวยย้อนหลัง หรือเปอร์เซนต์เข้าของหวยแต่ละสูตรได้เลย

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอียิปต์ 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 2-0
16 เม.ย. 2567 084 635-9
15 เม.ย. 2567 647 724-2
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 4-1
8 เม.ย. 2567 375 096-5
7 เม.ย. 2567 166 503-2
4 เม.ย. 2567 616 949-3
3 เม.ย. 2567 722 869-0
2 เม.ย. 2567 436 815-7
1 เม.ย. 2567 717 789-8
31 มี.ค. 2567 339 968-4
28 มี.ค. 2567 935 024-3
27 มี.ค. 2567 437 138-2
26 มี.ค. 2567 750 967-4
25 มี.ค. 2567 446 449-8
24 มี.ค. 2567 002 067-2
21 มี.ค. 2567 496 599-4
20 มี.ค. 2567 937 335-1
19 มี.ค. 2567 570 595-1
18 มี.ค. 2567 129 599-6
17 มี.ค. 2567 188 556-3
14 มี.ค. 2567 643 554-5
13 มี.ค. 2567 388 735-3
12 มี.ค. 2567 161 903-1
11 มี.ค. 2567 251 560-2
10 มี.ค. 2567 995 415-0
7 มี.ค. 2567 054 437-6
6 มี.ค. 2567 311 785-1
5 มี.ค. 2567 889 560-1
4 มี.ค. 2567 233 004-2
3 มี.ค. 2567 833 923-8
29 ก.พ. 2567 441 951-7
28 ก.พ. 2567 646 701-5
27 ก.พ. 2567 516 242-8
26 ก.พ. 2567 192 068-7
25 ก.พ. 2567 086 870-6
22 ก.พ. 2567 973 687-8
21 ก.พ. 2567 205 612-0
20 ก.พ. 2567 066 740-7
19 ก.พ. 2567 240 830-5
18 ก.พ. 2567 557 429-2
15 ก.พ. 2567 615 167-2
14 ก.พ. 2567 499 458-6
13 ก.พ. 2567 454 829-4
12 ก.พ. 2567 472 684-7
11 ก.พ. 2567 904 377-1
8 ก.พ. 2567 141 465-4
7 ก.พ. 2567 595 325-4
6 ก.พ. 2567 063 122-5
5 ก.พ. 2567 575 250-9

สูตรหุ้นอียิปต์ 2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 4-9
16 เม.ย. 2567 084 635-3
15 เม.ย. 2567 647 722-6
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 0-1
8 เม.ย. 2567 375 090-8
7 เม.ย. 2567 166 500-4
4 เม.ย. 2567 616 948-7
3 เม.ย. 2567 722 863-4
2 เม.ย. 2567 436 814-7
1 เม.ย. 2567 717 786-2
31 มี.ค. 2567 339 963-5
28 มี.ค. 2567 935 024-3
27 มี.ค. 2567 437 139-8
26 มี.ค. 2567 750 969-5
25 มี.ค. 2567 446 449-2
24 มี.ค. 2567 002 060-3
21 มี.ค. 2567 496 597-1
20 มี.ค. 2567 937 333-4
19 มี.ค. 2567 570 590-5
18 มี.ค. 2567 129 594-7
17 มี.ค. 2567 188 559-4
14 มี.ค. 2567 643 552-5
13 มี.ค. 2567 388 733-8
12 มี.ค. 2567 161 905-8
11 มี.ค. 2567 251 566-4
10 มี.ค. 2567 995 412-7
7 มี.ค. 2567 054 439-3
6 มี.ค. 2567 311 788-7
5 มี.ค. 2567 889 566-5
4 มี.ค. 2567 233 001-3
3 มี.ค. 2567 833 924-7
29 ก.พ. 2567 441 951-7
28 ก.พ. 2567 646 704-3
27 ก.พ. 2567 516 247-9
26 ก.พ. 2567 192 063-0
25 ก.พ. 2567 086 875-7
22 ก.พ. 2567 973 689-8
21 ก.พ. 2567 205 617-9
20 ก.พ. 2567 066 749-2
19 ก.พ. 2567 240 839-4
18 ก.พ. 2567 557 425-8
15 ก.พ. 2567 615 162-1
14 ก.พ. 2567 499 455-9
13 ก.พ. 2567 454 829-8
12 ก.พ. 2567 472 688-1
11 ก.พ. 2567 904 374-1
8 ก.พ. 2567 141 463-4
7 ก.พ. 2567 595 322-8
6 ก.พ. 2567 063 121-3
5 ก.พ. 2567 575 252-9

สูตรหุ้นอียิปต์ 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 8-6
16 เม.ย. 2567 084 635-0
15 เม.ย. 2567 647 729-3
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 1-4
8 เม.ย. 2567 375 099-4
7 เม.ย. 2567 166 504-1
4 เม.ย. 2567 616 946-4
3 เม.ย. 2567 722 866-2
2 เม.ย. 2567 436 813-4
1 เม.ย. 2567 717 788-7
31 มี.ค. 2567 339 963-4
28 มี.ค. 2567 935 029-3
27 มี.ค. 2567 437 132-1
26 มี.ค. 2567 750 969-8
25 มี.ค. 2567 446 446-5
24 มี.ค. 2567 002 060-3
21 มี.ค. 2567 496 596-9
20 มี.ค. 2567 937 335-6
19 มี.ค. 2567 570 591-4
18 มี.ค. 2567 129 591-0
17 มี.ค. 2567 188 555-4
14 มี.ค. 2567 643 559-7
13 มี.ค. 2567 388 738-6
12 มี.ค. 2567 161 909-6
11 มี.ค. 2567 251 563-9
10 มี.ค. 2567 995 418-2
7 มี.ค. 2567 054 439-6
6 มี.ค. 2567 311 783-5
5 มี.ค. 2567 889 568-2
4 มี.ค. 2567 233 004-6
3 มี.ค. 2567 833 921-3
29 ก.พ. 2567 441 959-7
28 ก.พ. 2567 646 702-6
27 ก.พ. 2567 516 245-4
26 ก.พ. 2567 192 064-8
25 ก.พ. 2567 086 877-1
22 ก.พ. 2567 973 686-5
21 ก.พ. 2567 205 611-3
20 ก.พ. 2567 066 748-4
19 ก.พ. 2567 240 839-1
18 ก.พ. 2567 557 421-0
15 ก.พ. 2567 615 167-6
14 ก.พ. 2567 499 451-5
13 ก.พ. 2567 454 823-2
12 ก.พ. 2567 472 688-2
11 ก.พ. 2567 904 373-8
8 ก.พ. 2567 141 463-7
7 ก.พ. 2567 595 324-0
6 ก.พ. 2567 063 123-7
5 ก.พ. 2567 575 259-8

สูตรหุ้นอียิปต์ 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 7-1
16 เม.ย. 2567 084 635-6
15 เม.ย. 2567 647 720-5
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 9-3
8 เม.ย. 2567 375 090-9
7 เม.ย. 2567 166 505-6
4 เม.ย. 2567 616 944-0
3 เม.ย. 2567 722 869-1
2 เม.ย. 2567 436 810-8
1 เม.ย. 2567 717 783-5
31 มี.ค. 2567 339 964-6
28 มี.ค. 2567 935 021-5
27 มี.ค. 2567 437 131-7
26 มี.ค. 2567 750 964-7
25 มี.ค. 2567 446 448-3
24 มี.ค. 2567 002 063-4
21 มี.ค. 2567 496 593-6
20 มี.ค. 2567 937 336-5
19 มี.ค. 2567 570 593-0
18 มี.ค. 2567 129 598-7
17 มี.ค. 2567 188 552-5
14 มี.ค. 2567 643 556-2
13 มี.ค. 2567 388 736-9
12 มี.ค. 2567 161 908-2
11 มี.ค. 2567 251 566-0
10 มี.ค. 2567 995 414-9
7 มี.ค. 2567 054 435-8
6 มี.ค. 2567 311 781-9
5 มี.ค. 2567 889 563-2
4 มี.ค. 2567 233 002-0
3 มี.ค. 2567 833 922-1
29 ก.พ. 2567 441 950-2
28 ก.พ. 2567 646 701-2
27 ก.พ. 2567 516 249-6
26 ก.พ. 2567 192 068-5
25 ก.พ. 2567 086 878-2
22 ก.พ. 2567 973 685-9
21 ก.พ. 2567 205 610-4
20 ก.พ. 2567 066 743-6
19 ก.พ. 2567 240 839-1
18 ก.พ. 2567 557 421-0
15 ก.พ. 2567 615 168-4
14 ก.พ. 2567 499 456-5
13 ก.พ. 2567 454 829-8
12 ก.พ. 2567 472 688-1
11 ก.พ. 2567 904 378-5
8 ก.พ. 2567 141 467-6
7 ก.พ. 2567 595 326-9
6 ก.พ. 2567 063 127-8
5 ก.พ. 2567 575 253-7

สูตรหุ้นอียิปต์ 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 7-1
16 เม.ย. 2567 084 635-4
15 เม.ย. 2567 647 728-3
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 3-6
8 เม.ย. 2567 375 096-8
7 เม.ย. 2567 166 508-6
4 เม.ย. 2567 616 940-2
3 เม.ย. 2567 722 868-1
2 เม.ย. 2567 436 815-0
1 เม.ย. 2567 717 789-3
31 มี.ค. 2567 339 968-5
28 มี.ค. 2567 935 020-1
27 มี.ค. 2567 437 131-3
26 มี.ค. 2567 750 960-4
25 มี.ค. 2567 446 441-8
24 มี.ค. 2567 002 062-7
21 มี.ค. 2567 496 597-5
20 มี.ค. 2567 937 337-8
19 มี.ค. 2567 570 598-1
18 มี.ค. 2567 129 594-2
17 มี.ค. 2567 188 555-1
14 มี.ค. 2567 643 550-3
13 มี.ค. 2567 388 739-6
12 มี.ค. 2567 161 900-6
11 มี.ค. 2567 251 562-4
10 มี.ค. 2567 995 418-4
7 มี.ค. 2567 054 434-3
6 มี.ค. 2567 311 781-6
5 มี.ค. 2567 889 567-6
4 มี.ค. 2567 233 004-5
3 มี.ค. 2567 833 927-3
29 ก.พ. 2567 441 958-6
28 ก.พ. 2567 646 709-3
27 ก.พ. 2567 516 245-4
26 ก.พ. 2567 192 069-0
25 ก.พ. 2567 086 873-8
22 ก.พ. 2567 973 686-5
21 ก.พ. 2567 205 619-8
20 ก.พ. 2567 066 740-7
19 ก.พ. 2567 240 833-2
18 ก.พ. 2567 557 427-1
15 ก.พ. 2567 615 166-9
14 ก.พ. 2567 499 458-7
13 ก.พ. 2567 454 825-0
12 ก.พ. 2567 472 685-3
11 ก.พ. 2567 904 378-0
8 ก.พ. 2567 141 461-6
7 ก.พ. 2567 595 321-4
6 ก.พ. 2567 063 129-0
5 ก.พ. 2567 575 252-3

สูตรหุ้นอียิปต์ 6
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 3-7
16 เม.ย. 2567 084 630-2
15 เม.ย. 2567 647 726-0
14 เม.ย. 2567 รอผล รอผล 8-4
8 เม.ย. 2567 375 090-1
7 เม.ย. 2567 166 503-2
4 เม.ย. 2567 616 942-5
3 เม.ย. 2567 722 864-9
2 เม.ย. 2567 436 815-4
1 เม.ย. 2567 717 780-5
31 มี.ค. 2567 339 962-4
28 มี.ค. 2567 935 023-9
27 มี.ค. 2567 437 137-6
26 มี.ค. 2567 750 962-7
25 มี.ค. 2567 446 443-5
24 มี.ค. 2567 002 060-4
21 มี.ค. 2567 496 592-1
20 มี.ค. 2567 937 336-1
19 มี.ค. 2567 570 598-6
18 มี.ค. 2567 129 593-9
17 มี.ค. 2567 188 553-0
14 มี.ค. 2567 643 556-4
13 มี.ค. 2567 388 734-1
12 มี.ค. 2567 161 901-7
11 มี.ค. 2567 251 568-0
10 มี.ค. 2567 995 419-1
7 มี.ค. 2567 054 435-2
6 มี.ค. 2567 311 786-8
5 มี.ค. 2567 889 565-4
4 มี.ค. 2567 233 009-7
3 มี.ค. 2567 833 927-6
29 ก.พ. 2567 441 957-9
28 ก.พ. 2567 646 704-3
27 ก.พ. 2567 516 241-6
26 ก.พ. 2567 192 064-0
25 ก.พ. 2567 086 873-8
22 ก.พ. 2567 973 683-4
21 ก.พ. 2567 205 610-3
20 ก.พ. 2567 066 749-4
19 ก.พ. 2567 240 839-1
18 ก.พ. 2567 557 422-0
15 ก.พ. 2567 615 160-9
14 ก.พ. 2567 499 456-0
13 ก.พ. 2567 454 827-0
12 ก.พ. 2567 472 686-1
11 ก.พ. 2567 904 370-5
8 ก.พ. 2567 141 468-0
7 ก.พ. 2567 595 326-5
6 ก.พ. 2567 063 129-1
5 ก.พ. 2567 575 255-2

หวยหุ้นอียิปต์ คืออะไร

ตลาดหุ้นอียิปต์ เป็นตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1903 หวยหุ้นอียิปต์นั้นอ้างอิงจากหุ้น EGX30 ของตลาดหุ้นอียิปต์ ซึ่งจะมีให้แทงด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบคือ ประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง เปิดรับจันทร์-ศุกร์ ปิดเฉพาะวันหยุดตลาดหุ้น หรือตามประกาศของตลาดหุ้น

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น EGX30
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://th.investing.com/indices/egx30
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 18.00น.
ออกผลประมาณ 20.00น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอียิปต์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2