26 กันยายน 2023

สูตรนิวซีแลนด์ Bullseye

แนวทางหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เศรษฐี 6 สูตร เลือกสูตรที่ต้องการ เล่นได้ตามชอบ แนะนำเล่น 19ประตู วิ่ง หรือรูด จะเพิ่มโอกาสได้มากกว่า

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 467-6
25 ก.ย. 2566 866 081-2
24 ก.ย. 2566 971 792-9
23 ก.ย. 2566 983 094-0
22 ก.ย. 2566 661 369-1
21 ก.ย. 2566 455 142-6
20 ก.ย. 2566 083 407-5
19 ก.ย. 2566 142 516-5
18 ก.ย. 2566 015 607-5
17 ก.ย. 2566 359 237-6
16 ก.ย. 2566 364 131-3
15 ก.ย. 2566 503 750-6
14 ก.ย. 2566 071 201-9
13 ก.ย. 2566 956 690-3
12 ก.ย. 2566 276 420-1
11 ก.ย. 2566 764 274-8
10 ก.ย. 2566 875 480-3
9 ก.ย. 2566 203 620-3
8 ก.ย. 2566 553 759-0
7 ก.ย. 2566 833 488-4
6 ก.ย. 2566 784 377-6
5 ก.ย. 2566 840 086-1
4 ก.ย. 2566 094 300-7
3 ก.ย. 2566 261 526-7
2 ก.ย. 2566 282 623-2
1 ก.ย. 2566 678 160-8
31 ส.ค. 2566 464 546-2
30 ส.ค. 2566 004 805-7
29 ส.ค. 2566 816 382-9
28 ส.ค. 2566 938 792-8
27 ส.ค. 2566 477 747-6
26 ส.ค. 2566 731 477-8
25 ส.ค. 2566 163 419-5
24 ส.ค. 2566 249 427-6
23 ส.ค. 2566 150 513-7
22 ส.ค. 2566 588 755-4
21 ส.ค. 2566 543 054-1
20 ส.ค. 2566 350 530-9
19 ส.ค. 2566 264 425-8
18 ส.ค. 2566 214 229-7
17 ส.ค. 2566 397 837-3
16 ส.ค. 2566 395 033-6
15 ส.ค. 2566 693 065-7
14 ส.ค. 2566 976 493-5
13 ส.ค. 2566 448 749-1
12 ส.ค. 2566 210 823-8
11 ส.ค. 2566 322 833-6
10 ส.ค. 2566 090 108-3
9 ส.ค. 2566 112 210-2
8 ส.ค. 2566 185 216-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 467-6
25 ก.ย. 2566 866 085-0
24 ก.ย. 2566 971 797-3
23 ก.ย. 2566 983 099-2
22 ก.ย. 2566 661 360-3
21 ก.ย. 2566 455 144-2
20 ก.ย. 2566 083 404-5
19 ก.ย. 2566 142 519-0
18 ก.ย. 2566 015 609-3
17 ก.ย. 2566 359 239-6
16 ก.ย. 2566 364 135-8
15 ก.ย. 2566 503 754-0
14 ก.ย. 2566 071 206-1
13 ก.ย. 2566 956 694-0
12 ก.ย. 2566 276 425-4
11 ก.ย. 2566 764 276-1
10 ก.ย. 2566 875 480-5
9 ก.ย. 2566 203 620-7
8 ก.ย. 2566 553 758-5
7 ก.ย. 2566 833 486-5
6 ก.ย. 2566 784 378-1
5 ก.ย. 2566 840 082-9
4 ก.ย. 2566 094 302-1
3 ก.ย. 2566 261 529-8
2 ก.ย. 2566 282 628-9
1 ก.ย. 2566 678 162-5
31 ส.ค. 2566 464 546-8
30 ส.ค. 2566 004 806-1
29 ส.ค. 2566 816 380-2
28 ส.ค. 2566 938 797-9
27 ส.ค. 2566 477 745-0
26 ส.ค. 2566 731 476-1
25 ส.ค. 2566 163 410-5
24 ส.ค. 2566 249 427-8
23 ส.ค. 2566 150 511-0
22 ส.ค. 2566 588 758-1
21 ส.ค. 2566 543 059-8
20 ส.ค. 2566 350 533-0
19 ส.ค. 2566 264 421-7
18 ส.ค. 2566 214 225-6
17 ส.ค. 2566 397 838-0
16 ส.ค. 2566 395 032-3
15 ส.ค. 2566 693 062-3
14 ส.ค. 2566 976 491-8
13 ส.ค. 2566 448 741-0
12 ส.ค. 2566 210 828-0
11 ส.ค. 2566 322 832-0
10 ส.ค. 2566 090 106-9
9 ส.ค. 2566 112 217-4
8 ส.ค. 2566 185 215-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 464-2
25 ก.ย. 2566 866 085-1
24 ก.ย. 2566 971 792-1
23 ก.ย. 2566 983 092-1
22 ก.ย. 2566 661 360-4
21 ก.ย. 2566 455 143-2
20 ก.ย. 2566 083 406-5
19 ก.ย. 2566 142 517-9
18 ก.ย. 2566 015 603-5
17 ก.ย. 2566 359 237-5
16 ก.ย. 2566 364 133-1
15 ก.ย. 2566 503 758-7
14 ก.ย. 2566 071 204-5
13 ก.ย. 2566 956 694-3
12 ก.ย. 2566 276 420-4
11 ก.ย. 2566 764 270-3
10 ก.ย. 2566 875 488-3
9 ก.ย. 2566 203 620-9
8 ก.ย. 2566 553 750-8
7 ก.ย. 2566 833 483-9
6 ก.ย. 2566 784 376-1
5 ก.ย. 2566 840 089-8
4 ก.ย. 2566 094 308-7
3 ก.ย. 2566 261 521-0
2 ก.ย. 2566 282 620-1
1 ก.ย. 2566 678 162-1
31 ส.ค. 2566 464 548-7
30 ส.ค. 2566 004 803-8
29 ส.ค. 2566 816 383-2
28 ส.ค. 2566 938 790-8
27 ส.ค. 2566 477 748-2
26 ส.ค. 2566 731 476-9
25 ส.ค. 2566 163 412-0
24 ส.ค. 2566 249 423-1
23 ส.ค. 2566 150 518-5
22 ส.ค. 2566 588 757-1
21 ส.ค. 2566 543 057-2
20 ส.ค. 2566 350 535-3
19 ส.ค. 2566 264 426-7
18 ส.ค. 2566 214 224-3
17 ส.ค. 2566 397 835-2
16 ส.ค. 2566 395 031-0
15 ส.ค. 2566 693 062-3
14 ส.ค. 2566 976 495-3
13 ส.ค. 2566 448 743-1
12 ส.ค. 2566 210 828-3
11 ส.ค. 2566 322 836-5
10 ส.ค. 2566 090 102-5
9 ส.ค. 2566 112 218-2
8 ส.ค. 2566 185 211-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 460-2
25 ก.ย. 2566 866 082-5
24 ก.ย. 2566 971 791-3
23 ก.ย. 2566 983 092-8
22 ก.ย. 2566 661 363-7
21 ก.ย. 2566 455 144-6
20 ก.ย. 2566 083 404-3
19 ก.ย. 2566 142 510-3
18 ก.ย. 2566 015 600-7
17 ก.ย. 2566 359 238-6
16 ก.ย. 2566 364 137-0
15 ก.ย. 2566 503 750-7
14 ก.ย. 2566 071 203-2
13 ก.ย. 2566 956 695-4
12 ก.ย. 2566 276 423-9
11 ก.ย. 2566 764 274-7
10 ก.ย. 2566 875 483-2
9 ก.ย. 2566 203 627-6
8 ก.ย. 2566 553 755-7
7 ก.ย. 2566 833 489-1
6 ก.ย. 2566 784 373-9
5 ก.ย. 2566 840 088-7
4 ก.ย. 2566 094 305-3
3 ก.ย. 2566 261 520-6
2 ก.ย. 2566 282 629-2
1 ก.ย. 2566 678 162-3
31 ส.ค. 2566 464 546-5
30 ส.ค. 2566 004 803-0
29 ส.ค. 2566 816 385-4
28 ส.ค. 2566 938 793-2
27 ส.ค. 2566 477 741-3
26 ส.ค. 2566 731 476-9
25 ส.ค. 2566 163 414-3
24 ส.ค. 2566 249 422-8
23 ส.ค. 2566 150 511-3
22 ส.ค. 2566 588 753-6
21 ส.ค. 2566 543 058-3
20 ส.ค. 2566 350 530-4
19 ส.ค. 2566 264 421-6
18 ส.ค. 2566 214 220-1
17 ส.ค. 2566 397 831-5
16 ส.ค. 2566 395 034-5
15 ส.ค. 2566 693 062-0
14 ส.ค. 2566 976 496-3
13 ส.ค. 2566 448 742-1
12 ส.ค. 2566 210 828-7
11 ส.ค. 2566 322 832-7
10 ส.ค. 2566 090 107-8
9 ส.ค. 2566 112 218-7
8 ส.ค. 2566 185 213-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 464-3
25 ก.ย. 2566 866 089-2
24 ก.ย. 2566 971 790-3
23 ก.ย. 2566 983 091-9
22 ก.ย. 2566 661 365-0
21 ก.ย. 2566 455 147-5
20 ก.ย. 2566 083 400-7
19 ก.ย. 2566 142 510-7
18 ก.ย. 2566 015 608-7
17 ก.ย. 2566 359 231-8
16 ก.ย. 2566 364 131-2
15 ก.ย. 2566 503 759-2
14 ก.ย. 2566 071 203-1
13 ก.ย. 2566 956 699-7
12 ก.ย. 2566 276 428-9
11 ก.ย. 2566 764 278-0
10 ก.ย. 2566 875 485-8
9 ก.ย. 2566 203 623-9
8 ก.ย. 2566 553 757-4
7 ก.ย. 2566 833 488-5
6 ก.ย. 2566 784 375-0
5 ก.ย. 2566 840 083-1
4 ก.ย. 2566 094 308-4
3 ก.ย. 2566 261 521-8
2 ก.ย. 2566 282 628-9
1 ก.ย. 2566 678 166-9
31 ส.ค. 2566 464 548-9
30 ส.ค. 2566 004 807-4
29 ส.ค. 2566 816 386-9
28 ส.ค. 2566 938 793-6
27 ส.ค. 2566 477 745-4
26 ส.ค. 2566 731 476-5
25 ส.ค. 2566 163 416-3
24 ส.ค. 2566 249 428-3
23 ส.ค. 2566 150 518-7
22 ส.ค. 2566 588 758-5
21 ส.ค. 2566 543 055-1
20 ส.ค. 2566 350 536-0
19 ส.ค. 2566 264 428-0
18 ส.ค. 2566 214 227-6
17 ส.ค. 2566 397 837-4
16 ส.ค. 2566 395 033-8
15 ส.ค. 2566 693 065-0
14 ส.ค. 2566 976 498-5
13 ส.ค. 2566 448 744-5
12 ส.ค. 2566 210 826-0
11 ส.ค. 2566 322 838-1
10 ส.ค. 2566 090 108-9
9 ส.ค. 2566 112 215-9
8 ส.ค. 2566 185 218-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
26 ก.ย. 2566 642 461-2
25 ก.ย. 2566 866 084-2
24 ก.ย. 2566 971 795-1
23 ก.ย. 2566 983 093-4
22 ก.ย. 2566 661 368-4
21 ก.ย. 2566 455 146-8
20 ก.ย. 2566 083 401-0
19 ก.ย. 2566 142 511-7
18 ก.ย. 2566 015 600-9
17 ก.ย. 2566 359 231-0
16 ก.ย. 2566 364 139-8
15 ก.ย. 2566 503 755-8
14 ก.ย. 2566 071 205-6
13 ก.ย. 2566 956 699-1
12 ก.ย. 2566 276 424-0
11 ก.ย. 2566 764 272-8
10 ก.ย. 2566 875 487-0
9 ก.ย. 2566 203 625-4
8 ก.ย. 2566 553 750-2
7 ก.ย. 2566 833 482-5
6 ก.ย. 2566 784 378-0
5 ก.ย. 2566 840 088-1
4 ก.ย. 2566 094 306-7
3 ก.ย. 2566 261 527-6
2 ก.ย. 2566 282 621-4
1 ก.ย. 2566 678 166-2
31 ส.ค. 2566 464 546-4
30 ส.ค. 2566 004 803-7
29 ส.ค. 2566 816 387-5
28 ส.ค. 2566 938 796-0
27 ส.ค. 2566 477 744-5
26 ส.ค. 2566 731 471-5
25 ส.ค. 2566 163 412-7
24 ส.ค. 2566 249 429-1
23 ส.ค. 2566 150 511-3
22 ส.ค. 2566 588 757-6
21 ส.ค. 2566 543 056-8
20 ส.ค. 2566 350 535-9
19 ส.ค. 2566 264 429-2
18 ส.ค. 2566 214 222-3
17 ส.ค. 2566 397 836-1
16 ส.ค. 2566 395 037-5
15 ส.ค. 2566 693 061-3
14 ส.ค. 2566 976 490-9
13 ส.ค. 2566 448 743-6
12 ส.ค. 2566 210 824-5
11 ส.ค. 2566 322 830-1
10 ส.ค. 2566 090 106-7
9 ส.ค. 2566 112 215-6
8 ส.ค. 2566 185 217-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

New Zealand Bullseye Lottery หรือ หวยนิวซีแลนด์ เริ่มต้นก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1987 โดยอยู่ภายใต้การรับรองของภาครัฐประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 รางวัลสูงสุดสูงถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เป็นลักษณะสลากกินแบ่งคล้ายคลึงกันกับ สลากกินแบ่งไทย เศรษฐี ให้บริการหวยนิวซีแลนด์เล่นกัน และอ้างอิงการออกผลรางวัลจากหวยนี้ ซึ่งมีขายประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามต้องการ

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • ศึกษาประวัติหวย Bullseye เพิ่มเติมได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
วิธีดูผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 11.00น.
ออกผลประมาณ 12.00น.

อัตราจ่าย หวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2