5 มิถุนายน 2023

สูตรนิวซีแลนด์ Bullseye

แนวทางหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เศรษฐี 6 สูตร เลือกสูตรที่ต้องการ เล่นได้ตามชอบ แนะนำเล่น 19ประตู วิ่ง หรือรูด จะเพิ่มโอกาสได้มากกว่า

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-6
4 มิ.ย. 2566 878 382-0
3 มิ.ย. 2566 489 741-5
2 มิ.ย. 2566 689 162-1
1 มิ.ย. 2566 628 268-9
31 พ.ค. 2566 501 551-0
30 พ.ค. 2566 329 639-7
29 พ.ค. 2566 580 656-0
28 พ.ค. 2566 538 651-0
27 พ.ค. 2566 876 882-1
26 พ.ค. 2566 369 131-4
25 พ.ค. 2566 458 448-6
24 พ.ค. 2566 861 988-6
23 พ.ค. 2566 352 637-6
22 พ.ค. 2566 467 145-3
21 พ.ค. 2566 600 366-1
20 พ.ค. 2566 541 351-3
19 พ.ค. 2566 891 687-8
18 พ.ค. 2566 752 570-1
17 พ.ค. 2566 537 152-9
16 พ.ค. 2566 242 226-7
15 พ.ค. 2566 915 798-9
14 พ.ค. 2566 728 473-1
13 พ.ค. 2566 320 230-2
12 พ.ค. 2566 330 232-4
11 พ.ค. 2566 932 390-2
10 พ.ค. 2566 179 912-8
9 พ.ค. 2566 373 632-9
8 พ.ค. 2566 621 064-3
7 พ.ค. 2566 735 572-4
6 พ.ค. 2566 342 539-8
5 พ.ค. 2566 051 008-5
4 พ.ค. 2566 076 901-4
3 พ.ค. 2566 665 267-6
2 พ.ค. 2566 438 544-5
1 พ.ค. 2566 887 182-1
30 เม.ย. 2566 310 530-2
29 เม.ย. 2566 484 641-2
28 เม.ย. 2566 066 603-6
27 เม.ย. 2566 105 011-6
26 เม.ย. 2566 697 360-9
25 เม.ย. 2566 385 533-8
24 เม.ย. 2566 105 514-0
23 เม.ย. 2566 909 793-8
22 เม.ย. 2566 519 158-6
21 เม.ย. 2566 373 337-6
20 เม.ย. 2566 617 765-3
19 เม.ย. 2566 508 552-6
18 เม.ย. 2566 591 255-1
17 เม.ย. 2566 174 914-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-3
4 มิ.ย. 2566 878 383-4
3 มิ.ย. 2566 489 741-4
2 มิ.ย. 2566 689 166-7
1 มิ.ย. 2566 628 264-8
31 พ.ค. 2566 501 557-3
30 พ.ค. 2566 329 637-5
29 พ.ค. 2566 580 651-0
28 พ.ค. 2566 538 654-7
27 พ.ค. 2566 876 888-9
26 พ.ค. 2566 369 138-1
25 พ.ค. 2566 458 449-8
24 พ.ค. 2566 861 983-4
23 พ.ค. 2566 352 636-0
22 พ.ค. 2566 467 143-7
21 พ.ค. 2566 600 368-4
20 พ.ค. 2566 541 356-5
19 พ.ค. 2566 891 686-9
18 พ.ค. 2566 752 575-9
17 พ.ค. 2566 537 158-4
16 พ.ค. 2566 242 222-7
15 พ.ค. 2566 915 797-5
14 พ.ค. 2566 728 474-8
13 พ.ค. 2566 320 239-3
12 พ.ค. 2566 330 235-6
11 พ.ค. 2566 932 399-1
10 พ.ค. 2566 179 914-3
9 พ.ค. 2566 373 638-2
8 พ.ค. 2566 621 069-8
7 พ.ค. 2566 735 573-6
6 พ.ค. 2566 342 530-9
5 พ.ค. 2566 051 004-3
4 พ.ค. 2566 076 905-7
3 พ.ค. 2566 665 265-4
2 พ.ค. 2566 438 543-8
1 พ.ค. 2566 887 188-5
30 เม.ย. 2566 310 536-5
29 เม.ย. 2566 484 648-9
28 เม.ย. 2566 066 604-1
27 เม.ย. 2566 105 017-3
26 เม.ย. 2566 697 366-0
25 เม.ย. 2566 385 531-0
24 เม.ย. 2566 105 511-0
23 เม.ย. 2566 909 797-3
22 เม.ย. 2566 519 151-8
21 เม.ย. 2566 373 336-0
20 เม.ย. 2566 617 766-7
19 เม.ย. 2566 508 554-6
18 เม.ย. 2566 591 256-3
17 เม.ย. 2566 174 910-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-5
4 มิ.ย. 2566 878 386-8
3 มิ.ย. 2566 489 746-7
2 มิ.ย. 2566 689 167-6
1 มิ.ย. 2566 628 261-0
31 พ.ค. 2566 501 558-5
30 พ.ค. 2566 329 636-1
29 พ.ค. 2566 580 653-7
28 พ.ค. 2566 538 652-9
27 พ.ค. 2566 876 886-5
26 พ.ค. 2566 369 132-1
25 พ.ค. 2566 458 447-2
24 พ.ค. 2566 861 980-8
23 พ.ค. 2566 352 635-8
22 พ.ค. 2566 467 142-3
21 พ.ค. 2566 600 363-9
20 พ.ค. 2566 541 357-0
19 พ.ค. 2566 891 687-6
18 พ.ค. 2566 752 573-6
17 พ.ค. 2566 537 156-1
16 พ.ค. 2566 242 222-1
15 พ.ค. 2566 915 799-3
14 พ.ค. 2566 728 476-5
13 พ.ค. 2566 320 239-8
12 พ.ค. 2566 330 236-3
11 พ.ค. 2566 932 394-6
10 พ.ค. 2566 179 911-8
9 พ.ค. 2566 373 633-8
8 พ.ค. 2566 621 062-5
7 พ.ค. 2566 735 575-8
6 พ.ค. 2566 342 539-7
5 พ.ค. 2566 051 008-6
4 พ.ค. 2566 076 905-4
3 พ.ค. 2566 665 267-6
2 พ.ค. 2566 438 546-8
1 พ.ค. 2566 887 189-7
30 เม.ย. 2566 310 535-4
29 เม.ย. 2566 484 643-9
28 เม.ย. 2566 066 609-2
27 เม.ย. 2566 105 012-4
26 เม.ย. 2566 697 367-4
25 เม.ย. 2566 385 532-5
24 เม.ย. 2566 105 510-2
23 เม.ย. 2566 909 792-1
22 เม.ย. 2566 519 150-1
21 เม.ย. 2566 373 334-9
20 เม.ย. 2566 617 767-3
19 เม.ย. 2566 508 550-3
18 เม.ย. 2566 591 253-6
17 เม.ย. 2566 174 918-9

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 8-3
4 มิ.ย. 2566 878 382-0
3 มิ.ย. 2566 489 742-4
2 มิ.ย. 2566 689 163-1
1 มิ.ย. 2566 628 260-9
31 พ.ค. 2566 501 554-0
30 พ.ค. 2566 329 639-6
29 พ.ค. 2566 580 658-2
28 พ.ค. 2566 538 653-8
27 พ.ค. 2566 876 889-8
26 พ.ค. 2566 369 136-8
25 พ.ค. 2566 458 445-8
24 พ.ค. 2566 861 989-6
23 พ.ค. 2566 352 636-1
22 พ.ค. 2566 467 147-0
21 พ.ค. 2566 600 361-4
20 พ.ค. 2566 541 354-3
19 พ.ค. 2566 891 684-3
18 พ.ค. 2566 752 573-6
17 พ.ค. 2566 537 158-5
16 พ.ค. 2566 242 228-5
15 พ.ค. 2566 915 799-8
14 พ.ค. 2566 728 478-4
13 พ.ค. 2566 320 235-7
12 พ.ค. 2566 330 237-6
11 พ.ค. 2566 932 392-1
10 พ.ค. 2566 179 915-2
9 พ.ค. 2566 373 633-6
8 พ.ค. 2566 621 060-8
7 พ.ค. 2566 735 578-4
6 พ.ค. 2566 342 531-3
5 พ.ค. 2566 051 007-8
4 พ.ค. 2566 076 906-0
3 พ.ค. 2566 665 264-8
2 พ.ค. 2566 438 549-7
1 พ.ค. 2566 887 181-0
30 เม.ย. 2566 310 539-0
29 เม.ย. 2566 484 640-3
28 เม.ย. 2566 066 606-5
27 เม.ย. 2566 105 014-1
26 เม.ย. 2566 697 369-2
25 เม.ย. 2566 385 530-2
24 เม.ย. 2566 105 518-5
23 เม.ย. 2566 909 791-0
22 เม.ย. 2566 519 155-3
21 เม.ย. 2566 373 330-7
20 เม.ย. 2566 617 768-2
19 เม.ย. 2566 508 552-3
18 เม.ย. 2566 591 250-4
17 เม.ย. 2566 174 918-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-6
4 มิ.ย. 2566 878 385-8
3 มิ.ย. 2566 489 746-0
2 มิ.ย. 2566 689 160-1
1 มิ.ย. 2566 628 262-6
31 พ.ค. 2566 501 557-1
30 พ.ค. 2566 329 636-7
29 พ.ค. 2566 580 654-3
28 พ.ค. 2566 538 655-9
27 พ.ค. 2566 876 888-5
26 พ.ค. 2566 369 131-2
25 พ.ค. 2566 458 449-7
24 พ.ค. 2566 861 981-6
23 พ.ค. 2566 352 636-8
22 พ.ค. 2566 467 141-4
21 พ.ค. 2566 600 369-6
20 พ.ค. 2566 541 352-6
19 พ.ค. 2566 891 683-2
18 พ.ค. 2566 752 575-2
17 พ.ค. 2566 537 152-4
16 พ.ค. 2566 242 223-5
15 พ.ค. 2566 915 795-9
14 พ.ค. 2566 728 471-0
13 พ.ค. 2566 320 232-1
12 พ.ค. 2566 330 230-1
11 พ.ค. 2566 932 397-2
10 พ.ค. 2566 179 912-6
9 พ.ค. 2566 373 631-6
8 พ.ค. 2566 621 063-4
7 พ.ค. 2566 735 573-2
6 พ.ค. 2566 342 533-4
5 พ.ค. 2566 051 001-2
4 พ.ค. 2566 076 900-4
3 พ.ค. 2566 665 268-5
2 พ.ค. 2566 438 545-7
1 พ.ค. 2566 887 181-6
30 เม.ย. 2566 310 534-1
29 เม.ย. 2566 484 645-3
28 เม.ย. 2566 066 608-6
27 เม.ย. 2566 105 010-9
26 เม.ย. 2566 697 360-9
25 เม.ย. 2566 385 538-0
24 เม.ย. 2566 105 518-4
23 เม.ย. 2566 909 795-4
22 เม.ย. 2566 519 153-4
21 เม.ย. 2566 373 334-1
20 เม.ย. 2566 617 766-8
19 เม.ย. 2566 508 552-1
18 เม.ย. 2566 591 251-4
17 เม.ย. 2566 174 919-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-0
4 มิ.ย. 2566 878 389-3
3 มิ.ย. 2566 489 748-0
2 มิ.ย. 2566 689 160-1
1 มิ.ย. 2566 628 268-2
31 พ.ค. 2566 501 553-8
30 พ.ค. 2566 329 631-3
29 พ.ค. 2566 580 656-0
28 พ.ค. 2566 538 659-7
27 พ.ค. 2566 876 888-6
26 พ.ค. 2566 369 138-6
25 พ.ค. 2566 458 445-7
24 พ.ค. 2566 861 982-6
23 พ.ค. 2566 352 631-6
22 พ.ค. 2566 467 141-3
21 พ.ค. 2566 600 361-7
20 พ.ค. 2566 541 357-3
19 พ.ค. 2566 891 685-2
18 พ.ค. 2566 752 575-2
17 พ.ค. 2566 537 153-8
16 พ.ค. 2566 242 227-3
15 พ.ค. 2566 915 790-6
14 พ.ค. 2566 728 474-0
13 พ.ค. 2566 320 237-8
12 พ.ค. 2566 330 233-8
11 พ.ค. 2566 932 398-1
10 พ.ค. 2566 179 914-1
9 พ.ค. 2566 373 637-9
8 พ.ค. 2566 621 069-8
7 พ.ค. 2566 735 575-4
6 พ.ค. 2566 342 531-7
5 พ.ค. 2566 051 008-2
4 พ.ค. 2566 076 900-4
3 พ.ค. 2566 665 265-2
2 พ.ค. 2566 438 544-2
1 พ.ค. 2566 887 187-0
30 เม.ย. 2566 310 538-4
29 เม.ย. 2566 484 641-4
28 เม.ย. 2566 066 605-2
27 เม.ย. 2566 105 010-4
26 เม.ย. 2566 697 368-2
25 เม.ย. 2566 385 539-8
24 เม.ย. 2566 105 517-2
23 เม.ย. 2566 909 797-5
22 เม.ย. 2566 519 154-3
21 เม.ย. 2566 373 334-5
20 เม.ย. 2566 617 769-0
19 เม.ย. 2566 508 558-4
18 เม.ย. 2566 591 254-1
17 เม.ย. 2566 174 919-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

New Zealand Bullseye Lottery หรือ หวยนิวซีแลนด์ เริ่มต้นก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1987 โดยอยู่ภายใต้การรับรองของภาครัฐประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 รางวัลสูงสุดสูงถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เป็นลักษณะสลากกินแบ่งคล้ายคลึงกันกับ สลากกินแบ่งไทย เศรษฐี ให้บริการหวยนิวซีแลนด์เล่นกัน และอ้างอิงการออกผลรางวัลจากหวยนี้ ซึ่งมีขายประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามต้องการ

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • ศึกษาประวัติหวย Bullseye เพิ่มเติมได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
วิธีดูผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 11.00น.
ออกผลประมาณ 12.00น.

อัตราจ่าย หวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2