25 มิถุนายน 2024

สูตรนิวซีแลนด์ Bullseye

แนวทางหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เศรษฐี 6 สูตร เลือกสูตรที่ต้องการ เล่นได้ตามชอบ แนะนำเล่น 19ประตู วิ่ง หรือรูด จะเพิ่มโอกาสได้มากกว่า

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 6-9
24 มิ.ย. 2567 850 082-1
23 มิ.ย. 2567 139 519-4
22 มิ.ย. 2567 254 725-2
21 มิ.ย. 2567 013 300-8
20 มิ.ย. 2567 815 982-4
19 มิ.ย. 2567 994 792-8
18 มิ.ย. 2567 863 380-1
17 มิ.ย. 2567 071 000-2
16 มิ.ย. 2567 546 958-7
15 มิ.ย. 2567 690 260-2
14 มิ.ย. 2567 595 650-8
13 มิ.ย. 2567 221 626-5
12 มิ.ย. 2567 527 158-0
11 มิ.ย. 2567 144 015-0
10 มิ.ย. 2567 694 962-7
9 มิ.ย. 2567 919 397-9
8 มิ.ย. 2567 842 483-9
7 มิ.ย. 2567 634 960-8
6 มิ.ย. 2567 361 433-2
5 มิ.ย. 2567 346 033-2
4 มิ.ย. 2567 910 095-4
3 มิ.ย. 2567 855 880-5
2 มิ.ย. 2567 176 215-6
1 มิ.ย. 2567 641 864-2
31 พ.ค. 2567 864 883-6
30 พ.ค. 2567 551 852-1
29 พ.ค. 2567 303 538-4
28 พ.ค. 2567 959 097-3
27 พ.ค. 2567 577 459-5
26 พ.ค. 2567 307 036-1
25 พ.ค. 2567 276 722-9
24 พ.ค. 2567 747 075-9
23 พ.ค. 2567 990 395-9
22 พ.ค. 2567 789 574-8
21 พ.ค. 2567 127 912-8
20 พ.ค. 2567 720 072-0
19 พ.ค. 2567 505 456-0
18 พ.ค. 2567 205 220-2
17 พ.ค. 2567 648 668-1
16 พ.ค. 2567 440 141-0
15 พ.ค. 2567 044 503-5
14 พ.ค. 2567 952 396-3
13 พ.ค. 2567 193 513-1
12 พ.ค. 2567 309 834-0
11 พ.ค. 2567 352 435-4
10 พ.ค. 2567 742 971-2
9 พ.ค. 2567 257 829-7
8 พ.ค. 2567 413 646-5
7 พ.ค. 2567 314 434-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 2-1
24 มิ.ย. 2567 850 089-1
23 มิ.ย. 2567 139 514-9
22 มิ.ย. 2567 254 723-6
21 มิ.ย. 2567 013 305-0
20 มิ.ย. 2567 815 983-2
19 มิ.ย. 2567 994 797-1
18 มิ.ย. 2567 863 385-7
17 มิ.ย. 2567 071 004-7
16 มิ.ย. 2567 546 954-3
15 มิ.ย. 2567 690 260-6
14 มิ.ย. 2567 595 650-3
13 มิ.ย. 2567 221 622-1
12 มิ.ย. 2567 527 151-8
11 มิ.ย. 2567 144 015-3
10 มิ.ย. 2567 694 969-3
9 มิ.ย. 2567 919 390-5
8 มิ.ย. 2567 842 486-9
7 มิ.ย. 2567 634 961-0
6 มิ.ย. 2567 361 432-5
5 มิ.ย. 2567 346 032-0
4 มิ.ย. 2567 910 092-6
3 มิ.ย. 2567 855 880-9
2 มิ.ย. 2567 176 214-1
1 มิ.ย. 2567 641 869-7
31 พ.ค. 2567 864 885-0
30 พ.ค. 2567 551 850-1
29 พ.ค. 2567 303 530-2
28 พ.ค. 2567 959 096-3
27 พ.ค. 2567 577 454-2
26 พ.ค. 2567 307 037-5
25 พ.ค. 2567 276 726-5
24 พ.ค. 2567 747 079-8
23 พ.ค. 2567 990 398-3
22 พ.ค. 2567 789 572-5
21 พ.ค. 2567 127 918-7
20 พ.ค. 2567 720 073-0
19 พ.ค. 2567 505 459-8
18 พ.ค. 2567 205 227-9
17 พ.ค. 2567 648 662-3
16 พ.ค. 2567 440 140-8
15 พ.ค. 2567 044 507-3
14 พ.ค. 2567 952 392-1
13 พ.ค. 2567 193 519-4
12 พ.ค. 2567 309 835-4
11 พ.ค. 2567 352 430-7
10 พ.ค. 2567 742 974-3
9 พ.ค. 2567 257 821-8
8 พ.ค. 2567 413 647-3
7 พ.ค. 2567 314 439-6

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-1
24 มิ.ย. 2567 850 088-4
23 มิ.ย. 2567 139 512-3
22 มิ.ย. 2567 254 727-1
21 มิ.ย. 2567 013 302-8
20 มิ.ย. 2567 815 985-0
19 มิ.ย. 2567 994 799-0
18 มิ.ย. 2567 863 389-1
17 มิ.ย. 2567 071 005-1
16 มิ.ย. 2567 546 956-5
15 มิ.ย. 2567 690 268-2
14 มิ.ย. 2567 595 653-1
13 มิ.ย. 2567 221 624-7
12 มิ.ย. 2567 527 156-7
11 มิ.ย. 2567 144 010-8
10 มิ.ย. 2567 694 969-8
9 มิ.ย. 2567 919 392-3
8 มิ.ย. 2567 842 482-0
7 มิ.ย. 2567 634 962-9
6 มิ.ย. 2567 361 430-2
5 มิ.ย. 2567 346 034-3
4 มิ.ย. 2567 910 093-1
3 มิ.ย. 2567 855 887-1
2 มิ.ย. 2567 176 215-9
1 มิ.ย. 2567 641 862-9
31 พ.ค. 2567 864 889-3
30 พ.ค. 2567 551 853-5
29 พ.ค. 2567 303 539-0
28 พ.ค. 2567 959 090-3
27 พ.ค. 2567 577 456-9
26 พ.ค. 2567 307 039-2
25 พ.ค. 2567 276 724-2
24 พ.ค. 2567 747 076-3
23 พ.ค. 2567 990 399-1
22 พ.ค. 2567 789 577-2
21 พ.ค. 2567 127 910-6
20 พ.ค. 2567 720 076-1
19 พ.ค. 2567 505 453-8
18 พ.ค. 2567 205 225-9
17 พ.ค. 2567 648 663-4
16 พ.ค. 2567 440 143-1
15 พ.ค. 2567 044 506-5
14 พ.ค. 2567 952 398-9
13 พ.ค. 2567 193 518-0
12 พ.ค. 2567 309 839-6
11 พ.ค. 2567 352 434-3
10 พ.ค. 2567 742 971-5
9 พ.ค. 2567 257 820-6
8 พ.ค. 2567 413 642-9
7 พ.ค. 2567 314 436-3

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-0
24 มิ.ย. 2567 850 082-1
23 มิ.ย. 2567 139 519-0
22 มิ.ย. 2567 254 722-5
21 มิ.ย. 2567 013 300-1
20 มิ.ย. 2567 815 988-9
19 มิ.ย. 2567 994 790-7
18 มิ.ย. 2567 863 388-7
17 มิ.ย. 2567 071 002-9
16 มิ.ย. 2567 546 951-3
15 มิ.ย. 2567 690 260-2
14 มิ.ย. 2567 595 651-7
13 มิ.ย. 2567 221 622-7
12 มิ.ย. 2567 527 159-1
11 มิ.ย. 2567 144 014-3
10 มิ.ย. 2567 694 960-1
9 มิ.ย. 2567 919 397-5
8 มิ.ย. 2567 842 483-6
7 มิ.ย. 2567 634 966-1
6 มิ.ย. 2567 361 435-0
5 มิ.ย. 2567 346 033-6
4 มิ.ย. 2567 910 090-4
3 มิ.ย. 2567 855 885-1
2 มิ.ย. 2567 176 212-5
1 มิ.ย. 2567 641 868-2
31 พ.ค. 2567 864 885-9
30 พ.ค. 2567 551 855-3
29 พ.ค. 2567 303 536-2
28 พ.ค. 2567 959 097-8
27 พ.ค. 2567 577 457-6
26 พ.ค. 2567 307 033-4
25 พ.ค. 2567 276 728-0
24 พ.ค. 2567 747 074-2
23 พ.ค. 2567 990 399-8
22 พ.ค. 2567 789 574-6
21 พ.ค. 2567 127 910-8
20 พ.ค. 2567 720 076-3
19 พ.ค. 2567 505 451-6
18 พ.ค. 2567 205 225-8
17 พ.ค. 2567 648 663-0
16 พ.ค. 2567 440 144-2
15 พ.ค. 2567 044 505-0
14 พ.ค. 2567 952 399-0
13 พ.ค. 2567 193 513-6
12 พ.ค. 2567 309 837-2
11 พ.ค. 2567 352 432-8
10 พ.ค. 2567 742 978-0
9 พ.ค. 2567 257 825-2
8 พ.ค. 2567 413 643-4
7 พ.ค. 2567 314 430-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 6-5
24 มิ.ย. 2567 850 088-4
23 มิ.ย. 2567 139 517-0
22 มิ.ย. 2567 254 728-2
21 มิ.ย. 2567 013 303-9
20 มิ.ย. 2567 815 987-5
19 มิ.ย. 2567 994 791-0
18 มิ.ย. 2567 863 381-9
17 มิ.ย. 2567 071 008-3
16 มิ.ย. 2567 546 959-7
15 มิ.ย. 2567 690 262-9
14 มิ.ย. 2567 595 651-0
13 มิ.ย. 2567 221 629-2
12 มิ.ย. 2567 527 154-8
11 มิ.ย. 2567 144 019-0
10 มิ.ย. 2567 694 962-3
9 มิ.ย. 2567 919 399-5
8 มิ.ย. 2567 842 482-5
7 มิ.ย. 2567 634 960-4
6 มิ.ย. 2567 361 435-2
5 มิ.ย. 2567 346 031-7
4 มิ.ย. 2567 910 097-6
3 มิ.ย. 2567 855 888-4
2 มิ.ย. 2567 176 214-1
1 มิ.ย. 2567 641 868-7
31 พ.ค. 2567 864 889-4
30 พ.ค. 2567 551 856-4
29 พ.ค. 2567 303 539-8
28 พ.ค. 2567 959 096-1
27 พ.ค. 2567 577 454-3
26 พ.ค. 2567 307 030-5
25 พ.ค. 2567 276 729-0
24 พ.ค. 2567 747 079-4
23 พ.ค. 2567 990 399-1
22 พ.ค. 2567 789 570-6
21 พ.ค. 2567 127 910-8
20 พ.ค. 2567 720 071-3
19 พ.ค. 2567 505 455-0
18 พ.ค. 2567 205 220-2
17 พ.ค. 2567 648 668-5
16 พ.ค. 2567 440 142-0
15 พ.ค. 2567 044 502-7
14 พ.ค. 2567 952 391-8
13 พ.ค. 2567 193 513-6
12 พ.ค. 2567 309 837-0
11 พ.ค. 2567 352 434-1
10 พ.ค. 2567 742 978-2
9 พ.ค. 2567 257 825-2
8 พ.ค. 2567 413 648-7
7 พ.ค. 2567 314 436-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-0
24 มิ.ย. 2567 850 080-6
23 มิ.ย. 2567 139 510-7
22 มิ.ย. 2567 254 720-9
21 มิ.ย. 2567 013 300-6
20 มิ.ย. 2567 815 985-8
19 มิ.ย. 2567 994 795-6
18 มิ.ย. 2567 863 386-5
17 มิ.ย. 2567 071 006-3
16 มิ.ย. 2567 546 959-4
15 มิ.ย. 2567 690 260-8
14 มิ.ย. 2567 595 653-0
13 มิ.ย. 2567 221 628-6
12 มิ.ย. 2567 527 151-5
11 มิ.ย. 2567 144 014-5
10 มิ.ย. 2567 694 969-8
9 มิ.ย. 2567 919 391-0
8 มิ.ย. 2567 842 487-3
7 มิ.ย. 2567 634 961-4
6 มิ.ย. 2567 361 433-6
5 มิ.ย. 2567 346 039-0
4 มิ.ย. 2567 910 097-2
3 มิ.ย. 2567 855 885-1
2 มิ.ย. 2567 176 219-8
1 มิ.ย. 2567 641 869-7
31 พ.ค. 2567 864 887-9
30 พ.ค. 2567 551 857-9
29 พ.ค. 2567 303 536-8
28 พ.ค. 2567 959 092-7
27 พ.ค. 2567 577 452-9
26 พ.ค. 2567 307 033-2
25 พ.ค. 2567 276 729-7
24 พ.ค. 2567 747 074-5
23 พ.ค. 2567 990 390-7
22 พ.ค. 2567 789 576-5
21 พ.ค. 2567 127 911-0
20 พ.ค. 2567 720 079-4
19 พ.ค. 2567 505 458-7
18 พ.ค. 2567 205 228-6
17 พ.ค. 2567 648 663-9
16 พ.ค. 2567 440 145-9
15 พ.ค. 2567 044 507-9
14 พ.ค. 2567 952 396-3
13 พ.ค. 2567 193 517-2
12 พ.ค. 2567 309 835-6
11 พ.ค. 2567 352 432-1
10 พ.ค. 2567 742 971-9
9 พ.ค. 2567 257 820-9
8 พ.ค. 2567 413 648-0
7 พ.ค. 2567 314 435-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

New Zealand Bullseye Lottery หรือ หวยนิวซีแลนด์ เริ่มต้นก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1987 โดยอยู่ภายใต้การรับรองของภาครัฐประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 รางวัลสูงสุดสูงถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เป็นลักษณะสลากกินแบ่งคล้ายคลึงกันกับ สลากกินแบ่งไทย เศรษฐี ให้บริการหวยนิวซีแลนด์เล่นกัน และอ้างอิงการออกผลรางวัลจากหวยนี้ ซึ่งมีขายประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามต้องการ

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • ศึกษาประวัติหวย Bullseye เพิ่มเติมได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
วิธีดูผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 11.00น.
ออกผลประมาณ 12.00น.

อัตราจ่าย หวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2