25 กุมภาพันธ์ 2024

สูตรนิวซีแลนด์ Bullseye

แนวทางหวยนิวซีแลนด์ Bullseye ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เศรษฐี 6 สูตร เลือกสูตรที่ต้องการ เล่นได้ตามชอบ แนะนำเล่น 19ประตู วิ่ง หรือรูด จะเพิ่มโอกาสได้มากกว่า

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 511-0
24 ก.พ. 2567 718 179-8
23 ก.พ. 2567 900 993-6
22 ก.พ. 2567 013 603-4
21 ก.พ. 2567 903 292-4
20 ก.พ. 2567 274 022-5
19 ก.พ. 2567 604 168-3
18 ก.พ. 2567 184 310-4
17 ก.พ. 2567 271 328-2
16 ก.พ. 2567 002 406-7
15 ก.พ. 2567 111 715-6
14 ก.พ. 2567 851 081-4
13 ก.พ. 2567 976 597-6
12 ก.พ. 2567 449 944-2
11 ก.พ. 2567 502 951-4
10 ก.พ. 2567 787 879-0
9 ก.พ. 2567 700 571-5
8 ก.พ. 2567 207 629-8
7 ก.พ. 2567 149 114-9
6 ก.พ. 2567 609 165-1
5 ก.พ. 2567 645 268-9
4 ก.พ. 2567 169 817-1
3 ก.พ. 2567 476 141-5
2 ก.พ. 2567 316 430-4
1 ก.พ. 2567 794 172-0
31 ม.ค. 2567 917 294-6
30 ม.ค. 2567 036 104-2
29 ม.ค. 2567 111 416-5
28 ม.ค. 2567 997 294-8
27 ม.ค. 2567 554 151-0
26 ม.ค. 2567 086 705-2
25 ม.ค. 2567 228 327-8
24 ม.ค. 2567 169 510-4
23 ม.ค. 2567 295 523-0
22 ม.ค. 2567 941 693-6
21 ม.ค. 2567 664 667-6
20 ม.ค. 2567 001 209-3
19 ม.ค. 2567 721 776-3
18 ม.ค. 2567 652 366-7
17 ม.ค. 2567 211 022-4
16 ม.ค. 2567 596 252-5
15 ม.ค. 2567 820 788-9
14 ม.ค. 2567 067 401-0
13 ม.ค. 2567 001 307-4
12 ม.ค. 2567 102 119-4
11 ม.ค. 2567 448 345-0
10 ม.ค. 2567 284 928-9
9 ม.ค. 2567 433 745-0
8 ม.ค. 2567 865 882-6
7 ม.ค. 2567 447 646-4

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 513-6
24 ก.พ. 2567 718 179-6
23 ก.พ. 2567 900 991-0
22 ก.พ. 2567 013 604-7
21 ก.พ. 2567 903 293-4
20 ก.พ. 2567 274 020-7
19 ก.พ. 2567 604 162-9
18 ก.พ. 2567 184 316-8
17 ก.พ. 2567 271 322-8
16 ก.พ. 2567 002 408-1
15 ก.พ. 2567 111 712-6
14 ก.พ. 2567 851 081-8
13 ก.พ. 2567 976 590-3
12 ก.พ. 2567 449 945-6
11 ก.พ. 2567 502 952-8
10 ก.พ. 2567 787 871-4
9 ก.พ. 2567 700 578-1
8 ก.พ. 2567 207 629-0
7 ก.พ. 2567 149 117-6
6 ก.พ. 2567 609 166-9
5 ก.พ. 2567 645 264-5
4 ก.พ. 2567 169 814-5
3 ก.พ. 2567 476 141-4
2 ก.พ. 2567 316 434-1
1 ก.พ. 2567 794 173-2
31 ม.ค. 2567 917 292-5
30 ม.ค. 2567 036 109-6
29 ม.ค. 2567 111 419-8
28 ม.ค. 2567 997 299-6
27 ม.ค. 2567 554 157-3
26 ม.ค. 2567 086 701-5
25 ม.ค. 2567 228 325-8
24 ม.ค. 2567 169 515-9
23 ม.ค. 2567 295 522-8
22 ม.ค. 2567 941 696-5
21 ม.ค. 2567 664 660-6
20 ม.ค. 2567 001 209-0
19 ม.ค. 2567 721 772-4
18 ม.ค. 2567 652 368-7
17 ม.ค. 2567 211 024-7
16 ม.ค. 2567 596 259-5
15 ม.ค. 2567 820 781-3
14 ม.ค. 2567 067 404-3
13 ม.ค. 2567 001 308-7
12 ม.ค. 2567 102 110-1
11 ม.ค. 2567 448 343-7
10 ม.ค. 2567 284 925-1
9 ม.ค. 2567 433 744-3
8 ม.ค. 2567 865 888-9
7 ม.ค. 2567 447 641-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 515-4
24 ก.พ. 2567 718 177-5
23 ก.พ. 2567 900 993-0
22 ก.พ. 2567 013 602-8
21 ก.พ. 2567 903 290-9
20 ก.พ. 2567 274 021-2
19 ก.พ. 2567 604 165-9
18 ก.พ. 2567 184 310-1
17 ก.พ. 2567 271 324-0
16 ก.พ. 2567 002 403-0
15 ก.พ. 2567 111 719-3
14 ก.พ. 2567 851 082-1
13 ก.พ. 2567 976 593-0
12 ก.พ. 2567 449 948-4
11 ก.พ. 2567 502 954-0
10 ก.พ. 2567 787 874-9
9 ก.พ. 2567 700 578-1
8 ก.พ. 2567 207 624-3
7 ก.พ. 2567 149 117-1
6 ก.พ. 2567 609 166-7
5 ก.พ. 2567 645 266-3
4 ก.พ. 2567 169 817-5
3 ก.พ. 2567 476 147-1
2 ก.พ. 2567 316 437-6
1 ก.พ. 2567 794 176-2
31 ม.ค. 2567 917 294-5
30 ม.ค. 2567 036 106-5
29 ม.ค. 2567 111 413-9
28 ม.ค. 2567 997 294-1
27 ม.ค. 2567 554 157-6
26 ม.ค. 2567 086 702-0
25 ม.ค. 2567 228 324-2
24 ม.ค. 2567 169 519-0
23 ม.ค. 2567 295 521-0
22 ม.ค. 2567 941 692-4
21 ม.ค. 2567 664 666-4
20 ม.ค. 2567 001 200-5
19 ม.ค. 2567 721 770-7
18 ม.ค. 2567 652 366-4
17 ม.ค. 2567 211 028-9
16 ม.ค. 2567 596 251-7
15 ม.ค. 2567 820 787-1
14 ม.ค. 2567 067 409-3
13 ม.ค. 2567 001 306-7
12 ม.ค. 2567 102 119-5
11 ม.ค. 2567 448 342-1
10 ม.ค. 2567 284 923-5
9 ม.ค. 2567 433 746-5
8 ม.ค. 2567 865 885-9
7 ม.ค. 2567 447 648-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 517-2
24 ก.พ. 2567 718 174-6
23 ก.พ. 2567 900 999-8
22 ก.พ. 2567 013 605-0
21 ก.พ. 2567 903 296-0
20 ก.พ. 2567 274 026-5
19 ก.พ. 2567 604 165-3
18 ก.พ. 2567 184 312-5
17 ก.พ. 2567 271 328-6
16 ก.พ. 2567 002 404-6
15 ก.พ. 2567 111 712-0
14 ก.พ. 2567 851 084-9
13 ก.พ. 2567 976 593-2
12 ก.พ. 2567 449 943-9
11 ก.พ. 2567 502 956-8
10 ก.พ. 2567 787 878-1
9 ก.พ. 2567 700 579-6
8 ก.พ. 2567 207 622-6
7 ก.พ. 2567 149 110-5
6 ก.พ. 2567 609 168-9
5 ก.พ. 2567 645 265-0
4 ก.พ. 2567 169 814-6
3 ก.พ. 2567 476 146-1
2 ก.พ. 2567 316 439-4
1 ก.พ. 2567 794 176-3
31 ม.ค. 2567 917 292-3
30 ม.ค. 2567 036 107-6
29 ม.ค. 2567 111 419-7
28 ม.ค. 2567 997 290-4
27 ม.ค. 2567 554 153-2
26 ม.ค. 2567 086 704-8
25 ม.ค. 2567 228 325-7
24 ม.ค. 2567 169 513-0
23 ม.ค. 2567 295 529-6
22 ม.ค. 2567 941 694-8
21 ม.ค. 2567 664 664-8
20 ม.ค. 2567 001 207-1
19 ม.ค. 2567 721 776-8
18 ม.ค. 2567 652 362-8
17 ม.ค. 2567 211 027-4
16 ม.ค. 2567 596 258-1
15 ม.ค. 2567 820 786-0
14 ม.ค. 2567 067 403-6
13 ม.ค. 2567 001 306-8
12 ม.ค. 2567 102 114-6
11 ม.ค. 2567 448 343-2
10 ม.ค. 2567 284 929-6
9 ม.ค. 2567 433 748-0
8 ม.ค. 2567 865 883-2
7 ม.ค. 2567 447 642-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 516-2
24 ก.พ. 2567 718 177-4
23 ก.พ. 2567 900 990-9
22 ก.พ. 2567 013 600-9
21 ก.พ. 2567 903 299-8
20 ก.พ. 2567 274 025-6
19 ก.พ. 2567 604 165-0
18 ก.พ. 2567 184 310-3
17 ก.พ. 2567 271 321-9
16 ก.พ. 2567 002 409-8
15 ก.พ. 2567 111 719-6
14 ก.พ. 2567 851 082-7
13 ก.พ. 2567 976 591-3
12 ก.พ. 2567 449 946-3
11 ก.พ. 2567 502 956-3
10 ก.พ. 2567 787 877-5
9 ก.พ. 2567 700 579-8
8 ก.พ. 2567 207 629-7
7 ก.พ. 2567 149 111-3
6 ก.พ. 2567 609 168-7
5 ก.พ. 2567 645 261-3
4 ก.พ. 2567 169 817-2
3 ก.พ. 2567 476 148-7
2 ก.พ. 2567 316 437-8
1 ก.พ. 2567 794 172-3
31 ม.ค. 2567 917 294-7
30 ม.ค. 2567 036 102-5
29 ม.ค. 2567 111 413-7
28 ม.ค. 2567 997 293-5
27 ม.ค. 2567 554 157-0
26 ม.ค. 2567 086 705-8
25 ม.ค. 2567 228 321-0
24 ม.ค. 2567 169 519-8
23 ม.ค. 2567 295 523-0
22 ม.ค. 2567 941 693-2
21 ม.ค. 2567 664 660-2
20 ม.ค. 2567 001 203-9
19 ม.ค. 2567 721 777-5
18 ม.ค. 2567 652 369-5
17 ม.ค. 2567 211 021-8
16 ม.ค. 2567 596 254-0
15 ม.ค. 2567 820 782-9
14 ม.ค. 2567 067 407-4
13 ม.ค. 2567 001 302-1
12 ม.ค. 2567 102 117-5
11 ม.ค. 2567 448 347-0
10 ม.ค. 2567 284 921-3
9 ม.ค. 2567 433 741-2
8 ม.ค. 2567 865 888-4
7 ม.ค. 2567 447 645-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 ก.พ. 2567 169 511-4
24 ก.พ. 2567 718 173-9
23 ก.พ. 2567 900 996-3
22 ก.พ. 2567 013 604-3
21 ก.พ. 2567 903 296-2
20 ก.พ. 2567 274 023-8
19 ก.พ. 2567 604 164-2
18 ก.พ. 2567 184 318-1
17 ก.พ. 2567 271 323-9
16 ก.พ. 2567 002 408-2
15 ก.พ. 2567 111 712-5
14 ก.พ. 2567 851 086-0
13 ก.พ. 2567 976 599-3
12 ก.พ. 2567 449 942-8
11 ก.พ. 2567 502 951-2
10 ก.พ. 2567 787 872-5
9 ก.พ. 2567 700 574-8
8 ก.พ. 2567 207 628-3
7 ก.พ. 2567 149 114-9
6 ก.พ. 2567 609 166-7
5 ก.พ. 2567 645 267-4
4 ก.พ. 2567 169 813-4
3 ก.พ. 2567 476 149-3
2 ก.พ. 2567 316 436-5
1 ก.พ. 2567 794 178-9
31 ม.ค. 2567 917 293-4
30 ม.ค. 2567 036 102-5
29 ม.ค. 2567 111 418-1
28 ม.ค. 2567 997 292-5
27 ม.ค. 2567 554 156-5
26 ม.ค. 2567 086 701-5
25 ม.ค. 2567 228 320-3
24 ม.ค. 2567 169 511-6
23 ม.ค. 2567 295 525-7
22 ม.ค. 2567 941 690-4
21 ม.ค. 2567 664 662-3
20 ม.ค. 2567 001 203-5
19 ม.ค. 2567 721 774-3
18 ม.ค. 2567 652 362-7
17 ม.ค. 2567 211 029-6
16 ม.ค. 2567 596 256-5
15 ม.ค. 2567 820 787-6
14 ม.ค. 2567 067 408-1
13 ม.ค. 2567 001 306-2
12 ม.ค. 2567 102 110-3
11 ม.ค. 2567 448 349-8
10 ม.ค. 2567 284 921-2
9 ม.ค. 2567 433 742-5
8 ม.ค. 2567 865 883-0
7 ม.ค. 2567 447 649-4

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

New Zealand Bullseye Lottery หรือ หวยนิวซีแลนด์ เริ่มต้นก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1987 โดยอยู่ภายใต้การรับรองของภาครัฐประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 รางวัลสูงสุดสูงถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เป็นลักษณะสลากกินแบ่งคล้ายคลึงกันกับ สลากกินแบ่งไทย เศรษฐี ให้บริการหวยนิวซีแลนด์เล่นกัน และอ้างอิงการออกผลรางวัลจากหวยนี้ ซึ่งมีขายประเภท 3 ตัว 2 ตัว และเลขวิ่ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามต้องการ

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • ศึกษาประวัติหวย Bullseye เพิ่มเติมได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
วิธีดูผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye
วันหวยออกทุกวัน
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 11.00น.
ออกผลประมาณ 12.00น.

อัตราจ่าย หวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2