31 พฤษภาคม 2024

สูตรหวย ธ.ก.ส.

แนวทาง หวยธ.ก.ส. หรือ ธกส. ผลหวยธ.ก.ส.ย้อนหลัง 6 สูตรฟรี ที่นิยม สูตรหวยฟรี เศรษฐีให้ท่านได้เลือกใช้ สามารถเอาไปเป็นแนวทางการแทงสลาก หรือ แนะนำให้เล่นวิ่ง รูด หรือ 19 ประตู เพิ่มโอกาสการถูกรางวัลมากขึ้นไปอีก

วางเลขทุกหวยทุกหุ้น เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวย ธ.ก.ส. 1
อัตราชนะ 75%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 053-6
16 เม.ย. 2567 303 184-2
16 มี.ค. 2567 356 798-7
16 ก.พ. 2567 249 689-5
17 ม.ค. 2567 750 905-7
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 0-9
16 ธ.ค. 2566 525 631-2
16 พ.ย. 2566 162 761-0
16 ต.ค. 2566 738 766-8
16 ก.ย. 2566 077 151-8
16 ส.ค. 2566 406 181-6
16 ก.ค. 2566 121 591-9
16 มิ.ย. 2566 900 429-6
16 พ.ค. 2566 368 326-5
16 เม.ย. 2566 636 242-5
16 มี.ค. 2566 940 501-0
16 ก.พ. 2566 759 511-7
17 ม.ค. 2566 344 324-1
16 ธ.ค. 2565 712 932-6
16 พ.ย. 2565 956 042-5
16 ต.ค. 2565 804 726-8
16 ก.ย. 2565 893 719-5
16 ส.ค. 2565 997 025-8
16 ก.ค. 2565 059 074-6
16 มิ.ย. 2565 963 247-6
16 พ.ค. 2565 281 453-9
16 เม.ย. 2565 186 393-8
16 มี.ค. 2565 845 244-5
16 ก.พ. 2565 004 969-1
17 ม.ค. 2565 455 379-3
16 ธ.ค. 2564 712 913-8
16 พ.ย. 2564 744 590-8
16 ต.ค. 2564 421 169-5
16 ก.ย. 2564 541 015-4
16 ส.ค. 2564 434 157-8
16 ก.ค. 2564 049 002-4
16 มิ.ย. 2564 497 324-6

สูตรหวย ธ.ก.ส. 2
อัตราชนะ 61.11%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 058-4
16 เม.ย. 2567 303 180-1
16 มี.ค. 2567 356 797-2
16 ก.พ. 2567 249 684-3
17 ม.ค. 2567 750 902-4
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 9-5
16 ธ.ค. 2566 525 639-6
16 พ.ย. 2566 162 763-0
16 ต.ค. 2566 738 764-5
16 ก.ย. 2566 077 158-3
16 ส.ค. 2566 406 184-2
16 ก.ค. 2566 121 590-1
16 มิ.ย. 2566 900 423-7
16 พ.ค. 2566 368 320-2
16 เม.ย. 2566 636 245-4
16 มี.ค. 2566 940 505-6
16 ก.พ. 2566 759 518-3
17 ม.ค. 2566 344 326-1
16 ธ.ค. 2565 712 934-9
16 พ.ย. 2565 956 040-9
16 ต.ค. 2565 804 723-2
16 ก.ย. 2565 893 712-4
16 ส.ค. 2565 997 020-2
16 ก.ค. 2565 059 077-4
16 มิ.ย. 2565 963 248-7
16 พ.ค. 2565 281 453-7
16 เม.ย. 2565 186 391-9
16 มี.ค. 2565 845 241-2
16 ก.พ. 2565 004 969-1
17 ม.ค. 2565 455 378-5
16 ธ.ค. 2564 712 912-8
16 พ.ย. 2564 744 592-0
16 ต.ค. 2564 421 167-5
16 ก.ย. 2564 541 015-9
16 ส.ค. 2564 434 150-2
16 ก.ค. 2564 049 006-7
16 มิ.ย. 2564 497 320-4

สูตรหวย ธ.ก.ส. 3
อัตราชนะ 72.22%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 054-5
16 เม.ย. 2567 303 180-8
16 มี.ค. 2567 356 793-8
16 ก.พ. 2567 249 682-1
17 ม.ค. 2567 750 906-9
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 7-1
16 ธ.ค. 2566 525 638-3
16 พ.ย. 2566 162 760-7
16 ต.ค. 2566 738 765-8
16 ก.ย. 2566 077 155-2
16 ส.ค. 2566 406 187-8
16 ก.ค. 2566 121 592-4
16 มิ.ย. 2566 900 424-0
16 พ.ค. 2566 368 328-5
16 เม.ย. 2566 636 248-3
16 มี.ค. 2566 940 506-7
16 ก.พ. 2566 759 518-0
17 ม.ค. 2566 344 321-8
16 ธ.ค. 2565 712 933-2
16 พ.ย. 2565 956 041-2
16 ต.ค. 2565 804 722-1
16 ก.ย. 2565 893 712-6
16 ส.ค. 2565 997 025-0
16 ก.ค. 2565 059 078-7
16 มิ.ย. 2565 963 247-5
16 พ.ค. 2565 281 457-6
16 เม.ย. 2565 186 399-3
16 มี.ค. 2565 845 247-5
16 ก.พ. 2565 004 962-6
17 ม.ค. 2565 455 379-8
16 ธ.ค. 2564 712 915-1
16 พ.ย. 2564 744 596-5
16 ต.ค. 2564 421 169-7
16 ก.ย. 2564 541 011-5
16 ส.ค. 2564 434 155-2
16 ก.ค. 2564 049 007-1
16 มิ.ย. 2564 497 329-8

สูตรหวย ธ.ก.ส. 4
อัตราชนะ 77.78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 052-4
16 เม.ย. 2567 303 189-7
16 มี.ค. 2567 356 796-3
16 ก.พ. 2567 249 684-7
17 ม.ค. 2567 750 905-4
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 2-1
16 ธ.ค. 2566 525 630-6
16 พ.ย. 2566 162 761-2
16 ต.ค. 2566 738 765-9
16 ก.ย. 2566 077 154-0
16 ส.ค. 2566 406 186-5
16 ก.ค. 2566 121 594-3
16 มิ.ย. 2566 900 427-4
16 พ.ค. 2566 368 323-6
16 เม.ย. 2566 636 243-9
16 มี.ค. 2566 940 505-6
16 ก.พ. 2566 759 518-7
17 ม.ค. 2566 344 325-0
16 ธ.ค. 2565 712 930-6
16 พ.ย. 2565 956 049-1
16 ต.ค. 2565 804 727-4
16 ก.ย. 2565 893 717-9
16 ส.ค. 2565 997 021-6
16 ก.ค. 2565 059 070-6
16 มิ.ย. 2565 963 244-7
16 พ.ค. 2565 281 450-4
16 เม.ย. 2565 186 399-8
16 มี.ค. 2565 845 247-2
16 ก.พ. 2565 004 962-1
17 ม.ค. 2565 455 377-0
16 ธ.ค. 2564 712 910-1
16 พ.ย. 2564 744 593-9
16 ต.ค. 2564 421 162-1
16 ก.ย. 2564 541 011-3
16 ส.ค. 2564 434 157-4
16 ก.ค. 2564 049 000-4
16 มิ.ย. 2564 497 320-9

สูตรหวย ธ.ก.ส. 5
อัตราชนะ 66.67%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 058-1
16 เม.ย. 2567 303 182-4
16 มี.ค. 2567 356 791-7
16 ก.พ. 2567 249 685-6
17 ม.ค. 2567 750 902-3
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 5-4
16 ธ.ค. 2566 525 634-6
16 พ.ย. 2566 162 768-7
16 ต.ค. 2566 738 763-4
16 ก.ย. 2566 077 159-8
16 ส.ค. 2566 406 187-1
16 ก.ค. 2566 121 594-1
16 มิ.ย. 2566 900 420-7
16 พ.ค. 2566 368 329-2
16 เม.ย. 2566 636 243-1
16 มี.ค. 2566 940 502-6
16 ก.พ. 2566 759 512-1
17 ม.ค. 2566 344 323-4
16 ธ.ค. 2565 712 936-5
16 พ.ย. 2565 956 041-2
16 ต.ค. 2565 804 728-2
16 ก.ย. 2565 893 717-4
16 ส.ค. 2565 997 024-8
16 ก.ค. 2565 059 079-7
16 มิ.ย. 2565 963 246-9
16 พ.ค. 2565 281 456-0
16 เม.ย. 2565 186 391-2
16 มี.ค. 2565 845 240-4
16 ก.พ. 2565 004 963-2
17 ม.ค. 2565 455 377-1
16 ธ.ค. 2564 712 915-4
16 พ.ย. 2564 744 596-0
16 ต.ค. 2564 421 164-7
16 ก.ย. 2564 541 012-1
16 ส.ค. 2564 434 151-3
16 ก.ค. 2564 049 003-1
16 มิ.ย. 2564 497 329-5

สูตรหวย ธ.ก.ส. 6
อัตราชนะ 80.56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
16 พ.ค. 2567 989 059-8
16 เม.ย. 2567 303 189-0
16 มี.ค. 2567 356 795-8
16 ก.พ. 2567 249 689-1
17 ม.ค. 2567 750 909-1
16 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 0-4
16 ธ.ค. 2566 525 639-0
16 พ.ย. 2566 162 769-2
16 ต.ค. 2566 738 768-7
16 ก.ย. 2566 077 155-4
16 ส.ค. 2566 406 183-1
16 ก.ค. 2566 121 599-6
16 มิ.ย. 2566 900 425-6
16 พ.ค. 2566 368 329-4
16 เม.ย. 2566 636 244-5
16 มี.ค. 2566 940 506-0
16 ก.พ. 2566 759 519-2
17 ม.ค. 2566 344 329-6
16 ธ.ค. 2565 712 937-0
16 พ.ย. 2565 956 040-2
16 ต.ค. 2565 804 727-5
16 ก.ย. 2565 893 713-7
16 ส.ค. 2565 997 025-4
16 ก.ค. 2565 059 077-3
16 มิ.ย. 2565 963 247-6
16 พ.ค. 2565 281 457-8
16 เม.ย. 2565 186 398-4
16 มี.ค. 2565 845 247-8
16 ก.พ. 2565 004 960-8
17 ม.ค. 2565 455 378-4
16 ธ.ค. 2564 712 911-5
16 พ.ย. 2564 744 593-0
16 ต.ค. 2564 421 165-8
16 ก.ย. 2564 541 014-7
16 ส.ค. 2564 434 150-1
16 ก.ค. 2564 049 009-1
16 มิ.ย. 2564 497 323-2

หวย ธ.ก.ส. คืออะไร

ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดอยู่ในประเภทสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หรือ เราจะเรียกกันว่า สลาก ธ.ก.ส. หรือ สลาก ธกส. ออกผลล้ายกันกับสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ละเป็นในลักษณะการซื้อสลากเพื่อออมทรัพย์ และได้ลุ้นโชคอีกชั้นกำผลการออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน ซึ่งก็จะไม่เสียเงินต้นด้วยเช่นกัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัลที่ 1 ของรางวัลสลาก ธ.ก.ส.
    • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1
    • 2 ตัวล่าง ใช้ตัวเลขหลักที่ 3 และ หลักที่ 4 ของรางวัลที่ 1 (หรือหลักพัน และหลักหมื่น ของรางวัลที่ 1)

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลสลาก ธ.ก.ส. คือ 1234567
รางวัลที่ได้ = 12[34][567]
สรุปผล

    • 3 ตัวบน คือ 567
    • 2 ตัวล่าง คือ 34
วันหวยออกวันที่ 16 ของทุกเดือน
เปิดรับแทงวันที่ 13 ของทุกเดือน เวลา 00.00น.
ปิดรับแทงวันหวยออก (วันที่ 16 ของทุกเดือน) เวลา 09.00น.
ออกผลประมาณ 09.30น. – 11.00น.

อัตราจ่าย หวย ธ.ก.ส. เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 900
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2