15 กรกฎาคม 2024

สูตรหวยหุ้นเกาหลี

สูตรหวยหุ้นเกาหลี ผลหวยหุ้นเกาหลีย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี ให้ท่านได้เลือกใช้ แนะนำให้ท่าน เล่น 19 ประตู วิ่ง รูด ได้ตามต้องการ โดยสามารถดูได้จากสถิติย้อนหลังเพื่อประกอบในการตัดสินใจได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 980-9
12 ก.ค. 2567 119 386-4
11 ก.ค. 2567 657 430-5
10 ก.ค. 2567 314 037-6
9 ก.ค. 2567 011 504-0
8 ก.ค. 2567 761 448-0
5 ก.ค. 2567 905 752-7
4 ก.ค. 2567 930 136-7
3 ก.ค. 2567 717 623-1
2 ก.ค. 2567 955 260-7
1 ก.ค. 2567 981 798-5
28 มิ.ย. 2567 402 827-6
27 มิ.ย. 2567 620 434-8
26 มิ.ย. 2567 963 816-7
25 มิ.ย. 2567 782 389-7
24 มิ.ย. 2567 344 217-6
21 มิ.ย. 2567 965 775-0
20 มิ.ย. 2567 942 003-6
19 มิ.ย. 2567 242 537-9
18 มิ.ย. 2567 289 265-1
17 มิ.ย. 2567 263 625-6
14 มิ.ย. 2567 125 429-0
13 มิ.ย. 2567 383 281-5
12 มิ.ย. 2567 255 822-7
11 มิ.ย. 2567 173 891-0
10 มิ.ย. 2567 562 748-1
7 มิ.ย. 2567 436 325-2
5 มิ.ย. 2567 904 479-6
4 มิ.ย. 2567 057 759-8
3 มิ.ย. 2567 032 980-7
31 พ.ค. 2567 334 138-7
30 พ.ค. 2567 047 986-3
29 พ.ค. 2567 145 509-0
28 พ.ค. 2567 295 389-6
27 พ.ค. 2567 533 379-2
24 พ.ค. 2567 796 559-7
23 พ.ค. 2567 951 647-1
22 พ.ค. 2567 515 705-2
21 พ.ค. 2567 985 464-6
20 พ.ค. 2567 131 466-5
17 พ.ค. 2567 585 274-5
16 พ.ค. 2567 412 112-6
14 พ.ค. 2567 701 965-6
13 พ.ค. 2567 305 972-4
10 พ.ค. 2567 402 322-1
9 พ.ค. 2567 770 092-1
8 พ.ค. 2567 479 546-3
7 พ.ค. 2567 425 456-1
3 พ.ค. 2567 580 816-5
2 พ.ค. 2567 761 741-8

สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 986-7
12 ก.ค. 2567 119 380-7
11 ก.ค. 2567 657 431-0
10 ก.ค. 2567 314 037-0
9 ก.ค. 2567 011 503-8
8 ก.ค. 2567 761 444-5
5 ก.ค. 2567 905 759-4
4 ก.ค. 2567 930 134-7
3 ก.ค. 2567 717 628-7
2 ก.ค. 2567 955 267-3
1 ก.ค. 2567 981 793-8
28 มิ.ย. 2567 402 821-0
27 มิ.ย. 2567 620 438-4
26 มิ.ย. 2567 963 812-6
25 มิ.ย. 2567 782 387-6
24 มิ.ย. 2567 344 219-0
21 มิ.ย. 2567 965 774-9
20 มิ.ย. 2567 942 008-7
19 มิ.ย. 2567 242 535-9
18 มิ.ย. 2567 289 261-0
17 มิ.ย. 2567 263 624-5
14 มิ.ย. 2567 125 429-2
13 มิ.ย. 2567 383 288-9
12 มิ.ย. 2567 255 824-1
11 มิ.ย. 2567 173 898-5
10 มิ.ย. 2567 562 746-7
7 มิ.ย. 2567 436 320-8
5 มิ.ย. 2567 904 478-9
4 มิ.ย. 2567 057 752-0
3 มิ.ย. 2567 032 982-4
31 พ.ค. 2567 334 137-6
30 พ.ค. 2567 047 989-6
29 พ.ค. 2567 145 509-1
28 พ.ค. 2567 295 382-6
27 พ.ค. 2567 533 379-4
24 พ.ค. 2567 796 556-2
23 พ.ค. 2567 951 646-0
22 พ.ค. 2567 515 708-2
21 พ.ค. 2567 985 461-0
20 พ.ค. 2567 131 465-1
17 พ.ค. 2567 585 272-0
16 พ.ค. 2567 412 111-5
14 พ.ค. 2567 701 964-1
13 พ.ค. 2567 305 971-4
10 พ.ค. 2567 402 320-9
9 พ.ค. 2567 770 095-4
8 พ.ค. 2567 479 543-5
7 พ.ค. 2567 425 456-1
3 พ.ค. 2567 580 818-7
2 พ.ค. 2567 761 746-0

สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 980-2
12 ก.ค. 2567 119 387-2
11 ก.ค. 2567 657 437-3
10 ก.ค. 2567 314 036-7
9 ก.ค. 2567 011 506-9
8 ก.ค. 2567 761 449-8
5 ก.ค. 2567 905 753-0
4 ก.ค. 2567 930 132-8
3 ก.ค. 2567 717 624-3
2 ก.ค. 2567 955 262-8
1 ก.ค. 2567 981 792-1
28 มิ.ย. 2567 402 825-3
27 มิ.ย. 2567 620 439-8
26 มิ.ย. 2567 963 816-9
25 มิ.ย. 2567 782 380-4
24 มิ.ย. 2567 344 216-9
21 มิ.ย. 2567 965 771-8
20 มิ.ย. 2567 942 002-1
19 มิ.ย. 2567 242 537-1
18 มิ.ย. 2567 289 265-1
17 มิ.ย. 2567 263 624-3
14 มิ.ย. 2567 125 424-0
13 มิ.ย. 2567 383 289-4
12 มิ.ย. 2567 255 827-6
11 มิ.ย. 2567 173 890-3
10 มิ.ย. 2567 562 743-8
7 มิ.ย. 2567 436 324-5
5 มิ.ย. 2567 904 472-0
4 มิ.ย. 2567 057 755-2
3 มิ.ย. 2567 032 989-0
31 พ.ค. 2567 334 131-0
30 พ.ค. 2567 047 986-2
29 พ.ค. 2567 145 501-0
28 พ.ค. 2567 295 385-8
27 พ.ค. 2567 533 375-4
24 พ.ค. 2567 796 559-5
23 พ.ค. 2567 951 641-9
22 พ.ค. 2567 515 705-2
21 พ.ค. 2567 985 461-2
20 พ.ค. 2567 131 465-7
17 พ.ค. 2567 585 272-1
16 พ.ค. 2567 412 119-4
14 พ.ค. 2567 701 961-4
13 พ.ค. 2567 305 976-1
10 พ.ค. 2567 402 327-3
9 พ.ค. 2567 770 097-6
8 พ.ค. 2567 479 544-1
7 พ.ค. 2567 425 453-4
3 พ.ค. 2567 580 816-3
2 พ.ค. 2567 761 745-9

สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 980-8
12 ก.ค. 2567 119 380-2
11 ก.ค. 2567 657 438-7
10 ก.ค. 2567 314 038-1
9 ก.ค. 2567 011 507-4
8 ก.ค. 2567 761 442-6
5 ก.ค. 2567 905 750-1
4 ก.ค. 2567 930 136-7
3 ก.ค. 2567 717 627-6
2 ก.ค. 2567 955 269-7
1 ก.ค. 2567 981 796-3
28 มิ.ย. 2567 402 821-8
27 มิ.ย. 2567 620 437-6
26 มิ.ย. 2567 963 818-7
25 มิ.ย. 2567 782 383-2
24 มิ.ย. 2567 344 219-6
21 มิ.ย. 2567 965 774-3
20 มิ.ย. 2567 942 004-6
19 มิ.ย. 2567 242 536-2
18 มิ.ย. 2567 289 260-9
17 มิ.ย. 2567 263 629-6
14 มิ.ย. 2567 125 428-0
13 มิ.ย. 2567 383 288-2
12 มิ.ย. 2567 255 825-2
11 มิ.ย. 2567 173 894-6
10 มิ.ย. 2567 562 742-8
7 มิ.ย. 2567 436 327-6
5 มิ.ย. 2567 904 475-1
4 มิ.ย. 2567 057 757-2
3 มิ.ย. 2567 032 987-0
31 พ.ค. 2567 334 132-4
30 พ.ค. 2567 047 988-7
29 พ.ค. 2567 145 501-5
28 พ.ค. 2567 295 383-6
27 พ.ค. 2567 533 372-6
24 พ.ค. 2567 796 557-8
23 พ.ค. 2567 951 642-1
22 พ.ค. 2567 515 702-1
21 พ.ค. 2567 985 462-4
20 พ.ค. 2567 131 468-5
17 พ.ค. 2567 585 273-8
16 พ.ค. 2567 412 112-6
14 พ.ค. 2567 701 967-3
13 พ.ค. 2567 305 973-0
10 พ.ค. 2567 402 320-6
9 พ.ค. 2567 770 097-9
8 พ.ค. 2567 479 544-3
7 พ.ค. 2567 425 453-2
3 พ.ค. 2567 580 810-4
2 พ.ค. 2567 761 741-9

สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 987-5
12 ก.ค. 2567 119 383-5
11 ก.ค. 2567 657 431-6
10 ก.ค. 2567 314 034-8
9 ก.ค. 2567 011 504-6
8 ก.ค. 2567 761 446-8
5 ก.ค. 2567 905 751-5
4 ก.ค. 2567 930 133-8
3 ก.ค. 2567 717 626-9
2 ก.ค. 2567 955 263-2
1 ก.ค. 2567 981 797-6
28 มิ.ย. 2567 402 826-4
27 มิ.ย. 2567 620 431-9
26 มิ.ย. 2567 963 810-1
25 มิ.ย. 2567 782 388-0
24 มิ.ย. 2567 344 219-6
21 มิ.ย. 2567 965 777-5
20 มิ.ย. 2567 942 000-1
19 มิ.ย. 2567 242 533-5
18 มิ.ย. 2567 289 265-0
17 มิ.ย. 2567 263 625-4
14 มิ.ย. 2567 125 429-4
13 มิ.ย. 2567 383 288-4
12 มิ.ย. 2567 255 827-6
11 มิ.ย. 2567 173 896-2
10 มิ.ย. 2567 562 746-8
7 มิ.ย. 2567 436 326-8
5 มิ.ย. 2567 904 477-5
4 มิ.ย. 2567 057 750-1
3 มิ.ย. 2567 032 989-2
31 พ.ค. 2567 334 137-0
30 พ.ค. 2567 047 983-9
29 พ.ค. 2567 145 509-6
28 พ.ค. 2567 295 389-7
27 พ.ค. 2567 533 377-2
24 พ.ค. 2567 796 559-4
23 พ.ค. 2567 951 648-6
22 พ.ค. 2567 515 701-2
21 พ.ค. 2567 985 466-5
20 พ.ค. 2567 131 468-2
17 พ.ค. 2567 585 273-6
16 พ.ค. 2567 412 117-1
14 พ.ค. 2567 701 962-4
13 พ.ค. 2567 305 972-6
10 พ.ค. 2567 402 327-5
9 พ.ค. 2567 770 093-2
8 พ.ค. 2567 479 545-3
7 พ.ค. 2567 425 450-1
3 พ.ค. 2567 580 816-8
2 พ.ค. 2567 761 740-1

สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 417 986-1
12 ก.ค. 2567 119 382-7
11 ก.ค. 2567 657 437-8
10 ก.ค. 2567 314 036-0
9 ก.ค. 2567 011 502-1
8 ก.ค. 2567 761 447-1
5 ก.ค. 2567 905 755-4
4 ก.ค. 2567 930 130-9
3 ก.ค. 2567 717 623-9
2 ก.ค. 2567 955 265-2
1 ก.ค. 2567 981 795-0
28 มิ.ย. 2567 402 825-6
27 มิ.ย. 2567 620 430-3
26 มิ.ย. 2567 963 813-1
25 มิ.ย. 2567 782 380-4
24 มิ.ย. 2567 344 214-1
21 มิ.ย. 2567 965 771-4
20 มิ.ย. 2567 942 007-4
19 มิ.ย. 2567 242 534-3
18 มิ.ย. 2567 289 261-6
17 มิ.ย. 2567 263 625-6
14 มิ.ย. 2567 125 420-1
13 มิ.ย. 2567 383 284-8
12 มิ.ย. 2567 255 824-8
11 มิ.ย. 2567 173 890-5
10 มิ.ย. 2567 562 747-4
7 มิ.ย. 2567 436 328-6
5 มิ.ย. 2567 904 473-6
4 มิ.ย. 2567 057 752-9
3 มิ.ย. 2567 032 983-6
31 พ.ค. 2567 334 131-0
30 พ.ค. 2567 047 982-3
29 พ.ค. 2567 145 506-3
28 พ.ค. 2567 295 380-1
27 พ.ค. 2567 533 372-0
24 พ.ค. 2567 796 552-1
23 พ.ค. 2567 951 649-8
22 พ.ค. 2567 515 709-2
21 พ.ค. 2567 985 464-6
20 พ.ค. 2567 131 460-7
17 พ.ค. 2567 585 270-8
16 พ.ค. 2567 412 114-0
14 พ.ค. 2567 701 968-4
13 พ.ค. 2567 305 979-6
10 พ.ค. 2567 402 324-5
9 พ.ค. 2567 770 098-1
8 พ.ค. 2567 479 548-7
7 พ.ค. 2567 425 451-2
3 พ.ค. 2567 580 813-0
2 พ.ค. 2567 761 744-2

หวยหุ้นเกาหลี คืออะไร

หุ้นเกาหลี อ้างอิงจากผลการปิดตลาด จากดัชนีหุ้นเกาหลี ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Stock Exchange) ซึ่งในส่วนของหวยหุ้นนั้น จะนำมาใช้อ้างอิงคือ ดัชนีหุ้น KTOP30 เป็นดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเกาหลีใต้ สำหนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ปูซาน และ กรุงโซล เปิดการซื้อขายครั้งแรก ตั้งแต่ 27 มกราคม ค.ศ.2005 จนมาถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30 (หุ้นเกาหลี)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://finance.yahoo.com/quote/KTOP30.KS/
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 12.40น.
ออกผลประมาณ 13.00น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2