25 กุมภาพันธ์ 2024

สูตรหวยหุ้นเกาหลี

สูตรหวยหุ้นเกาหลี ผลหวยหุ้นเกาหลีย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี ให้ท่านได้เลือกใช้ แนะนำให้ท่าน เล่น 19 ประตู วิ่ง รูด ได้ตามต้องการ โดยสามารถดูได้จากสถิติย้อนหลังเพื่อประกอบในการตัดสินใจได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 723-8
22 ก.พ. 2567 291 025-8
21 ก.พ. 2567 993 423-9
20 ก.พ. 2567 835 520-3
19 ก.พ. 2567 387 459-1
16 ก.พ. 2567 542 362-8
15 ก.พ. 2567 106 437-8
14 ก.พ. 2567 563 585-9
13 ก.พ. 2567 621 484-9
8 ก.พ. 2567 673 189-0
7 ก.พ. 2567 855 837-8
6 ก.พ. 2567 072 583-7
5 ก.พ. 2567 230 452-0
2 ก.พ. 2567 675 772-5
1 ก.พ. 2567 598 351-0
31 ม.ค. 2567 863 834-1
30 ม.ค. 2567 546 775-0
29 ม.ค. 2567 223 896-5
26 ม.ค. 2567 234 909-1
25 ม.ค. 2567 344 981-4
24 ม.ค. 2567 446 389-4
23 ม.ค. 2567 884 580-3
22 ม.ค. 2567 426 983-2
19 ม.ค. 2567 724 050-4
18 ม.ค. 2567 419 925-2
17 ม.ค. 2567 127 610-1
16 ม.ค. 2567 188 374-3
15 ม.ค. 2567 525 746-0
12 ม.ค. 2567 299 134-2
11 ม.ค. 2567 012 951-5
10 ม.ค. 2567 107 655-8
9 ม.ค. 2567 072 578-0
8 ม.ค. 2567 029 978-6
5 ม.ค. 2567 626 425-8
4 ม.ค. 2567 468 265-2
3 ม.ค. 2567 194 170-2
2 ม.ค. 2567 911 191-2
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 8-6
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 8-2
28 ธ.ค. 2566 292 772-0
27 ธ.ค. 2566 715 763-0
26 ธ.ค. 2566 739 527-3
22 ธ.ค. 2566 187 572-7
21 ธ.ค. 2566 630 211-5
20 ธ.ค. 2566 751 675-4
19 ธ.ค. 2566 384 922-3
18 ธ.ค. 2566 992 607-9
15 ธ.ค. 2566 852 468-1
14 ธ.ค. 2566 706 252-5
13 ธ.ค. 2566 981 015-3

สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 727-2
22 ก.พ. 2567 291 025-1
21 ก.พ. 2567 993 429-8
20 ก.พ. 2567 835 521-7
19 ก.พ. 2567 387 451-6
16 ก.พ. 2567 542 368-5
15 ก.พ. 2567 106 431-6
14 ก.พ. 2567 563 586-2
13 ก.พ. 2567 621 484-2
8 ก.พ. 2567 673 186-5
7 ก.พ. 2567 855 831-3
6 ก.พ. 2567 072 583-9
5 ก.พ. 2567 230 452-3
2 ก.พ. 2567 675 771-0
1 ก.พ. 2567 598 352-7
31 ม.ค. 2567 863 836-1
30 ม.ค. 2567 546 770-6
29 ม.ค. 2567 223 892-5
26 ม.ค. 2567 234 902-4
25 ม.ค. 2567 344 982-4
24 ม.ค. 2567 446 381-9
23 ม.ค. 2567 884 587-9
22 ม.ค. 2567 426 985-9
19 ม.ค. 2567 724 058-1
18 ม.ค. 2567 419 926-8
17 ม.ค. 2567 127 613-5
16 ม.ค. 2567 188 375-8
15 ม.ค. 2567 525 746-3
12 ม.ค. 2567 299 130-7
11 ม.ค. 2567 012 957-1
10 ม.ค. 2567 107 652-7
9 ม.ค. 2567 072 570-7
8 ม.ค. 2567 029 976-9
5 ม.ค. 2567 626 426-8
4 ม.ค. 2567 468 267-4
3 ม.ค. 2567 194 179-8
2 ม.ค. 2567 911 190-6
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 2-1
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-8
28 ธ.ค. 2566 292 771-8
27 ธ.ค. 2566 715 764-9
26 ธ.ค. 2566 739 521-6
22 ธ.ค. 2566 187 577-6
21 ธ.ค. 2566 630 210-2
20 ธ.ค. 2566 751 679-1
19 ธ.ค. 2566 384 920-9
18 ธ.ค. 2566 992 606-8
15 ธ.ค. 2566 852 460-8
14 ธ.ค. 2566 706 250-1
13 ธ.ค. 2566 981 010-8

สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 729-8
22 ก.พ. 2567 291 023-1
21 ก.พ. 2567 993 425-1
20 ก.พ. 2567 835 520-8
19 ก.พ. 2567 387 459-5
16 ก.พ. 2567 542 360-8
15 ก.พ. 2567 106 438-5
14 ก.พ. 2567 563 582-3
13 ก.พ. 2567 621 488-5
8 ก.พ. 2567 673 181-5
7 ก.พ. 2567 855 836-0
6 ก.พ. 2567 072 584-3
5 ก.พ. 2567 230 457-2
2 ก.พ. 2567 675 778-7
1 ก.พ. 2567 598 356-5
31 ม.ค. 2567 863 830-5
30 ม.ค. 2567 546 778-7
29 ม.ค. 2567 223 895-0
26 ม.ค. 2567 234 905-7
25 ม.ค. 2567 344 985-6
24 ม.ค. 2567 446 386-4
23 ม.ค. 2567 884 587-0
22 ม.ค. 2567 426 987-0
19 ม.ค. 2567 724 054-7
18 ม.ค. 2567 419 922-0
17 ม.ค. 2567 127 617-9
16 ม.ค. 2567 188 374-6
15 ม.ค. 2567 525 744-2
12 ม.ค. 2567 299 131-6
11 ม.ค. 2567 012 953-2
10 ม.ค. 2567 107 653-5
9 ม.ค. 2567 072 571-3
8 ม.ค. 2567 029 974-5
5 ม.ค. 2567 626 429-7
4 ม.ค. 2567 468 265-2
3 ม.ค. 2567 194 175-4
2 ม.ค. 2567 911 197-2
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 4-5
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
28 ธ.ค. 2566 292 777-4
27 ธ.ค. 2566 715 767-3
26 ธ.ค. 2566 739 521-7
22 ธ.ค. 2566 187 579-6
21 ธ.ค. 2566 630 215-3
20 ธ.ค. 2566 751 679-6
19 ธ.ค. 2566 384 929-0
18 ธ.ค. 2566 992 601-7
15 ธ.ค. 2566 852 464-3
14 ธ.ค. 2566 706 258-4
13 ธ.ค. 2566 981 019-8

สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 722-4
22 ก.พ. 2567 291 025-7
21 ก.พ. 2567 993 423-5
20 ก.พ. 2567 835 529-3
19 ก.พ. 2567 387 457-5
16 ก.พ. 2567 542 363-4
15 ก.พ. 2567 106 434-6
14 ก.พ. 2567 563 580-9
13 ก.พ. 2567 621 483-2
8 ก.พ. 2567 673 180-5
7 ก.พ. 2567 855 836-7
6 ก.พ. 2567 072 586-1
5 ก.พ. 2567 230 452-9
2 ก.พ. 2567 675 777-5
1 ก.พ. 2567 598 357-2
31 ม.ค. 2567 863 836-5
30 ม.ค. 2567 546 779-8
29 ม.ค. 2567 223 894-6
26 ม.ค. 2567 234 901-7
25 ม.ค. 2567 344 982-7
24 ม.ค. 2567 446 384-7
23 ม.ค. 2567 884 586-4
22 ม.ค. 2567 426 986-5
19 ม.ค. 2567 724 056-7
18 ม.ค. 2567 419 924-7
17 ม.ค. 2567 127 617-8
16 ม.ค. 2567 188 372-7
15 ม.ค. 2567 525 742-4
12 ม.ค. 2567 299 137-1
11 ม.ค. 2567 012 958-6
10 ม.ค. 2567 107 656-5
9 ม.ค. 2567 072 570-8
8 ม.ค. 2567 029 972-6
5 ม.ค. 2567 626 425-8
4 ม.ค. 2567 468 263-2
3 ม.ค. 2567 194 179-1
2 ม.ค. 2567 911 193-4
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 9-0
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 9-0
28 ธ.ค. 2566 292 773-8
27 ธ.ค. 2566 715 766-3
26 ธ.ค. 2566 739 527-6
22 ธ.ค. 2566 187 573-8
21 ธ.ค. 2566 630 213-7
20 ธ.ค. 2566 751 671-3
19 ธ.ค. 2566 384 929-8
18 ธ.ค. 2566 992 606-7
15 ธ.ค. 2566 852 469-3
14 ธ.ค. 2566 706 250-4
13 ธ.ค. 2566 981 017-4

สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 723-4
22 ก.พ. 2567 291 021-0
21 ก.พ. 2567 993 424-5
20 ก.พ. 2567 835 520-1
19 ก.พ. 2567 387 451-5
16 ก.พ. 2567 542 362-5
15 ก.พ. 2567 106 438-6
14 ก.พ. 2567 563 580-1
13 ก.พ. 2567 621 486-5
8 ก.พ. 2567 673 183-1
7 ก.พ. 2567 855 836-5
6 ก.พ. 2567 072 580-1
5 ก.พ. 2567 230 456-9
2 ก.พ. 2567 675 777-0
1 ก.พ. 2567 598 359-0
31 ม.ค. 2567 863 836-3
30 ม.ค. 2567 546 770-3
29 ม.ค. 2567 223 894-5
26 ม.ค. 2567 234 901-8
25 ม.ค. 2567 344 986-0
24 ม.ค. 2567 446 389-6
23 ม.ค. 2567 884 589-2
22 ม.ค. 2567 426 984-1
19 ม.ค. 2567 724 050-4
18 ม.ค. 2567 419 928-1
17 ม.ค. 2567 127 610-9
16 ม.ค. 2567 188 378-7
15 ม.ค. 2567 525 748-7
12 ม.ค. 2567 299 131-4
11 ม.ค. 2567 012 953-1
10 ม.ค. 2567 107 656-8
9 ม.ค. 2567 072 579-8
8 ม.ค. 2567 029 971-8
5 ม.ค. 2567 626 422-5
4 ม.ค. 2567 468 265-2
3 ม.ค. 2567 194 178-4
2 ม.ค. 2567 911 192-3
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 0-1
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-0
28 ธ.ค. 2566 292 775-4
27 ธ.ค. 2566 715 769-1
26 ธ.ค. 2566 739 521-3
22 ธ.ค. 2566 187 577-6
21 ธ.ค. 2566 630 216-9
20 ธ.ค. 2566 751 677-3
19 ธ.ค. 2566 384 927-4
18 ธ.ค. 2566 992 609-4
15 ธ.ค. 2566 852 467-5
14 ธ.ค. 2566 706 258-6
13 ธ.ค. 2566 981 018-3

สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 219 728-5
22 ก.พ. 2567 291 022-5
21 ก.พ. 2567 993 429-8
20 ก.พ. 2567 835 522-5
19 ก.พ. 2567 387 451-2
16 ก.พ. 2567 542 361-0
15 ก.พ. 2567 106 439-2
14 ก.พ. 2567 563 585-7
13 ก.พ. 2567 621 486-5
8 ก.พ. 2567 673 188-2
7 ก.พ. 2567 855 836-1
6 ก.พ. 2567 072 587-4
5 ก.พ. 2567 230 455-4
2 ก.พ. 2567 675 777-0
1 ก.พ. 2567 598 352-1
31 ม.ค. 2567 863 837-6
30 ม.ค. 2567 546 779-1
29 ม.ค. 2567 223 897-3
26 ม.ค. 2567 234 901-4
25 ม.ค. 2567 344 988-9
24 ม.ค. 2567 446 382-6
23 ม.ค. 2567 884 581-0
22 ม.ค. 2567 426 989-7
19 ม.ค. 2567 724 050-5
18 ม.ค. 2567 419 929-3
17 ม.ค. 2567 127 612-6
16 ม.ค. 2567 188 371-2
15 ม.ค. 2567 525 740-4
12 ม.ค. 2567 299 135-8
11 ม.ค. 2567 012 952-6
10 ม.ค. 2567 107 659-8
9 ม.ค. 2567 072 577-6
8 ม.ค. 2567 029 978-6
5 ม.ค. 2567 626 426-0
4 ม.ค. 2567 468 264-8
3 ม.ค. 2567 194 178-1
2 ม.ค. 2567 911 194-1
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 7-8
29 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
28 ธ.ค. 2566 292 770-8
27 ธ.ค. 2566 715 765-4
26 ธ.ค. 2566 739 523-2
22 ธ.ค. 2566 187 571-4
21 ธ.ค. 2566 630 215-0
20 ธ.ค. 2566 751 679-6
19 ธ.ค. 2566 384 922-8
18 ธ.ค. 2566 992 602-1
15 ธ.ค. 2566 852 463-9
14 ธ.ค. 2566 706 257-1
13 ธ.ค. 2566 981 012-1

หวยหุ้นเกาหลี คืออะไร

หุ้นเกาหลี อ้างอิงจากผลการปิดตลาด จากดัชนีหุ้นเกาหลี ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Stock Exchange) ซึ่งในส่วนของหวยหุ้นนั้น จะนำมาใช้อ้างอิงคือ ดัชนีหุ้น KTOP30 เป็นดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเกาหลีใต้ สำหนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ปูซาน และ กรุงโซล เปิดการซื้อขายครั้งแรก ตั้งแต่ 27 มกราคม ค.ศ.2005 จนมาถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30 (หุ้นเกาหลี)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://finance.yahoo.com/quote/KTOP30.KS/
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 12.40น.
ออกผลประมาณ 13.00น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2