25 มิถุนายน 2024

สูตรหวยหุ้นรัสเซีย

สูตรหวยหุ้นรัสเซีย ผลหวยหุ้นรัสเซียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแทงได้เลย เพียงเลือกดูจากผลหวยย้อนหลัง หรือเปอร์เซนต์เข้าของหวยแต่ละสูตรได้เลย

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นรัสเซีย 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-7
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-5
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-4
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-0
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-0
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-3
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-2
14 มิ.ย. 2567 802 709-0
13 มิ.ย. 2567 532 412-1
11 มิ.ย. 2567 991 757-3
10 มิ.ย. 2567 466 104-5
7 มิ.ย. 2567 076 907-8
6 มิ.ย. 2567 486 075-3
5 มิ.ย. 2567 693 171-8
4 มิ.ย. 2567 476 334-1
3 มิ.ย. 2567 443 008-7
31 พ.ค. 2567 043 163-9
30 พ.ค. 2567 759 160-7
29 พ.ค. 2567 875 201-3
28 พ.ค. 2567 355 406-1
27 พ.ค. 2567 195 779-3
24 พ.ค. 2567 172 098-6
23 พ.ค. 2567 981 327-6
22 พ.ค. 2567 713 510-7
21 พ.ค. 2567 762 563-4
20 พ.ค. 2567 218 758-5
17 พ.ค. 2567 493 556-1
16 พ.ค. 2567 538 782-0
15 พ.ค. 2567 060 444-9
14 พ.ค. 2567 216 320-9
13 พ.ค. 2567 084 749-6
10 พ.ค. 2567 110 051-5
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 6-2
8 พ.ค. 2567 805 423-5
7 พ.ค. 2567 663 733-1
6 พ.ค. 2567 836 684-6
3 พ.ค. 2567 704 842-1
2 พ.ค. 2567 788 041-2
30 เม.ย. 2567 092 596-7
29 เม.ย. 2567 651 549-7
26 เม.ย. 2567 684 671-8
25 เม.ย. 2567 417 102-3
24 เม.ย. 2567 607 882-9
23 เม.ย. 2567 095 268-7
22 เม.ย. 2567 921 820-4
19 เม.ย. 2567 939 112-8
18 เม.ย. 2567 828 299-0
17 เม.ย. 2567 057 245-2
16 เม.ย. 2567 381 505-4
15 เม.ย. 2567 931 435-3

สูตรหุ้นรัสเซีย 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-6
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-6
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-1
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-0
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 7-8
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-2
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-6
14 มิ.ย. 2567 802 704-8
13 มิ.ย. 2567 532 410-1
11 มิ.ย. 2567 991 758-5
10 มิ.ย. 2567 466 105-8
7 มิ.ย. 2567 076 908-0
6 มิ.ย. 2567 486 078-0
5 มิ.ย. 2567 693 178-7
4 มิ.ย. 2567 476 339-0
3 มิ.ย. 2567 443 006-7
31 พ.ค. 2567 043 167-4
30 พ.ค. 2567 759 169-7
29 พ.ค. 2567 875 203-8
28 พ.ค. 2567 355 402-1
27 พ.ค. 2567 195 776-3
24 พ.ค. 2567 172 097-6
23 พ.ค. 2567 981 325-2
22 พ.ค. 2567 713 515-3
21 พ.ค. 2567 762 566-7
20 พ.ค. 2567 218 750-3
17 พ.ค. 2567 493 553-2
16 พ.ค. 2567 538 788-3
15 พ.ค. 2567 060 445-4
14 พ.ค. 2567 216 328-5
13 พ.ค. 2567 084 740-2
10 พ.ค. 2567 110 057-6
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 4-2
8 พ.ค. 2567 805 425-4
7 พ.ค. 2567 663 734-5
6 พ.ค. 2567 836 686-4
3 พ.ค. 2567 704 845-9
2 พ.ค. 2567 788 048-0
30 เม.ย. 2567 092 595-8
29 เม.ย. 2567 651 548-5
26 เม.ย. 2567 684 670-1
25 เม.ย. 2567 417 104-2
24 เม.ย. 2567 607 880-6
23 เม.ย. 2567 095 267-1
22 เม.ย. 2567 921 821-4
19 เม.ย. 2567 939 117-1
18 เม.ย. 2567 828 293-6
17 เม.ย. 2567 057 248-6
16 เม.ย. 2567 381 503-7
15 เม.ย. 2567 931 431-2

สูตรหุ้นรัสเซีย 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-2
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 7-2
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-1
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-5
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 8-3
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-5
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 7-4
14 มิ.ย. 2567 802 706-7
13 มิ.ย. 2567 532 416-5
11 มิ.ย. 2567 991 755-1
10 มิ.ย. 2567 466 100-1
7 มิ.ย. 2567 076 907-9
6 มิ.ย. 2567 486 075-1
5 มิ.ย. 2567 693 175-2
4 มิ.ย. 2567 476 331-0
3 มิ.ย. 2567 443 005-0
31 พ.ค. 2567 043 161-7
30 พ.ค. 2567 759 160-8
29 พ.ค. 2567 875 204-8
28 พ.ค. 2567 355 404-8
27 พ.ค. 2567 195 775-1
24 พ.ค. 2567 172 091-3
23 พ.ค. 2567 981 328-5
22 พ.ค. 2567 713 519-8
21 พ.ค. 2567 762 560-9
20 พ.ค. 2567 218 754-3
17 พ.ค. 2567 493 559-6
16 พ.ค. 2567 538 785-2
15 พ.ค. 2567 060 448-1
14 พ.ค. 2567 216 328-0
13 พ.ค. 2567 084 745-2
10 พ.ค. 2567 110 051-4
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 0-9
8 พ.ค. 2567 805 422-6
7 พ.ค. 2567 663 730-1
6 พ.ค. 2567 836 683-9
3 พ.ค. 2567 704 840-1
2 พ.ค. 2567 788 045-7
30 เม.ย. 2567 092 590-8
29 เม.ย. 2567 651 540-7
26 เม.ย. 2567 684 673-5
25 เม.ย. 2567 417 106-3
24 เม.ย. 2567 607 886-2
23 เม.ย. 2567 095 264-6
22 เม.ย. 2567 921 829-8
19 เม.ย. 2567 939 110-1
18 เม.ย. 2567 828 297-5
17 เม.ย. 2567 057 247-4
16 เม.ย. 2567 381 501-8
15 เม.ย. 2567 931 431-2

สูตรหุ้นรัสเซีย 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-1
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-8
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-4
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 7-4
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 0-4
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-9
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-2
14 มิ.ย. 2567 802 704-0
13 มิ.ย. 2567 532 416-7
11 มิ.ย. 2567 991 751-2
10 มิ.ย. 2567 466 103-5
7 มิ.ย. 2567 076 909-7
6 มิ.ย. 2567 486 072-5
5 มิ.ย. 2567 693 174-3
4 มิ.ย. 2567 476 333-4
3 มิ.ย. 2567 443 002-5
31 พ.ค. 2567 043 168-4
30 พ.ค. 2567 759 164-1
29 พ.ค. 2567 875 203-5
28 พ.ค. 2567 355 407-9
27 พ.ค. 2567 195 773-0
24 พ.ค. 2567 172 096-2
23 พ.ค. 2567 981 320-1
22 พ.ค. 2567 713 513-4
21 พ.ค. 2567 762 569-6
20 พ.ค. 2567 218 758-3
17 พ.ค. 2567 493 550-4
16 พ.ค. 2567 538 787-0
15 พ.ค. 2567 060 445-4
14 พ.ค. 2567 216 325-8
13 พ.ค. 2567 084 745-7
10 พ.ค. 2567 110 050-3
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 1-4
8 พ.ค. 2567 805 423-9
7 พ.ค. 2567 663 734-3
6 พ.ค. 2567 836 683-2
3 พ.ค. 2567 704 849-6
2 พ.ค. 2567 788 048-3
30 เม.ย. 2567 092 597-4
29 เม.ย. 2567 651 542-9
26 เม.ย. 2567 684 674-1
25 เม.ย. 2567 417 103-5
24 เม.ย. 2567 607 884-7
23 เม.ย. 2567 095 260-7
22 เม.ย. 2567 921 821-6
19 เม.ย. 2567 939 112-7
18 เม.ย. 2567 828 296-5
17 เม.ย. 2567 057 240-2
16 เม.ย. 2567 381 509-6
15 เม.ย. 2567 931 439-2

สูตรหุ้นรัสเซีย 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 8-5
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-2
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 6-2
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-8
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-3
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-7
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-3
14 มิ.ย. 2567 802 708-3
13 มิ.ย. 2567 532 415-6
11 มิ.ย. 2567 991 758-0
10 มิ.ย. 2567 466 107-8
7 มิ.ย. 2567 076 905-4
6 มิ.ย. 2567 486 073-5
5 มิ.ย. 2567 693 173-1
4 มิ.ย. 2567 476 337-2
3 มิ.ย. 2567 443 002-4
31 พ.ค. 2567 043 163-4
30 พ.ค. 2567 759 165-4
29 พ.ค. 2567 875 204-9
28 พ.ค. 2567 355 407-0
27 พ.ค. 2567 195 770-3
24 พ.ค. 2567 172 097-4
23 พ.ค. 2567 981 326-5
22 พ.ค. 2567 713 513-2
21 พ.ค. 2567 762 565-6
20 พ.ค. 2567 218 751-0
17 พ.ค. 2567 493 553-0
16 พ.ค. 2567 538 788-2
15 พ.ค. 2567 060 440-1
14 พ.ค. 2567 216 326-5
13 พ.ค. 2567 084 745-2
10 พ.ค. 2567 110 058-6
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 1-4
8 พ.ค. 2567 805 421-9
7 พ.ค. 2567 663 738-7
6 พ.ค. 2567 836 680-2
3 พ.ค. 2567 704 846-9
2 พ.ค. 2567 788 040-1
30 เม.ย. 2567 092 596-2
29 เม.ย. 2567 651 540-2
26 เม.ย. 2567 684 677-4
25 เม.ย. 2567 417 107-0
24 เม.ย. 2567 607 880-2
23 เม.ย. 2567 095 263-0
22 เม.ย. 2567 921 825-0
19 เม.ย. 2567 939 119-6
18 เม.ย. 2567 828 291-8
17 เม.ย. 2567 057 247-1
16 เม.ย. 2567 381 500-2
15 เม.ย. 2567 931 436-0

สูตรหุ้นรัสเซีย 6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-3
24 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 8-9
21 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 3-2
20 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-5
19 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-8
18 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-2
17 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 5-7
14 มิ.ย. 2567 802 702-7
13 มิ.ย. 2567 532 418-1
11 มิ.ย. 2567 991 754-1
10 มิ.ย. 2567 466 107-8
7 มิ.ย. 2567 076 908-7
6 มิ.ย. 2567 486 075-7
5 มิ.ย. 2567 693 170-7
4 มิ.ย. 2567 476 332-1
3 มิ.ย. 2567 443 000-1
31 พ.ค. 2567 043 165-6
30 พ.ค. 2567 759 169-8
29 พ.ค. 2567 875 207-3
28 พ.ค. 2567 355 406-7
27 พ.ค. 2567 195 774-6
24 พ.ค. 2567 172 094-7
23 พ.ค. 2567 981 320-4
22 พ.ค. 2567 713 515-2
21 พ.ค. 2567 762 565-0
20 พ.ค. 2567 218 755-6
17 พ.ค. 2567 493 555-1
16 พ.ค. 2567 538 783-7
15 พ.ค. 2567 060 441-6
14 พ.ค. 2567 216 324-3
13 พ.ค. 2567 084 741-0
10 พ.ค. 2567 110 057-6
9 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 0-8
8 พ.ค. 2567 805 422-9
7 พ.ค. 2567 663 731-0
6 พ.ค. 2567 836 680-1
3 พ.ค. 2567 704 841-3
2 พ.ค. 2567 788 041-0
30 เม.ย. 2567 092 598-5
29 เม.ย. 2567 651 540-8
26 เม.ย. 2567 684 670-6
25 เม.ย. 2567 417 103-5
24 เม.ย. 2567 607 887-6
23 เม.ย. 2567 095 261-5
22 เม.ย. 2567 921 826-5
19 เม.ย. 2567 939 110-5
18 เม.ย. 2567 828 291-0
17 เม.ย. 2567 057 248-1
16 เม.ย. 2567 381 506-2
15 เม.ย. 2567 931 436-2

หวยหุ้นรัสเซีย คืออะไร

หุ้นรัสเซีย เป็นดัชนีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มอสโก เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพทย์ สากลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในสหพันธรัฐรัสเซีย และยุโรปตะวันออก เปิดทำการตลาดหลักทรัพทย์ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1992 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหวยหุ้นรัสเซียจะใช้ผลหุ้นรัสเซียในการอ้างอิง

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น RTS Standard (RTSSTD) หุ้นรัสเซีย
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://th.tradingview.com/symbols/MOEX-RTSI
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.
ออกผลประมาณ 22.50น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นรัสเซีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2