25 กุมภาพันธ์ 2024

สูตรหวยหุ้นรัสเซีย

สูตรหวยหุ้นรัสเซีย ผลหวยหุ้นรัสเซียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแทงได้เลย เพียงเลือกดูจากผลหวยย้อนหลัง หรือเปอร์เซนต์เข้าของหวยแต่ละสูตรได้เลย

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นรัสเซีย 1
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 0-1
22 ก.พ. 2567 808 824-2
21 ก.พ. 2567 390 768-9
20 ก.พ. 2567 166 680-9
19 ก.พ. 2567 134 587-3
16 ก.พ. 2567 892 446-9
15 ก.พ. 2567 936 459-7
14 ก.พ. 2567 191 810-1
13 ก.พ. 2567 110 567-2
12 ก.พ. 2567 766 033-7
9 ก.พ. 2567 663 243-7
8 ก.พ. 2567 539 944-0
7 ก.พ. 2567 433 599-2
6 ก.พ. 2567 174 761-7
5 ก.พ. 2567 598 804-3
2 ก.พ. 2567 218 068-2
1 ก.พ. 2567 024 111-6
31 ม.ค. 2567 413 096-4
30 ม.ค. 2567 204 496-1
29 ม.ค. 2567 255 884-2
26 ม.ค. 2567 967 483-9
25 ม.ค. 2567 219 812-5
24 ม.ค. 2567 800 800-7
23 ม.ค. 2567 880 280-6
22 ม.ค. 2567 152 185-0
19 ม.ค. 2567 734 943-6
18 ม.ค. 2567 628 889-1
17 ม.ค. 2567 016 508-5
16 ม.ค. 2567 966 768-0
15 ม.ค. 2567 542 861-8
12 ม.ค. 2567 028 312-0
11 ม.ค. 2567 997 824-5
10 ม.ค. 2567 115 635-7
9 ม.ค. 2567 852 550-7
8 ม.ค. 2567 807 196-4
5 ม.ค. 2567 888 267-1
4 ม.ค. 2567 562 281-5
3 ม.ค. 2567 634 885-2
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 9-6
29 ธ.ค. 2566 646 405-4
28 ธ.ค. 2566 586 347-6
27 ธ.ค. 2566 552 344-3
26 ธ.ค. 2566 318 667-3
25 ธ.ค. 2566 384 760-3
22 ธ.ค. 2566 208 889-8
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 1-9
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 9-6
19 ธ.ค. 2566 159 307-1
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 8-7
15 ธ.ค. 2566 255 997-3

สูตรหุ้นรัสเซีย 2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 0-6
22 ก.พ. 2567 808 826-1
21 ก.พ. 2567 390 767-8
20 ก.พ. 2567 166 686-1
19 ก.พ. 2567 134 588-7
16 ก.พ. 2567 892 443-2
15 ก.พ. 2567 936 454-3
14 ก.พ. 2567 191 819-7
13 ก.พ. 2567 110 560-5
12 ก.พ. 2567 766 038-3
9 ก.พ. 2567 663 247-8
8 ก.พ. 2567 539 945-8
7 ก.พ. 2567 433 593-7
6 ก.พ. 2567 174 768-2
5 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 9-7
2 ก.พ. 2567 218 062-0
1 ก.พ. 2567 024 117-6
31 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 0-8
30 ม.ค. 2567 204 491-0
29 ม.ค. 2567 255 888-7
26 ม.ค. 2567 967 486-7
25 ม.ค. 2567 219 811-0
24 ม.ค. 2567 800 806-1
23 ม.ค. 2567 880 281-0
22 ม.ค. 2567 152 189-8
19 ม.ค. 2567 734 947-6
18 ม.ค. 2567 628 884-3
17 ม.ค. 2567 016 500-2
16 ม.ค. 2567 966 764-7
15 ม.ค. 2567 542 866-0
12 ม.ค. 2567 028 312-5
11 ม.ค. 2567 997 824-3
10 ม.ค. 2567 115 636-5
9 ม.ค. 2567 852 554-8
8 ม.ค. 2567 807 196-4
5 ม.ค. 2567 888 264-9
4 ม.ค. 2567 562 285-4
3 ม.ค. 2567 634 889-8
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 4-9
29 ธ.ค. 2566 646 406-5
28 ธ.ค. 2566 586 341-6
27 ธ.ค. 2566 552 349-7
26 ธ.ค. 2566 318 669-5
25 ธ.ค. 2566 384 764-7
22 ธ.ค. 2566 208 888-3
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
19 ธ.ค. 2566 159 300-7
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 1-9
15 ธ.ค. 2566 255 990-6

สูตรหุ้นรัสเซีย 3
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 2-8
22 ก.พ. 2567 808 827-0
21 ก.พ. 2567 390 760-1
20 ก.พ. 2567 166 686-8
19 ก.พ. 2567 134 581-8
16 ก.พ. 2567 892 448-1
15 ก.พ. 2567 936 455-0
14 ก.พ. 2567 191 818-7
13 ก.พ. 2567 110 563-7
12 ก.พ. 2567 766 037-6
9 ก.พ. 2567 663 249-5
8 ก.พ. 2567 539 946-9
7 ก.พ. 2567 433 599-5
6 ก.พ. 2567 174 764-3
5 ก.พ. 2567 598 807-4
2 ก.พ. 2567 218 062-3
1 ก.พ. 2567 024 113-7
31 ม.ค. 2567 413 095-4
30 ม.ค. 2567 204 498-0
29 ม.ค. 2567 255 886-2
26 ม.ค. 2567 967 484-5
25 ม.ค. 2567 219 817-0
24 ม.ค. 2567 800 806-5
23 ม.ค. 2567 880 288-5
22 ม.ค. 2567 152 180-1
19 ม.ค. 2567 734 947-1
18 ม.ค. 2567 628 882-0
17 ม.ค. 2567 016 507-4
16 ม.ค. 2567 966 763-0
15 ม.ค. 2567 542 862-6
12 ม.ค. 2567 028 314-3
11 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 8-1
10 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 3-6
9 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 3-4
8 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 9-0
5 ม.ค. 2567 888 266-3
4 ม.ค. 2567 562 282-9
3 ม.ค. 2567 634 884-3
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 1-2
29 ธ.ค. 2566 646 401-4
28 ธ.ค. 2566 586 347-3
27 ธ.ค. 2566 552 347-6
26 ธ.ค. 2566 318 667-4
25 ธ.ค. 2566 384 768-9
22 ธ.ค. 2566 208 884-2
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-9
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
19 ธ.ค. 2566 159 303-9
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
15 ธ.ค. 2566 255 990-9

สูตรหุ้นรัสเซีย 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 5-8
22 ก.พ. 2567 808 820-5
21 ก.พ. 2567 390 769-3
20 ก.พ. 2567 166 680-6
19 ก.พ. 2567 134 581-3
16 ก.พ. 2567 892 443-4
15 ก.พ. 2567 936 453-0
14 ก.พ. 2567 191 814-7
13 ก.พ. 2567 110 561-6
12 ก.พ. 2567 766 031-4
9 ก.พ. 2567 663 249-8
8 ก.พ. 2567 539 940-5
7 ก.พ. 2567 433 594-0
6 ก.พ. 2567 174 765-9
5 ก.พ. 2567 598 802-4
2 ก.พ. 2567 218 065-2
1 ก.พ. 2567 024 116-5
31 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 2-7
30 ม.ค. 2567 204 497-5
29 ม.ค. 2567 255 885-9
26 ม.ค. 2567 967 483-7
25 ม.ค. 2567 219 810-4
24 ม.ค. 2567 800 807-2
23 ม.ค. 2567 880 285-2
22 ม.ค. 2567 152 188-5
19 ม.ค. 2567 734 941-6
18 ม.ค. 2567 628 888-9
17 ม.ค. 2567 016 503-6
16 ม.ค. 2567 966 763-2
15 ม.ค. 2567 542 865-9
12 ม.ค. 2567 028 316-9
11 ม.ค. 2567 997 826-7
10 ม.ค. 2567 115 639-3
9 ม.ค. 2567 852 550-7
8 ม.ค. 2567 807 191-0
5 ม.ค. 2567 888 268-2
4 ม.ค. 2567 562 285-4
3 ม.ค. 2567 634 881-6
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 5-4
29 ธ.ค. 2566 646 401-0
28 ธ.ค. 2566 586 349-3
27 ธ.ค. 2566 552 345-7
26 ธ.ค. 2566 318 668-1
25 ธ.ค. 2566 384 767-6
22 ธ.ค. 2566 208 881-0
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 5-7
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
19 ธ.ค. 2566 159 302-1
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
15 ธ.ค. 2566 255 999-5

สูตรหุ้นรัสเซีย 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 3-4
22 ก.พ. 2567 808 829-8
21 ก.พ. 2567 390 767-6
20 ก.พ. 2567 166 684-1
19 ก.พ. 2567 134 585-9
16 ก.พ. 2567 892 441-9
15 ก.พ. 2567 936 453-1
14 ก.พ. 2567 191 819-8
13 ก.พ. 2567 110 565-7
12 ก.พ. 2567 766 030-4
9 ก.พ. 2567 663 242-6
8 ก.พ. 2567 539 941-2
7 ก.พ. 2567 433 590-5
6 ก.พ. 2567 174 763-5
5 ก.พ. 2567 598 808-7
2 ก.พ. 2567 218 066-1
1 ก.พ. 2567 024 114-1
31 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 9-2
30 ม.ค. 2567 204 497-8
29 ม.ค. 2567 255 887-4
26 ม.ค. 2567 967 488-4
25 ม.ค. 2567 219 814-3
24 ม.ค. 2567 800 803-4
23 ม.ค. 2567 880 285-4
22 ม.ค. 2567 152 182-4
19 ม.ค. 2567 734 942-1
18 ม.ค. 2567 628 889-8
17 ม.ค. 2567 016 507-1
16 ม.ค. 2567 966 768-4
15 ม.ค. 2567 542 861-5
12 ม.ค. 2567 028 317-1
11 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 1-7
10 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 7-5
9 ม.ค. 2567 852 555-1
8 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 4-0
5 ม.ค. 2567 888 268-6
4 ม.ค. 2567 562 284-3
3 ม.ค. 2567 634 886-7
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 7-2
29 ธ.ค. 2566 646 405-7
28 ธ.ค. 2566 586 348-6
27 ธ.ค. 2566 552 346-5
26 ธ.ค. 2566 318 661-3
25 ธ.ค. 2566 384 760-8
22 ธ.ค. 2566 208 881-6
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-8
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-9
19 ธ.ค. 2566 159 309-4
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 1-3
15 ธ.ค. 2566 255 992-4

สูตรหุ้นรัสเซีย 6
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
23 ก.พ. 2567 รอผล รอผล 3-6
22 ก.พ. 2567 808 824-3
21 ก.พ. 2567 390 766-9
20 ก.พ. 2567 166 687-1
19 ก.พ. 2567 134 585-2
16 ก.พ. 2567 892 443-2
15 ก.พ. 2567 936 456-4
14 ก.พ. 2567 191 813-6
13 ก.พ. 2567 110 561-0
12 ก.พ. 2567 766 032-4
9 ก.พ. 2567 663 248-1
8 ก.พ. 2567 539 944-2
7 ก.พ. 2567 433 593-7
6 ก.พ. 2567 174 763-6
5 ก.พ. 2567 598 803-5
2 ก.พ. 2567 218 061-2
1 ก.พ. 2567 024 113-0
31 ม.ค. 2567 413 095-8
30 ม.ค. 2567 204 499-8
29 ม.ค. 2567 255 880-4
26 ม.ค. 2567 967 489-2
25 ม.ค. 2567 219 811-0
24 ม.ค. 2567 800 803-2
23 ม.ค. 2567 880 287-1
22 ม.ค. 2567 152 187-8
19 ม.ค. 2567 734 944-8
18 ม.ค. 2567 628 887-4
17 ม.ค. 2567 016 501-0
16 ม.ค. 2567 966 765-9
15 ม.ค. 2567 542 869-6
12 ม.ค. 2567 028 314-6
11 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 6-3
10 ม.ค. 2567 115 633-0
9 ม.ค. 2567 852 557-1
8 ม.ค. 2567 807 190-1
5 ม.ค. 2567 888 260-1
4 ม.ค. 2567 562 280-9
3 ม.ค. 2567 634 883-5
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล 3-7
29 ธ.ค. 2566 646 404-3
28 ธ.ค. 2566 586 343-7
27 ธ.ค. 2566 552 348-6
26 ธ.ค. 2566 318 667-6
25 ธ.ค. 2566 384 762-3
22 ธ.ค. 2566 208 883-7
21 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-6
20 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
19 ธ.ค. 2566 159 300-1
18 ธ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
15 ธ.ค. 2566 255 999-4

หวยหุ้นรัสเซีย คืออะไร

หุ้นรัสเซีย เป็นดัชนีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มอสโก เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพทย์ สากลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในสหพันธรัฐรัสเซีย และยุโรปตะวันออก เปิดทำการตลาดหลักทรัพทย์ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1992 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหวยหุ้นรัสเซียจะใช้ผลหุ้นรัสเซียในการอ้างอิง

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น RTS Standard (RTSSTD) หุ้นรัสเซีย
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://th.tradingview.com/symbols/MOEX-RTSI
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.
ออกผลประมาณ 22.50น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นรัสเซีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2