30 กันยายน 2022

สูตรหวยหุ้นจีน รอบเช้า

สูตรหุ้นจีนเช้า ผลหุ้นจีนเช้าย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี แนะนำให้เล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู สามารถเลือกสูตรที่ต้องการนำไปใช้ได้ โดยดูจากสถิติก่อนหน้าได้เลย

ต้องการเลขเด็ดเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 5-0
29 ก.ย. 2565 972 027-9
28 ก.ย. 2565 151 613-7
27 ก.ย. 2565 702 469-0
26 ก.ย. 2565 760 195-9
23 ก.ย. 2565 785 586-1
22 ก.ย. 2565 468 837-4
21 ก.ย. 2565 232 605-7
20 ก.ย. 2565 454 507-2
19 ก.ย. 2565 248 024-3
16 ก.ย. 2565 103 939-0
15 ก.ย. 2565 146 323-5
14 ก.ย. 2565 514 333-0
13 ก.ย. 2565 292 137-4
9 ก.ย. 2565 615 232-1
8 ก.ย. 2565 818 900-4
7 ก.ย. 2565 464 839-4
6 ก.ย. 2565 514 457-9
5 ก.ย. 2565 721 180-5
2 ก.ย. 2565 941 029-8
1 ก.ย. 2565 595 161-0
31 ส.ค. 2565 256 232-5
30 ส.ค. 2565 447 696-3
29 ส.ค. 2565 349 220-6
26 ส.ค. 2565 904 019-2
25 ส.ค. 2565 917 224-5
24 ส.ค. 2565 396 195-6
23 ส.ค. 2565 429 392-7
22 ส.ค. 2565 964 091-5
19 ส.ค. 2565 841 916-0
18 ส.ค. 2565 486 609-0
17 ส.ค. 2565 969 586-4
16 ส.ค. 2565 765 434-8
15 ส.ค. 2565 064 254-3
12 ส.ค. 2565 490 135-2
11 ส.ค. 2565 258 078-4
10 ส.ค. 2565 230 790-9
9 ส.ค. 2565 611 968-7
8 ส.ค. 2565 779 585-1
5 ส.ค. 2565 225 031-4
4 ส.ค. 2565 728 025-6
3 ส.ค. 2565 902 009-0
2 ส.ค. 2565 068 191-0
1 ส.ค. 2565 291 994-3
29 ก.ค. 2565 921 516-7
28 ก.ค. 2565 537 685-6
27 ก.ค. 2565 497 593-4
26 ก.ค. 2565 302 439-1
25 ก.ค. 2565 730 727-0
22 ก.ค. 2565 055 640-9

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 9-8
29 ก.ย. 2565 972 027-8
28 ก.ย. 2565 151 615-1
27 ก.ย. 2565 702 469-4
26 ก.ย. 2565 760 198-9
23 ก.ย. 2565 785 580-1
22 ก.ย. 2565 468 839-7
21 ก.ย. 2565 232 608-3
20 ก.ย. 2565 454 509-3
19 ก.ย. 2565 248 027-4
16 ก.ย. 2565 103 939-6
15 ก.ย. 2565 146 327-2
14 ก.ย. 2565 514 334-1
13 ก.ย. 2565 292 134-3
9 ก.ย. 2565 615 232-6
8 ก.ย. 2565 818 904-7
7 ก.ย. 2565 464 831-0
6 ก.ย. 2565 514 456-5
5 ก.ย. 2565 721 187-6
2 ก.ย. 2565 941 020-9
1 ก.ย. 2565 595 166-0
31 ส.ค. 2565 256 235-3
30 ส.ค. 2565 447 694-8
29 ส.ค. 2565 349 222-0
26 ส.ค. 2565 904 014-0
25 ส.ค. 2565 917 225-4
24 ส.ค. 2565 396 194-8
23 ส.ค. 2565 429 395-8
22 ส.ค. 2565 964 093-2
19 ส.ค. 2565 841 916-5
18 ส.ค. 2565 486 600-1
17 ส.ค. 2565 969 581-8
16 ส.ค. 2565 765 439-8
15 ส.ค. 2565 064 257-5
12 ส.ค. 2565 490 135-4
11 ส.ค. 2565 258 072-3
10 ส.ค. 2565 230 794-9
9 ส.ค. 2565 611 969-8
8 ส.ค. 2565 779 581-3
5 ส.ค. 2565 225 030-1
4 ส.ค. 2565 728 025-8
3 ส.ค. 2565 902 009-5
2 ส.ค. 2565 068 195-1
1 ส.ค. 2565 291 993-8
29 ก.ค. 2565 921 512-4
28 ก.ค. 2565 537 686-2
27 ก.ค. 2565 497 593-1
26 ก.ค. 2565 302 432-0
25 ก.ค. 2565 730 720-3
22 ก.ค. 2565 055 646-8

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 3
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 4-2
29 ก.ย. 2565 972 029-8
28 ก.ย. 2565 151 610-1
27 ก.ย. 2565 702 464-2
26 ก.ย. 2565 760 196-3
23 ก.ย. 2565 785 585-6
22 ก.ย. 2565 468 833-5
21 ก.ย. 2565 232 603-2
20 ก.ย. 2565 454 506-5
19 ก.ย. 2565 248 024-3
16 ก.ย. 2565 103 931-0
15 ก.ย. 2565 146 322-1
14 ก.ย. 2565 514 335-1
13 ก.ย. 2565 292 137-0
9 ก.ย. 2565 615 232-3
8 ก.ย. 2565 818 900-1
7 ก.ย. 2565 464 834-5
6 ก.ย. 2565 514 457-2
5 ก.ย. 2565 721 186-2
2 ก.ย. 2565 941 021-2
1 ก.ย. 2565 595 166-3
31 ส.ค. 2565 256 238-3
30 ส.ค. 2565 447 696-3
29 ส.ค. 2565 349 223-1
26 ส.ค. 2565 904 017-8
25 ส.ค. 2565 917 225-9
24 ส.ค. 2565 396 195-8
23 ส.ค. 2565 429 392-5
22 ส.ค. 2565 964 098-5
19 ส.ค. 2565 841 911-8
18 ส.ค. 2565 486 609-1
17 ส.ค. 2565 969 588-7
16 ส.ค. 2565 765 438-4
15 ส.ค. 2565 064 259-2
12 ส.ค. 2565 490 135-4
11 ส.ค. 2565 258 073-6
10 ส.ค. 2565 230 799-8
9 ส.ค. 2565 611 961-6
8 ส.ค. 2565 779 580-9
5 ส.ค. 2565 225 039-8
4 ส.ค. 2565 728 021-3
3 ส.ค. 2565 902 005-0
2 ส.ค. 2565 068 196-8
1 ส.ค. 2565 291 993-5
29 ก.ค. 2565 921 515-1
28 ก.ค. 2565 537 684-1
27 ก.ค. 2565 497 596-2
26 ก.ค. 2565 302 439-8
25 ก.ค. 2565 730 727-5
22 ก.ค. 2565 055 645-4

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 7-6
29 ก.ย. 2565 972 028-1
28 ก.ย. 2565 151 615-7
27 ก.ย. 2565 702 469-1
26 ก.ย. 2565 760 197-6
23 ก.ย. 2565 785 583-8
22 ก.ย. 2565 468 838-9
21 ก.ย. 2565 232 608-7
20 ก.ย. 2565 454 506-5
19 ก.ย. 2565 248 022-3
16 ก.ย. 2565 103 933-6
15 ก.ย. 2565 146 328-5
14 ก.ย. 2565 514 337-8
13 ก.ย. 2565 292 139-1
9 ก.ย. 2565 615 233-9
8 ก.ย. 2565 818 907-9
7 ก.ย. 2565 464 836-5
6 ก.ย. 2565 514 458-7
5 ก.ย. 2565 721 181-4
2 ก.ย. 2565 941 022-1
1 ก.ย. 2565 595 164-1
31 ส.ค. 2565 256 231-0
30 ส.ค. 2565 447 696-1
29 ส.ค. 2565 349 220-3
26 ส.ค. 2565 904 011-8
25 ส.ค. 2565 917 224-3
24 ส.ค. 2565 396 191-0
23 ส.ค. 2565 429 390-1
22 ส.ค. 2565 964 099-3
19 ส.ค. 2565 841 917-3
18 ส.ค. 2565 486 604-3
17 ส.ค. 2565 969 582-5
16 ส.ค. 2565 765 433-9
15 ส.ค. 2565 064 254-3
12 ส.ค. 2565 490 131-5
11 ส.ค. 2565 258 072-9
10 ส.ค. 2565 230 795-3
9 ส.ค. 2565 611 965-3
8 ส.ค. 2565 779 587-8
5 ส.ค. 2565 225 039-3
4 ส.ค. 2565 728 022-4
3 ส.ค. 2565 902 009-5
2 ส.ค. 2565 068 196-2
1 ส.ค. 2565 291 991-4
29 ก.ค. 2565 921 517-6
28 ก.ค. 2565 537 680-6
27 ก.ค. 2565 497 599-6
26 ก.ค. 2565 302 437-4
25 ก.ค. 2565 730 728-6
22 ก.ค. 2565 055 643-2

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 8-3
29 ก.ย. 2565 972 020-7
28 ก.ย. 2565 151 613-6
27 ก.ย. 2565 702 469-0
26 ก.ย. 2565 760 192-3
23 ก.ย. 2565 785 584-3
22 ก.ย. 2565 468 836-4
21 ก.ย. 2565 232 607-6
20 ก.ย. 2565 454 507-6
19 ก.ย. 2565 248 021-9
16 ก.ย. 2565 103 932-1
15 ก.ย. 2565 146 325-0
14 ก.ย. 2565 514 330-1
13 ก.ย. 2565 292 132-9
9 ก.ย. 2565 615 237-4
8 ก.ย. 2565 818 909-8
7 ก.ย. 2565 464 834-6
6 ก.ย. 2565 514 453-0
5 ก.ย. 2565 721 186-2
2 ก.ย. 2565 941 028-4
1 ก.ย. 2565 595 160-8
31 ส.ค. 2565 256 238-1
30 ส.ค. 2565 447 697-5
29 ส.ค. 2565 349 221-8
26 ส.ค. 2565 904 017-5
25 ส.ค. 2565 917 220-9
24 ส.ค. 2565 396 190-3
23 ส.ค. 2565 429 398-1
22 ส.ค. 2565 964 090-8
19 ส.ค. 2565 841 918-4
18 ส.ค. 2565 486 603-4
17 ส.ค. 2565 969 581-4
16 ส.ค. 2565 765 436-5
15 ส.ค. 2565 064 251-3
12 ส.ค. 2565 490 133-9
11 ส.ค. 2565 258 070-1
10 ส.ค. 2565 230 793-8
9 ส.ค. 2565 611 969-4
8 ส.ค. 2565 779 586-1
5 ส.ค. 2565 225 036-3
4 ส.ค. 2565 728 021-0
3 ส.ค. 2565 902 005-1
2 ส.ค. 2565 068 191-3
1 ส.ค. 2565 291 998-4
29 ก.ค. 2565 921 514-3
28 ก.ค. 2565 537 685-6
27 ก.ค. 2565 497 591-6
26 ก.ค. 2565 302 435-8
25 ก.ค. 2565 730 723-2
22 ก.ค. 2565 055 648-7

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
30 ก.ย. 2565 รอผล รอผล 6-5
29 ก.ย. 2565 972 024-2
28 ก.ย. 2565 151 611-2
27 ก.ย. 2565 702 461-9
26 ก.ย. 2565 760 190-8
23 ก.ย. 2565 785 583-1
22 ก.ย. 2565 468 838-4
21 ก.ย. 2565 232 601-5
20 ก.ย. 2565 454 500-5
19 ก.ย. 2565 248 028-6
16 ก.ย. 2565 103 933-4
15 ก.ย. 2565 146 322-4
14 ก.ย. 2565 514 338-3
13 ก.ย. 2565 292 139-2
9 ก.ย. 2565 615 236-5
8 ก.ย. 2565 818 905-0
7 ก.ย. 2565 464 837-8
6 ก.ย. 2565 514 459-4
5 ก.ย. 2565 721 184-3
2 ก.ย. 2565 941 023-7
1 ก.ย. 2565 595 165-1
31 ส.ค. 2565 256 231-8
30 ส.ค. 2565 447 698-7
29 ส.ค. 2565 349 226-3
26 ส.ค. 2565 904 011-7
25 ส.ค. 2565 917 228-5
24 ส.ค. 2565 396 191-3
23 ส.ค. 2565 429 396-1
22 ส.ค. 2565 964 097-1
19 ส.ค. 2565 841 914-7
18 ส.ค. 2565 486 603-2
17 ส.ค. 2565 969 589-0
16 ส.ค. 2565 765 433-1
15 ส.ค. 2565 064 254-3
12 ส.ค. 2565 490 137-4
11 ส.ค. 2565 258 070-2
10 ส.ค. 2565 230 797-3
9 ส.ค. 2565 611 968-7
8 ส.ค. 2565 779 581-9
5 ส.ค. 2565 225 037-2
4 ส.ค. 2565 728 027-0
3 ส.ค. 2565 902 006-0
2 ส.ค. 2565 068 192-1
1 ส.ค. 2565 291 997-0
29 ก.ค. 2565 921 519-8
28 ก.ค. 2565 537 680-7
27 ก.ค. 2565 497 595-6
26 ก.ค. 2565 302 437-2
25 ก.ค. 2565 730 721-0
22 ก.ค. 2565 055 642-8

หวยหุ้นจีน เช้า คืออะไร

ดัชนีหุ้นจีน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จีน ซึ่งเป็น สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของจีน ปัจจุบันจะประกอบด้วย 2 ตลาดหลักคือ Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange ซึ่งดัชชีหุ้นที่นำมาใช้อ้างอิงสำหรับหวยหุ้นจีนนั้นคือ SZSE Component Index

โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น SZSE Component Index (หุ้นจีน) รอบเช้า
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์: https://www.marketwatch.com/investing/index/399106?countrycode=cn
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 10.00น.
ออกผลประมาณ 10.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นจีน (รอบเช้า) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
สมัคร เศรษฐี แอดไลน์ @setthi789