15 กรกฎาคม 2024

สูตรหวยหุ้นจีน รอบบ่าย

สูตรหุ้นจีนบ่าย ผลหุ้นจีนบ่ายย้อนหลัง มี 6 สูตรหวยฟรี สามารถเลือกสูตรที่ต้องการนำไปใช้ได้ และแนะนำให้เล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู โดยดูจากสถิติก่อนหน้าได้เลย

ต้องการเลขเด็ดเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 468-2
12 ก.ค. 2567 408 284-6
11 ก.ค. 2567 036 142-1
10 ก.ค. 2567 722 721-6
9 ก.ค. 2567 594 997-9
8 ก.ค. 2567 195 608-3
5 ก.ค. 2567 555 724-6
4 ก.ค. 2567 383 601-4
3 ก.ค. 2567 043 244-3
2 ก.ค. 2567 267 509-5
1 ก.ค. 2567 917 475-4
28 มิ.ย. 2567 870 004-1
27 มิ.ย. 2567 970 601-5
26 มิ.ย. 2567 730 016-4
25 มิ.ย. 2567 029 882-5
24 มิ.ย. 2567 417 672-8
21 มิ.ย. 2567 484 010-1
20 มิ.ย. 2567 885 227-4
19 มิ.ย. 2567 907 405-8
18 มิ.ย. 2567 847 221-7
17 มิ.ย. 2567 125 009-8
14 มิ.ย. 2567 225 011-4
13 มิ.ย. 2567 624 704-0
12 มิ.ย. 2567 994 598-2
11 มิ.ย. 2567 235 674-8
7 มิ.ย. 2567 568 334-3
6 มิ.ย. 2567 001 602-6
5 มิ.ย. 2567 361 718-7
4 มิ.ย. 2567 932 823-6
3 มิ.ย. 2567 050 122-3
31 พ.ค. 2567 438 345-8
30 พ.ค. 2567 472 265-1
29 พ.ค. 2567 498 937-6
28 พ.ค. 2567 105 709-1
27 พ.ค. 2567 775 179-6
24 พ.ค. 2567 458 062-1
23 พ.ค. 2567 164 413-0
22 พ.ค. 2567 305 392-6
21 พ.ค. 2567 166 164-6
20 พ.ค. 2567 082 409-2
17 พ.ค. 2567 942 293-2
16 พ.ค. 2567 413 591-5
15 พ.ค. 2567 354 192-5
14 พ.ค. 2567 873 599-1
13 พ.ค. 2567 332 924-5
10 พ.ค. 2567 124 833-7
9 พ.ค. 2567 807 252-4
8 พ.ค. 2567 882 125-3
7 พ.ค. 2567 094 270-1
6 พ.ค. 2567 921 098-5

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 2
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 465-7
12 ก.ค. 2567 408 284-3
11 ก.ค. 2567 036 145-4
10 ก.ค. 2567 722 720-2
9 ก.ค. 2567 594 999-7
8 ก.ค. 2567 195 607-4
5 ก.ค. 2567 555 728-4
4 ก.ค. 2567 383 607-1
3 ก.ค. 2567 043 247-5
2 ก.ค. 2567 267 508-4
1 ก.ค. 2567 917 470-9
28 มิ.ย. 2567 870 002-0
27 มิ.ย. 2567 970 609-6
26 มิ.ย. 2567 730 015-4
25 มิ.ย. 2567 029 882-0
24 มิ.ย. 2567 417 671-3
21 มิ.ย. 2567 484 015-0
20 มิ.ย. 2567 885 221-0
19 มิ.ย. 2567 907 405-9
18 มิ.ย. 2567 847 224-3
17 มิ.ย. 2567 125 008-3
14 มิ.ย. 2567 225 012-1
13 มิ.ย. 2567 624 707-2
12 มิ.ย. 2567 994 597-6
11 มิ.ย. 2567 235 677-5
7 มิ.ย. 2567 568 331-4
6 มิ.ย. 2567 001 607-6
5 มิ.ย. 2567 361 712-1
4 มิ.ย. 2567 932 821-6
3 มิ.ย. 2567 050 122-8
31 พ.ค. 2567 438 341-2
30 พ.ค. 2567 472 262-1
29 พ.ค. 2567 498 936-4
28 พ.ค. 2567 105 705-4
27 พ.ค. 2567 775 177-5
24 พ.ค. 2567 458 062-3
23 พ.ค. 2567 164 414-0
22 พ.ค. 2567 305 391-6
21 พ.ค. 2567 166 163-0
20 พ.ค. 2567 082 409-7
17 พ.ค. 2567 942 292-9
16 พ.ค. 2567 413 593-8
15 พ.ค. 2567 354 193-8
14 พ.ค. 2567 873 590-1
13 พ.ค. 2567 332 923-1
10 พ.ค. 2567 124 833-2
9 พ.ค. 2567 807 257-3
8 พ.ค. 2567 882 125-4
7 พ.ค. 2567 094 271-4
6 พ.ค. 2567 921 093-4

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 3
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 466-3
12 ก.ค. 2567 408 289-7
11 ก.ค. 2567 036 145-4
10 ก.ค. 2567 722 721-5
9 ก.ค. 2567 594 999-4
8 ก.ค. 2567 195 601-6
5 ก.ค. 2567 555 720-3
4 ก.ค. 2567 383 601-0
3 ก.ค. 2567 043 248-4
2 ก.ค. 2567 267 502-8
1 ก.ค. 2567 917 476-8
28 มิ.ย. 2567 870 009-2
27 มิ.ย. 2567 970 600-1
26 มิ.ย. 2567 730 018-7
25 มิ.ย. 2567 029 882-1
24 มิ.ย. 2567 417 679-6
21 มิ.ย. 2567 484 015-0
20 มิ.ย. 2567 885 227-5
19 มิ.ย. 2567 907 400-1
18 มิ.ย. 2567 847 221-4
17 มิ.ย. 2567 125 000-4
14 มิ.ย. 2567 225 010-3
13 มิ.ย. 2567 624 707-5
12 มิ.ย. 2567 994 595-4
11 มิ.ย. 2567 235 677-0
7 มิ.ย. 2567 568 335-8
6 มิ.ย. 2567 001 609-4
5 มิ.ย. 2567 361 719-3
4 มิ.ย. 2567 932 826-9
3 มิ.ย. 2567 050 126-5
31 พ.ค. 2567 438 344-0
30 พ.ค. 2567 472 262-8
29 พ.ค. 2567 498 937-3
28 พ.ค. 2567 105 704-3
27 พ.ค. 2567 775 177-9
24 พ.ค. 2567 458 068-2
23 พ.ค. 2567 164 416-5
22 พ.ค. 2567 305 394-2
21 พ.ค. 2567 166 161-4
20 พ.ค. 2567 082 403-9
17 พ.ค. 2567 942 297-1
16 พ.ค. 2567 413 595-8
15 พ.ค. 2567 354 193-1
14 พ.ค. 2567 873 597-5
13 พ.ค. 2567 332 925-8
10 พ.ค. 2567 124 834-7
9 พ.ค. 2567 807 258-2
8 พ.ค. 2567 882 121-9
7 พ.ค. 2567 094 271-0
6 พ.ค. 2567 921 091-0

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 4
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 467-0
12 ก.ค. 2567 408 286-0
11 ก.ค. 2567 036 144-0
10 ก.ค. 2567 722 723-2
9 ก.ค. 2567 594 995-9
8 ก.ค. 2567 195 602-9
5 ก.ค. 2567 555 727-1
4 ก.ค. 2567 383 601-0
3 ก.ค. 2567 043 241-8
2 ก.ค. 2567 267 507-6
1 ก.ค. 2567 917 479-7
28 มิ.ย. 2567 870 008-2
27 มิ.ย. 2567 970 609-1
26 มิ.ย. 2567 730 016-8
25 มิ.ย. 2567 029 885-3
24 มิ.ย. 2567 417 677-9
21 มิ.ย. 2567 484 019-4
20 มิ.ย. 2567 885 227-6
19 มิ.ย. 2567 907 405-1
18 มิ.ย. 2567 847 228-2
17 มิ.ย. 2567 125 005-3
14 มิ.ย. 2567 225 018-5
13 มิ.ย. 2567 624 705-3
12 มิ.ย. 2567 994 597-5
11 มิ.ย. 2567 235 673-5
7 มิ.ย. 2567 568 338-4
6 มิ.ย. 2567 001 605-7
5 มิ.ย. 2567 361 712-3
4 มิ.ย. 2567 932 820-8
3 มิ.ย. 2567 050 121-5
31 พ.ค. 2567 438 346-5
30 พ.ค. 2567 472 266-1
29 พ.ค. 2567 498 932-0
28 พ.ค. 2567 105 700-4
27 พ.ค. 2567 775 177-1
24 พ.ค. 2567 458 065-2
23 พ.ค. 2567 164 419-0
22 พ.ค. 2567 305 394-6
21 พ.ค. 2567 166 169-3
20 พ.ค. 2567 082 403-2
17 พ.ค. 2567 942 290-5
16 พ.ค. 2567 413 599-6
15 พ.ค. 2567 354 191-6
14 พ.ค. 2567 873 595-1
13 พ.ค. 2567 332 923-0
10 พ.ค. 2567 124 837-6
9 พ.ค. 2567 807 259-7
8 พ.ค. 2567 882 125-0
7 พ.ค. 2567 094 274-6
6 พ.ค. 2567 921 096-7

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 466-4
12 ก.ค. 2567 408 280-1
11 ก.ค. 2567 036 147-2
10 ก.ค. 2567 722 729-6
9 ก.ค. 2567 594 991-6
8 ก.ค. 2567 195 609-7
5 ก.ค. 2567 555 720-3
4 ก.ค. 2567 383 604-0
3 ก.ค. 2567 043 246-5
2 ก.ค. 2567 267 505-4
1 ก.ค. 2567 917 472-7
28 มิ.ย. 2567 870 000-7
27 มิ.ย. 2567 970 603-2
26 มิ.ย. 2567 730 011-6
25 มิ.ย. 2567 029 883-9
24 มิ.ย. 2567 417 672-1
21 มิ.ย. 2567 484 016-1
20 มิ.ย. 2567 885 225-2
19 มิ.ย. 2567 907 405-7
18 มิ.ย. 2567 847 221-4
17 มิ.ย. 2567 125 002-0
14 มิ.ย. 2567 225 011-7
13 มิ.ย. 2567 624 703-4
12 มิ.ย. 2567 994 596-0
11 มิ.ย. 2567 235 679-0
7 มิ.ย. 2567 568 336-3
6 มิ.ย. 2567 001 604-9
5 มิ.ย. 2567 361 712-9
4 มิ.ย. 2567 932 820-5
3 มิ.ย. 2567 050 126-4
31 พ.ค. 2567 438 345-4
30 พ.ค. 2567 472 267-2
29 พ.ค. 2567 498 937-9
28 พ.ค. 2567 105 709-6
27 พ.ค. 2567 775 178-4
24 พ.ค. 2567 458 067-6
23 พ.ค. 2567 164 417-4
22 พ.ค. 2567 305 395-4
21 พ.ค. 2567 166 168-5
20 พ.ค. 2567 082 403-8
17 พ.ค. 2567 942 298-0
16 พ.ค. 2567 413 591-8
15 พ.ค. 2567 354 198-9
14 พ.ค. 2567 873 593-9
13 พ.ค. 2567 332 921-6
10 พ.ค. 2567 124 838-3
9 พ.ค. 2567 807 251-2
8 พ.ค. 2567 882 127-6
7 พ.ค. 2567 094 274-6
6 พ.ค. 2567 921 093-9

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 6
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
15 ก.ค. 2567 162 461-0
12 ก.ค. 2567 408 288-4
11 ก.ค. 2567 036 147-6
10 ก.ค. 2567 722 728-4
9 ก.ค. 2567 594 997-4
8 ก.ค. 2567 195 605-9
5 ก.ค. 2567 555 724-3
4 ก.ค. 2567 383 603-9
3 ก.ค. 2567 043 243-4
2 ก.ค. 2567 267 506-4
1 ก.ค. 2567 917 479-8
28 มิ.ย. 2567 870 007-3
27 มิ.ย. 2567 970 600-6
26 มิ.ย. 2567 730 019-8
25 มิ.ย. 2567 029 886-3
24 มิ.ย. 2567 417 678-4
21 มิ.ย. 2567 484 014-6
20 มิ.ย. 2567 885 223-5
19 มิ.ย. 2567 907 403-9
18 มิ.ย. 2567 847 224-3
17 มิ.ย. 2567 125 001-8
14 มิ.ย. 2567 225 012-1
13 มิ.ย. 2567 624 700-7
12 มิ.ย. 2567 994 597-5
11 มิ.ย. 2567 235 677-6
7 มิ.ย. 2567 568 331-8
6 มิ.ย. 2567 001 606-2
5 มิ.ย. 2567 361 713-2
4 มิ.ย. 2567 932 821-2
3 มิ.ย. 2567 050 120-8
31 พ.ค. 2567 438 344-9
30 พ.ค. 2567 472 266-5
29 พ.ค. 2567 498 936-9
28 พ.ค. 2567 105 702-1
27 พ.ค. 2567 775 171-9
24 พ.ค. 2567 458 065-7
23 พ.ค. 2567 164 419-8
22 พ.ค. 2567 305 391-0
21 พ.ค. 2567 166 166-4
20 พ.ค. 2567 082 406-9
17 พ.ค. 2567 942 291-6
16 พ.ค. 2567 413 596-8
15 พ.ค. 2567 354 195-8
14 พ.ค. 2567 873 597-6
13 พ.ค. 2567 332 928-2
10 พ.ค. 2567 124 831-6
9 พ.ค. 2567 807 254-6
8 พ.ค. 2567 882 125-4
7 พ.ค. 2567 094 275-0
6 พ.ค. 2567 921 096-5

หวยหุ้นจีน บ่าย คืออะไร

ดัชนีหุ้นจีน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จีน ซึ่งเป็น สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของจีน ปัจจุบันจะประกอบด้วย 2 ตลาดหลักคือ Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange ซึ่งดัชชีหุ้นที่นำมาใช้อ้างอิงสำหรับหวยหุ้นจีนนั้นคือ SZSE Component Index

โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น SZSE Component Index (หุ้นจีน) รอบบ่าย
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์: https://www.marketwatch.com/investing/index/399106?countrycode=cn
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 13.30น.
ออกผลประมาณ 14.00น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นจีน (รอบบ่าย) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2