2 กุมภาพันธ์ 2023

สูตรหวยหุ้นอินเดีย

สูตรหวยหุ้นอินเดีย ผลหวยหุ้นอินเดียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี 6 สูตร สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวยได้เลย โดยเลือกดูจากเปอร์เซนต์ หรือจากผลหวยย้อนหลัง

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 4-7
1 ก.พ. 2566 808 183-9
31 ม.ค. 2566 990 490-1
30 ม.ค. 2566 041 517-6
27 ม.ค. 2566 090 168-5
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
25 ม.ค. 2566 506 690-4
24 ม.ค. 2566 875 089-6
23 ม.ค. 2566 167 900-4
20 ม.ค. 2566 177 665-4
19 ม.ค. 2566 843 316-5
18 ม.ค. 2566 574 022-3
17 ม.ค. 2566 572 750-5
16 ม.ค. 2566 297 213-0
13 ม.ค. 2566 118 157-1
12 ม.ค. 2566 803 474-5
11 ม.ค. 2566 550 986-5
10 ม.ค. 2566 548 837-6
9 ม.ค. 2566 731 945-6
6 ม.ค. 2566 037 902-3
5 ม.ค. 2566 327 184-2
4 ม.ค. 2566 745 759-1
3 ม.ค. 2566 420 418-9
2 ม.ค. 2566 779 051-0
30 ธ.ค. 2565 074 143-0
29 ธ.ค. 2565 388 603-9
28 ธ.ค. 2565 028 154-9
27 ธ.ค. 2565 743 014-8
26 ธ.ค. 2565 642 130-9
23 ธ.ค. 2565 529 930-6
22 ธ.ค. 2565 622 029-8
21 ธ.ค. 2565 724 051-3
20 ธ.ค. 2565 229 909-7
19 ธ.ค. 2565 619 381-2
16 ธ.ค. 2565 781 225-4
15 ธ.ค. 2565 903 882-9
14 ธ.ค. 2565 791 618-5
13 ธ.ค. 2565 330 730-7
12 ธ.ค. 2565 057 108-5
9 ธ.ค. 2565 167 018-0
8 ธ.ค. 2565 068 006-5
7 ธ.ค. 2565 068 680-8
6 ธ.ค. 2565 636 241-0
5 ธ.ค. 2565 460 905-2
2 ธ.ค. 2565 850 694-0
1 ธ.ค. 2565 419 545-8
30 พ.ย. 2565 965 813-5
29 พ.ย. 2565 184 046-9
28 พ.ย. 2565 480 167-9
25 พ.ย. 2565 364 960-3

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 0-2
1 ก.พ. 2566 808 180-7
31 ม.ค. 2566 990 496-9
30 ม.ค. 2566 041 511-5
27 ม.ค. 2566 090 165-0
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-0
25 ม.ค. 2566 506 694-3
24 ม.ค. 2566 875 080-5
23 ม.ค. 2566 167 901-4
20 ม.ค. 2566 177 664-3
19 ม.ค. 2566 843 319-8
18 ม.ค. 2566 574 024-9
17 ม.ค. 2566 572 750-4
16 ม.ค. 2566 297 210-2
13 ม.ค. 2566 118 155-4
12 ม.ค. 2566 803 473-9
11 ม.ค. 2566 550 981-8
10 ม.ค. 2566 548 831-6
9 ม.ค. 2566 731 945-4
6 ม.ค. 2566 037 908-7
5 ม.ค. 2566 327 185-8
4 ม.ค. 2566 745 751-0
3 ม.ค. 2566 420 419-1
2 ม.ค. 2566 779 058-3
30 ธ.ค. 2565 074 146-7
29 ธ.ค. 2565 388 606-5
28 ธ.ค. 2565 028 159-5
27 ธ.ค. 2565 743 014-2
26 ธ.ค. 2565 642 132-6
23 ธ.ค. 2565 529 939-0
22 ธ.ค. 2565 622 020-7
21 ธ.ค. 2565 724 055-6
20 ธ.ค. 2565 229 901-7
19 ธ.ค. 2565 619 381-4
16 ธ.ค. 2565 781 229-3
15 ธ.ค. 2565 903 889-7
14 ธ.ค. 2565 791 613-5
13 ธ.ค. 2565 330 738-5
12 ธ.ค. 2565 057 101-0
9 ธ.ค. 2565 167 016-0
8 ธ.ค. 2565 068 000-9
7 ธ.ค. 2565 068 686-4
6 ธ.ค. 2565 636 241-2
5 ธ.ค. 2565 460 900-3
2 ธ.ค. 2565 850 697-6
1 ธ.ค. 2565 419 545-6
30 พ.ย. 2565 965 811-2
29 พ.ย. 2565 184 044-5
28 พ.ย. 2565 480 162-0
25 พ.ย. 2565 364 966-9

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 2-3
1 ก.พ. 2566 808 189-5
31 ม.ค. 2566 990 498-9
30 ม.ค. 2566 041 517-9
27 ม.ค. 2566 090 161-5
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-2
25 ม.ค. 2566 506 699-1
24 ม.ค. 2566 875 084-9
23 ม.ค. 2566 167 906-2
20 ม.ค. 2566 177 664-5
19 ม.ค. 2566 843 316-1
18 ม.ค. 2566 574 027-1
17 ม.ค. 2566 572 755-4
16 ม.ค. 2566 297 212-4
13 ม.ค. 2566 118 152-1
12 ม.ค. 2566 803 477-3
11 ม.ค. 2566 550 983-9
10 ม.ค. 2566 548 836-8
9 ม.ค. 2566 731 948-3
6 ม.ค. 2566 037 901-9
5 ม.ค. 2566 327 185-6
4 ม.ค. 2566 745 751-3
3 ม.ค. 2566 420 419-5
2 ม.ค. 2566 779 051-4
30 ธ.ค. 2565 074 142-6
29 ธ.ค. 2565 388 605-3
28 ธ.ค. 2565 028 152-1
27 ธ.ค. 2565 743 016-2
26 ธ.ค. 2565 642 132-0
23 ธ.ค. 2565 529 936-2
22 ธ.ค. 2565 622 021-8
21 ธ.ค. 2565 724 050-3
20 ธ.ค. 2565 229 901-6
19 ธ.ค. 2565 619 381-7
16 ธ.ค. 2565 781 228-9
15 ธ.ค. 2565 903 888-7
14 ธ.ค. 2565 791 613-7
13 ธ.ค. 2565 330 738-7
12 ธ.ค. 2565 057 105-1
9 ธ.ค. 2565 167 010-8
8 ธ.ค. 2565 068 008-1
7 ธ.ค. 2565 068 681-0
6 ธ.ค. 2565 636 243-9
5 ธ.ค. 2565 460 902-9
2 ธ.ค. 2565 850 698-5
1 ธ.ค. 2565 419 548-3
30 พ.ย. 2565 965 814-7
29 พ.ย. 2565 184 048-4
28 พ.ย. 2565 480 160-2
25 พ.ย. 2565 364 967-9

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 3-7
1 ก.พ. 2566 808 186-7
31 ม.ค. 2566 990 492-0
30 ม.ค. 2566 041 510-1
27 ม.ค. 2566 090 165-7
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-7
25 ม.ค. 2566 506 696-7
24 ม.ค. 2566 875 089-5
23 ม.ค. 2566 167 904-3
20 ม.ค. 2566 177 664-8
19 ม.ค. 2566 843 313-0
18 ม.ค. 2566 574 029-6
17 ม.ค. 2566 572 757-9
16 ม.ค. 2566 297 211-4
13 ม.ค. 2566 118 159-4
12 ม.ค. 2566 803 470-4
11 ม.ค. 2566 550 984-7
10 ม.ค. 2566 548 838-2
9 ม.ค. 2566 731 941-9
6 ม.ค. 2566 037 905-4
5 ม.ค. 2566 327 182-8
4 ม.ค. 2566 745 757-3
3 ม.ค. 2566 420 418-7
2 ม.ค. 2566 779 055-2
30 ธ.ค. 2565 074 144-8
29 ธ.ค. 2565 388 606-1
28 ธ.ค. 2565 028 154-3
27 ธ.ค. 2565 743 013-9
26 ธ.ค. 2565 642 137-2
23 ธ.ค. 2565 529 937-4
22 ธ.ค. 2565 622 029-8
21 ธ.ค. 2565 724 054-5
20 ธ.ค. 2565 229 904-2
19 ธ.ค. 2565 619 380-7
16 ธ.ค. 2565 781 222-8
15 ธ.ค. 2565 903 889-1
14 ธ.ค. 2565 791 613-0
13 ธ.ค. 2565 330 730-7
12 ธ.ค. 2565 057 102-1
9 ธ.ค. 2565 167 010-9
8 ธ.ค. 2565 068 007-9
7 ธ.ค. 2565 068 686-4
6 ธ.ค. 2565 636 242-9
5 ธ.ค. 2565 460 908-7
2 ธ.ค. 2565 850 690-7
1 ธ.ค. 2565 419 549-3
30 พ.ย. 2565 965 819-5
29 พ.ย. 2565 184 044-2
28 พ.ย. 2565 480 164-9
25 พ.ย. 2565 364 968-7

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 5-1
1 ก.พ. 2566 808 187-2
31 ม.ค. 2566 990 495-4
30 ม.ค. 2566 041 515-4
27 ม.ค. 2566 090 167-2
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
25 ม.ค. 2566 506 693-5
24 ม.ค. 2566 875 089-2
23 ม.ค. 2566 167 907-3
20 ม.ค. 2566 177 665-1
19 ม.ค. 2566 843 316-7
18 ม.ค. 2566 574 023-4
17 ม.ค. 2566 572 752-5
16 ม.ค. 2566 297 214-3
13 ม.ค. 2566 118 158-5
12 ม.ค. 2566 803 479-1
11 ม.ค. 2566 550 981-0
10 ม.ค. 2566 548 831-6
9 ม.ค. 2566 731 940-2
6 ม.ค. 2566 037 907-4
5 ม.ค. 2566 327 188-4
4 ม.ค. 2566 745 755-6
3 ม.ค. 2566 420 419-0
2 ม.ค. 2566 779 057-2
30 ธ.ค. 2565 074 145-7
29 ธ.ค. 2565 388 605-6
28 ธ.ค. 2565 028 159-5
27 ธ.ค. 2565 743 013-2
26 ธ.ค. 2565 642 137-9
23 ธ.ค. 2565 529 930-6
22 ธ.ค. 2565 622 023-2
21 ธ.ค. 2565 724 055-9
20 ธ.ค. 2565 229 901-5
19 ธ.ค. 2565 619 388-3
16 ธ.ค. 2565 781 225-1
15 ธ.ค. 2565 903 884-9
14 ธ.ค. 2565 791 613-8
13 ธ.ค. 2565 330 730-8
12 ธ.ค. 2565 057 107-4
9 ธ.ค. 2565 167 012-4
8 ธ.ค. 2565 068 007-3
7 ธ.ค. 2565 068 682-3
6 ธ.ค. 2565 636 241-4
5 ธ.ค. 2565 460 905-0
2 ธ.ค. 2565 850 694-7
1 ธ.ค. 2565 419 542-9
30 พ.ย. 2565 965 811-3
29 พ.ย. 2565 184 043-2
28 พ.ย. 2565 480 166-5
25 พ.ย. 2565 364 963-2

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 5-8
1 ก.พ. 2566 808 180-3
31 ม.ค. 2566 990 491-8
30 ม.ค. 2566 041 515-7
27 ม.ค. 2566 090 168-0
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-5
25 ม.ค. 2566 506 698-3
24 ม.ค. 2566 875 088-0
23 ม.ค. 2566 167 903-9
20 ม.ค. 2566 177 664-5
19 ม.ค. 2566 843 315-1
18 ม.ค. 2566 574 020-4
17 ม.ค. 2566 572 758-3
16 ม.ค. 2566 297 213-1
13 ม.ค. 2566 118 151-2
12 ม.ค. 2566 803 479-8
11 ม.ค. 2566 550 982-3
10 ม.ค. 2566 548 831-7
9 ม.ค. 2566 731 945-1
6 ม.ค. 2566 037 905-4
5 ม.ค. 2566 327 182-1
4 ม.ค. 2566 745 756-9
3 ม.ค. 2566 420 419-4
2 ม.ค. 2566 779 050-6
30 ธ.ค. 2565 074 144-3
29 ธ.ค. 2565 388 606-0
28 ธ.ค. 2565 028 159-5
27 ธ.ค. 2565 743 019-8
26 ธ.ค. 2565 642 138-4
23 ธ.ค. 2565 529 939-3
22 ธ.ค. 2565 622 024-1
21 ธ.ค. 2565 724 051-2
20 ธ.ค. 2565 229 903-6
19 ธ.ค. 2565 619 386-9
16 ธ.ค. 2565 781 228-4
15 ธ.ค. 2565 903 881-7
14 ธ.ค. 2565 791 612-3
13 ธ.ค. 2565 330 738-5
12 ธ.ค. 2565 057 109-7
9 ธ.ค. 2565 167 014-7
8 ธ.ค. 2565 068 008-5
7 ธ.ค. 2565 068 687-3
6 ธ.ค. 2565 636 240-4
5 ธ.ค. 2565 460 901-4
2 ธ.ค. 2565 850 697-8
1 ธ.ค. 2565 419 541-7
30 พ.ย. 2565 965 816-0
29 พ.ย. 2565 184 047-6
28 พ.ย. 2565 480 168-9
25 พ.ย. 2565 364 968-6

หวยหุ้นอินเดีย คืออะไร

เป็นดัชนีหุ้น อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ อินเดีย ในนครมุมไบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1875 ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็น ตลาดหลักทรัพทย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในส่วนของหวยหุ้นจะใช้หุ้นอินเดีย ในการอ้างอิงการออกผลของเว็บเศรษฐีเช่นกัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BES Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.
ออกผลประมาณ 17.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
สมัคร เศรษฐี แอดไลน์ @setthi789