5 มิถุนายน 2023

สูตรหวยหุ้นอินเดีย

สูตรหวยหุ้นอินเดีย ผลหวยหุ้นอินเดียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี 6 สูตร สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวยได้เลย โดยเลือกดูจากเปอร์เซนต์ หรือจากผลหวยย้อนหลัง

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 1-5
2 มิ.ย. 2566 711 574-7
1 มิ.ย. 2566 854 704-6
31 พ.ค. 2566 224 896-7
30 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-4
29 พ.ค. 2566 638 694-5
26 พ.ค. 2566 169 070-3
25 พ.ค. 2566 262 843-7
24 พ.ค. 2566 378 013-9
23 พ.ค. 2566 179 116-5
22 พ.ค. 2566 368 003-9
19 พ.ค. 2566 968 942-8
18 พ.ค. 2566 174 902-4
17 พ.ค. 2566 064 838-5
16 พ.ค. 2566 247 243-1
15 พ.ค. 2566 571 817-0
12 พ.ค. 2566 790 384-2
11 พ.ค. 2566 452 684-6
10 พ.ค. 2566 020 876-3
9 พ.ค. 2566 133 921-3
8 พ.ค. 2566 425 964-1
5 พ.ค. 2566 429 967-4
4 พ.ค. 2566 925 958-7
3 พ.ค. 2566 330 419-4
2 พ.ค. 2566 471 277-2
28 เม.ย. 2566 244 060-7
27 เม.ย. 2566 938 800-3
26 เม.ย. 2566 058 870-3
25 เม.ย. 2566 071 612-0
24 เม.ย. 2566 610 047-9
21 เม.ย. 2566 506 718-5
20 เม.ย. 2566 235 553-0
19 เม.ย. 2566 780 218-1
18 เม.ย. 2566 701 741-5
17 เม.ย. 2566 075 253-2
13 เม.ย. 2566 100 231-5
12 เม.ย. 2566 277 057-8
11 เม.ย. 2566 772 218-7
10 เม.ย. 2566 651 548-3
6 เม.ย. 2566 297 662-3
5 เม.ย. 2566 931 872-1
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 8-3
3 เม.ย. 2566 644 926-1
31 มี.ค. 2566 152 433-5
29 มี.ค. 2566 009 377-3
28 มี.ค. 2566 372 140-1
27 มี.ค. 2566 386 768-0
24 มี.ค. 2566 710 182-8
23 มี.ค. 2566 528 318-5
22 มี.ค. 2566 459 916-9

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 4-6
2 มิ.ย. 2566 711 577-9
1 มิ.ย. 2566 854 702-1
31 พ.ค. 2566 224 894-1
30 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-1
29 พ.ค. 2566 638 691-5
26 พ.ค. 2566 169 076-8
25 พ.ค. 2566 262 846-3
24 พ.ค. 2566 378 015-4
23 พ.ค. 2566 179 115-9
22 พ.ค. 2566 368 004-5
19 พ.ค. 2566 968 948-1
18 พ.ค. 2566 174 907-2
17 พ.ค. 2566 064 832-8
16 พ.ค. 2566 247 245-4
15 พ.ค. 2566 571 816-3
12 พ.ค. 2566 790 384-3
11 พ.ค. 2566 452 689-5
10 พ.ค. 2566 020 871-2
9 พ.ค. 2566 133 928-5
8 พ.ค. 2566 425 968-7
5 พ.ค. 2566 429 966-2
4 พ.ค. 2566 925 952-1
3 พ.ค. 2566 330 416-5
2 พ.ค. 2566 471 275-4
28 เม.ย. 2566 244 064-1
27 เม.ย. 2566 938 809-0
26 เม.ย. 2566 058 876-1
25 เม.ย. 2566 071 611-3
24 เม.ย. 2566 610 046-3
21 เม.ย. 2566 506 712-7
20 เม.ย. 2566 235 557-0
19 เม.ย. 2566 780 212-1
18 เม.ย. 2566 701 744-7
17 เม.ย. 2566 075 254-3
13 เม.ย. 2566 100 232-1
12 เม.ย. 2566 277 055-0
11 เม.ย. 2566 772 215-3
10 เม.ย. 2566 651 547-5
6 เม.ย. 2566 297 664-1
5 เม.ย. 2566 931 870-9
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 6-8
3 เม.ย. 2566 644 923-0
31 มี.ค. 2566 152 430-7
29 มี.ค. 2566 009 379-3
28 มี.ค. 2566 372 148-0
27 มี.ค. 2566 386 769-7
24 มี.ค. 2566 710 181-5
23 มี.ค. 2566 528 311-0
22 มี.ค. 2566 459 918-3

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 9-4
2 มิ.ย. 2566 711 574-2
1 มิ.ย. 2566 854 707-8
31 พ.ค. 2566 224 895-4
30 พ.ค. 2566 913 751-5
29 พ.ค. 2566 638 692-7
26 พ.ค. 2566 169 077-1
25 พ.ค. 2566 262 844-7
24 พ.ค. 2566 378 016-4
23 พ.ค. 2566 179 119-4
22 พ.ค. 2566 368 006-2
19 พ.ค. 2566 968 944-1
18 พ.ค. 2566 174 903-8
17 พ.ค. 2566 064 834-5
16 พ.ค. 2566 247 242-5
15 พ.ค. 2566 571 819-6
12 พ.ค. 2566 790 387-1
11 พ.ค. 2566 452 680-7
10 พ.ค. 2566 020 877-3
9 พ.ค. 2566 133 920-1
8 พ.ค. 2566 425 961-4
5 พ.ค. 2566 429 964-7
4 พ.ค. 2566 925 954-9
3 พ.ค. 2566 330 418-6
2 พ.ค. 2566 471 270-8
28 เม.ย. 2566 244 068-9
27 เม.ย. 2566 938 804-2
26 เม.ย. 2566 058 875-1
25 เม.ย. 2566 071 611-0
24 เม.ย. 2566 610 044-5
21 เม.ย. 2566 506 711-7
20 เม.ย. 2566 235 551-2
19 เม.ย. 2566 780 214-0
18 เม.ย. 2566 701 742-6
17 เม.ย. 2566 075 259-3
13 เม.ย. 2566 100 231-9
12 เม.ย. 2566 277 057-2
11 เม.ย. 2566 772 210-7
10 เม.ย. 2566 651 540-6
6 เม.ย. 2566 297 666-8
5 เม.ย. 2566 931 872-9
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 9-5
3 เม.ย. 2566 644 920-1
31 มี.ค. 2566 152 435-6
29 มี.ค. 2566 009 377-3
28 มี.ค. 2566 372 147-5
27 มี.ค. 2566 386 761-8
24 มี.ค. 2566 710 182-1
23 มี.ค. 2566 528 318-2
22 มี.ค. 2566 459 914-7

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 3-9
2 มิ.ย. 2566 711 571-4
1 มิ.ย. 2566 854 700-2
31 พ.ค. 2566 224 893-8
30 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-4
29 พ.ค. 2566 638 692-9
26 พ.ค. 2566 169 077-8
25 พ.ค. 2566 262 842-4
24 พ.ค. 2566 378 014-7
23 พ.ค. 2566 179 110-1
22 พ.ค. 2566 368 007-4
19 พ.ค. 2566 968 941-6
18 พ.ค. 2566 174 907-0
17 พ.ค. 2566 064 834-1
16 พ.ค. 2566 247 247-1
15 พ.ค. 2566 571 810-1
12 พ.ค. 2566 790 381-0
11 พ.ค. 2566 452 681-0
10 พ.ค. 2566 020 878-2
9 พ.ค. 2566 133 924-9
8 พ.ค. 2566 425 963-6
5 พ.ค. 2566 429 965-3
4 พ.ค. 2566 925 950-4
3 พ.ค. 2566 330 410-3
2 พ.ค. 2566 471 271-2
28 เม.ย. 2566 244 064-3
27 เม.ย. 2566 938 808-9
26 เม.ย. 2566 058 872-7
25 เม.ย. 2566 071 615-8
24 เม.ย. 2566 610 047-0
21 เม.ย. 2566 506 715-4
20 เม.ย. 2566 235 555-9
19 เม.ย. 2566 780 216-8
18 เม.ย. 2566 701 749-0
17 เม.ย. 2566 075 252-7
13 เม.ย. 2566 100 230-2
12 เม.ย. 2566 277 059-1
11 เม.ย. 2566 772 213-6
10 เม.ย. 2566 651 544-2
6 เม.ย. 2566 297 660-4
5 เม.ย. 2566 931 877-3
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 9-8
3 เม.ย. 2566 644 923-7
31 มี.ค. 2566 152 430-4
29 มี.ค. 2566 009 379-3
28 มี.ค. 2566 372 143-8
27 มี.ค. 2566 386 769-8
24 มี.ค. 2566 710 181-8
23 มี.ค. 2566 528 313-1
22 มี.ค. 2566 459 914-7

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-7
2 มิ.ย. 2566 711 570-5
1 มิ.ย. 2566 854 703-2
31 พ.ค. 2566 224 895-4
30 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-2
29 พ.ค. 2566 638 693-0
26 พ.ค. 2566 169 079-7
25 พ.ค. 2566 262 840-5
24 พ.ค. 2566 378 014-9
23 พ.ค. 2566 179 116-0
22 พ.ค. 2566 368 003-1
19 พ.ค. 2566 968 943-5
18 พ.ค. 2566 174 901-7
17 พ.ค. 2566 064 836-4
16 พ.ค. 2566 247 246-5
15 พ.ค. 2566 571 819-1
12 พ.ค. 2566 790 381-5
11 พ.ค. 2566 452 689-1
10 พ.ค. 2566 020 874-9
9 พ.ค. 2566 133 920-9
8 พ.ค. 2566 425 962-1
5 พ.ค. 2566 429 961-9
4 พ.ค. 2566 925 958-1
3 พ.ค. 2566 330 419-8
2 พ.ค. 2566 471 276-7
28 เม.ย. 2566 244 064-3
27 เม.ย. 2566 938 803-0
26 เม.ย. 2566 058 877-0
25 เม.ย. 2566 071 616-7
24 เม.ย. 2566 610 042-8
21 เม.ย. 2566 506 712-1
20 เม.ย. 2566 235 550-9
19 เม.ย. 2566 780 211-0
18 เม.ย. 2566 701 741-9
17 เม.ย. 2566 075 251-0
13 เม.ย. 2566 100 238-2
12 เม.ย. 2566 277 055-1
11 เม.ย. 2566 772 214-9
10 เม.ย. 2566 651 540-4
6 เม.ย. 2566 297 666-8
5 เม.ย. 2566 931 878-9
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 9-8
3 เม.ย. 2566 644 921-3
31 มี.ค. 2566 152 437-6
29 มี.ค. 2566 009 376-5
28 มี.ค. 2566 372 143-4
27 มี.ค. 2566 386 766-5
24 มี.ค. 2566 710 184-8
23 มี.ค. 2566 528 319-8
22 มี.ค. 2566 459 916-7

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 5-0
2 มิ.ย. 2566 711 576-5
1 มิ.ย. 2566 854 708-7
31 พ.ค. 2566 224 897-4
30 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
29 พ.ค. 2566 638 693-2
26 พ.ค. 2566 169 073-7
25 พ.ค. 2566 262 844-8
24 พ.ค. 2566 378 017-6
23 พ.ค. 2566 179 111-0
22 พ.ค. 2566 368 006-5
19 พ.ค. 2566 968 940-8
18 พ.ค. 2566 174 902-9
17 พ.ค. 2566 064 834-1
16 พ.ค. 2566 247 248-0
15 พ.ค. 2566 571 819-6
12 พ.ค. 2566 790 388-5
11 พ.ค. 2566 452 682-1
10 พ.ค. 2566 020 875-1
9 พ.ค. 2566 133 926-5
8 พ.ค. 2566 425 963-5
5 พ.ค. 2566 429 969-4
4 พ.ค. 2566 925 954-3
3 พ.ค. 2566 330 419-8
2 พ.ค. 2566 471 272-9
28 เม.ย. 2566 244 063-6
27 เม.ย. 2566 938 801-5
26 เม.ย. 2566 058 878-7
25 เม.ย. 2566 071 615-8
24 เม.ย. 2566 610 043-4
21 เม.ย. 2566 506 712-1
20 เม.ย. 2566 235 550-9
19 เม.ย. 2566 780 212-8
18 เม.ย. 2566 701 741-3
17 เม.ย. 2566 075 253-8
13 เม.ย. 2566 100 230-1
12 เม.ย. 2566 277 059-8
11 เม.ย. 2566 772 218-7
10 เม.ย. 2566 651 548-4
6 เม.ย. 2566 297 664-0
5 เม.ย. 2566 931 875-1
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 3-5
3 เม.ย. 2566 644 927-0
31 มี.ค. 2566 152 430-4
29 มี.ค. 2566 009 375-3
28 มี.ค. 2566 372 144-9
27 มี.ค. 2566 386 761-0
24 มี.ค. 2566 710 187-9
23 มี.ค. 2566 528 314-0
22 มี.ค. 2566 459 913-0

หวยหุ้นอินเดีย คืออะไร

เป็นดัชนีหุ้น อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ อินเดีย ในนครมุมไบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1875 ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็น ตลาดหลักทรัพทย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในส่วนของหวยหุ้นจะใช้หุ้นอินเดีย ในการอ้างอิงการออกผลของเว็บเศรษฐีเช่นกัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BES Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.
ออกผลประมาณ 17.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2