25 มิถุนายน 2024

สูตรหวยหุ้นอินเดีย

สูตรหวยหุ้นอินเดีย ผลหวยหุ้นอินเดียย้อนหลัง สูตรหวยฟรี 6 สูตร สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวยได้เลย โดยเลือกดูจากเปอร์เซนต์ หรือจากผลหวยย้อนหลัง

เข้ากลุ่มวางเลข ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 8-9
24 มิ.ย. 2567 108 188-9
21 มิ.ย. 2567 990 037-0
20 มิ.ย. 2567 893 345-9
19 มิ.ย. 2567 759 450-9
18 มิ.ย. 2567 114 378-3
14 มิ.ย. 2567 277 872-6
13 มิ.ย. 2567 090 332-0
12 มิ.ย. 2567 657 989-0
11 มิ.ย. 2567 659 495-0
10 มิ.ย. 2567 008 289-6
7 มิ.ย. 2567 336 855-8
6 มิ.ย. 2567 451 270-3
5 มิ.ย. 2567 224 195-4
4 มิ.ย. 2567 905 731-0
3 มิ.ย. 2567 878 479-3
31 พ.ค. 2567 131 710-9
30 พ.ค. 2567 560 301-0
29 พ.ค. 2567 290 553-2
28 พ.ค. 2567 045 054-3
27 พ.ค. 2567 050 898-2
24 พ.ค. 2567 039 650-4
23 พ.ค. 2567 804 987-6
22 พ.ค. 2567 106 754-9
21 พ.ค. 2567 331 638-2
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-2
17 พ.ค. 2567 703 310-1
16 พ.ค. 2567 372 692-0
15 พ.ค. 2567 703 585-6
14 พ.ค. 2567 461 488-0
13 พ.ค. 2567 613 665-0
10 พ.ค. 2567 447 301-2
9 พ.ค. 2567 417 220-4
8 พ.ค. 2567 639 467-5
7 พ.ค. 2567 185 690-8
6 พ.ค. 2567 554 392-1
3 พ.ค. 2567 815 967-1
2 พ.ค. 2567 111 338-7
30 เม.ย. 2567 278 501-0
29 เม.ย. 2567 128 120-1
26 เม.ย. 2567 016 286-3
25 เม.ย. 2567 944 504-3
24 เม.ย. 2567 294 490-2
23 เม.ย. 2567 845 831-4
22 เม.ย. 2567 862 291-5
19 เม.ย. 2567 833 344-5
18 เม.ย. 2567 899 698-7
16 เม.ย. 2567 368 105-8
15 เม.ย. 2567 978 125-1
12 เม.ย. 2567 490 253-0

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 9-5
24 มิ.ย. 2567 108 181-5
21 มิ.ย. 2567 990 031-7
20 มิ.ย. 2567 893 340-5
19 มิ.ย. 2567 759 455-7
18 มิ.ย. 2567 114 371-4
14 มิ.ย. 2567 277 872-6
13 มิ.ย. 2567 090 333-6
12 มิ.ย. 2567 657 983-2
11 มิ.ย. 2567 659 493-2
10 มิ.ย. 2567 008 284-3
7 มิ.ย. 2567 336 851-2
6 มิ.ย. 2567 451 273-4
5 มิ.ย. 2567 224 195-1
4 มิ.ย. 2567 905 733-4
3 มิ.ย. 2567 878 475-2
31 พ.ค. 2567 131 716-5
30 พ.ค. 2567 560 306-1
29 พ.ค. 2567 290 556-3
28 พ.ค. 2567 045 057-0
27 พ.ค. 2567 050 897-1
24 พ.ค. 2567 039 657-6
23 พ.ค. 2567 804 987-5
22 พ.ค. 2567 106 758-7
21 พ.ค. 2567 331 633-9
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 6-3
17 พ.ค. 2567 703 316-4
16 พ.ค. 2567 372 693-5
15 พ.ค. 2567 703 582-0
14 พ.ค. 2567 461 488-2
13 พ.ค. 2567 613 660-5
10 พ.ค. 2567 447 309-7
9 พ.ค. 2567 417 228-9
8 พ.ค. 2567 639 465-2
7 พ.ค. 2567 185 693-4
6 พ.ค. 2567 554 399-4
3 พ.ค. 2567 815 961-0
2 พ.ค. 2567 111 335-9
30 เม.ย. 2567 278 504-5
29 เม.ย. 2567 128 127-8
26 เม.ย. 2567 016 283-8
25 เม.ย. 2567 944 507-9
24 เม.ย. 2567 294 499-1
23 เม.ย. 2567 845 830-8
22 เม.ย. 2567 862 296-9
19 เม.ย. 2567 833 345-4
18 เม.ย. 2567 899 697-3
16 เม.ย. 2567 368 101-0
15 เม.ย. 2567 978 127-6
12 เม.ย. 2567 490 259-4

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-0
24 มิ.ย. 2567 108 185-4
21 มิ.ย. 2567 990 034-2
20 มิ.ย. 2567 893 342-0
19 มิ.ย. 2567 759 455-7
18 มิ.ย. 2567 114 374-9
14 มิ.ย. 2567 277 878-2
13 มิ.ย. 2567 090 331-2
12 มิ.ย. 2567 657 980-9
11 มิ.ย. 2567 659 492-5
10 มิ.ย. 2567 008 284-3
7 มิ.ย. 2567 336 853-0
6 มิ.ย. 2567 451 275-0
5 มิ.ย. 2567 224 199-5
4 มิ.ย. 2567 905 732-7
3 มิ.ย. 2567 878 473-9
31 พ.ค. 2567 131 719-8
30 พ.ค. 2567 560 304-9
29 พ.ค. 2567 290 554-0
28 พ.ค. 2567 045 050-8
27 พ.ค. 2567 050 892-4
24 พ.ค. 2567 039 651-5
23 พ.ค. 2567 804 983-5
22 พ.ค. 2567 106 752-4
21 พ.ค. 2567 331 638-1
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 4-3
17 พ.ค. 2567 703 314-2
16 พ.ค. 2567 372 694-1
15 พ.ค. 2567 703 583-9
14 พ.ค. 2567 461 488-5
13 พ.ค. 2567 613 662-3
10 พ.ค. 2567 447 308-0
9 พ.ค. 2567 417 225-6
8 พ.ค. 2567 639 469-2
7 พ.ค. 2567 185 698-1
6 พ.ค. 2567 554 398-6
3 พ.ค. 2567 815 962-7
2 พ.ค. 2567 111 335-2
30 เม.ย. 2567 278 509-8
29 เม.ย. 2567 128 124-5
26 เม.ย. 2567 016 281-4
25 เม.ย. 2567 944 501-9
24 เม.ย. 2567 294 491-3
23 เม.ย. 2567 845 833-2
22 เม.ย. 2567 862 298-6
19 เม.ย. 2567 833 343-5
18 เม.ย. 2567 899 692-7
16 เม.ย. 2567 368 109-2
15 เม.ย. 2567 978 125-4
12 เม.ย. 2567 490 252-5

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 2-6
24 มิ.ย. 2567 108 183-2
21 มิ.ย. 2567 990 034-3
20 มิ.ย. 2567 893 347-6
19 มิ.ย. 2567 759 451-2
18 มิ.ย. 2567 114 370-4
14 มิ.ย. 2567 277 879-6
13 มิ.ย. 2567 090 336-1
12 มิ.ย. 2567 657 989-8
11 มิ.ย. 2567 659 493-2
10 มิ.ย. 2567 008 284-9
7 มิ.ย. 2567 336 852-6
6 มิ.ย. 2567 451 271-8
5 มิ.ย. 2567 224 192-7
4 มิ.ย. 2567 905 731-0
3 มิ.ย. 2567 878 472-6
31 พ.ค. 2567 131 710-7
30 พ.ค. 2567 560 303-1
29 พ.ค. 2567 290 555-8
28 พ.ค. 2567 045 052-5
27 พ.ค. 2567 050 899-2
24 พ.ค. 2567 039 656-8
23 พ.ค. 2567 804 983-9
22 พ.ค. 2567 106 753-5
21 พ.ค. 2567 331 638-7
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 0-2
17 พ.ค. 2567 703 310-1
16 พ.ค. 2567 372 695-2
15 พ.ค. 2567 703 581-8
14 พ.ค. 2567 461 485-1
13 พ.ค. 2567 613 663-1
10 พ.ค. 2567 447 306-3
9 พ.ค. 2567 417 224-7
8 พ.ค. 2567 639 462-0
7 พ.ค. 2567 185 693-2
6 พ.ค. 2567 554 391-2
3 พ.ค. 2567 815 960-6
2 พ.ค. 2567 111 335-3
30 เม.ย. 2567 278 503-4
29 เม.ย. 2567 128 122-5
26 เม.ย. 2567 016 284-7
25 เม.ย. 2567 944 505-7
24 เม.ย. 2567 294 492-0
23 เม.ย. 2567 845 835-0
22 เม.ย. 2567 862 292-9
19 เม.ย. 2567 833 343-4
18 เม.ย. 2567 899 692-3
16 เม.ย. 2567 368 103-6
15 เม.ย. 2567 978 128-3
12 เม.ย. 2567 490 257-8

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 1-0
24 มิ.ย. 2567 108 182-1
21 มิ.ย. 2567 990 036-8
20 มิ.ย. 2567 893 349-8
19 มิ.ย. 2567 759 453-0
18 มิ.ย. 2567 114 372-9
14 มิ.ย. 2567 277 873-0
13 มิ.ย. 2567 090 331-8
12 มิ.ย. 2567 657 985-0
11 มิ.ย. 2567 659 492-8
10 มิ.ย. 2567 008 287-2
7 มิ.ย. 2567 336 853-1
6 มิ.ย. 2567 451 276-7
5 มิ.ย. 2567 224 194-7
4 มิ.ย. 2567 905 733-9
3 มิ.ย. 2567 878 471-9
31 พ.ค. 2567 131 718-5
30 พ.ค. 2567 560 306-2
29 พ.ค. 2567 290 556-8
28 พ.ค. 2567 045 052-7
27 พ.ค. 2567 050 897-6
24 พ.ค. 2567 039 654-5
23 พ.ค. 2567 804 987-6
22 พ.ค. 2567 106 758-0
21 พ.ค. 2567 331 639-8
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 8-5
17 พ.ค. 2567 703 314-1
16 พ.ค. 2567 372 696-9
15 พ.ค. 2567 703 585-3
14 พ.ค. 2567 461 485-4
13 พ.ค. 2567 613 663-2
10 พ.ค. 2567 447 300-3
9 พ.ค. 2567 417 227-1
8 พ.ค. 2567 639 460-7
7 พ.ค. 2567 185 691-0
6 พ.ค. 2567 554 390-1
3 พ.ค. 2567 815 960-1
2 พ.ค. 2567 111 336-2
30 เม.ย. 2567 278 504-1
29 เม.ย. 2567 128 120-2
26 เม.ย. 2567 016 280-1
25 เม.ย. 2567 944 507-3
24 เม.ย. 2567 294 494-3
23 เม.ย. 2567 845 831-0
22 เม.ย. 2567 862 291-5
19 เม.ย. 2567 833 349-0
18 เม.ย. 2567 899 693-8
16 เม.ย. 2567 368 104-5
15 เม.ย. 2567 978 124-5
12 เม.ย. 2567 490 257-3

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
25 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล 4-1
24 มิ.ย. 2567 108 186-2
21 มิ.ย. 2567 990 037-8
20 มิ.ย. 2567 893 341-0
19 มิ.ย. 2567 759 451-8
18 มิ.ย. 2567 114 375-8
14 มิ.ย. 2567 277 872-4
13 มิ.ย. 2567 090 335-8
12 มิ.ย. 2567 657 989-3
11 มิ.ย. 2567 659 496-8
10 มิ.ย. 2567 008 287-9
7 มิ.ย. 2567 336 858-7
6 มิ.ย. 2567 451 272-4
5 มิ.ย. 2567 224 192-9
4 มิ.ย. 2567 905 730-9
3 มิ.ย. 2567 878 475-4
31 พ.ค. 2567 131 717-8
30 พ.ค. 2567 560 304-0
29 พ.ค. 2567 290 559-3
28 พ.ค. 2567 045 054-3
27 พ.ค. 2567 050 899-5
24 พ.ค. 2567 039 655-9
23 พ.ค. 2567 804 984-0
22 พ.ค. 2567 106 752-3
21 พ.ค. 2567 331 636-4
20 พ.ค. 2567 รอผล รอผล 3-7
17 พ.ค. 2567 703 317-6
16 พ.ค. 2567 372 690-9
15 พ.ค. 2567 703 586-9
14 พ.ค. 2567 461 481-0
13 พ.ค. 2567 613 660-1
10 พ.ค. 2567 447 305-8
9 พ.ค. 2567 417 226-9
8 พ.ค. 2567 639 463-8
7 พ.ค. 2567 185 694-0
6 พ.ค. 2567 554 392-3
3 พ.ค. 2567 815 960-3
2 พ.ค. 2567 111 337-9
30 เม.ย. 2567 278 504-8
29 เม.ย. 2567 128 128-9
26 เม.ย. 2567 016 280-6
25 เม.ย. 2567 944 508-7
24 เม.ย. 2567 294 491-4
23 เม.ย. 2567 845 838-9
22 เม.ย. 2567 862 291-0
19 เม.ย. 2567 833 342-0
18 เม.ย. 2567 899 694-5
16 เม.ย. 2567 368 101-6
15 เม.ย. 2567 978 123-6
12 เม.ย. 2567 490 253-1

หวยหุ้นอินเดีย คืออะไร

เป็นดัชนีหุ้น อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ อินเดีย ในนครมุมไบ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1875 ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็น ตลาดหลักทรัพทย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในส่วนของหวยหุ้นจะใช้หุ้นอินเดีย ในการอ้างอิงการออกผลของเว็บเศรษฐีเช่นกัน

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BES Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
    • อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.
ออกผลประมาณ 17.30น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2