5 มิถุนายน 2023

สูตรหวยไต้หวัน

แนวทางหวยไต้หวัน ผลหวยไต้หวันย้อนหลัง มีด้วยกันทั้งหมด 6 สูตรหวยฟรี เศรษฐี แนะนำการเล่น 19ประตู วิ่ง รูด จะมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้น ให้แนวทางทุกวันที่มีหวย อัพเดทตลอด

เจาะเลขเด็ด เข้ากลุ่ม ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สูตรหวยไต้หวัน 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-2
3 มิ.ย. 2566 480 442-8
2 มิ.ย. 2566 625 062-9
1 มิ.ย. 2566 663 362-0
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 5-0
30 พ.ค. 2566 470 948-7
29 พ.ค. 2566 186 716-2
27 พ.ค. 2566 595 459-8
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 9-6
25 พ.ค. 2566 841 484-6
24 พ.ค. 2566 811 381-9
23 พ.ค. 2566 986 297-1
22 พ.ค. 2566 532 551-4
20 พ.ค. 2566 413 840-3
19 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
18 พ.ค. 2566 363 830-6
17 พ.ค. 2566 597 153-9
16 พ.ค. 2566 415 249-3
15 พ.ค. 2566 276 926-1
13 พ.ค. 2566 917 892-7
12 พ.ค. 2566 506 251-4
11 พ.ค. 2566 725 579-1
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 1-9
9 พ.ค. 2566 736 471-6
8 พ.ค. 2566 084 805-4
6 พ.ค. 2566 988 498-4
5 พ.ค. 2566 420 849-5
4 พ.ค. 2566 065 102-1
3 พ.ค. 2566 954 493-5
2 พ.ค. 2566 779 077-2
1 พ.ค. 2566 954 593-0
29 เม.ย. 2566 608 963-6
28 เม.ย. 2566 156 714-8
27 เม.ย. 2566 702 475-2
26 เม.ย. 2566 598 555-3
25 เม.ย. 2566 570 158-3
24 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 4-6
22 เม.ย. 2566 193 116-9
21 เม.ย. 2566 785 278-7
20 เม.ย. 2566 189 716-0
19 เม.ย. 2566 502 052-1
18 เม.ย. 2566 021 300-3
17 เม.ย. 2566 086 105-7
15 เม.ย. 2566 026 807-3
14 เม.ย. 2566 571 450-9
13 เม.ย. 2566 278 820-2
12 เม.ย. 2566 861 989-8
11 เม.ย. 2566 849 584-5
10 เม.ย. 2566 340 831-5
8 เม.ย. 2566 212 826-0

สูตรหวยไต้หวัน 2
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-1
3 มิ.ย. 2566 480 443-5
2 มิ.ย. 2566 625 068-6
1 มิ.ย. 2566 663 367-0
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-4
30 พ.ค. 2566 470 941-8
29 พ.ค. 2566 186 718-3
27 พ.ค. 2566 595 457-0
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-6
25 พ.ค. 2566 841 488-3
24 พ.ค. 2566 811 385-7
23 พ.ค. 2566 986 294-8
22 พ.ค. 2566 532 559-2
20 พ.ค. 2566 413 845-7
19 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-3
18 พ.ค. 2566 363 833-5
17 พ.ค. 2566 597 154-5
16 พ.ค. 2566 415 245-8
15 พ.ค. 2566 276 920-7
13 พ.ค. 2566 917 892-4
12 พ.ค. 2566 506 258-4
11 พ.ค. 2566 725 571-0
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 1-5
9 พ.ค. 2566 736 478-5
8 พ.ค. 2566 084 807-1
6 พ.ค. 2566 988 492-5
5 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-2
4 พ.ค. 2566 065 109-1
3 พ.ค. 2566 954 494-5
2 พ.ค. 2566 779 071-5
1 พ.ค. 2566 954 597-2
29 เม.ย. 2566 608 961-2
28 เม.ย. 2566 156 719-6
27 เม.ย. 2566 702 477-6
26 เม.ย. 2566 598 551-0
25 เม.ย. 2566 570 156-5
24 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 8-2
22 เม.ย. 2566 193 111-2
21 เม.ย. 2566 785 274-2
20 เม.ย. 2566 189 715-7
19 เม.ย. 2566 502 056-4
18 เม.ย. 2566 021 300-1
17 เม.ย. 2566 086 109-8
15 เม.ย. 2566 026 807-8
14 เม.ย. 2566 571 454-7
13 เม.ย. 2566 278 820-2
12 เม.ย. 2566 861 989-4
11 เม.ย. 2566 849 587-1
10 เม.ย. 2566 340 833-4
8 เม.ย. 2566 212 829-3

สูตรหวยไต้หวัน 3
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 7-0
3 มิ.ย. 2566 480 441-4
2 มิ.ย. 2566 625 061-3
1 มิ.ย. 2566 663 361-2
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
30 พ.ค. 2566 470 943-4
29 พ.ค. 2566 186 715-0
27 พ.ค. 2566 595 452-0
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-0
25 พ.ค. 2566 841 489-3
24 พ.ค. 2566 811 381-4
23 พ.ค. 2566 986 299-6
22 พ.ค. 2566 532 559-8
20 พ.ค. 2566 413 841-0
19 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
18 พ.ค. 2566 363 834-3
17 พ.ค. 2566 597 153-8
16 พ.ค. 2566 415 242-1
15 พ.ค. 2566 276 924-5
13 พ.ค. 2566 917 892-3
12 พ.ค. 2566 506 251-3
11 พ.ค. 2566 725 579-0
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
9 พ.ค. 2566 736 475-2
8 พ.ค. 2566 084 800-1
6 พ.ค. 2566 988 497-5
5 พ.ค. 2566 420 846-9
4 พ.ค. 2566 065 107-1
3 พ.ค. 2566 954 495-1
2 พ.ค. 2566 779 076-3
1 พ.ค. 2566 954 590-4
29 เม.ย. 2566 608 966-5
28 เม.ย. 2566 156 710-1
27 เม.ย. 2566 702 472-7
26 เม.ย. 2566 598 557-0
25 เม.ย. 2566 570 155-8
24 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 5-2
22 เม.ย. 2566 193 110-1
21 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 0-9
20 เม.ย. 2566 189 712-1
19 เม.ย. 2566 502 059-0
18 เม.ย. 2566 021 306-3
17 เม.ย. 2566 086 102-3
15 เม.ย. 2566 026 806-5
14 เม.ย. 2566 571 457-4
13 เม.ย. 2566 278 821-2
12 เม.ย. 2566 861 985-4
11 เม.ย. 2566 849 583-1
10 เม.ย. 2566 340 836-4
8 เม.ย. 2566 212 820-5

สูตรหวยไต้หวัน 4
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 2-6
3 มิ.ย. 2566 480 449-2
2 มิ.ย. 2566 625 061-6
1 มิ.ย. 2566 663 369-0
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 8-2
30 พ.ค. 2566 470 949-8
29 พ.ค. 2566 186 711-9
27 พ.ค. 2566 595 457-5
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-3
25 พ.ค. 2566 841 483-2
24 พ.ค. 2566 811 388-7
23 พ.ค. 2566 986 294-2
22 พ.ค. 2566 532 559-8
20 พ.ค. 2566 413 841-4
19 พ.ค. 2566 163 616-8
18 พ.ค. 2566 363 831-4
17 พ.ค. 2566 597 157-1
16 พ.ค. 2566 415 242-9
15 พ.ค. 2566 276 920-5
13 พ.ค. 2566 917 895-9
12 พ.ค. 2566 506 255-8
11 พ.ค. 2566 725 571-9
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-9
9 พ.ค. 2566 736 470-1
8 พ.ค. 2566 084 800-2
6 พ.ค. 2566 988 493-2
5 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 7-0
4 พ.ค. 2566 065 103-0
3 พ.ค. 2566 954 494-6
2 พ.ค. 2566 779 073-8
1 พ.ค. 2566 954 595-9
29 เม.ย. 2566 608 964-5
28 เม.ย. 2566 156 715-7
27 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 6-1
26 เม.ย. 2566 598 555-9
25 เม.ย. 2566 570 158-5
24 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 7-9
22 เม.ย. 2566 193 111-7
21 เม.ย. 2566 785 271-2
20 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 0-3
19 เม.ย. 2566 502 059-4
18 เม.ย. 2566 021 301-3
17 เม.ย. 2566 086 103-2
15 เม.ย. 2566 026 807-6
14 เม.ย. 2566 571 452-5
13 เม.ย. 2566 278 825-8
12 เม.ย. 2566 861 985-0
11 เม.ย. 2566 849 589-8
10 เม.ย. 2566 340 837-0
8 เม.ย. 2566 212 822-8

สูตรหวยไต้หวัน 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 0-2
3 มิ.ย. 2566 480 449-0
2 มิ.ย. 2566 625 066-7
1 มิ.ย. 2566 663 360-6
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
30 พ.ค. 2566 470 941-9
29 พ.ค. 2566 186 719-3
27 พ.ค. 2566 595 452-3
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-7
25 พ.ค. 2566 841 482-4
24 พ.ค. 2566 811 389-8
23 พ.ค. 2566 986 293-7
22 พ.ค. 2566 532 557-6
20 พ.ค. 2566 413 842-3
19 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
18 พ.ค. 2566 363 837-1
17 พ.ค. 2566 597 150-4
16 พ.ค. 2566 415 241-3
15 พ.ค. 2566 276 924-7
13 พ.ค. 2566 917 897-3
12 พ.ค. 2566 506 259-0
11 พ.ค. 2566 725 573-9
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
9 พ.ค. 2566 736 479-6
8 พ.ค. 2566 084 806-4
6 พ.ค. 2566 988 494-5
5 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
4 พ.ค. 2566 065 105-4
3 พ.ค. 2566 954 495-8
2 พ.ค. 2566 779 076-4
1 พ.ค. 2566 954 591-9
29 เม.ย. 2566 608 960-2
28 เม.ย. 2566 156 710-5
27 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 7-9
26 เม.ย. 2566 598 551-8
25 เม.ย. 2566 570 151-9
24 เม.ย. 2566 199 717-5
22 เม.ย. 2566 193 110-5
21 เม.ย. 2566 785 274-3
20 เม.ย. 2566 189 718-6
19 เม.ย. 2566 502 050-4
18 เม.ย. 2566 021 301-6
17 เม.ย. 2566 086 104-6
15 เม.ย. 2566 026 800-2
14 เม.ย. 2566 571 458-7
13 เม.ย. 2566 278 822-7
12 เม.ย. 2566 861 987-9
11 เม.ย. 2566 849 583-7
10 เม.ย. 2566 340 839-4
8 เม.ย. 2566 212 826-1

สูตรหวยไต้หวัน 6
อัตราชนะ 40%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
5 มิ.ย. 2566 รอผล รอผล 6-7
3 มิ.ย. 2566 480 447-3
2 มิ.ย. 2566 625 069-5
1 มิ.ย. 2566 663 365-7
31 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-9
30 พ.ค. 2566 470 941-3
29 พ.ค. 2566 186 716-7
27 พ.ค. 2566 595 451-2
26 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 2-9
25 พ.ค. 2566 841 486-5
24 พ.ค. 2566 811 384-1
23 พ.ค. 2566 986 296-8
22 พ.ค. 2566 532 557-0
20 พ.ค. 2566 413 842-9
19 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 6-4
18 พ.ค. 2566 363 834-7
17 พ.ค. 2566 597 153-1
16 พ.ค. 2566 415 241-5
15 พ.ค. 2566 276 921-3
13 พ.ค. 2566 917 893-4
12 พ.ค. 2566 506 257-1
11 พ.ค. 2566 725 572-1
10 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 0-3
9 พ.ค. 2566 736 475-4
8 พ.ค. 2566 084 806-5
6 พ.ค. 2566 988 496-5
5 พ.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
4 พ.ค. 2566 065 101-5
3 พ.ค. 2566 954 492-6
2 พ.ค. 2566 779 075-1
1 พ.ค. 2566 954 590-9
29 เม.ย. 2566 608 967-0
28 เม.ย. 2566 156 717-9
27 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 8-1
26 เม.ย. 2566 598 551-0
25 เม.ย. 2566 570 157-4
24 เม.ย. 2566 รอผล รอผล 6-7
22 เม.ย. 2566 193 114-1
21 เม.ย. 2566 785 270-4
20 เม.ย. 2566 189 714-3
19 เม.ย. 2566 502 057-6
18 เม.ย. 2566 021 300-3
17 เม.ย. 2566 086 108-4
15 เม.ย. 2566 026 809-0
14 เม.ย. 2566 571 455-8
13 เม.ย. 2566 278 825-4
12 เม.ย. 2566 861 982-5
11 เม.ย. 2566 849 588-2
10 เม.ย. 2566 340 839-8
8 เม.ย. 2566 212 825-0

หวยไต้หวัน คืออะไร

สลากกินแบ่งไต้หวัน หรือ หวยไต้หวัน หรือ หวยรัฐไต้หวัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการลอตเตอรี่โดย CTBC Bank และได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง (MOF) โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) ออกผล ทุกๆวันจันทร์-เสาร์ ของทุกสัปดาห์

การออกผลรางวัล

ตัวอย่างการออกผลรางวัล

เช่น ผลหวยไต้หวัน คือ 1234
สรุปผล

    • 3 ตัวบน คือ 234
    • 2 ตัวล่าง คือ 12
วิธีดูผลหวยไต้หวัน
วันหวยออกจันทร์ – เสาร์ ของทุกสัปดาห์
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.
ปิดรับแทงเวลา 19.00น.
ออกผลประมาณ 21.00น.

อัตราจ่าย หวยไต้หวัน เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2